• 2018 / 2019

  • Celoštátne kolo

    • Peter Farkaš - II. AI

    • 6. miesto
    • Silná ruka · Celoštátne kolo · 2018 / 2019
    • Lukáš Očadlík - III. AZ

    • 8. miesto
    • Silná ruka · Celoštátne kolo · 2018 / 2019
    • Richard Kovács, Marko Pintér

    • postup na medzinárodnú súťaž Vernandskij National Contest v Moskve
    • Krajský festival vedy a techniky 2018 · Celoštátne kolo · 2018 / 2019
  • Krajské kolo

    • Martin Škotnár - III.AP

    • 3. miesto
    • Zenit v elektronike · Krajské kolo · 2018 / 2019
  • Okresné kolo

    • Matej Markusek

    • 2. miesto
    • MO v cezpoľnom behu · Okresné kolo · 2018 / 2019
   • Kontakty

    • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
    • skola@spsenz.sk
    • Komárňanská 28 035/6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt ) 035/6418 256 - sekretariát, fax 035/6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, PaedDr. Lucia Takácsová) 035/6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová) 035/6418 516 - mzdárka/personalistka 035/6418 516 - účtovníčka 035/6418 515 - hospodárka 035/6406 100 - vedúca školskej jedálne
    • Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky kód školy ........ SPSE S.A. Jedlika - 648 301, OA - 646 107 IČO.................. 00012 432
    • jgyurikova@spsenz.sk
   • Prihlásenie