• Čestný názov

    • Stephanus Anianus Jedlik

     Zemné / Szímő, 11. január 1800 január 11. 

     Győr 12.december 1895 december 12.

      

     Zabudnutý vynálezca – otec elektrotechniky

     Az elfelejtett feltaláló –az elektrotechnika atyja

      

     Ora et labora! – Modli sa a pracuj! – Imádkozzál és dolgozzál!

     prírodovedec a vynálezca                                                        természettudós és feltaláló

     rehoľník benediktínskeho rádu                                                bencés szerzetesvýznamný

     činiteľ a pedagóg experimentálnej fyziky                                 a kísérleti fizika kiváló művelője és oktatója

     univerzitný profesor                                                                 egyetemi tanár

     člen  Uhorskej AV (r. 1858, t. 1873)                                         MTA tagja

      

     1818 – 1820

     študoval v Győri na lýceu benediktínskej rehole

     bölcsészeti tanulmányait a rend győri líceumában végezte

     1822

     zložil doktorské skúšky

     a pesti TE – en  doktori oklevelet nyert

     1825

     začínal svoju pedagogickú činnosť na gymnáziu v Győri, potom pokračoval na lýceu, kde prednášal fyziku, prírodopis a agronómiu

     tanári működését a győri gimnáziumban kezdte, majd a líceum fizika tanszékén folytatta

     1831 - 1839

     vyučoval fyziku v Bratislave na Kráľovskej akadémii

     a pozsonyi Királyi Akadémia fizika tanára

     1840

     prednášal fyziku a matematiku na peštianskej univerzite

     a pesti TE matematika és fizika tanára

     1863 – 1864

     bol rektorom univerzity

     az egyetem rektora

     1878

     Po 53 rokoch pedagogickej činnosti odišiel do dôchodku

     53 évi tanári működés után vonult nyugalomba.

      

       V prvej fáze svojej vedeckej činnosti sa zaoberal:

      

     • chémiou, elektrochémiou, elektromagnetizmom

     neskôr sa venoval výskumu optiky

      

     • 1826
      • skonštruoval prístroj na výrobu sódy

      

     • 1827-28
      • zhotovil malý elektromotor – nazval ho elektromagnetický rotor

      

      

     (prístroj elektromagnetického otáčania)

      bol predchodcom dnešných elektromotorov

     • 1842
      • skonštruoval maličkú elektrickú lokomotívu

     bol to štvorkolesový vozíček, na ktorom bol Jedlikov elektrický stroj

     • významné výsledky dosahoval v oblasti  rozvoja chemických zdrojov elektrického prúdu a v elektrostatike

      

     • 1859
     • skonštruoval model unipolárneho dynama

      

      

     • 1863
     • Najvýznamnejší výsledok dosiahol v oblasti bádania elektrostatiky konštrukciou kapacitného násobiča napätia,  ktorý nazval intenzátor.
     • Na svetovej výstave vo Viedni v roku 1873 bol intenzátor na návrh W. Siemensa

      

     •  odmenený „medailou za progres“

      

     • Vedu a techniku obohatil skoro 80 vynálezmi, ale svoje objavy nepublikoval ani nepatentoval.
     • Bránila mu v tom vrodená a rádovým životom ešte väčšmi vypestovaná skromnosť.
     • Prekážkou mu bola aj vnútorná hrdosť chodiť na verejnosť s niečím, čo ešte nepokladal za hotové a dokonalé.
      •  Až neskôr prichádzali jeho spolupracovníci na to, že Jedlik predstihol svojich súčasníkov a svojou skromnosťou zostal nezapísaný do histórie vedy a techniky.

      

     •  Nech je na neho spomienkou jeho odkaz:

      

                    „Našiel som kameň mudrcov.

                      Je to práca, ustavičná práca,

                      ktorá človeka povznáša a 

                      rieši záhady prírody.“

             

           Nedožil sa zaslúženej odmeny, ani uznania za veľké dary, ktoré venoval ľudstvu.

      

          Munkásságának  első szakaszában

      

     • kémiával, elektrokémiával  és  elektromosságtannal,
      • később főleg optikai kísérletekkel foglalkozott
     • 1826-ban
      •  szódavízgyártó gépet szerkesztett

      

     • 1827-28-ban
      • alakította ki a folytonosan egyirányú forgó mozgást végző,

     kommutátoros „villamdelejes forgonyt“

     • mely az első tisztán elektromágneses hatás alapján működő elektromotor volt

      

     • 1842-ben
      • megszerkesztette a villamos motorkocsi modelljét
      • jelentős eredményeket ért el az elektromos elemek és akkumulátorok tökéletesítése terén

      

     • 1850-ben
      • egyedülálló finomságú optikai rácsosztó gépet szerkesztett
      • ennek meghajtására alakította ki az

      

     • 1850-es évek második felében
      • „egysarki villamindítóját“ - az első unipoláris gépet és
       • eljutott a dinamo-elektromos elv felfedezéséhez

      

     • 1863
      • legjelentősebb elektrotechnikai találmánya
      • a nagy kapacitású elektromos sűrítő : a „csöves villamfeszítő“,

      

     • Találmányát az 1873. évi bécsi világkiállításon W.Siemens javaslatára
     •  

     „A haladásért érem“ -mel tüntették ki     

      

     • Úttörő jelentőségű munkái:
      •  egyetemi előadásaival kapcsolatos fényinterferencia-kísérletei
      •  Német-magyar tudományos műszótár  szerkesztése
      •  A Súlyos testek természettana c. munkáját az MTA nagyjutalommal tüntette ki

      

     • Munkásságának jelentőségét
      • Eötvös Loránd ismerte fel és méltatta érdemei szerint,
      • s Jedlik feltalálói elsőbbsége főleg az ő nyomán vált később nemcsak a hazai,

     hanem a nemzetközi tudománytörténeti irodalomban is ismertté és elfogadottá.

      

     • A tudományt és a technikát csaknem 80 találmánnyal gazdagította,
      • melyeket nem publikált és nevesített.
     • Ennek oka veleszületett szerénysége, melyet a szerzetesi élet még jobban megerősített.
     • Sosem hivalkodott azzal,
      • amit még nem tartott teljesen tökéletesnek.
     • Munkatársai csak később tudatosították,
      •  hogy Jedlik megelőzte kortársait
      • és szerénysége miatt ő lett az elfelejtett feltatáló.

      

      

     Emlékezzünk rá üzenetével:

      

     „Megtaláltam a bölcsek kövét,

     ami nem más, mint a munka, az állandó munka,

     ami az embert nemessé teszi és feltárja a természet rejtelmeit.“

      

      

                 Nem élte meg a hírnevet, az elismerést, a jutalmat, mindazért, amivel a tudományt, az emberiséget gazdagította.       

  • Kontakty

   • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
   • skola@spsenz.sk
   • Komárňanská 28 035/6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt ) 035/6418 256 - sekretariát, fax 035/6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, PaedDr. Lucia Takácsová) 035/6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová) 035/6418 516 - mzdárka/personalistka 035/6418 516 - účtovníčka 035/6418 515 - hospodárka 035/6406 100 - vedúca školskej jedálne
   • Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky kód školy ........ SPSE S.A. Jedlika - 648 301, OA - 646 107 IČO.................. 00012 432
   • jgyurikova@spsenz.sk
  • Prihlásenie