• NULTÉ RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

   

  Milí deviataci a vážení rodičia,

  riaditeľ školy zvoláva nulté Zasadnutie ZRŠ dňa 1. 7. 2021 o 15.30 hod pre zákonných zástupcov všetkých budúcich prvákov. ZRŠ sa uskutoční prezenčne v budove školy na Komárňanskej 28, Nové Zámky.  Účasť zákonného zástupcu žiaka je povinná. Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu žiadame, aby sa ZRŠ zúčastnil za každého žiaka iba jeden zákonný zástupca. 

  Prosíme Vás, aby ste si doniesli so sebou nasledovné dokumenty:

  • vyplnený a podpísaný dotazník, ktorý nájdete nižšie,
  • vysvedčenie  9. ročníka ZŠ pre kontrolu úspešného ukončenia štúdia na ZŠ.

  Dotaznik.xls

   

   

  Kedves kilencedikesek, tisztelt szülők,

  az iskola igazgatója nulladik szülői értekezletet hív össze a jövő évi elsősök részére, mely 2021. július 1-én 15.30 órai kezdettel lesz az iskola épületében (Komárňanská 28, Nové Zámky). A tanuló törvényes képviselőjének jelenléte kötelező. A jelenlegi epidemiológiai helyzetre való tekintettel, minden diáknak egy törvényes képviselő jelenléte szükségleltetik.

  Kérjük Önöket, hogy hozzák magukkal a következő dokumentumokat:

  • kitöltött és aláírt adatlapot (lejjebb letölthető),
  • a tanuló kilencedikes bizonyítványát, mely igazolja az alapiskola sikeres befejezését.

  Adatlap.xls

   

   

   • Celosvetový úspech

   •  AMAVET - Medzinárodné online fórum pre vedeckú mládež "Krok do budúcnosti" - Moskva, Rusko 

    Po veľkom úspechu celosvetový triumf v novej kategórii!

    Absolútni víťazi fóra v kategórii "The Best Engineering Project" za projekt Friendly Dalek - autonómny robot -  Patrik Michlian, Adrián Komanek IV.AI

     

    • Mimoriadny úspech na XXVI. medzinárodnej súťaži INFOPROG

    • Na 26. ročníku súťaže INFOPROG naša študentka Anna Udvaros z triedy IV.DI v používateľskej kategórii A získala 1. miesto v celoštátnej a 3. miesto v medzinárodnej súťaži.
   • Celoslovenská robotická súťaž v kategórii RCJ - Rescue - 1. miesto získal robotický tím CastleBot a postúpil na robotické Majstrovstvá sveta
 • Novinky

  • Medzinárodné online fórum pre vedeckú mládež "Krok do budúcnosti" - Moskva, Rusko
   • Medzinárodné online fórum pre vedeckú mládež "Krok do budúcnosti" - Moskva, Rusko
   • 16. 6. 2021
   • Po veľkom úspechu celosvetový triumf v novej kategórii!

    Na medzinárodnom fóre „Step into the future“, ktoré sa konalo v termíne od 22. marca do 30. apríla 2021, sa stretlo 1 078 najlepších mladých vedcov z 23 krajín Európy, Ázie a Afriky.

    Hlavnými organizátormi tohto fóra sú Baumanova moskovská štátna technická univerzita (BMSTU) a Ruská inžinierska spoločnosť pre mládež v spolupráci s 12 poprednými ruskými univerzitami a 14 svetovo uznávanými výskumnými ústavmi. Kompletná porota fóra pozostávala zo 100 doktorov vied a 150 kandidátov vied, ktorých úlohou bolo vybrať víťazov pre 47 špecializovaných nominácií. Pre zaujímavosť Fórum „Step into the future“ sa konalo pod záštitou Ministerstva obrany, ROSKOSMOSU a členov Štátnej Dumy Ruskej Federácie.

   • Medzinárodné online fórum pre vedeckú mládež "Krok do budúcnosti" - Moskva, Rusko: Čítať viac
  • Mimoriadny úspech na XXVI, medzinárodnej súťaži INFOPROG
   • Mimoriadny úspech na XXVI, medzinárodnej súťaži INFOPROG
   • 13. 6. 2021
   • Gymnázium vo Fiľakove 27. mája 2021 usporiadalo finále 26. ročníka celoštátnej súťaže v informatike s medzinárodnou účasťou pre stredné školy s vyučovacím jazykom maďarským. Súťaž sa konala pod záštitou ministerstiev školstva SR, MR a ďalších významných inštitúcii.

    Na súťaži INFOPROG sa každoročne porovnávajú vedomosti žiakov v rôznych oblastiach informačných technológií. Súťaže sa zúčastnilo takmer 100 žiakov zo 6 štátov.

   • Mimoriadny úspech na XXVI, medzinárodnej súťaži INFOPROG: Čítať viac
  • Majstrovstvá sveta v robotike
   • Majstrovstvá sveta v robotike
   • 2. 6. 2021
   • Júnové majstrovstvá sveta v robotike budú s našou účasťou. Robotický tím CastleBot si ju zabezpečil v kategórii RCJ – RESCUE.

    Tím tvoria žiaci I.AI triedy :

    René Bergendi – jeho úlohou je určovanie stratégie a organizácia práce tímu, vyhľadávanie informácií a inovácií, stará sa o prepájanie matematiky a programovania …

   • Majstrovstvá sveta v robotike: Čítať viac
  • Celoštátne kolo 3D tlač
   • Celoštátne kolo 3D tlač
   • 16. 5. 2021
   • Dňa 29.4.2021 sa uskutočnilo celoštátne kolo 4.ročníka súťaže 3D tlač online formou. Hlavným cieľom súťažnej práce v celoštátnom kole bolo vytvoriť trojrozmerný model vzdušného motora (motor poháňaný prúdením vzduchu). Hotový model by mal byť vytlačiteľný na 3D tlačiarni.

    Našu školu reprezentoval žiak z II.BE Jakub Kostyál, ktorý postúpil z krajského kola.

   • Celoštátne kolo 3D tlač: Čítať viac
 • Partneri

  Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • Kontakty

    • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky
    • skola@spsenz.sk
    • 035/6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt ) 035/6418 256 - sekretariát, fax 035/6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (PaedDr. Lucia Takácsová,PaedDr. Aneta Katonová, Mgr. Silvia Kollárová) 035/6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová) 035/6418 516 - mzdárka/personalistka 035/6418 516 - účtovníčka 035/6418 515 - hospodárka 035/6406 100 - vedúca školskej jedálne
    • Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky
    • 00012 432
    • akatonova@spsenz.sk
   • Prihlásenie