• Aj my pomáhame našim zdravotníkom

    Súčasná situácia s koronavírusom nenechala ani našu školu ľahostajnou a aj my naplno využívame naše 3D tlačiarne. Hlavný podiel na tom majú Patrik Michlian - žiak III.AI a naši učitelia Ing. Lenka Danácsová a Mgr. Peter Cucor. Vyrobené výtlačky zasielame iniciatíve Pomôž nemocnici. Podrobnejšie informácie nájdeš na www.pomoznemocnici.sk Zároveň vyrábame kompletné štíty, ktoré distribuujeme zdravotným ambulanciam, lekárniam a domovom dôchodcov v našom regióne.
    FOTO
   • Prijímacie konanie

    Vážení rodičia, milé deviatačky a deviataci, prinášame aktuálne informácie ohľadom prijímacieho konania so zmenami termínov vzhľadom na koronavírus.
    Informácie
   • Felvételi vizsga

    Tisztelt szülők, kedves kilencedikes lányok és fiúk, a koronavírus terjedése miatt aktuális változásokról értesítünk minden érintett félt a felvételi vizsgával kapcsolatban
    Informácie
 • Novinky

  • Súťaž Junior Internet
   • Súťaž Junior Internet
   • 6. 4. 2020
   • V posledných dňoch prebehlo vyhodnocovanie študentských prác zapojených do súťaže Junior Internet. Zapojiť sa mohli študenti s projektom webovej alebo mobilnej aplikácie. Našu školu reprezentovali 4 študenti: Andrej Kuchta z II.AI s projektom Online hra, Peter Komár zo IV.AP- Webový pracovný portál, Richard Gajdošík zo IV.AP - Študentský blog a Kristián Kováč zo IV.IT- Sociálna sieť. Na základe hodnotenia odborníkov sa do finále prebojoval Andrej Kuchta z II.AI. V dńoch 23.4. a 24.4.20 sa uskutoční finále vo forme videokonferencie, kde každý účastník bude mať online prezentáciu svojej práce. Andrejovi držíme palce a želáme mu veľa úspechov vo finále. Ostatným zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu školy, všetky projekty boli výborné a odviedli ste na nich kus práce.

   • Čítať viac
  • Pridaj sa k nám-Csatlakozz hozzánk
   • Pridaj sa k nám-Csatlakozz hozzánk
   • 30. 3. 2020
   • Súčasná situácia s koronavírusom nenechala ani našu školu ľahostajnou a aj my naplno využívame naše 3D tlačiarne. Vyrobené výtlačky zasielame iniciatíve Pomôž nemocnici. Ak máš 3D tlačiareň, chuť a ochotu prispieť aj ty, neváhaj a pridaj sa k nám. Podrobnejšie informácie nájdeš na www.pomoznemocnici.sk ,alebo prípadné otázky píš na mail ldanacsova@spsenz.sk. Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým študentom, ktorí svojou vlastnou iniciatívou, aj týmto spôsobom prispievajú k ochrane zdravotníckeho personálu.

   • Čítať viac
  • Vyučovanie prerušené kvôli koronavírusu
   • Vyučovanie prerušené kvôli koronavírusu
   • 25. 3. 2020
   • Na základe opatrení štátu proti šíreniu koronavírusu je vyučovanie prerušené od 16.3.2020 až do odvolania.

    A Szlovák Kormány válságstábjának a koronavírusos megbetegedésekkel kapcsolatos utasításai alapján a tanítás 2020. 3. 16-tól szünetel, a rendelet visszavonásáig.

    Škola v danom období bude uzavretá, v budove sa nevykonáva ani služba.

   • Čítať viac
  • Generálna skúška PČ OZ
   • Generálna skúška PČ OZ
   • 12. 3. 2020
   • Dňa 24. februára 2020 sa konala Generálna skúška PČ OZ, ktorej sa zúčastnilo 26 žiakov zo IV. AA triedy Obchodnej akadémie. Študenti riešili komplexný príklad, ktorý sa skladal z troch častí: práca v účtovnom programe Pohoda, účtovanie bežných účtovných prípadov, ktoré sa vyskytujú v praxi, formou predkontácií v denníku a tretia časť zahŕňala výpočet mzdy, kalkulácií a odpisov.

   • Čítať viac
  • Valentínska kvapka krvi
   • Valentínska kvapka krvi
   • 11. 3. 2020
   • Darovanie krvi môže zachrániť život a pomôcť v núdzi. Dňa 4.3.2020 navštívili žiaci tretích a štvrtých ročníkov opäť Transfúznu stanicu v Nových Zámkoch, aby poskytli pomoc pre tých ,čo to najviac potrebujú.

    Ďakujeme, fotky:

   • Čítať viac
  • OK recitačnej súťaže M.Tompu
   • OK recitačnej súťaže M.Tompu
   • 10. 3. 2020
   • Dňa 9.marca 2020 sa uskutočnilo okresné kolo recitačnej súťaže M. Tompu v Nových Zámkoch. Dvaja naši žiaci získali Zlaté pásmo, Kristóf Mag v prednese poézie a Szabolcs Száraz v prednese prózy, obaja z I. DI triedy. Sme radi, že naši žiaci nie sú len odborne zdatní, ale sú vynikajúci aj v umeleckej činnosti. Srdečne im blahoželáme.

   • Čítať viac
  • Poznaj slovenskú reč
   • Poznaj slovenskú reč
   • 6. 3. 2020
   • Dňa 5.3.2020 sa naši traja žiaci zúčastnili okresného kola súťaže Poznaj slovenskú reč. Zmerali si jazykové schopnosti zo slovenčiny s ostatnými žiakmi novozámockých stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Do krajského kola postúpila žiačka obchodnej akadémie z II.DA, Marika Nagyová, ktorá sa umiestnila na treťom mieste. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov aj na krajskom kole!

   • Čítať viac
  • Vyhodnotenie XXXXII. ročníka školského kola SOČ
   • Vyhodnotenie XXXXII. ročníka školského kola SOČ
   • 2. 3. 2020
   • Meno súťažiaceho trieda názov práce odbor umiestnenie

    Matúš Bolemant IV.IT Quadruped 1 1.miesto

    Richard Gajdošík IV.AP Blog 1 2.miesto

   • Čítať viac
 • Partneri

  Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • Kontakty

    • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
    • skola@spsenz.sk
    • Komárňanská 28 035/6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt ) 035/6418 256 - sekretariát, fax 035/6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, PaedDr. Lucia Takácsová) 035/6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová) 035/6418 516 - mzdárka/personalistka 035/6418 516 - účtovníčka 035/6418 515 - hospodárka 035/6406 100 - vedúca školskej jedálne
    • Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky kód školy ........ SPSE S.A. Jedlika - 648 301, OA - 646 107 IČO.................. 00012 432
    • jgyurikova@spsenz.sk
   • Prihlásenie