• Návšteva parlamentu
     • Návšteva parlamentu

     • V pondelok 15.apríla 2019 sa žiačky III.AA triedy zúčastnili exkurzie do Národnej rady SR, kde mali možnosť pozrieť si priestory parlamentu a oboznámiť sa s jeho fungovaním. Keďže sa v tento deň schôdza parlamentu nekonala, mohli si bez toho, aby nerušili, pobudnúť na parlamentnom balkóne. Tu si vypočuli veľmi pútavý výklad o histórii nášho štátu, vývoji našej ústavy a diskutovali o niektorých aktuálnych otázkach v oblasti spoločenského života.

    • Súťaž Mladý Európan 2019
     • Súťaž Mladý Európan 2019

     • Do súťaže Mladý Európan 2019 ,ktorej regionálne kolo sa konalo 10.apríla 2019, sa zapojili tri žiačky III.AA triedy N.Vargová A.Švajcerová, B.Virágová..

      Organizátorom súťaže bolo regionálne informačné centrum Europe  Direct.v Komárne,kde si stredné školy zmerali sily vo vedomostiach o krajinách Európskej únie.Otázky o voľbách do Európskeho parlamentu, 10.výročia prijatia spoločnej meny euro ,15.výročia vstupu SR do EU.

      Naše žiačky absolvovali vedomostný test, jazykovú krížovku a umiestnili sa na 8. mieste z 15 -tich.

      Gratulujeme a ďakujeme za účasť.

    • MO Nové Zámky v orientačnom behu
     • MO Nové Zámky v orientačnom behu

     • Dňa 16.04.2019 sa žiaci a žiačky našej školy zúčastnili Majstrovstiev okresu Nové Zámky v orientačnom behu. Našu školu reprezentovali 4 žiaci a 4 žiačky. Žiačky postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční v Nitre.

      Na tejto súťaži sme dosiahli nasledovné umiestnenie

      Kategória družstvá/dievčatá:

      1.miesto: Barbara Szabóová, Csilla Szabóová, Rebeka Szabóová, Viktória Virágová -  II.DA

      Kategória jednotlivkyne:

      1.miesto- Csilla Szabóová -II.DA

      2.miesto- Viktória Virágová - II.DA

      3.miesto- Barbara Szabóová - II.DA

      Kategória družstvá/chlapci:

      3.miesto: Andrej Žiačik, Patrik Illéš- I.AE, Tamáš Bagin-I.AI, Marko Levák -II.BE

      Víťazom srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

    • INFOPROG 2019
     • INFOPROG 2019

     • V gymnáziu Fiľakovo, v dňoch 11. - 12. apríla 2019 sa usporiadala medzinárodná súťaž v informatike INFOPROG. Aj súčasný 24. ročník, priniesol výrazné úspechy našich žiakov.
       

      Výsledky súťaže na celoslovenskej úrovni:

      Márk Bartalos z triedy III.DP – 2. miesto v programátorskej kategórii A.

      Udvaros Anna z triedy II.IT – 2. miesto v používateľskej kategórii B.

      Naša škola v celoštátnom finále obsadila 3. miesto.

       

      Výsledky súťaže na medzinárodnej úrovni:

      Márk Bartalos z triedy III.DP – 3. miesto v programátorskej kategórii A.

       

      Attila Essek z triedy III.DP – 1. miesto v podkategórii: prezentácia.


      Gratulujeme našim súťažiacim!

      A füleki gimnáziumban, 2019. április 11-12. között valósult meg az INFOPROG nemzetközi informatikai verseny. Az idei, 24. évfolyamban is kiemelkedő eredményeket értek el diákjaink.
       

      Versenyeredmények országos szinten:

      Márk Bartalos (III.DP) – 2. hely az „A” programozói kategóriában

      Udvaros Anna (II.IT) – 2. hely a „B” felhasználói kategóriában

      Iskolánk a 3. helyet szerezte meg a résztvevő intézmények közül.

       

      Verseny eredmények nemzetközi szinten:

      Márk Bartalos (III.DP) – 3. hely az „A” programozói kategóriában

       

      Attila Esek (III.DP) – 1. hely a „bemutató” alkategóriában

       

      Gratulálunk a versenyzőinknek!

    • NAG 2019
     • NAG 2019

     • Dňa 22.3.2019 sa na pôde Technickej Univerzity v Košiciach konala celoslovenská "olympiáda" budúcich sieťových špecialistov - Networking Academy Games (NAG 2019). Súťažilo sa v dvoch kategóriách:

      1. UNI - súťaž jednotlivcov (22 súťažiacich jednotlivcov)

      2. HS3 - súťaž trojíc družstiev (24 súťažiacich družstiev).

      Každý účastník musel absolvovať teoretický test a vyriešiť súťažné úlohy pre jednotlivé kategórie. Body z jednotlivých úloh sa v danej kategórii na záver sčítali a stanovili výsledné poradie súťažiacich. Naši žiaci opäť výborne zabodovali a vyhrali obidve z kategórií v zložení:

      UNI - 1. miesto Adam Zilizi (IV.IT)

      HS3 - 1. miesto Adam Zilizi, Róbert Slamka a Richard Baláž (všetci zo IV.IT)

      Viac sa môžete dozvedieť na https://netacad.sk/vysledkova-listina-nag2019/#1553505491086-a84d931e-d452

      Víťazom srdečne gratulujeme!

      FOTO

    • Vzdelávanie v rámci finančnej gramotnosti-spotrebiteľské správanie
     • Vzdelávanie v rámci finančnej gramotnosti-spotrebiteľské správanie

     • Dňa 28. 3. 2019 k nám zavítal pán Mgr. Pavel Pavlovkin, právny poradca Európskeho spotrebiteľského centra v SR (ktoré funguje pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR) a v rámci zaujímavej prednášky oboznámil žiakov 1., 2. a 3. ročníka ELE a IST s problematikou spotrebiteľského správania v oblasti nakupovania na internete, riešenia spotrebiteľských sporov, odstupovania od kúpnych zmlúv a platenia na internete. Prednáška bola zaujímavá a hlavne užitočná. Získané poznatky poslúžia každému pri riešení spotrebiteľských sporov.

    • SOČ krajské kolo
     • SOČ krajské kolo

     • Vyhodnotenie XXXXI. ročníka krajského kola SOČ

               A opäť sme uspeli. Dňa 27. marca 2019  sa uskutočnilo KK SOČ v SPŠ strojníckej a elektrotechnickej  ul.Fraňa Kráľa v Nitre. Zišli sa tu študenti z celého Nitrianskeho kraja, aby presvedčili členov hodnotiacich komisií o tom, že práve ich práca je v danom odbore najlepšia. Našu školu reprezentovalo 8 študentov. Na popredných  miestach sa umiestnili nasledovní študenti a to:

      Róbert Slamka                              IV.IT                        1. miesto

      s prácou „Aquamat s webovým rozhraním “

      v súťažnom odbore č. 11 - Informatika

      Richard Kováč, Marco Pintér    IV.IT                        2. miesto

      s prácou „DroneLogger “

      v súťažnom odbore č. 12 – Elektrotechnika a hardware

      FOTO

      Srdečne blahoželáme,  práce  postupujú do celoslovenského kola SOČ.


      Celoštátna prehliadka sa uskutoční :

       23. - 26. apríla 2019   Stredná odborná škola automobilová Košice                                                                         

    • Sudoku
     • Sudoku

     • Dňa 26. marca 2019 sa uskutočnila na našej škole už tradičná súťaž v riešení S U D O K U  na čas. Zúčastnilo sa jej 36 žiakov  z rôznych tried. Súťažiaci riešili 5 úloh s rôznou obtiažnosťou. Každá úloha bola obodovaná iným počtom bodov. Taktika súťažiacich bola rôzna.  Poradie víťazov na prvých piatich miestach je nasledovné:

      1. Diana Sedláčková – IV.AA

      2. Frederika Müllerová – III.AA

      3. Anikó Hulkóová – III.AA

      4. Dominika Tomaščinová – IV.IT

      5. Jozef Balko – III.IT         

      Víťazom blahoželáme a želáme veľa úspechov a správnych riešení!

      foto

    • Súťaž 3D modelovania
     • Súťaž 3D modelovania

     • Celoslovenská súťaž sa konala v oblasti profesionálneho 3D modelovania. Vyhlasovateľom súťaže je Centrum vedecko-technických informácií SR pod záštitou MŠ SR.  Celoštátne kolo bolo realizované 21. marca 2018 v priestoroch CVTI SR na ulici Tajovského 25  v Banskej Bystrici za účasti najlepších žiakov stredných škôl z jednotlivých krajov SR.

      Z našich žiakov zo školského kola postúpil Richard Kováč, žiak IV.IT triedy. V krajskom kole zožal ďalší úspech a do celoštátneho kola postúpil ďalej ako najlepší z Nitrianskeho kraja. Richard v celoštátnom kole, získal 102 bodov z možných 110 a takto sa dostal na 2. miesto. Jeho výsledok je ešte cennejší, lebo súťažil s najlepšími žiakmi zo strojárskych priemyselných škôl.

    • MATEMATICKÝ NÁBOJ
     • MATEMATICKÝ NÁBOJ

     • Dňa 22. marca 2019 sa naša škola zapojila do medzinárodnej súťaže Matematický Náboj.

      Matematický Náboj je medzinárodná súťaž družstiev v riešení stredoškolských matematických príkladov. Tento rok sa okrem slovenských tímov zapojili aj školy z Českej republiky, Rakúska, Maďarska, Poľska, Nemecka, Veľkej Británie, Fínska, Ruska, Švajčiarska a Rumunska.

      Súťažili päťčlenné tímy stredoškolákov, ktoré reprezentovali jednotlivé školy. Súťaž prebieha štafetovou formou – za každú správne vyriešenú úlohu dostane družstvo novú. Cieľom je v časovom limite 2 hodín vypočítať čo najviac príkladov.

      Tímy súťažili v dvoch kategóriách, Juniori a Seniori.

      V kategórii Juniori nás reprezentovali: Filip Bálint (II.AI), Leo Bauko (II.AI), Kristián Lukacsovics (II.AI), Richard Hankó (I.AI), Adam Hadar (I.AI).

      V kategórii Seniori reprezentovali našu školu: Martin Takács (IV.IT), András Zemes (IV.IT), Maroš Sztolarik (IV.IT), Ľubomír Szabo (IV.IT), Matúš Bolemant (III.IT).

      Ďakujeme im za vzornú reprezentáciu.

    • PyCon 2019
     • PyCon 2019

     • Dňa 22. 3. 2019 sme sa s niekoľkými žiakmi z I.AI zúčastnili na odbornej programátorskej konferencii PyCon 2019 v Bratislave. Vypočuli sme si prednášky a workshopy odborníkov z Google, Cambridge a iných, ktoré sa týkali programovania v Pythone a jeho reálneho využitia v praxi. Prednášky boli v angličtine, takže sme mali možnosť overiť si našu úroveň angličtiny vzhľadom na porozumenie odborných tém v cudzom jazyku.Pri tom obrovskom množstve informácií a zážitkov, nám organizátori pripravili darčeky a výborný obed a najviac budeme spomínať na vynikajúce palacinky, tie nemali chybu.   Ďakujeme škole a nadácii, že nám umožnili zúčastniť sa na tomto jedinečnom podujatí. Už teraz sa tešíme na budúci ročník a budeme radi, ak sa k nám na budúci rok pridajú aj ďalší nadšení Pythonisti z radov žiakov našej školy.

    • MATEMATICKÝ KLOKAN
     • MATEMATICKÝ KLOKAN

     • Dňa 21. marca 2019 sa uskutočnila medzinárodná matematická súťaž KLOKAN. Z našej školy sa zapojilo 38 žiakov.

      Súťažili sa v dvoch kategóriách:        Kadet O12 – žiaci 1. a 2. ročníka

      Junior O34 -  žiaci 3. a 4. ročníka

      Výsledky budú zverejnené 10. apríla 2019.

    • Jihlava - matematická súťaž družobných škôl Jihlava
     • Jihlava - matematická súťaž družobných škôl Jihlava

     • Dňa 19. marca 2019 sa uskutočnila v Jihlave matematická súťaž, ktorej sa zúčastnili družstvá z družobných škôl SŠ PTA Jihlava, PÁGISZ Győr a SPŠE S.A.Jedlika. Súťažili trojčlenné družstvá, pričom našu školu reprezentovali:

      Adrián Kálazi (IV.AP), Ľubomír Szabo (IV.IT) a Maroš Sztolarik (IV.IT).

      Úlohy boli zamerané na matematiku a logiku.

      V súťaži družstiev sme sa umiestnili na 2.mieste, v súťaži jednotlivcov Adrián Kálazi obsadil 3.miesto.

      Všetkým ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a kolegom z Jihlavy za perfektnú organizáciu.

    • Súťaž z účtovníctva
     • Súťaž z účtovníctva

     • Dňa 19. februára 2019 sa uskutočnila súťaž z účtovníctva pre OA. Žiačky riešili súvislý príklad na založenie firmy pomocou účtovného programu POHODA v podvojnom účtovníctve. Ich úlohou bolo zostaviť súvahu, vystaviť faktúry, príjmové a výdavkové pokladničné doklady, zaúčtovanie účtovných prípadov súvisiacich s podnikateľskou činnosťou firmy, praktické ekonomické výpočty miezd, odpisov majetku a kalkulácií nákladov. Gratulujeme!

       

      Obchodná akadémia

      1. miesto:  Dominika Baková, IV. AA
      2. miesto:  Veronika Pálinkášová, IV. DA                                                          Simona Bojková, IV. AA
      3. miesto:   Lucia Bojková, IV. AA
    • Vyhodnotenie školského kola SOČ 4.3.2019
     • Vyhodnotenie školského kola SOČ 4.3.2019

     • Meno súťažiaceho            trieda             názov práce                           odbor               umiestnenie

      Adrián Mančuška             IV.IT              Počítačová hra                               1                   1.miesto

      Kevin Lackó                     IV.DP             Počítačová hra                             1                      2.miesto

      Martin Takács                     IV.IT                Hra v unity 3D                                 1                      3.miesto

      András Zemes                  IV.IT              Jednozvodový EKG                      6                     1.miesto

      Richard Baláž             IV.IT        Vývoj vírusov a bezp. opatrení   11                                 1.miesto

      Róbert Slamka           IV.IT             Aquamat s webovým rozhr.     11                               2.miesto

      Kristián Mihalovič               IV.IT                Správca hesiel                      11                              3.miesto

      R.Kováč, M.Pintér           IV.IT              DroneLogger                       12                              1.miesto

      Gergely Göndör                IV.DP           Raspberry robot                  12                              2.miesto

      Dávid Pinteš                     IV.AP            3D tlačiareň                               12                             3.miesto

      Daniel Kazán                    IV.AP            Inštalácia intel.domu             14                             1.miesto

      Adam Zilizi                        IV.IT              PC sieť                                    14                             2.miesto

      Andrej Szalma                  IV.IT             Bezpečnostné protokoly               14                            3.miesto

      Gábor Forró                   II.DE             Automat.ovládanie brány         12              mimor.cena

       

      Školské kolo SOČ pozostávalo zo 112  prác.  Hodnotili 4 komisie. Po prezentáciách a obhajobách prác sa komisie zišli a uzniesli na hore uvedených výsledkoch.

      Do krajského kola SOČ postupujú práce na 1. a 2. mieste. 

      Odoslanie prác na posúdenie dňa 7. marca 2019. Za včasné odovzdanie práce podľa vzoru SOČ (web školy) zodpovedá autor a konzultant. 

      foto                          

                                                   STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ

      (SOČ)

       

      Vyhlásené súťažné odbory súťaže Stredoškolská odborná činnosť

      41. ročník

      Školský rok 2018/2019

       

       

      01 – Problematika voľného času

      02 - Matematika, fyzika

      03 – Chémia, potravinárstvo

      04 - Biológia

      05 – Životné prostredie, geografia, geológia

      06 - Zdravotníctvo a farmakológia 

      07 – Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné, vodné hospodárstvo)

      08 – Cestovný ruch, hoteliérstvo, gastronómia

      09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava

      10 - Stavebníctvo, geodézia, kartografia

      11 – Informatika

      12 – Elektrotechnika a hardware

      13 – História, filozofia, právne vedy

      14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

      15 - Ekonomika a riadenie

      16 - Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

      17 – Pedagogika, psychológia, sociológia

       

       

       

    • Finále hry Finančná sloboda
     • Finále hry Finančná sloboda

     • Dňa 20.2.2019 pod záštitou zástupcov spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko a.s., Jaroslava Takácsa a Kristíny Borbélyovej sme zorganizovali finále hry Finančná sloboda OVB v rámci projektu finančnej gramotnosti, ktoré bolo vyvrcholením série ôsmich celodenných stretnutí všetkých tried 4. ročníka. 

      Zvyšovanie úrovne finančnej gramotnosti touto formou sa aj tento rok stretlo s pozitívnym ohlasom a zožalo veľký úspech. Vďaka patrí hlavnému organizátorovi pánovi Jaroslavovi Takácsovi. V našej úspešnej spolupráci naďalej pokračujeme a už teraz sa tešíme  na nový ročník. 

    • Valentínska kvapka krvi 2019
     • Valentínska kvapka krvi 2019

     • 19.2.2019 sme znovu navštívili Národnú transfúznu stanicu v Nových Zámkoch s odhodlaním pomôcť všetkým, ktorí to potrebujú.

      Krv je jediná nenahraditeľná tekutina a najvzácnejší dar, aký sa dá poskytnúť. Dar, ktorý môže zachrániť život.

      Všetkým 37 žiakom, ktorí sa tejto akcie zúčastnili , patrí veľká a úprimná vďaka.

      Fotky:

    • KK Olympiády v anglickom jazyku
     • KK Olympiády v anglickom jazyku

     • Dňa 13.2.2019 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku v Nitre. Súťažilo sa v 8 kategóriách a našu školu, už nie prvýkrát, v kategórii 2D reprezentoval András Zemes z 4. IT triedy, ktorý získal zaslúžené 1. miesto a tým postupuje na celoslovenské kolo v Bratislave.  Blahoželáme a držíme palce!!! 

    • KK súťaže "Spracovanie informácii na počítači"
     • KK súťaže "Spracovanie informácii na počítači"

     • Dňa 14. 02. 2019 sa študenti našej školy Rebeka Vanyová z III. AA triedy, Alexandra Badalová, Simonka a Lucka Bojkové, Adrián Domanizsa, Jakub Kuruc zo IV. AA triedy, Kevin Švaral, Dárius Lojko a Michal Lazor z III. AP triedy zúčastnili Krajského kola súťaže "Spracovanie informácií na počítači" - písanie na PC, úprava textu a wordprocessing v priestoroch Obchodnej akadémie v Šuranoch. Aj napriek tomu, že neskončili na víťazných miestach, reprezentovali školu, za čo im patrí pochvala. 

    • Návšteva Národnej banky Slovenska
     • Návšteva Národnej banky Slovenska

     • Dňa 7. 2. 2019 sa triedy III.AA a IV.AA vybrali spolu s triednymi učiteľkami J. Roškovou a A. Sochovou na exkurziu do Národnej banky Slovenska do Bratislavy. Okrem toho, že sa mali možnosť dostať do budovy NBS sa zúčastnili hodnotnej praktickej prednášky, kde si mohli obohatiť a následne otestovať svoju finančnú gramotnosť. Okrem darčekových predmetov, ktoré získali hneď pri príchode si mohli svoju „zbierku“ doplniť  o ďalšie ceny v troch kvízoch, v ktorých si zmerali svoje finančné vedomosti pomocou mobilnej aplikácie Kahoot! Víťazmi kvízov sa stali Barbora Korpášová a Adrián Domanizsa zo IV.AA a Rebeka Vanyová z III.AA triedy J

  • Kontakty

   • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
   • skola@spsenz.sk
   • Komárňanská 28 035/6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt ) 035/6418 256 - sekretariát, fax 035/6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, PaedDr. Lucia Takácsová) 035/6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová) 035/6418 516 - mzdárka/personalistka 035/6418 516 - účtovníčka 035/6418 515 - hospodárka 035/6406 100 - vedúca školskej jedálne
   • Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky kód školy ........ SPSE S.A. Jedlika - 648 301, OA - 646 107 IČO.................. 00012 432
   • jgyurikova@spsenz.sk
  • Prihlásenie