• FUTURE ME - naša škola na základe niekoľkoročnej spolupráce so spoločnosťou DELL s.r.o v Bratislave, sa v tomto školskom roku zapojila do nového dlhodobého projektu spoločnosti pod názvom ,,FUTURE ME“.  Cieľom projektu, je aby žiaci osobne nadviazali  kontakt so spoločnosťou, utvrdzovali si vedomosti z oblasti informačných a sieťových technológií, ako i marketingu, nemeckého jazyka a overovali si ich v praxi.

    Tvárou projektu sa stal náš žiak Peter Kabát zo IV.IT, ktorý sa stal prvým stredoškolákom absolvujúcim internú prax vo firme DELL na Slovensku.

  • Kontakty

   • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
   • skola@spsenz.sk
   • Komárňanská 28 035/6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt ) 035/6418 256 - sekretariát, fax 035/6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, PaedDr. Lucia Takácsová) 035/6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová) 035/6418 516 - mzdárka/personalistka 035/6418 516 - účtovníčka 035/6418 515 - hospodárka 035/6406 100 - vedúca školskej jedálne
   • Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky kód školy ........ SPSE S.A. Jedlika - 648 301, OA - 646 107 IČO.................. 00012 432
   • jgyurikova@spsenz.sk
  • Prihlásenie