• BREAKING NEWS - 16.10.2018 - stolová hra FINANČNÁ SLOBODA - IV.IT

   • BREAKING NEWS - 16.10.2018 - stolová hra FINANČNÁ SLOBODA - IV.IT

   • BREAKING NEWS - 16.10.2018 - stolová hra FINANČNÁ SLOBODA - IV.IT

   • BREAKING NEWS - 16.10.2018 - stolová hra FINANČNÁ SLOBODA - IV.IT

   • BREAKING NEWS - 16.10.2018 - stolová hra FINANČNÁ SLOBODA - IV.IT

   • BREAKING NEWS - 16.10.2018 - stolová hra FINANČNÁ SLOBODA - IV.IT

   • BREAKING NEWS - 16.10.2018 - stolová hra FINANČNÁ SLOBODA - IV.IT

   • BREAKING NEWS - 16.10.2018 - stolová hra FINANČNÁ SLOBODA - IV.IT

    • Slávnostné odovzdávanie bronzových cien programu MEDZINÁRODNÁ CENA VOJVODU Z EDINBURGHU - DofE

    • Slávnostné odovzdávanie bronzových cien programu MEDZINÁRODNÁ CENA VOJVODU Z EDINBURGHU - DofE

    • Slávnostné odovzdávanie bronzových cien programu MEDZINÁRODNÁ CENA VOJVODU Z EDINBURGHU - DofE

    • Slávnostné odovzdávanie bronzových cien programu MEDZINÁRODNÁ CENA VOJVODU Z EDINBURGHU - DofE

    • Slávnostné odovzdávanie bronzových cien programu MEDZINÁRODNÁ CENA VOJVODU Z EDINBURGHU - DofE

    • Slávnostné odovzdávanie bronzových cien programu MEDZINÁRODNÁ CENA VOJVODU Z EDINBURGHU - DofE

    • Slávnostné odovzdávanie bronzových cien programu MEDZINÁRODNÁ CENA VOJVODU Z EDINBURGHU - DofE

    • Slávnostné odovzdávanie bronzových cien programu MEDZINÁRODNÁ CENA VOJVODU Z EDINBURGHU - DofE

    • Slávnostné odovzdávanie bronzových cien programu MEDZINÁRODNÁ CENA VOJVODU Z EDINBURGHU - DofE

    • Slávnostné odovzdávanie bronzových cien programu MEDZINÁRODNÁ CENA VOJVODU Z EDINBURGHU - DofE

    • Slávnostné odovzdávanie bronzových cien programu MEDZINÁRODNÁ CENA VOJVODU Z EDINBURGHU - DofE

    • Slávnostné odovzdávanie bronzových cien programu MEDZINÁRODNÁ CENA VOJVODU Z EDINBURGHU - DofE

 • Najnovšie

  Novinky

  • Slávnostné odovzdávanie bronzových cien programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu
   • Slávnostné odovzdávanie bronzových cien programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu
   • 13. 10. 2018
   • V školskom roku 2017/2018 sa Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky stala miestnym centrom poskytovania programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE). DofE je vzdelávací program pod záštitou britskej kráľovskej rodiny. V našej škole sa do bronzovej úrovne programu zapojilo 8 študentov, menovite Vanesa Kociská, Patrik Klein, Peter Kabát, Patrik Sopko, Ladislav Polák, Martin Makai, Denis Peter Csanda a Peter Mészáros, ktorí mali možnosť dobrovoľne sa rozvíjať mimo vyučovania prostredníctvom aktivít na rozvíjanie ich zručností, zdravého životného štýlu, pomoci druhým a prostredníctvom zážitku z dobrodružnej expedície. Za svoje úsilie boli naši študenti ocenení prestížnym certifikátom, ktorý má celosvetovú platnosť a hodnotu. Slávnostné odovzdávanie bronzových cien sa uskutočnilo dňa 09.10.2018 v priestoroch Starej tržnice v Bratislave za prítomnosti veľvyslanca Spojeného kráľovs

   • Čítať viac
  • Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu
   • Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu
   • 4. 10. 2018
   • Dňa 3.10.2018 sa naša škola zúčastnila Majstrovstiev okresu Nové Zámky v cezpoľnom behu. Našu školu reprezentovali Matej Markusek, Bálint Patkoló a Andrej Žiačik. Diplom za 2.miesto si odniesol Matej Markusek z III.AZ. Srdečne gratulujeme.

   • Čítať viac
  • E-sport
   • E-sport
   • 3. 10. 2018
   • V stredu 26.9.2018 sa uskutočnil prvý, pilotný ročník podujatia E-sport Nové Zámky, ktorý organizovali RTTV Slovakia a primátor mesta Nové Zámky Mgr. art. Otokar Klein.

    Na sútaži sa zúčastnilo 52 účastníkov z 10 škôl. Súťažiaci hrali dve počítačové hry na mobiloch alebo na notebookoch. Zúčastniť sa mohli stredoškoláci alebo žiaci 8. a 9. ročníka základných škôl.

   • Čítať viac
   • Nikdy sa nevzdávaj, zvyčajne otvorí dvere posledný kľúč zo zväzku.
   • Paulo Coelho
   • Ľudia uspejú, keď si uvedomia, že ich neúspechy sú príprava na ich víťazstvá.
   • Ralph Waldo Emerson
   • Pri dávaní rady sme všetci múdri, ale sme slepí voči vlastným chybám.
   • Euripides
   • Úspech je súčet malých snáh, ktoré sa opakujú každý deň
   • neznámy autor
   • Všetko čo vytvoríte alebo získate, začína vo forme túžby.
   • Napoleon Hill
   • Úspech nepochádza z toho, čo robíte príležitostne. Pochádza z toho, čo robíte dôsledne.
   • neznámy autor
 • Partneri

  Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • Kontakty

    • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
    • skola@spsenz.sk
    • Komárňanská 28 035/6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt ) 035/6418 256 - sekretariát, fax 035/6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, PaedDr. Lucia Takácsová) 035/6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová) 035/6418 516 - mzdárka/personalistka 035/6418 516 - účtovníčka 035/6418 515 - hospodárka 035/6406 100 - vedúca školskej jedálne
    • Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky kód školy ........ SPSE S.A. Jedlika - 648 301, OA - 646 107 IČO.................. 00012 432
    • jgyurikova@spsenz.sk
   • Prihlásenie