• Finále Strojárskej Olympiády

    • Dňa 13.2.2020 sa konalo finále Strojárskej Olympiády  v priestoroch Strojníckej fakulte STU v Bratislave, kde študenti prezentovali svoje práce a odborná komisia posudzovala ich  kvalitu a  vypracovanie. Strojárska olympiáda je celoslovenský projekt podporovaný poprednými spoločnosťami nie len z oblasti strojárskeho priemyslu – VW Slovakia, Trnavská automobilka PSA, Konštrukta Industry, Sova Digital....

     Našu školu reprezentovali a víťazmi súťaže sa stali:

     v kategórii: Technológie a materiály

     1.miesto Daniel Majerčík zo IV.IT čím získal 300€ finančnú odmenu pre seba aj pre školu

     a v kategórii: Mechatronika

     2.miesto Roland Kováč z IV.DP čím získal 200€ finančnú odmenu pre seba aj pre školu

     Všetci finalisti, bez ohľadu na umiestnenie, budú v prípade záujmu prijatí na štúdium na Strojníckej fakulte STU bez prijímacích skúšok a bez úhrady poplatku za prijímaciu skúšku

     Srdečne blahoželáme!!! 

        

  • Kontakty

   • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
   • skola@spsenz.sk
   • Komárňanská 28 035/6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt ) 035/6418 256 - sekretariát, fax 035/6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, PaedDr. Lucia Takácsová) 035/6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová) 035/6418 516 - mzdárka/personalistka 035/6418 516 - účtovníčka 035/6418 515 - hospodárka 035/6406 100 - vedúca školskej jedálne
   • Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky kód školy ........ SPSE S.A. Jedlika - 648 301, OA - 646 107 IČO.................. 00012 432
   • jgyurikova@spsenz.sk
  • Prihlásenie