• Voľné miesta na našej škole

  • V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: Kontakt

  • Učiteľ informatiky a výpočtovej techniky na strednej škole

   • Úväzok:
    plný
    Dátum nástupu:
    podľa dohody
   • Požiadavky:
    Kvalifikačné a iné predpoklady:
    - pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním: vysokoškolské II. stupňa v požadovanom študijnom odbore: Informatika, Informačné technológie alebo Elektronika a spĺňajúci požiadavky v zmysle Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v platnom znení.

    Od uchádzača sa očakáva znalosť aspoň dvoch z uvedených oblastí:
    - pokročilá znalosť práce s PC,
    - ovládanie jazykov: C, C#, C++, html, Java, PHP a SQL,
    - ovládanie grafických editorov (bitmap, vektor, 3D),
    - ovládanie základov automatizácie, robotiky a mikroprocesorovej techniky,

    Bezúhonnosť – predpoklad výkonu práce vo verejnom záujme.

    Náplň práce:
    - vyučovanie aspoň jedného z nasledovných predmetov: informatika, výpočtová technika, programovanie, robotika a operačné systémy.

    Požadované doklady:
    - motivačný list so žiadosťou a štruktúrovaným životopisom v slovenskom jazyku môžete zasielať mailom na skola@spsenz.sk alebo poštou na adresu školy, o ďalšom postupe vrátane požadovaných dokladov a termíne výberového konania budeme informovať vybraných uchádzačov,
    - nástup do práce - podľa dohody

    Od uchádzača očakávame:
     kvalifikované vyučovanie žiakov,
     ovládanie didaktiky daného predmetu,
     vysokú motiváciu vyučovať, viesť a formovať mladú generáciu,
     ochotu a schopnosť viesť mimovyučovacie aktivity a zavádzať inovácie,
     jasný hodnotový rámec pri výchove detí založený na humánnych princípoch.    Výhodou je:
     minimálne 2 ročná prax vo vyučovaní,
     skúsenosti v odbore,
     certifikát ECDL a CCNA,
     skúsenosti v oblasti elektroniky, číslicovej techniky a robotiky,
     znalosť maďarského jazyka.
    Bližšie informácie:
    - RNDr. Peter Lénárt, riaditeľ školy, tel.č.: 035/6418 256


    RNDr. Peter Lénárt, v.r.
    riaditeľ školy
  • Učiteľ odborných elektrotechnických predmetov na strednej škole

   • Úväzok:
    plný
    Dátum nástupu:
    podľa dohody
   • Požiadavky:
    Kvalifikačné a iné predpoklady:
    - pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním: vysokoškolské II. stupňa v požadovanom študijnom odbore: Elektroenergetika, Elektrické stroje a prístroje alebo Elektrické zariadenia a spĺňajúci požiadavky v zmysle Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v platnom znení.

    Od uchádzača sa očakáva znalosť aspoň dvoch z uvedených oblastí:
    - pokročilá znalosť práce s PC,
    - ovládanie práce v prostredí návrhových programov pre elektrotechniku ( AUTOCAD, DIALUX, EAGLE, TINA a pod. ),
    - ovládanie základov automatizácie a výkonovej elektroniky,
    - osvedčenie podľa § 22 vyhlášky 508/2009 Z.z.

    Bezúhonnosť – predpoklad výkonu práce vo verejnom záujme.

    Náplň práce:
    - vyučovanie predmetov elektroenergetika, elektrické stroje a prístroje, elektrické zariadenia, automatizácia, výkonová elektronika.

    Požadované doklady:
    - motivačný list so žiadosťou a štruktúrovaným životopisom v slovenskom jazyku môžete zasielať mailom na skola@spsenz.sk alebo poštou na adresu školy, o ďalšom postupe vrátane požadovaných dokladov a termíne výberového konania budeme informovať vybraných uchádzačov,
    - nástup do práce - podľa dohody
    Od uchádzača očakávame:
     kvalifikované vyučovanie žiakov,
     ovládanie didaktiky daného predmetu,
     vysokú motiváciu vyučovať, viesť a formovať mladú generáciu,
     ochotu a schopnosť viesť mimovyučovacie aktivity a zavádzať inovácie,
     jasný hodnotový rámec pri výchove detí založený na humánnych princípoch.

    Výhodou je:
     minimálne 2 ročná prax vo vyučovaní,
     skúsenosti v odbore,
     skúsenosti v oblasti elektroenergetiky a elektrických inštalácií,
     znalosť maďarského jazyka.

    Bližšie informácie:
    - RNDr. Peter Lénárt, riaditeľ školy, tel.č.: 035/6418 256


    RNDr. Peter Lénárt, v.r.
    riaditeľ školy
  • Kontakty

   • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
   • skola@spsenz.sk
   • Komárňanská 28 035/6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt ) 035/6418 256 - sekretariát, fax 035/6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, PaedDr. Lucia Takácsová) 035/6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová) 035/6418 516 - mzdárka/personalistka 035/6418 516 - účtovníčka 035/6418 515 - hospodárka 035/6406 100 - vedúca školskej jedálne
   • Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky kód školy ........ SPSE S.A. Jedlika - 648 301, OA - 646 107 IČO.................. 00012 432
   • jgyurikova@spsenz.sk
  • Prihlásenie