• Ďalšie vzdelávanie našich žiakov v DELL, Bratislava

    • Dňa 30.1.2020 sa 15 žiakov našej školy zúčastnilo ďalšieho vzdelávania v rámci projektu FutureMe team, v DELL, Bratislave.

     Po úvodnom privítaní líderka, Karin Matlúchová ,spolu so zamestnancami  Dell ,vyhodnotili domáce úlohy na tému Hoax, príčiny vzniku hoaxov. Aj naši žiaci v spolupráci s inými žiakmi bratislavských škôl prezentovali svoje práce.

     Pútavú prednášku o hoaxoch mal novinár Denníka N -Vladimír Šnidl ,ktorý poukázal na odlišnosti správ jednotlivých slovenských médií, žiaci sa naučili ako správne rozoznať hoaxy v médiách.

     O bezpečnosti IT prednášali v anglickom jazyku Marc Kohler a Michael Williams. V interaktívnej besede zaujali žiakov ich pohotové reakcie.

     V poobedňajších hodinách prezentovala svoju tému Rugged systémy ,Dominika Putalova, zamestnankyňa DELL v Bratislave, priamo z Holandska, kde momentálne pôsobí. Vo svojom prejave nezabudla pripomenúť dôležitosť znalosti cudzích jazykov pri svojej práci.

  • Kontakty

   • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
   • skola@spsenz.sk
   • Komárňanská 28 035/6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt ) 035/6418 256 - sekretariát, fax 035/6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, PaedDr. Lucia Takácsová) 035/6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová) 035/6418 516 - mzdárka/personalistka 035/6418 516 - účtovníčka 035/6418 515 - hospodárka 035/6406 100 - vedúca školskej jedálne
   • Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky kód školy ........ SPSE S.A. Jedlika - 648 301, OA - 646 107 IČO.................. 00012 432
   • jgyurikova@spsenz.sk
  • Prihlásenie