• Ponuka psychológa

    • Milí študenti a rodičia,

     V rámci našej školy zabezpečujem psychologické služby už niekoľko rokov a ponúkam pomoc každému, kto našu školu navštevuje, aby sa v nej cítil príjemne, spokojne a bezpečne. Môžete sa na mňa obrátiť kvôli konzultovaniu a poradenstvu rôznych problémov súvisiacich s učením, kvôli riešeniu osobných ťažkostí, krízových situácií, v ktorých ste sa ocitli a neviete si s nimi poradiť alebo ak sa potrebujete o niečom porozprávať, poradiť. Som tu k dispozícii každému – žiakom, rodičom aj pedagógom.

     O psychologické služby je možné požiadať:

     • Prostredníctvom triedneho učiteľa
     • Osobne v kabinete výchovy (D010)
     • mailom skollarova@spsenz.sk
     • telefonicky 035/6418256

      

     Moje konzultačné hodiny v školskom roku 2018/2019 sú:

     Pondelok: 10.45 – 14.15

     Utorok:   10.35 – 14.35

     Streda:   9.40 – 15.15

     Štvrtok:  10.35 – 14.30

     Piatok:   10.25 – 14.00

     V prípade potreby je možné dohodnúť si individuálny termín mimo konzultačných hodín.

                                                                Vaša školská psychologička Mgr. Silvia Kollárová

      

      

  • Kontakty

   • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
   • skola@spsenz.sk
   • Komárňanská 28 035/6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt ) 035/6418 256 - sekretariát, fax 035/6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, PaedDr. Lucia Takácsová) 035/6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová) 035/6418 516 - mzdárka/personalistka 035/6418 516 - účtovníčka 035/6418 515 - hospodárka 035/6406 100 - vedúca školskej jedálne
   • Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky kód školy ........ SPSE S.A. Jedlika - 648 301, OA - 646 107 IČO.................. 00012 432
   • jgyurikova@spsenz.sk
  • Prihlásenie