• školský internát

    • Pre žiakov našej školy ponúkame ubytovanie na školskom internáte pri Strednej odbornej škole, Nitrianska cesta 61, 940 51 Nové Zámky.

     Tento školský internát má dobré priestorové podmienky na realizáciu výchovno-vzdelávacej činnosti, je dostupný z ktorejkoľvek časti mesta. Ubytovanie je v trojlôžkových izbách so štandardným vybavením.

      Žiaci, ubytovaní v školskom internáte môžu v plnej miere využívať športový areál školy. V rámci voľno-časových aktivít majú k dispozícii špičkovo vybavenú posilňovňu, telocvičňu, stolnotenisovú miestnosť, minigolfové, futbalové, tenisové, basketbalové ihriská, krytú strelnicu a atletickú dráhu.

     Žiaci majú možnosť navštevovať mestskú krytú plaváreň, športové podujatia v športovej hale - ako je napr. hádzaná, futsal a zapájať sa do života mesta a  mestom organizované rôzne kultúrne podujatia. Ubytovaní sa môžu zapojiť do rôznych športových i záujmových krúžkov.

      Na kultúrno-spoločenské vyžitie slúži spoločenská miestnosť s televízorom a školská knižnica. Okrem toho žiaci majú k dispozícii počítačovú miestnosť a kuchynku a na každom poschodí je možnost pripojenia sa na wifi.

     Ubytovanie a stravovanie je poskytované za výhodných podmienok.

      

     Cena za ubytovanie na mesiac: 22,00 €

     Celodenná strava: 2,48 €- cena zahŕňa- raňajky, desiatu, olovrant a večeru.

      

     Obed  našim žiakom poskytujeme v našej školskej jedálni.

      

     Bližšie informácie môžete získať:

     Tel. č. 035 / 640 10 83, 035 / 642 86 06

     e-mail: skolskyinternatnznc61@gmail.com

     GPS koordináty:47° 59' 45,28" N

                               18° 9' 30,3" E

               

     KOLLÉGIUM

     Az iskolánk diákjainak a Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Nitrianska cesta 61, Nové Zámky kollégiumán biztosítjuk a szállást.

      A kollégium kiváló teret nyújt a nevelési, művelődési, sportolási céloknak is. A szálláshely a város minden részéről jól megközelíthető.

     A diákok elhelyezése 3 ágyas szobákban történik, melyek megfelelnek a kollégiumi standardnak. 

     A kollégiumban lakó diákok teljes mértékben kihasználhatják az iskola által nyújtott sportolási lehetőségeket, így a profin felszerelt edzőtermet, futballpályát, tornatermet, asztaliteniszre kialakított termet, minigolfot, teniszpályát, kosárlabda pályát, lövöldét és az atlétikai pályát. A diákoknak lehetőségük van ingyenesen látogatni a város által rendezett kultúrprogramokat, sporteseményeket, fedett uszodát.

     Minden emeleten televízióval kialakított helység található, ami kultúrális programok és vetélkedők szervezésének is helyet ad. Diákjaink helyben látogathatják az iskolai könyvtárat, bekapcsolódhatnak a kollégium szakköri tevékenységeibe.  Ezenkívül számítástechnikai terem, konyha  és wifi csatlokozás is található minden emeleten.

      

     Kiváló áron, kiváló helyen!!!

                                                                      

     A szállás 1 hónapra: 22,00 €

     A napi koszt: 2,48 € – ez az ár tartalmazza a reggelit, tízórait, uzsonnát és vacsorát.

     Az ébédet a diákjainknak az iskolánk étkezdéje boztosítja.

      

     Bővebb információkért jelentkezni lehet a következő elérhetőségeken:

     Tel.szám: 035/ 640 10 83, 035/ 642 86 06

     Email: skolskyinternatnznc61@gmail.com

     GPS koordináták: 47° 59' 45,28" N

                                      18° 9' 30,3" E

  • Kontakty

   • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
   • skola@spsenz.sk
   • Komárňanská 28 035/6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt ) 035/6418 256 - sekretariát, fax 035/6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, PaedDr. Lucia Takácsová) 035/6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová) 035/6418 516 - mzdárka/personalistka 035/6418 516 - účtovníčka 035/6418 515 - hospodárka 035/6406 100 - vedúca školskej jedálne
   • Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky kód školy ........ SPSE S.A. Jedlika - 648 301, OA - 646 107 IČO.................. 00012 432
   • jgyurikova@spsenz.sk
  • Prihlásenie