• 2019/2020

  • Medzinárodné kolo

    • Enikő Viczenová, Žaneta Pozsonyiová, Alan Dávid Titkoš, Andor Molnár - I. DA

    • 5. miesto
    • Podniková ekonomika · Medzinárodné kolo · 2019/2020
  • Krajské kolo

    • Martin Škotnár - IV. AP

    • 2. miesto
    • Zenit v elektronike · Krajské kolo · 2019/2020
    • Andrej Kuchta - II. AI

    • 3. miesto
    • Zenit v programovaní kat. B · Krajské kolo · 2019/2020
    • družstvá - študenti SŠ - Ondrej Prišták - IV. AA, Matej Markusek - IV. AP, Dominik Alex Gönczöl - I. DE

    • 3. miesto
    • MK v cezpoľnom behu · Krajské kolo · 2019/2020
    • Patrik Michlian, Adrián Komanek - III. AI

    • 2. miesto
    • OpenLab "GURU" · Krajské kolo · 2019/2020
    • Peter Farkaš III. AI

    • 3. miesto
    • Silná ruka · Krajské kolo · 2019/2020
    • Dominik Major

    • 1. miesto v stoji
    • Krajská strelecká liga · Krajské kolo · 2019/2020
    • 2. miesto v ľahu
    • Krajská strelecká liga · Krajské kolo · 2019/2020
    • Patrik Michlian, Adrián Komanek - III. AI

    • postup na celoštátne kolo
    • Festival vedy a techniky 2019 · Krajské kolo · 2019/2020
  • Okresné kolo

    • žiaci SŠ

    • 3. miesto
    • MO vo florbale · Okresné kolo · 2019/2020
    • Alexander Csermák, Šimon Bujdák - II. BE, Zalán Nagy - I. BE, Gábor Király - IV. AP

    • 2. miesto
    • MO v stolnom tenise · Okresné kolo · 2019/2020
    • Matej Markusek - IV. AP

    • 1. miesto
    • MO v cezpoľnom behu · Okresné kolo · 2019/2020
    • Matej Markusek - IV. AP, Tomáš Bagin - II. AI, Dominik Gönczöl - I. DE

    • 1. miesto - družstvá
    • MO v cezpoľnom behu · Okresné kolo · 2019/2020
   • Kontakty

    • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
    • skola@spsenz.sk
    • Komárňanská 28 035/6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt ) 035/6418 256 - sekretariát, fax 035/6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, PaedDr. Lucia Takácsová) 035/6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová) 035/6418 516 - mzdárka/personalistka 035/6418 516 - účtovníčka 035/6418 515 - hospodárka 035/6406 100 - vedúca školskej jedálne
    • Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky kód školy ........ SPSE S.A. Jedlika - 648 301, OA - 646 107 IČO.................. 00012 432
    • jgyurikova@spsenz.sk
   • Prihlásenie