• Nepedagogickí pracovníci

    •  

     Judita Jeneiová                                 asistentka riaditeľa            

      

     Ekonomicko - prevádzkový úsek

     JUDr. Monika Barthová               vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku

     Zuzana Muszková                        mzdová účtovníčka/personalistka

     Eva Kollárová                                finančná účtovníčka

     Zuzana Városiová                        hospodárka

      

     Úsek zariadenia školského stravovania

     Monika Péterová                            vedúca školskej jedálne

      

      

      

  • Kontakty

   • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
   • skola@spsenz.sk
   • Komárňanská 28 035/6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt ) 035/6418 256 - sekretariát, fax 035/6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, PaedDr. Lucia Takácsová) 035/6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová) 035/6418 516 - mzdárka/personalistka 035/6418 516 - účtovníčka 035/6418 515 - hospodárka 035/6406 100 - vedúca školskej jedálne
   • Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky kód školy ........ SPSE S.A. Jedlika - 648 301, OA - 646 107 IČO.................. 00012 432
   • jgyurikova@spsenz.sk
  • Prihlásenie