• Educate Slovakia - AIESEC

    •  

     V školskom roku  2019/2020  privítame v dňoch 13. 1- 17. 1. 2020 dvoch stážistov - Alejandra z Mexica  a Yagmur z Turecka. V rámci vyučovacích hodín anglického jazyka sa so žiakmi tried II. AI, II. DI, výber žiakov z 3. a 4. ročníka.

     Program organizujeme na základe niekoľkoročných skúseností. Program organizujeme s cieľom poskytnúť žiakom školy možnosť nahliadnuť do kultúry rôznych krajín. Žiaci majú možnosť nadviazať nové zahraničné kontakty a priateľstvá. Program im zároveň poskytuje motiváciu i možnosť zdokonaliť sa v cudzom jazyku.

     V školskom roku  2018/2019 sme  privítali v dňoch 14. 1- 18. 1. 2019 dvoch stážistov - Alana Gomes z Brazílie a Tan Faizal Rachman z Indonézie. V rámci vyučovacích hodín anglického jazyka sa so žiakmi tried II. AI, II. DI, III. IT, IV. IT venovali aktuálnym témam mladých ľudí vo svete so zameraním na globalizáciu a ekológiu. 

     Projekt zožal veľký úspech, a preto v ňom budeme pokračovať aj nasledujúci školský rok. 

       Pozri foto TU

      

      

                    

                  

                   V školskom roku  2017/2018 sme privítali v dňoch 15. 1- 19. 1. 2018 dvoch stážistov. Boli to Maria     
                 Tereza Bastos z  Brazílie a Fawny Azner zo Srí Lanky. V rámci vyučovacích hodín anglického jazyka                sa postupne stretli so všetkými žiakmi školy a vymenili si skúsenosti zo života mladých ľudí v pre nich
                 odlišných krajinách. 

                 Pozri foto

                 

      

                 

  • Kontakty

   • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
   • skola@spsenz.sk
   • Komárňanská 28 035/6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt ) 035/6418 256 - sekretariát, fax 035/6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, PaedDr. Lucia Takácsová) 035/6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová) 035/6418 516 - mzdárka/personalistka 035/6418 516 - účtovníčka 035/6418 515 - hospodárka 035/6406 100 - vedúca školskej jedálne
   • Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky kód školy ........ SPSE S.A. Jedlika - 648 301, OA - 646 107 IČO.................. 00012 432
   • jgyurikova@spsenz.sk
  • Prihlásenie