• KOŽAZ- Hasičský a záchranný zbor Nové Zámky

    • KOŽAZ- Mestská polícia Nové Zámky

     • KOŽAZ- Mestská polícia Nové Zámky

      • KOŽAZ- Mestská polícia Nové Zámky

       • KOŽAZ- Mestská polícia Nové Zámky

        • KOŽAZ- Mestská polícia Nové Zámky

         • KOŽAZ- Mestská polícia Nové Zámky

          • KOŽAZ- Mestská polícia Nové Zámky

           • KOŽAZ- Mestská polícia Nové Zámky

            • KOŽAZ- Mestská polícia Nové Zámky

             • KOŽAZ- Mestská polícia Nové Zámky

              • KOŽAZ- Mestská polícia Nové Zámky

               • KOŽAZ- Slovenský Červený kríž

                • KOŽAZ- Slovenský Červený kríž

                 • KOŽAZ- Slovenský Červený kríž

                  • KOŽAZ- Slovenský Červený kríž

                   • KOŽAZ- Slovenský Červený kríž

                    • KOŽAZ- Slovenský Červený kríž

                     • KOŽAZ- Slovenský Červený kríž

                      • KOŽAZ- Slovenský Červený kríž

                       • KOŽAZ- Slovenský Červený kríž

                        • KOŽAZ- Slovenský Červený kríž

                         • KOŽAZ- Slovenský Červený kríž

                          • KOŽAZ- Hasičský a záchranný zbor Nové Zámky

                           • KOŽAZ- Hasičský a záchranný zbor Nové Zámky

                            • KOŽAZ- Hasičský a záchranný zbor Nové Zámky

                             • KOŽAZ- Hasičský a záchranný zbor Nové Zámky

                              • KOŽAZ- Hasičský a záchranný zbor Nové Zámky

                               • KOŽAZ- Hasičský a záchranný zbor Nové Zámky

                                • KOŽAZ- Hasičský a záchranný zbor Nové Zámky

                                 • KOŽAZ- Hasičský a záchranný zbor Nové Zámky

                                  • KOŽAZ- Hasičský a záchranný zbor Nové Zámky

                                   • KOŽAZ- Hasičský a záchranný zbor Nové Zámky

                                    • KOŽAZ- Hasičský a záchranný zbor Nové Zámky

                                     • KOŽAZ- Hasičský a záchranný zbor Nové Zámky

                                      • KOŽAZ- Hasičský a záchranný zbor Nové Zámky

                                       • MATURITY - 2019 - ÉRETTSÉGI VIZSGA

                                       • Milí štvrtáci,
                                        tento školský rok vás čakajú maturitné skúšky, o ktorých sa dozviete najnovšie informácie na stránke www.nucem.sk v
                                        sekcii Maturita a na našej stránke v module Maturita 2019.

                                        Kedves negyedikesek!
                                        Ebben a tanévben az érettségi vizsgák várnak rátok. A legfrissebb információk a www.nucem.sk weboldal Maturita szekciójában illetve az iskolánk weboldalának Maturita 2019 menüpontja alatt találhatók.
                                       • Nikdy sa nevzdávaj, zvyčajne otvorí dvere posledný kľúč zo zväzku.
                                       • Paulo Coelho
                                       • Ľudia uspejú, keď si uvedomia, že ich neúspechy sú príprava na ich víťazstvá.
                                       • Ralph Waldo Emerson
                                       • Pri dávaní rady sme všetci múdri, ale sme slepí voči vlastným chybám.
                                       • Euripides
                                       • Úspech je súčet malých snáh, ktoré sa opakujú každý deň
                                       • neznámy autor
                                       • Všetko čo vytvoríte alebo získate, začína vo forme túžby.
                                       • Napoleon Hill
                                       • Úspech nepochádza z toho, čo robíte príležitostne. Pochádza z toho, čo robíte dôsledne.
                                       • neznámy autor
                                     • Partneri

                                      Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
                                       • Kontakty

                                        • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
                                        • skola@spsenz.sk
                                        • Komárňanská 28 035/6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt ) 035/6418 256 - sekretariát, fax 035/6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, PaedDr. Lucia Takácsová) 035/6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová) 035/6418 516 - mzdárka/personalistka 035/6418 516 - účtovníčka 035/6418 515 - hospodárka 035/6406 100 - vedúca školskej jedálne
                                        • Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky kód školy ........ SPSE S.A. Jedlika - 648 301, OA - 646 107 IČO.................. 00012 432
                                        • jgyurikova@spsenz.sk
                                       • Prihlásenie