Škola, kde to žije /Az iskola, ahol zajlik az élet 

Deň otvorených dverí 2017 Nyílt kapuk napja

Deň otvorených dverí  bude 
22. novembra 2017
 v čase 7:45 - 10:00 hod.
pre žiakov s vyučovacím jazykom slovenským.
pozvanka_dod_2017.pdf

2017. november 22 - én 
10:00 órától 12:15 óráig

nyitjuk meg iskolánk kapuit az információs és hálozati technológiák, elektrotechnika és  kereskedelmi akadémia szakok iránt érdeklődő kilencedikes diákok előtt.

meghivo_nkn_2017.pdf

it akadémia partner Študentská kvapka krvi

Reportáže, novinky

Myšlienka dňa

 

"Daj každému dňu príležitosť, aby sa mohol stať tým najkrajším dňom v tvojom živote." (Mark Twai)

 


Fotogaléria

Kontakt

 • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
  Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky
  kód školy ........ SPSE S.A. Jedlika - 648 301,
  OA - 646 107
  IČO.................. 00012 432


 • Komárňanská 28
  6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt )
  6418 256 - sekretariát, fax
  6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, PaedDr. Lucia Takácsová)
  6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová)
  6418 516 - mzdárka/personalistka
  6418516 - účtovníčka
  6418 515 - hospodárka
  6406 100 - vedúca školskej jedálne