• Zodpovedná osoba

   •  

    • Zodpovedná osoba
     •  je osoba určená prevádzkovateľom, ktorá plní úlohy podľa zákona č.18/2018 Z.z  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a  NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679).
     • Na Spojenej škole, Komárňanská 28, Nové Zámky ( prevádzkovateľ) je  zodpovednou osobou  JUDr.  Monika Barthová, zamestnanec prevádzkovateľa, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané prevádzkovateľom a to telefonicky na tel.č. 035/6418515, e-mailom na zodpovednaosoba@spsenz.sk alebo osobne na adrese Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky, č. dverí D011

     

  • Kontakty

   • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
   • skola@spsenz.sk
   • Komárňanská 28 035/6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt ) 035/6418 256 - sekretariát, fax 035/6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, PaedDr. Lucia Takácsová) 035/6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová) 035/6418 516 - mzdárka/personalistka 035/6418 516 - účtovníčka 035/6418 515 - hospodárka 035/6406 100 - vedúca školskej jedálne
   • Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky kód školy ........ SPSE S.A. Jedlika - 648 301, OA - 646 107 IČO.................. 00012 432
   • jgyurikova@spsenz.sk
  • Prihlásenie