• 2017 / 2018

  • Celoštátne kolo

    • Ádám Vágó - III. DP

    • 5. miesto
    • Poznaj slovenskú reč - kategória III. · Celoštátne kolo · 2017 / 2018
    • Andrej Szalma - III. IT

    • 1.miesto
    • Infoprog · Celoštátne kolo · 2017 / 2018
    • András Zemes III. IT

    • 3.miesto
    • Infoprog · Celoštátne kolo · 2017 / 2018
    • Márk Bartalos - II. EE

    • 1. miesto
    • Infoprog · Celoštátne kolo · 2017 / 2018
    • Szabolcs Kucsera - II. DE

    • 3. miesto
    • Infoprog · Celoštátne kolo · 2017 / 2018
    • Adam Zilizi - III. IT

    • 1. miesto
    • NET@FIT 2018 · Celoštátne kolo · 2017 / 2018
    • Adrián Kálazi - III. AP

    • 5. miesto
    • Zenit v programovaní · Celoštátne kolo · 2017 / 2018
    • Adam Zilizi - III.IT

    • 1. miesto - úspešnosť 100%
    • MATEMATICKÝ KLOKAN · Celoštátne kolo · 2017 / 2018
    • Absolútny víťaz kategórie Junior 034
    • Adam Zilizi, Róbert Slamka, Richard Baláž - III. IT

    • 1. miesto kategória HS 3
    • Networking Academy Games (NAG) 2018 · Celoštátne kolo · 2017 / 2018
    • Adam Zilizi - III. IT

    • 2. miesto kategória UNI
    • Networking Academy Games (NAG) 2018 · Celoštátne kolo · 2017 / 2018
    • Richard Kováč - III. IT

    • 1. miesto
    • 3D tlač · Celoštátne kolo · 2017 / 2018
    • Štefan Hruboň - IV. IT

    • 1. miesto
    • Silná ruka · Celoštátne kolo · 2017 / 2018
  • Krajské kolo

    • Krisztián Szabó - I. DI

    • Úspešný riešiteľ
    • Olympiáda v matematike · Krajské kolo · 2017 / 2018
    • Adam Vágó - III. DP

    • 1. miesto
    • Poznaj slovenskú reč - kategória III. · Krajské kolo · 2017 / 2018
    • Richard Kováč, Marco Pintér - III. IT

    • 1. miesto
    • Krajský festival vedy a techniky 2017 · Krajské kolo · 2017 / 2018
    • Matej Mokráš - IV. IT

    • 2. miesto kategória 11 Informatika
    • Krajské kolo SOČ 2018 · Krajské kolo · 2017 / 2018
    • Marco Pintér, Richard Kováč - III. IT

    • 2. miesto kategória 12 Elektrotechnika a hardware
    • Krajské kolo SOČ 2018 · Krajské kolo · 2017 / 2018
    • Patrik Šafár - IV. AZ

    • 1. miesto v hlavnej kategórii
    • Enersol · Krajské kolo · 2017 / 2018
    • Martin Šági - IV. AZ

    • 2. miesto v tvorivej kategórii
    • Enersol · Krajské kolo · 2017 / 2018
    • András Zemes - III.IT

    • 3. miesto
    • Olympiáda v anglickom jazyku · Krajské kolo · 2017 / 2018
  • Kontakty

   • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
   • skola@spsenz.sk
   • Komárňanská 28 035/6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt ) 035/6418 256 - sekretariát, fax 035/6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, PaedDr. Lucia Takácsová) 035/6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová) 035/6418 516 - mzdárka/personalistka 035/6418 516 - účtovníčka 035/6418 515 - hospodárka 035/6406 100 - vedúca školskej jedálne
   • Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky kód školy ........ SPSE S.A. Jedlika - 648 301, OA - 646 107 IČO.................. 00012 432
   • jgyurikova@spsenz.sk
  • Prihlásenie