• Pridaj sa k nám

    • Súčasná situácia s koronavírusom nenechala ani našu školu ľahostajnou a aj my naplno využívame naše 3D tlačiarne. Vyrobené výtlačky zasielame iniciatíve Pomôž nemocnici. Ak máš 3D tlačiareň, chuť a ochotu prispieť aj ty, neváhaj a pridaj sa k nám. Podrobnejšie informácie nájdeš na www.pomoznemocnici.sk ,alebo prípadné otázky píš na mail ldanacsova@spsenz.sk. Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým študentom, ktorí svojou vlastnou  iniciatívou, aj týmto spôsobom  prispievajú k ochrane zdravotníckeho personálu.

     A koronavírus terjedése által létrejött helyzet minket sem hagy hidegen, 3D nyomtatóink teljes gőzzel dolgoznak.  Végtermékeinket  a Pomôž nemocnici kezdeményezésnek  adjuk át. Ha rendelkezel 3 D –s nyomtatóval, van kedved és időd segíteni, itt az alkalom, hogy csatlakozz hozzánk. Közelebbi információk a www.pomoznemocnici.sk honlapon találhatóak, illetve további kérdéseket a ldanacsova@spsenz.sk e-mail címre lehet küldeni.  Ezúton  köszönjük minden önkéntes diák segítségét, akik így járulnak hozzá az egészségügyi dolgozók védelméhez.

          

  • Kontakty

   • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
   • skola@spsenz.sk
   • Komárňanská 28 035/6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt ) 035/6418 256 - sekretariát, fax 035/6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, PaedDr. Lucia Takácsová) 035/6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová) 035/6418 516 - mzdárka/personalistka 035/6418 516 - účtovníčka 035/6418 515 - hospodárka 035/6406 100 - vedúca školskej jedálne
   • Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky kód školy ........ SPSE S.A. Jedlika - 648 301, OA - 646 107 IČO.................. 00012 432
   • jgyurikova@spsenz.sk
  • Prihlásenie