Škola, kde to žije /Az iskola, ahol zajlik az élet 

1 dňový študent -1 napos diák

Dňa 17. januára 2018 si záujemcovia o štúdium vyskúšali, aké je byť žiakom našej školy. Absolvovali skúšobné prijímačky a zapojili sa do vyučovania na hodinách odborných predmetov.

Sme radi, že aj tento deň sa zaradil medzi príjemné a vydarené dni na našej škole.


 

Educate Slovakia - AIESEC

Breaking news !!!

Aktuálne spravodajstvo!!!
V týždni od 15.1. – 19.1.2018 na našej škole prebieha projekt Educate Slovakia v spolupráci s organizáciou AIESEC, v rámci ktorého k nám zavítali dvaja zahraniční študenti, Maria z Brazílie a Fawny zo Srí Lanky. 
 

Rendkívüli  híradás !!!
Ezen a héten , 2018. január 15 - e és 19 - e között  két külföldi cserediák, a brazíliai Maria és a Srí Lanka-i Fawny tart előadásokat az Educate Slovakia program keretén belül, melyet az AIESEC  nemzetközi szervezet közvetített iskolánkba.
Breaking_news.docx

Aktuálne foto

Reportáže, novinky

Myšlienka dňa

            „Deň, keď sa nič nenaučíte, je ako deň, kedy nedýchate"                                                   – Robin Sharma

 


Fotogaléria

Kontakt

 • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
  Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky
  kód školy ........ SPSE S.A. Jedlika - 648 301,
  OA - 646 107
  IČO.................. 00012 432


 • Komárňanská 28
  6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt )
  6418 256 - sekretariát, fax
  6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, PaedDr. Lucia Takácsová)
  6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová)
  6418 516 - mzdárka/personalistka
  6418516 - účtovníčka
  6418 515 - hospodárka
  6406 100 - vedúca školskej jedálne