• Vianočná akadémia
     • Vianočná akadémia

     • Žiaci a učitelia našej školy si znovu po roku  mohli navodiť  pravú vianočnú atmosféru  tradičnou vianočnou akadémiou. K Vianociam neodmysliteľne patrí radosť, veselosť, zábava a dobrá nálada a to všetko nám vystúpenia  žiakov vo veľkej dávke dopriali. Dokázali nám, že  sú  kreatívni, umelecky nadaní, dokážu si zo seba spraviť srandu, vedia spievať, hrať, a tancovať.  Dúfame, že ste sa dostatočne zabavili, odreagovali a naladili na vianočnú vlnu. 

      foto

    • Exkurzia Heineken Slovensko v Hurbanove – Pivovar trochu inak
     • Exkurzia Heineken Slovensko v Hurbanove – Pivovar trochu inak

     • Dňa 18. decembra 2018 trieda III.IT absolvovala odbornú exkurziu v spoločnosti Heineken Slovensko v Hurbanove. Exkurzia bola zameraná na technickú stránku výroby piva.

      Funkciu výrobných liniek nám vysvetlil tím odborníkov z oblasti programovania, automatizácie, počítačových sietí a robotiky v zložení Ing. Andrea Cseriová, Ing. Jozef Petruš, Ing. Ján Vrábeľ a bývalý žiak našej školy Ing. Peter Nagy.

      Exkurzia bola jedinečná aj tým, že sme nechodili po trase bežných návštevníkov spoločnosti, ale sme boli priamo pri výrobných linkách, kde nám vysvetlili jednotlivé časti výroby z technického hľadiska. Niektoré riadiace jednotky nám dokonca otvorili, poukazovali a vysvetlili ich princíp a fungovanie. Podľa slov pani Ing. Cseriovej aj pre nich toto bola prvá technicky zameraná exkurzia v spoločnosti.

      Mali sme možnosť vidieť využitie teoretických poznatkov v praxi a taktiež možnosť budúcej spolupráce, o ktorej sa na exkurzii viackrát hovorilo.

       

      Miriam Nagyová, žiačka III. IT

    • Memoriál Ing. Adriány Zoričákovej – súťaž v odpise na počítači na presnosť a rýchlosť
     • Memoriál Ing. Adriány Zoričákovej – súťaž v odpise na počítači na presnosť a rýchlosť

     • Dňa 19. decembra 2018 sa uskutočnil na našej škole už tradičný Memoriál     Ing. Adriány Zoričákovej – súťaž v odpise na počítači na presnosť a rýchlosť. Súťaže sa zúčastnilo spolu 35 študentov obchodnej akadémie.

      Na tejto súťaži žiaci predviedli svoje zručnosti, ktoré si osvojili v rámci vyučovacích hodín ADK. Súťaž prebehla v programe TypeWriter, kde mali vopred pripravený súťažný text.

      Súťaž prebiehala v dvoch kategóriách:

       I. kategória – žiaci prvého ročníka OA

      II. kategória – žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka OA

      Výsledky:

      I.  Kategória – žiaci prvého ročníka OA

      1. Vanda Zs. Mészárosová I.DA

      2. Viktória Bertóková I.DA

      3. Monika Szűcsová I.DA

       

      II.  Kategória – žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka OA

      1. Erika Nagyová II.DA

      2. Boglárka Baloghová IV.DA

      3. Letícia A. Gyulaiová II.DA

       

       

      Víťazom srdečne blahoželáme!

    • HLAVOLAMY
     • HLAVOLAMY

     • Súťaž hlavolamy je už tradičné podujatie, ktoré je medzi žiakmi veľmi obľúbené. Súťažné tímy riešia logické úlohy rôznej náročnosti.

      Tento rok sa súťaže zúčastnilo 110 žiakov z 21 tried. Každú triedu reprezentovali trojčlenné družstvá. Ocenené boli tímy, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach.

      Umiestnenie súťažiacich:

      1. III. IT (Miriam Nagyová, Matúš Bolemant, Milan Bako)

      2. II. AI (Dominik Váczlav)

      3. II. DI (Krisztián Szabó, Dávid Németh, Adrián Kovács)

      Foto

       

      FEJTÖRŐK

       

      A Fejtörők verseny az iskolánkban már egy hagyományos esemény, amely nagyon népszerű a diákok körében. A versenyző csapatok feladata különböző nehézségű logikai feladatok megoldása.

      Ebben az évben 21 osztály 110 diákja mérte össze tudását. Az osztályokat három tagú csapatok  képviselték. Az első három helyezett csapat:

       

      1. III. IT (Nagyová Miriam, Bolemant Matúš, Bako Milan)

      2. II. AI (Váczlav Dominik)

      3. II. DI (Szabó Krisztián, Németh Dávid, Kovács Adrián)

       

    • Súťaž‎ v skladaní Rubikovej kocky
     • Súťaž‎ v skladaní Rubikovej kocky

     •  

      Dňa 17. decembra 2018 sa uskutočnila na našej škole súťaž v skladaní Rubikovej kocky. Súťažilo 10 žiakov našej školy z rôznych tried. Súťaž pozostávala z niekoľkých kôl. Najlepší čas bol 23,27 s. Poradie na prvých štyroch miestach je nasledovné:

      1. Bence Bajkai – II.DE

      2. Vanesa Kociská  – III.IT

      3. Dominik Nagy – II.AE

      4. Milan Bako – III.IT

      Víťazom blahoželáme a želáme veľa úspechov!

      Foto

       

      Rubik-kocka kirakó verseny

       

      2018. december 17-én az iskolánkon megrendezésre került a Rubik kocka kirakásának versenye, melyen 10 diák vett részt. A verseny több fordulóból állt. A leggyorsabb idő 23,27 másodperc volt. Az első négy hely sorrendje a következő:

                                                                            

      1. Bajkai Bence –II.DE

      2. Kociská Vanesa – III.IT

      3. Nagy Dominik – II.AE

      4. Bako Milan – III.IT

      Gratulálunk a győzteseknek, további sok sikert kívánunk!

    • Žiaci seniorom
     • Žiaci seniorom

     • S cieľom spríjemniť predvianočný čas seniorom, zavítali naši žiaci opäť do  Zariadenia sociálnych služieb v Nových Zámkoch a pripravili im pestrý program, ktorý pozostával z piesní, tancov a básní. Seniorom sa program veľmi páčil, študenti boli odmenení potleskom a dobrým pocitom z rozdávania pekných a radostných chvíľ.

    • Ocenenie žiakov
     • Ocenenie žiakov

     • Dňa 12.12. 2018 Nadácia Pre novozámockých maďarských žiakov odovzdalo ocenenia žiakom, ktorí sa o to zaslúžili. Z našej školy boli ocenení štyria žiaci, menovite Erika Némová zo IV.DA, Adam Vágó zo IV.DP, Veronika Pálinkášová zo IV.DA a Peter Bučko zo IV.DZ.

      Blahoželáme!

      2018. december 12-én adták át az Érsekújvári Magyar Tanulóifjúságért alapítvány díjait, melyet a legsikeresebb érsekújvári végzős magyar diákok kaphatnak meg. Iskolánk négy diákja vehette át az elismerő díjakat, Néma Erika a IV.DA, Vágó Ádám a IV.DP, Pálinkáš Veronika a IV.DA és Bučko Péter a IV.DZ osztályból. Gratulálunk!

    • Stretnutie žiakov v spoločnosti DELL, Bratislava
     • Stretnutie žiakov v spoločnosti DELL, Bratislava

     • Naša škola aj v tomto školskom roku  spolupracuje so spoločnosťou DELL v Bratislave. 10.decembra 2018  sa 11 žiakov zúčastnilo odbornej exkurzie v rámci programu Future Me.

      Ráno po registrácii prezentovali študenti domáce úlohy: moja obľúbená postavička z videohry. Naši žiaci natočili samostatné krátke video, ktoré vtipne okomentovali, začo boli pochválení .

      V druhej časti predpoludňajšej činnosti prezentovali dvaja zamestnanci DELL tému -Projektový manažment. Vo vzájomnej interaktívnej výučbe sa naučili projektovému manažovaniu. Ich  úlohou bolo zložiť zo stavebnice Lega domček, v ktorom riešili problémy ľudstva. Práca po skupinách bola pre nich zaujímavá aj zábavná.

      V popoludňajšich hodinách sa konala prednáška o napísaní dobrého životopisu. Naši chlapci  sa aktívne zapájali, vedeli uviesť konkrétne príklady zo svojich skúseností- uvádzali aké certifikáty už vlastnia, kde praxovali, svoje ocenenia, nadobudnuté počas stredoškolského štúdia. Domáca úloha na najbližšie stretnutie je napísať dobrý životopis v rôznych jazykoch.

      Na záver odznela prednáška zamestnanca o najnovšej technológii a druhoch počítačov.

      Študentom sa dobre zorganizovaný deň stretnutia páčil, získali veľa nových odborných informácií.

    • Prezentácia SŠ v Komjaticiach
     • Prezentácia SŠ v Komjaticiach

     • Dňa 11. decembra 2018 sa v Kultúrnom dome v Komjaticiach konal už 11. ročník tradičných Vianočných tvorivých dielní spojených s prezentáciou stredných škôl, ktorú organizuje ZŠ s MŠ Ondreja Cabana.Na Vianočných tvorivých dielňach sa zúčastnilo 21 stredných škôl z celého Nitrianskeho kraja za účelom prezentácie a predstavenia sa žiakom ôsmeho a deviateho ročníka. Našu školu reprezentovali traja žiaci, Filip Bálint z II.AI, Adrian Komanek z II.AI  a Ondrej Faragó  z II.BE. Ich oduševnená prezentácia  našej školy a entuziazmus zaujali mnohých deviatakov, a dúfame, že niektorí z nich sa v budúcom školskom roku stanú žiakmi našej školy.

    • Celoštátne finále súťaže "Festival vedy a techniky 2018"
     • Celoštátne finále súťaže "Festival vedy a techniky 2018"

     • 20. ročník festivalu bol realizovaný 8.-9.11.2018 na výstavisku Incheba EXPO v Bratislave. Súťaže sa zúčastnilo 119 žiakov z 5 štátov s 85 projektmi. Nad podujatím prevzala záštitu ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová.

      Do súťaže boli prihlásení Richard Kováč a Marco Pintér, žiaci IV.IT triedy v kategórii Informatika a počítačové inžinierstvo s prácou DroneLogger3. Ich projekt je samostatný navigačný a asistenčný systém určený primárne pre bezpilotné stroje väčšej hmotnosti.

       

      Naši žiaci svojou prácou získali postup na medzinárodnú súťaž Wernadskij National Contest, ktorá sa koná v apríli 2019 v Ruskej federácii, v Moskve. Cenu im odovzdal doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD. predseda AMAVET-u, riaditeľ Festivalu vedy a techniky, prorektor pre medzinárodné vzťahy

    • Vianočná Viedeň
     • Vianočná Viedeň

     • Návšteva vianočnej Viedne sa stala na našej škole už tradíciou. Každoročne sa  organizuje exkurzia do Technického múzea, príjemná prechádzka po najkrajších historických pamiatkach hlavného mesta a keďže je obdobie adventu, nemohli sme si nechať ujsť ani návštevu vianočných trhov s jedinečnou atmosférou a vôňou vianočného punču. 6.december 2018,  prežitý vo Viedni nás vedomostne aj ľudsky obohatil. Ďakujeme za krásne zážitky.

    • Zavítal k nám Mikuláš
     • Zavítal k nám Mikuláš

     •    Nálunk is járt a Mikulás

    • Best in English
     • Best in English

     • Dňa 30.11.2018 sa naša škola už tradične zapojila do medzinárodnej jazykovej súťaže  Best in English, ktorá okrem znalosti anglického jazyka testuje aj spoločenský prehľad a všeobecné vedomosti z rôznych oblastí. Súťaží  približne  750 škôl z 30 krajín.Súťaž prebieha online a súťaží sa o atraktívne ceny – prvou cenou je  jazykový pobyt v Kanade.Do súťaže sa tento rok zapojilo 17 študentov z našej školy, v rámci našej školy sa študenti umiestnili nasledovne:1. András Zemes   IV.IT2. Kevin Laczkó    IV.DP3. András Sütő       II.DICelkové hodnotenie v rámci európskych škôl sa dozvieme v decembri.Všetkým zúčastneným srdečne ďakujeme za účasť.  

    • Školské kolo Olympiády ľudských práv 2018/19
     • Školské kolo Olympiády ľudských práv 2018/19

     • Dňa 29.11.2018 sa konalo v našej škole Školské kolo OĽP.  Žiaci preukázali v súťaži svoje znalosti z oblasti histórie, právnej a občianskej náuky. Súťaž sa skladala z dvoch častí. V písomnej časti formou testu  si  overili svoje vedomosti z historických aj súčasných faktov súvisiacich s ľudskými právami. V ústnej časti  odpovedali na otázky zamerané na 30.výročie nežnej revolúcie a aktuálne spoločenské problémy.

       

      Umiestnenie žiakov:

      ELE/IST

      1. Martin Rečka- I.BE
      2. Marek Máčik - IV.IT

            3.  Ondrej Faragó – II.BE

      OA

      1. Barbara Virágová- III.AA
      2. Simona Bojková-  IV.AA
      3. Lucia Bojková   -  IV.AA

      Do krajského kola postúpili a našu školu budú reprezentovať súťažiaci umiestnení na 1. mieste z oboch kategórií.

      Gratulujeme a držíme im palce!

    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

     • Dňa 26. 11. 2018 sa tradične uskutočnila Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry, ktorej sa opäť zúčastnili žiaci v hojnom zastúpení, takmer zo všetkých tried. Títo boli rozdelení do dvoch kategórií podľa ročníka a študijného odboru. Všetci si najskôr zmerali  svoje vedomosti v písomnej časti  pri práci s textom a tí, ktorí postúpili do druhého kola, sa predviedli aj v oblasti komunikačných zručností na aktuálnu tému: „ Má v triede miesto osobná technika?“ Postrehy boli rôzne, hodnotné a veľmi zaujímavé.  Tí najlepší z najlepších sa stretnú so žiakmi z iných škôl v krajskom  kole, kde im želáme veľa šťastia!

       

      A kategória: 1. miesto:   M. Nagyová, III.IT – postup do krajského kola

                            2. miesto: L. Bojková, IV.AA – postup do krajského kola

                            3. miesto: B. Virágová, III.AA

       

      B kategória: 1. miesto: A. Komanek, II.AI – postup do krajského kola

                           2. miesto: K. Lukacsovics, II.AI

                           3. miesto: M. Dékány, I.AI

       

      Všetkým žiakom ďakujeme za účasť a oceneným srdečne blahoželáme!

    • Deň otvorených dverí Železničnej spoločnosti Slovensko a.s.
     • Deň otvorených dverí Železničnej spoločnosti Slovensko a.s.

     • Dňa 28.11.2018 sa 10 žiakov z III.AP a 10 žiakov z III.AZ zúčastnilo na Dni otvorených dverí Železničnej spoločnosti Slovensko a.s., ktoré sa uskutočnilo v depe a v opravovni vozňov v Nových Zámkoch. Odborní zamestnanci žiakom ukázali možnosti kariérneho rastu v ŽSSK. Mali možnosť nahliadnuť do interného prostredia depa a do opravovní vozňov, do hnacích koľajových vozidiel, do kabíny rušňovodiča. Zamestnanci železníc na týchto pracovných miestach vykonávajú profesie ako rušňovodič, elektromechanik, zámočník dráhových vozidiel a rôzne iné.    

    • Exkurzia Volkswagen Slovakia
     • Exkurzia Volkswagen Slovakia

     • V utorok 27.11. 2018 sa žiaci z II.AE a II.BE zúčastnili návštevy podniku Volkswagen Slovakia. Témou našej prehliadky bola elektromobilita a hybridný pohon.

      Prehliadka začala prezentáciou v priestoroch Auto Fóra, kde si návštevníci môžu  zblízka obzrieť vystavené modely áut, prezrieť si ich interiér, či sadnúť si za volant. 

      Potom sme boli rozdelení do troch skupín, každý z nás dostal slúchadlá, aby dobre počul svojho sprievodcu a vybrali sme sa do výrobných hál.  Počas celej prehliadky sme boli informovaní o  technických detailoch  a  o tom, čo zaujímavé si máme všímať. Zaujala nás dokonalá organizácia práce premyslená do najmenšieho detailu, neuveriteľný poriadok a čistota na každom pracovisku, vysoká produktivita práce, ktorá je priebežne sledovaná a zobrazovaná na monitoroch.

       Bolo pôsobivé vidieť, ako veľké roboty ľahko a rýchlo manipulovali s dielmi karosérie a ako v praxi vyzerá sériová výroba.

      Prehliadka, ktorú sme absolvovali vo Volkswagene je rozhodne niečo, čo sa oplatí vidieť!

    • Školské kolo Olympiády z nemeckého jazyka
     • Školské kolo Olympiády z nemeckého jazyka

     • Dňa 23.11.2018 sa v našej škole konalo školské kolo olympiády z nemeckého jazyka. 9 študentov si overilo svoje vedomosti v písomnej časti, ktorá pozostávala z počúvania s porozumením, čítania s porozumením, zo slovnej zásoby a  jazykových štruktúr. V ústnej časti súťažiaci tvorili príbeh k obrázkom a diskutovali o danej téme. Študenti preukázali svoje výborné vedomosti z nemeckého jazyka. Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a víťazom držíme palce na okresnom a krajskom kole.

      Umiestnenie žiakov:

      V kategórii 2A : Tóthová Beatrix  - I.DA

      V kategórii 2B:   Gabriela Sablová a Alexandra Badalová  - žiačky IV.AA

      V kategórii 2D:   1.miesto-  Daniel Kazán- IV.AP- postup do okresného kola

                                 2.miesto- Andrej Kuchta – I.AI – postup do okresného kola

                                 3. miesto- Tomáš Krajmer- I.AE

      Srdečne blahoželáme!

    • Návšteva múzea holokaustu v Seredi
     • Návšteva múzea holokaustu v Seredi

     • Dňa 19. 11.2018 sme sa 40 žiaci našej školy zúčastnili spoločensko- vednej exkurzie, v múzeu holokaustu v Seredi. Múzeum vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora, ktoré predstavuje autentické miesto viažuce sa k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky na Slovensku počas druhej svetovej vojny na Slovensku. Zaujali nás dobové dokumenty, fotografie a predmety,  ktoré súviseli s prenasledovaním Židov na Slovensku. Vypočuli sme si aj prednášku, do ktorej sme sa aktívne zapájali, čím sme preukázali svoje veľmi dobré vedomosti z histórie.  Zároveň sme si uvedomili, aké dôležité je poučiť sa z chýb niektorých historických udalostí a vážiť si slobodu a demokraciu.

    • Školské kolo Olympiády z anglického jazyka
     • Školské kolo Olympiády z anglického jazyka

     • Vo štvrtok 22. novembra 2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády z anglického jazyka. Olympiády sa zúčastnilo 31 študentov, ktorí súťažili v 2 kategóriách. Prihlásení študenti si najprv overili svoje vedomosti v písomnej časti. Súťaž pokračovala ústnou prezentáciou pri tvorení príbehu na základe predloženého obrázka a krátkym dialógom. Študenti preukázali naozaj výborné znalosti jazyka vo všetkých zručnostiach. Zároveň treba poďakovať všetkým, ktorí sa školského kola zúčastnili a zmerali si sily s rovesníkmi z iných tried.
      Víťazom jednotlivých kategórií prajeme veľa úspechov na okresnom a krajskom kole.

      Kategórie                

      2A (1- 2. Ročník OA)

      1. miesto – Srna Eszter – II. DA – Postup do okresného kola
      2. miesto – Erkélyi Enikő – I. DA
      3. miesto – Takács Réka – II. DA

      2D (1- 4. Ročník  ELE, TIS, IT)

      1. miesto – Zemes András – IV. IT – Postup do okresného kola
      2. miesto – Benes Dávid – III.IT
      3. miesto – Nagyová Miriam – III.IT

       

                                            Víťazom srdečne blahoželáme!

       

  • Kontakty

   • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
   • skola@spsenz.sk
   • Komárňanská 28 035/6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt ) 035/6418 256 - sekretariát, fax 035/6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, PaedDr. Lucia Takácsová) 035/6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová) 035/6418 516 - mzdárka/personalistka 035/6418 516 - účtovníčka 035/6418 515 - hospodárka 035/6406 100 - vedúca školskej jedálne
   • Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky kód školy ........ SPSE S.A. Jedlika - 648 301, OA - 646 107 IČO.................. 00012 432
   • jgyurikova@spsenz.sk
  • Prihlásenie