• V šk. r. 2023/2024 otvárame študijné odbory pre triedy    s vyučovacím jazykom slovenským:

    

   SPŠE S. A. Jedlika: EDUID 100005926

   2675 M elektrotechnika  -  50 žiakov, 2 triedy

   2561 M informačné a sieťové technológie -  30 žiakov, 1 trieda

    

    

   V šk. r. 2023/2024 otvárame študijné odbory pre triedy    s vyučovacím jazykom maďarským:

    

   SPŠE S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola: EDUID 100005926

   2675 M elektrotechnika -  20 žiakov, 1 trieda

   2561 M informačné a sieťové technológie -  20 žiakov, 1 trieda

    

   Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia: EDUID 100005927

   6317 M obchodná akadémia - 18 žiakov, 1 trieda

    

   Kriteria_prijimacieho_konania_do_1._rocnika_pre_skolsky_rok_2023_2024.pdf

    

    

           • Novinky

            • Súťaž v navrhovaní plošných spojov
             • Súťaž v navrhovaní plošných spojov
             • 25. 1. 2023
             • 12. decembra 2022 sa v Maďarsku konala tradičná súťaž v navrhovaní plošných spojov. Túto súťaž organizovala naša družobná škola, Odborná škola Pattantyús-Ábrahám Géza Technikum v Győri. Našu školu v online súťaži reprezentoval Benjámin Borka, žiak IV.DZ triedy. Súťažil so študentmi z viacerých odborných škôl z Maďarska a Českej republiky. Cieľom súťaže bolo navrhnúť dosku plošného spoja na základe vopred definovanej schémy zapojenia. Benjámin Borka sa v tejto súťaži umiestnil na 3. mieste. Gratulujeme!

             • Súťaž v navrhovaní plošných spojov: Čítať viac
            • Pekná maďarská reč- Szép magyar beszéd
             • Pekná maďarská reč- Szép magyar beszéd
             • 17. 1. 2023
             • Dňa 16.1.2023 sme na našej škole zorganizovali školské kolo súťaže Pekná maďarská reč. Po úspešnom ukončení súťaže porota rozhodla, že na krajskom kole budú našu školu reprezentovať nasledovní žiaci:

              Sárközi Mérton z II.DI za org. zložku ELE

              a Marianna Németh z III.DA za org. zložku OA

              Umiestnenia ostatných žiakov boli nasledovné:

             • Pekná maďarská reč- Szép magyar beszéd: Čítať viac
            • FRI súťaž 3D tlač
            • Memoriál Ing. Adriány Zoričákovej – súťaž v odpise na počítači na presnosť a rýchlosť
             • Memoriál Ing. Adriány Zoričákovej – súťaž v odpise na počítači na presnosť a rýchlosť
             • 10. 1. 2023
             • Dňa 20. decembra 2022 sa uskutočnil už tradičný Memoriál Ing. Adriány Zoričákovej – súťaž v odpise na počítači na presnosť a rýchlosť. Súťaže sa zúčastnilo spolu 51 študentov obchodnej akadémie.

              Na tejto súťaži žiaci predviedli svoje zručnosti, ktoré si osvojili v rámci vyučovacích hodín ADK. Súťaž prebehla v programe TypeWriter a MS word cez platformu Webex.

             • Memoriál Ing. Adriány Zoričákovej – súťaž v odpise na počítači na presnosť a rýchlosť: Čítať viac
           • Partneri

            Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu