Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Objednávka 31-43 tovary a služby 3 984,00 s DPH máj Spojená škola, Komárňanská 28 Nové Zámky Peter Lénárt riaditeľ školy
Objednávka 46-63 tovary a služby 19 304,77 s DPH 3.7.-30.9.2017 Spojená škola, Komárňanská 28 Nové Zámky Peter Lénárt riaditeľ školy
Zmluva Nájomná zmluva 6/2018 nájomná zmluva 11.-/hod. s DPH 09.11.2018 František Hortai Spojená škola, Komárňanská 28 Nové Zámky Peter Lénárt riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o zabezpečení výkonu zdrav.služby 207,50 s DPH 03.10.2018 Mediresc, s.r.o Spojená škola, Komárňanská 28 Nové Zámky Peter Lénárt riaditeľ školy
Zmluva Nájomná zmluva 7/2018 prenájom telocvične 300,00 s DPH 13.09.2018 Martin Kopasz Spojená škola, Komárňanská 28 Nové Zámky Peter Lénárt riaditeľ školy
Objednávka 35-43 objednávka tovarov a služieb 5 264.14 s DPH 31.08.2018 Spojená škola, Komárňanská 28 Nové Zámky Peter Lénárt riaditeľ školy
Faktúra tovary a služby s DPH 31.08.2018
Zmluva Nájomná zmluva 5/2018 prenájom telocvične 720,00 s DPH 23.08.2018 PaedDr. Estera Kossoványiová Spojená škola, Komárňanská 28 Nové Zámky Peter Lénárt riaditeľ školy
Zmluva Nájomná zmluva 4/2018 prenájom telocvične 830,00 s DPH 22.08.2018 Marek Máčai Spojená škola, Komárňanská 28 Nové Zámky Peter Lénárt riaditeľ školy
Zmluva Nájomná zmluva 3/2018 prenájom telocvične 585,00 s DPH 15.08.2018 Technia, spol.s.r.o Spojená škola, Komárňanská 28 Nové Zámky Peter Lénárt riaditeľ školy
Faktúra tovary a služby s DPH 31.07.2018
Objednávka 18-34 objednávka tovarov a služieb 7 614.40 s DPH 29.06.2018 Spojená škola, Komárňanská 28 Nové Zámky Peter Lénárt riaditeľ školy
Faktúra tovary a služby s DPH 29.06.2018
Zmluva VO/12/2018 chlieb, pečivo 1 721,91 s DPH 29.06.2018 Pekáreň Juraj Oremus Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky Peter Lénárt riaditeľ školy
Zmluva VO/10/2018 dodávka tovaru 17 681,47 s DPH 29.06.2018 Mabonex Slovakia, spol.sr.o Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky Peter Lénárt riaditeľ školy
Zmluva VO/11/2018 dodávka tovaru zelenina a ovocie 12 005,28 s DPH 29.06.2018 GTN, s.r.o Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky Peter Lénárt riaditeľ školy
Zmluva VO/9/2018 dodávka tovaru 11 367,70 s DPH 29.06.2018 RAB, s.r.o Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky Peter Lénárt riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o dielo odstránenie havarijného stavu šk.kuchyne 58 543.50 s DPH 28.06.2018 HOLD, s.r.o Spojená škola, Komárňanská 28 Nové Zámky Peter Lénárt riaditeľ školy
Zmluva Zmluva o dielo oprava sociálnych zariadení 154 981,20 s DPH 28.06.2018 PS - MOS, s.r.o Spojená škola, Komárňanská 28 Nové Zámky Peter Lénárt riaditeľ školy
Zmluva NZ č.1/2018 Dodatok č.1 Nájomná zmluva s DPH 26.06.2018 T.Molnár Spojená škola, Komárňanská 28 Nové Zámky Peter Lénárt riaditeľ školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/500
  • Kontakty

   • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
   • skola@spsenz.sk
   • Komárňanská 28 035/6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt ) 035/6418 256 - sekretariát, fax 035/6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, PaedDr. Lucia Takácsová) 035/6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová) 035/6418 516 - mzdárka/personalistka 035/6418 516 - účtovníčka 035/6418 515 - hospodárka 035/6406 100 - vedúca školskej jedálne
   • Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky kód školy ........ SPSE S.A. Jedlika - 648 301, OA - 646 107 IČO.................. 00012 432
   • jgyurikova@spsenz.sk
  • Prihlásenie