• XXVII. ročník Medzinárodnej maďarskej matematickej súťaže
     • XXVII. ročník Medzinárodnej maďarskej matematickej súťaže

     • XXVII. ročník Medzinárodnej maďarskej matematickej súťaže v maďarskom jazyku sa tento školský rok uskutočnil v termíne od 14. do 18. marca 2018 v Kaposvári (HU). Súťaže sa zúčastnili študenti stredných škôl z 5 krajín Európy. Zo Slovenska sa na súťaž kvalifikovali najúspešnejší riešitelia Krajinskej maďarskej matematickej súťaže, ktorá sa konala 9. februára v Šahách. Našu školu reprezentovali žiaci I. DI triedy Szabó Krisztián Udvaros Anna . V silnej konkurencii výberových gymnázií nás úspešne reprezentovali, za čo im patrí naše uznanie. Nakoľko medzinárodné súťaže sú viacdňové akcie, okrem súťaže organizátori pre súťažiacich pripravili bohatý program voľnočasových aktivít – zaujímavé prednášky, obhliadku mesta, krátke výlety, divadelné predstavenie,  takže sa vrátili plní zážitkov a nových známostí.

       

      Ebben az iskolai évben 2018. március 14. és 18. között került megrendezésre a XXVII. Nemzetközi Magyar Matematikaverseny Kaposváron. A versenyen Euróba 5 országából vettek részt középiskolás diákok. Szlovákiából a Felvidéki Magyar Matematikaverseny, mely február 9-én került megrendezésre Ipolyságon, legsikeresebb résztvevői vettek részt. Iskolánkat az I.DI osztályos Szabó Krisztián  és Udvaros Anna becsülettel, szép eredménnyel képviselték, amiért külön köszönet jár nekik. Mivel a nemzetközi versenyek több naposak, a versenyen kívül gazdag programmal várták a diákokat a szervezők – érdekes előadások, városnézés, kisebb  kirándulások, színházi előadás.  A versenyen résztvevő diákok sok-sok új élménnyel gazdagodtak és sok új ismeretségre tettek szert.

    • Matematický klokan
     • Matematický klokan

     • Dňa 19. marca 2018 sa uskutočnila medzinárodná matematická súťaž KLOKAN. Z našej školy sa zapojilo 18 žiakov.

      Súťažilo sa v dvoch kategóriách:        Kadet O12 – žiaci 1. a 2. ročníka

      Junior O34 -  žiaci 3. a 4. ročníka

      Výsledky budú zverejnené 9. apríla 2018.

      foto

    • Recitačná súťaž M.Tompu
     • Recitačná súťaž M.Tompu

     • Dňa 19.3.2018 sa konalo okresné kolo recitačnej súťaže M. Tompu. Našu školu reprezentovali 2 žiačky, Erika Némová z III.DA a Patrícia Barabásová z I.IT triedy. Erika sa umiestnila v striebornom pásme (2. miesto). Patrícia sa umiestnila v zlatom pásme (1. miesto), tým postupuje do krajského kola, ktoré sa uskutoční v Komárne. Blahoželáme!

      2018. március 18-án rendezték Érsekújvárott a Tompa Mihály Országos Verseny járási fordulóját. Iskolánkat Néma Erika (III.DA) és Barabás Patrícia (I.DI)képviselték a vers kategóriában. Erika ezüstsávos, míg Patrícia aranysávos besorolást nyert, és ezzel továbbjutott a kerületi fordulóba. Mindkettőjüknek szívből gratulálunk!

    • Poznaj slovenskú reč
     • Poznaj slovenskú reč

     • Dňa 28.02.2018 sa traja žiaci našej školy Noémi Viktória Csepedi (III.DA),   Alex Kristóf Belokostolský (III.DP)a Adam Vágó (III.DP) zúčastnili Okresného kola súťaže Poznaj slovenskú reč. Súťaž sa konala v Gymnáziu Petra Pázmáňa s VJM v Nových Zámkoch. V silnej konkurencii žiakov dvoch gymnázií náš zástupca Adam Vágó získal, svojimi vedomosťami a sebavedomým vystupovaním, prvé miesto s postupom do krajského kola. Adamovi gratulujeme a držíme palce, aby svoj úspech obhájil aj v ďalšom kole súťaže.

    • Olympiáda v anglickom jazyku
     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • Ako každoročne dňa 14.2 2018 v budove Spojenej katolíckej školy v Nitre sa usporiadalo krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku.

      Našu školu reprezentoval András Zemes, žiak III. IT triedy, ktorý v kategórii 2D sa umiestnil na 3. mieste.

       

      Účastníkovi súťaže srdečne blahoželáme!

    • Valentínska kvapka krvi
     • Valentínska kvapka krvi

     • V rámci kampane Valentínskej kvapky krvi sa dňa 28.2.2018 naši žiaci zúčastnili dobrovoľného darovania krvi. Všetkým ďakujeme. Foto

    • Olympiáda v nemeckom jazyku
     • Olympiáda v nemeckom jazyku

     • Dňa 13. februára 2018 sa v Nitre uskutočnilo krajské kolo olympiády z nemeckého jazyka.

      Naši dvaja žiaci Dávid BenesDaniel Kazán reprezentovali našu školu a zároveň aj novozámocký okres v kategórii 2D a umiestnili sa nasledovne:

       

      Súťaž pozostávala z dvoch častí:

       

      I. z písomnej časti:

                  - počúvanie s porozumením

                  - čítanie s porozumením

                  - slovná zásoba a jazykové štruktúry

       

      II. z ústnej časti:

      • práca s obrázkom
      • voľný rozhovor na tému

       

      Dávid Benes z triedy II.AE získal 2. miesto

      Daniel Kazán, žiak triedy III.AP získal 5. miesto.

       

       

       Srdečne blahoželáme!

    • Sudoku
     • Sudoku

     • Dňa 14. februára 2018 sa uskutočnila na našej škole už tradičná súťaž v riešení S U D O K U  na čas. Zúčastnilo sa na nej 36 žiakov  z rôznych tried. Súťažiaci riešili 5 úloh s rôznou obťažnosťou. Každá úloha bola obodovaná iným počtom bodov. Taktika súťažiacich bola rôzna.  Poradie víťazov na prvých piatich miestach je nasledovné:

      1. Diana Sedláčková – III.AA

      2. Ladislav Polák - IV.IT

      3. Simona Bojková – III.AA

      4. Éva Magyar – IV.DA

      5. Frederika Müllerová – II.AA

       foto

      Víťazom blahoželáme a želáme veľa úspechov a správnych riešení!

    • Poznaj slovenskú reč
     • Poznaj slovenskú reč

     • Dňa 6.2.2018 sa v školskej knižnici zišli študenti druhého a tretieho ročníka s VJM, aby si zmerali svoje jazykové schopnosti zo slovenčiny v rámci súťaže Poznaj slovenskú reč. 16 žiakov súťažilo v troch súťažných kolách:

      1)  interpretácia vypočutého populárno-náučného textu,

      2)  samostatná tvorba textu úvahového charakteru a jeho ústneho prednesu,

      3) samostatná tvorba textu pomocou vytypovaných slov a jeho ústneho prednesu.

      Výsledky súťaže:

      ELE

      1. miesto  Adam Vágó III.DP
      2. miesto Alex Kristóf Belokostolský III.DP
      3. miesto Róbert Ruman II. DE

      OA

      1. miesto  Noémi Csepedi III.DA
      2. miesto Natália Tóthová III.DP

      Na okresnom kole budú reprezentovať našu školu Adam, Kristóf a Noémi. Blahoželáme!

    • Študentský ples - Diákbál
     • Študentský ples - Diákbál

     • Dňa 25. januára 2018 sa v Csemadoku uskutočnil už tradičný, 9. študentský ples. Organizátormi boli žiaci II.AA triedy, ktorí celú miestnosť nádherne vyzdobili. Prítomných potešili krásnym kultúrnym programom v podaní Loren Csutkay z 2.AA, ktorá zatancovala brušné tance a Dianky Sedláčkovej z 3.AA, ktorá zaspievala nádhernú českú pesničku. Každý, kto si zakúpil lístok do tomboly, mohol vyhrať z bohatej ponuky cien. Po chutnej večeri sa uskutočnila voľba kráľovnej a kráľa plesu. Kráľovnou sa stala Eszter Srna z 1. DA a kráľom Bence Székely, z 2.AA triedy. Korunky im odovzdala minuloročná kráľovná. Nakoľko do tanca hrala kapela Atlantik, nálada bola vynikajúca.

      foto

      2018. január 25-én immár 9. alkalommal került megrendezésre a II.AA osztály, és  szervezésében a hagyományos 9. Diákbál a Csemadok dísztermében. A vendégeket gazdag kultúrprogram várta, Csutkay Loren a 2.AA osztályból hastáncával, Dianka Sedláčková a 3.AA osztályból pedig énekével büvölte el a bálozókat. Mindenkit, aki tombolát vásárolt, gazdag nyeremények vártak. Azt est fénypontja a bálkirály és bálkiránynő választás volt.  A koronát a tavalyi bálkirálynő adta át Srna Eszternek (1.DA)  és Székely Bencének (2.AA). A kitűnő báli hangulatról az Atlantik zenekar gondoskodott.

    • Educate Slovakia- AIESEC
     • Educate Slovakia- AIESEC

     • Ako už viete,  v dňoch  15.- 19.1.2018 sa v rámci projektu Educate Slovakia nám stážisti Fawmy zo Srí Lanky a Maria z Brazílie priblížili kultúru a zvyky ich rodných krajín pomocou prezentácií a rôznych aktivít. Pravdaže sme nechceli zostať nič dlžní a tak sme im po škole predstavili veci typické pre Slovensko - zobrali sme ich na hokejový zápas, dali sme im ochutnať bryndzovú nátierku, Kofolu a pravdaže horalky - ktoré im veľmi chutili.  Každý deň sme sa  stretávali, zahrali si bowling, biliard , stolný futbal, len tak si posedeli v čajovni alebo išli aj na výlet do Budapešti. Spoločné korčuľovanie ako aj samotný sneh iste sú pre nich nezabudnuteľným zážitkom. Sme radi, že sme mohli stretnúť nových ľudí, spoznať zvyky iných krajín, zlepšiť svoju angličtinu a tešíme sa na ďalšie projekty s organizáciou AIESEC.

      foto

      Ahogy már hírül adtuk, 2018. január 15 – 19 – e között két cserediák,  Fawmy Srí Lankáról és Maria Brazíliából egy hetet iskolánkban töltöttek az Educate Slovakia program keretén belül. A tanítási órákon közös foglalkozásokon vettünk részt, délutánonként pedig őket próbáltuk megismertetni városunkkal és a helyi jellegzetességekkel. Sok kellemes és felejthetetlen pillanatot töltöttünk együtt a jégkorongmérkőzésen, együtt korcsolyáztunk, itt láttak először havat, megízlelhették a juhtúrót és a Kofolát vagy a  Horalky nápolyit. Minden napra jutott közös program, bowling, biliárd, csocsó, teázás és budapesti kirándulás is belefért a heti programba. Nagyszerű élmény volt új barátokra lelni, új ismereteket szerezni, fejleszteni angoltudásunkat. Örömmel várjuk a következő AIESEC projektet iskolánkban.

    • Pekná maďarská reč –Szép magyar beszéd
     • Pekná maďarská reč –Szép magyar beszéd

     • Dňa 23.1 2018 sa v školskej knižnici zišlo 17 študentov našej školy, aby si zmerali svoje jazykové schopnosti v jednotlivých súťažných  kolách ako prednes textu a vlastná tvorba textu v maďarskom jazyku.  V krajskom kole budú našu školu reprezentovať  dvaja žiaci, za odbor ELE Gyula Kurucz z II.DE a za odbor OA Laura Puková z III.DA. Blahoželáme!

      foto

      2018. január 23-án rendeztük iskolánkon a Szép magyar beszéd című versenyt, melyen 17 tanuló mutathatta meg szövegalkotási és felolvasási készségeit. Az elektrotechnika valamint a kereskedelmi akadémia tanulmányi szaknak is meglett a győztese, ők képviselik majd iskolánkat a kerületi fordulón. Gratulálunk tehát Kurucz Gyulának a II.DE-ből és Puk Laurának a III.DA-ból!

      Výsledky –eredmények:

      ELE

      1. miesto Kurucz Gyula II.D
      2. miesto Kis Farkas Bence III.DZ
      3. miesto Kiss Csenge I.DE

      OA

      1. miesto Puk Laura III.DA
      2. miesto Gyulai Letícia I.DA
      3. miesto Szabó Barbara I.DA
    • Hlavolamy
     • Hlavolamy

     • Súťaž hlavolamy je už tradičné podujatie, ktoré je medzi žiakmi veľmi obľúbené. Súťažné tímy riešia logické úlohy rôznej náročnosti.

      Tento rok sa súťaže zúčastnilo 24 tried. Každú triedu reprezentovali traja žiaci. Ocenené boli tímy, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach.

      Umiestnenie súťažiacich:

      1. IV. DE (Novák Dávid, Morvay Tibor, Szakál Tamás)

      2. II. AE (Adam Jaššo, Roderik Decsi)

      3. III. DA (Somogyi Viktória, Pastorek Dominik, Néma Erika)

      foto

      FEJTÖRŐK

       

      A Fejtörők verseny az iskolánkban már egy hagyományos esemény, amely nagyon népszerű a diákok körében. A versenyző csapatok feladata különböző nehézségű logikai feladatok megoldása.

      Ebben az évben 24 osztály diákja mérte össze tudását. Minden osztályt három diák képviselt. Az első három helyezett csapat:

       

      1. IV. DE (Novák Dávid, Morvay Tibor, Szakál Tamás)

      2. II. AE (Adam Jaššo, Roderik Decsi)

      3. III. DA (Somogyi Viktória, Pastorek Dominik, Néma Erika)

       

    • Súťaž‎ v skladaní Rubikovej kocky
     • Súťaž‎ v skladaní Rubikovej kocky

     • Dňa 20.decembra 2017 sa uskutočnila na našej škole súťaž v skladaní Rubikovej kocky. Súťažilo 22 žiakov našej školy z rôznych tried. Súťaž pozostávala z niekoľkých kôl. Najlepší čas bol 20,1 s. O vyrovnanosti našich žiakov svedčí aj skutočnosť, že víťaz vyhral iba s minimálnym časovým rozdielom. Poradie na prvých piatich miestach je nasledovné:

      1. Bence Bajkai – I.DE

      2. Alex Barák – III.AP

      3. Márk Száraz – II.AE

      4. Adrián Kozmér – III.DZ

      5. Milan Bako – II.CE

      Počas súťaže mali žiaci možnosť vyskúšať aj skladanie Rubikovej kocky pre nevidiacich.

      Víťazom blahoželáme a želáme veľa úspechov!

      foto

      Rubik-kocka kirakó verseny

       

      2017. december 20-án az iskolánkon megrendezésre került a Rubik kocka kirakásának versenye, melyen 22 diák vett részt. A verseny több fordulóból állt. A leggyorsabb idő 20,1 másodperc volt. A döntő kiegyenlített volt, és a győztes csak minimális időkülönbséggel nyert. Az első öt hely sorrendje a következő:

                                                                            

      1. Bajkai Bence – I.DE

      2. Barák Alex – III.AP

      3. Száraz Márk – II.AE

      4. Kozmér Adrián – III.DZ

      5. Bako Milan – II.CE

      A verseny során a tanulóknak lehetőségük volt kirakni a vakok számára készült Rubik-kockát.

      Gratulálunk a győzteseknek, további sok sikert kívánunk!

    • KK súťaže ZENIT v elektronike
     • KK súťaže ZENIT v elektronike

     • Dňa 30.11.2017 sa uskutočnilo krajské kolo súťaže ZENIT v elektronike na Strednej odbornej škole technickej, Vráble. Žiak našej školy Adrián Bujdák z triedy II. CE sa v kategórii B – žiaci 1. a 2. ročníka stredných škôl umiestnil na peknom 2. mieste a postúpil do celoštátneho kola ZENIT v elektronike. K dosiahnutému výsledku gratulujeme a do ďalšej súťaže mu prajeme veľa úspechov.

    • Matematická súťaž v Hurbanove
     • Matematická súťaž v Hurbanove

     • Dňa  23.novembra 2017 sa uskutočnil  XXX. ročník  Matematickej súťaže  Konkoly - Thege Miklósa na pôde SPŠ stavebnej v Hurbanove.

      Z našej školy sa zapojili do súťaže šiesti žiaci: Tomáš Kender z triedy IV.IT, Adam Zilizi z triedy III.IT, Szabó Krisztián z triedy I.DI,  Kristóf Kappel z triedy I.AI, Udvaros Anna z triedy I.DI a Dominik Váczlav z triedy I.AI. Tomáš Kender obsadil vo svojej kategórii  2. miesto a Szabó Krisztián 4. miesto.

      Všetkým súťažiacim gratulujeme a  ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

       

      2017. november 23-án az Ógyallai Építőipari Szakközépiskolában megrendezésre került a Konkoly - Thege Miklós Matematika Verseny XXX. évfolyama.

      A mi iskolánkat 6 diák képviselte: Tomáš Kender ,a IV.IT, Adam Zilizi, a III.IT,  Kristóf Kappel és  Dominik Váczlav, az I.AI,  Szabó Krisztián és Udvaros Anna, az I.DI osztályok diákjai.  Tomáš Kender  kategóriájában a   2. helyezést,  Szabó Krisztián pedig a 4. helyezést érte el. A verseny résztvevőinek gratulálunk és köszönjük, hogy iskolánkat példásan képviselték.

    • Súťaž v písaní na počítači
     • Súťaž v písaní na počítači

     • Ako každý rok, i tento sa uskutočnil na našej škole Memoriál  Ing. Adriány Zoričákovej v písaní na počítači. Na tejto súťaži si žiaci preverili svoje zručnosti získané na hodinách administratívy a korešpondencie.

      Zúčastnení žiaci v počte 35, súťažili v dvoch kategóriách.

      Prvá kategória sú žiaci prvého ročníka Obchodnej akadémie, kde sa na prvý troch miestach umiestnili nasledovní  žiaci:

      1. Letícia Gyulaiová I. DA
      2. Ádám Pócs I. DA
      3. Renátó Kiss I. DA

      Druhá kategória ako vždy patrí žiakom druhého, tretieho a štvrtého ročníka OA a TIS, ktorí písali desaťminútový odpis. Výsledky sú nasledovné:

      1. Silvia Hegedűsová IV. AT
      2. Benjamín Drozdík IV. DA
      3. Bianka Szanyiová IV. AT


      Víťaz druhej kategórie postupuje do krajského kola.

      Víťazom srdečne blahoželáme.

    • Súťaž cvičných firiem
     • Súťaž cvičných firiem

     • Dňa 19. 12. 2017 sme na našej škole organizovali druhý ročník súťaže cvičných firiem. Súťažiace firmy boli nasledovné: NEW LOOK, s. r. o. – výroba a predaj oblečenia pre deti a mládež, Dante s. r. o – organizovanie rôznych spoločenských podujatí,  EventExplosions, s. r. o. – organizovanie spoločenských podujatí a prenájom výzdoby. Súťaž prebiehala v nasledovných kategóriách, kde sa víťazmi stali:

       

      1. kategória najlepšia elektronická prezentácia

      Event Explosions, s. r. o.

       

      1. kategória najlepší leták cvičnej firmy

      Dante, s. r. o.

       

      1. kategória najlepšia vizitka cvičnej firmy

      New Look, s. r. o.

       

      1. kategória najlepšie propagačné materiály

      Event Explosions, s. r. o.

       

      Srdečne blahoželáme

    • Šport pred Vianocami
     • Šport pred Vianocami

     • Florbalový a bedmintonový turnaj 

                           Dňa 12.12.2017 zorganizovala naša škola medzitriedny turnaj vo florbale a bedmintone. Turnaje prebiehali súčasne vo veľkej a malej telocvični. Akcie sa zúčastnili žiaci 2. ročníkov v počte 126 žiakov.  Žiaci absolvovali jednotlivé zápasy medzi sebou v čase od 7.55 do 15.10 hod. Priebeh turnaja zabezpečili členovia PK TŠV

      Basketbalový maratón

                           Dňa 14.12.2017 zorganizovala naša škola tradičný 12- hodinový turnaj v rámci boja proti AIDS Turnaj prebiehal v čase od 6.00 hod do 18.00 hod vo veľkej  telocvični. Turnaja sa zúčastnili žiaci 2.ročníka v  počte 126 + družstvá jednotlivých ročníkov. Proti sebe hrali žiaci 2.ročníka, reprezentačný tím a družstvá jednotlivých ročníkov. Akcie sa zúčastnilo družstvo základnej školy G.Bethlena Nové Zámky. Veríme, že v budúcnosti sa tohto turnaja zúčastnia aj družstvá z iných základných škôl sídliacich v Nových Zámkoch.  

      foto

    • Slnko v službách našej školy
     • Slnko v službách našej školy

     • Keď sa pred šiestimi rokmi v maturitnej práci dvoch študentov študijného odboru elektrotechnika  -  elektroenergetika objavila koncepcia solárnej energetickej jednotky(SEJ), málokto veril, že sa niekedy zrealizuje. Po nich však na téme pracovali ďalší a dnes sú na streche školy dve solárne elektrárne a tepelné čerpadlo(TČ), všetko inteligentne riadené Homeserverom a vizualizované na interaktívnej tabuli špeciálnej učebne elektroenergetiky (ŠUEEN).

      Energetické efekty SEJ sú mimoriadne zaujímavé. V zime sa zo solárnych panelov dá získať vyše 2 kW elektrického výkonu, ktorý sa môže priamo využiť na napájane elektrických zariadení  ŠUEEN alebo na napájanie TČ. Toto z  vonkajšieho vzduchu odčerpá temer 8 kW tepelného výkonu,  dodá ho do priestorov školy a tým ich vykúri. Elektrická energia získaná zo Slnka sa tak zhodnotí cca štvornásobne. V lete sa to isté teplo naopak odčerpá z interiéru školy  a tým ho klimatizuje. Následne sa takto získané teplo  ukladá do zdroja teplej úžitkovej vody a tak ju zohreje. Tým sa dosiahne až osemnásobné zhodnotenie solárnej energie.

      Systém je otvorený, možno ho sústavne dopĺňať, či spájať s inými riadiacimi systémami. Dáva tak priestor na sebarealizáciu študentom študijného odboru elektrotechnika - elektroenergetika hlavne v oblastiach obnoviteľné zdroje energie, elektrotepelné zariadenia, rozvodné zariadenia a inteligentné riadiace systémy.

      Tak ako predchádzajúce generácie študentov, aj ich nasledovníci budú môcť na ňom odborne aj osobnostne rásť.

      foto

  • Kontakty

   • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
   • skola@spsenz.sk
   • Komárňanská 28 035/6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt ) 035/6418 256 - sekretariát, fax 035/6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, PaedDr. Lucia Takácsová) 035/6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová) 035/6418 516 - mzdárka/personalistka 035/6418 516 - účtovníčka 035/6418 515 - hospodárka 035/6406 100 - vedúca školskej jedálne
   • Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky kód školy ........ SPSE S.A. Jedlika - 648 301, OA - 646 107 IČO.................. 00012 432
   • jgyurikova@spsenz.sk
  • Prihlásenie