• I.AE
   • I.AETriedny učiteľ Katarína Antošíková1.AE - 1A001
   • I.AI
   • I.AITriedny učiteľ Katarína Fabuľová1.AI - 1D106
   • I.BE
   • I.BETriedny učiteľ Mária Kradláková1.BE - 1A002
   • I.DA
   • I.DATriedny učiteľ Márius Karadi1.DA - 1C001
   • I.DE
   • I.DETriedny učiteľ Koloman Halász1.DE - 1A010
   • I.DI
   • I.DITriedny učiteľ Viktória Csepedi1.DI - 1B106
   • II.AE
   • II.AETriedny učiteľ Martina Sláviková2.AE - 1C009
   • II.AI
   • II.AITriedny učiteľ Peter Cucor2.AI - 1C108
   • II.BE
   • II.BETriedny učiteľ Zuzana Nováková2.BE - 1B001
   • II.DA
   • II.DATriedny učiteľ Emőke Benková2.DA - 1C010
   • II.DE
   • II.DETriedny učiteľ Ildikó Dallosová2.DE - 1A108
   • II.DI
   • II.DITriedny učiteľ Gabriela Alexovič2.DI - 1D101
   • III.AA
   • III.AATriedny učiteľ Alexandra Sochová3.AA - 1A011
   • III.AP
   • III.APTriedny učiteľ Roman Keszeg3.AP - 1C011
   • III.AZ
   • III.AZTriedny učiteľ Denisa Veselá3.AZ - 1C002
   • III.DP
   • III.DPTriedny učiteľ Melinda Mojzešová3.DP/4.DP - 1C101
   • III.DZ
   • III.DZTriedny učiteľ Katarína Pokorná3.DZ - 1B101
   • III.IT
   • III.ITTriedny učiteľ Katarína Košnarová3.IT - 1C102
   • IV.AA
   • IV.AATriedny učiteľ Jana Rošková4.AA - 1B110
   • IV.AP
   • IV.APTriedny učiteľ Imrich Dékány4.AP - 1A101
  • Kontakty

   • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
   • skola@spsenz.sk
   • Komárňanská 28 035/6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt ) 035/6418 256 - sekretariát, fax 035/6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, PaedDr. Lucia Takácsová) 035/6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová) 035/6418 516 - mzdárka/personalistka 035/6418 516 - účtovníčka 035/6418 515 - hospodárka 035/6406 100 - vedúca školskej jedálne
   • Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky kód školy ........ SPSE S.A. Jedlika - 648 301, OA - 646 107 IČO.................. 00012 432
   • jgyurikova@spsenz.sk
  • Prihlásenie