• Finančná súťaž „PÉNZSZTÁR“
     • Finančná súťaž „PÉNZSZTÁR“

     • Žiačky a žiaci z I., II, III. DA a jedna odvážna skupina chlapcov z triedy IV. DP sa minulý a tento týždeň zúčastnili online kôl finančnej súťaže „PÉNZSZTÁR“, ktorú už 7. krát organizuje Centrum finančných súťaží v Maďarsku. Do súťaže je zapojených 32 skupín zo Slovenska, z toho 6 skupín z našej školy, 77 skupín z Rumunska a 939 skupín z Maďarska.

      Dňa 8. 10. 2019 prebehlo skúšobné kolo, 10. 10. 2019 prvé a 17. 10. 2019 druhé online kolo súťaže.

      V každom kole bolo potrebné zodpovedať 80 otázok z oblasti finančníctva, na každú otázku mali žiaci jednu minútu. Do ďalšieho kola postúpilo z 1 000 skupín najlepších 115, medzi ktorých patrí aj skupina z triedy I. DA. Postupujúcim gratulujeme,  prajeme veľa úspechov v ďalšom kole a ostatným ďakujeme za účasť.

       

      PÉNZSZTÁR“ pénzügyi verseny

      Kereskedelmi akadémia tanulói az I. II. III. DA-ból ill. egy merész elektros csapat a IV. DP-ből mérhették fel pénzügyi tudásukat az elmúlt hetekben a „PÉNZSZTÁR“ pénzügyi verseny online fordulóin, melyet immár 7. alkalommal hirdetett meg a verseny szervezésével megbízott magyarországi versenyközpont. A versenybe 32 szlovákiai csapat – köztük a mi 6 csapatunk, 77 romániai és 939 magyarországi csapat kapcsolódott be.

      A próbajáték 2019. 10. 8-án, az első online forduló 2019. 10. 10-én a második online forduló pedig 2019. 10. 17-én zajlott.

      Minden fordulóban 80 pénzügyi  kérdést kellett megválaszolni 1 perc alatt.  Az versenyben résztvevő 1 000 csapat közül 115 jutott tovább, köztük kereskedelmi akadémiánk I. DA-as csapata, akiknek ezúton gratulálunk és további sok sikert kivánunk, a többieknek pedig köszönjük a részvételt.

    • ZENIT v programovaní
     • ZENIT v programovaní

     • Dňa 16. októbra sa uskotočnilo školské kolo programátorskej súťaže Zenit v programovaní. Zúčastnilo sa 16 žiakov, výber z rozličných tried, 10 v kategórii A a 6 v kategórii B. Úlohy boli zaujímavé, žiaci nabudení. Tešíme sa na výsledky.

    • Majstrovstvá okresu Nové Zámky v cezpoľnom behu SŠ
     • Majstrovstvá okresu Nové Zámky v cezpoľnom behu SŠ

     • Dňa  25.9.2019 sa žiaci našej školy zúčastnili majstrovstiev  okresu v cezpoľnom behu. V súťaži jednotlivcov sa na prvom mieste umiestnil Matej Markusek z triedy IV.AP. Rovnako sme získali prvé miesto v súťaži družstiev s členmi Matejom Markusekom IV. AP, Tamášom Baginom II. AI a Dominikom Gönczölom I. DE.  Zároveň v súťaži družstiev aj jednotlivcov sme získali postup na majstrovstvá Nitrianskeho kraja.

      Srdečné gratulujeme.

    • Európsky deň jazykov – 2018
     • Európsky deň jazykov – 2018

     • Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov sa naši žiaci zapojili do výzvy Aká multilinguálna je vaša trieda / organizácia?

      Žiaci Bence Bajkai,Tamás Gasparik ( II. DE ), Aurel Bozsóky, Danyil Bochovych ( I. AE ),Veronika Pálinkášová ( IV. DA ) a Gyula Kurucz ( III. DZ ) pripravili krátke video v ktorom sa predstavili viacerými jazykmi a to konkrétne po anglicky, nemecky, španielsky, ukrajinsky a maďarsky . Dvaja žiaci  Csenge Kiss ( II. DE ) a Flórián Jurík  ( II. DI ) prispeli vlastnou básnickou tvorbou v anglickom jazyku. Anglickú báseň od Csenge Kiss si môžete prečítať na našej stránke .

      Všetkým zúčastneným ďakujeme za spoluprácu.

       

      Nyelvek Európai Npja

      A Nyelvek Európai Napja alkalmából diákjaink részt vettek a Mennyire soknyelvű az iskolád? című felhívásban.

      Diákjaink Bajkai Bence, Gasparik Tamás (II. DE ), Bozsóky Aurel, Bochovych Danyil ( I. AE ), Pálinkáš Veronika (IV. DA ) valamint Kurucz Gyula ( III. DZ ) egy rövid videót készítettek , melyben több nyelven is bemutatkoznak, mégpedig angolul, németül, spanyolul, ukránul és magyarul. További két diákunk Kiss Csenge ( II. DE ) és Jurík Flórián (II. DI ) saját angol versükkel vettek részt a versenyben . Kiss Csenge versét iskolánk weboldalán olvashatjátok el .

      Minden résztvevőnek köszönjük a részvételt.

       

      the Swiss vaults

      we might seem so different
      playing our roles to seem reckless,
      but every night when we get naked
      we’re just the same when the day ends.
      flesh and bones, blood and sweat,
      muscles and nerves, hair on our heads,
      trying to figure out how to pay rent.
      then we French kiss when we love,
      always end up wanting a little more;
      all men love their Irish scotch and cuban cigar,
      when they ladies look like Chinese porcelain,
      such a great time to dance the English waltz,
      oh, they wish they owned the Swiss vaults;
      so they could set the table with Dutch tulips,
      we’re only human, sometimes so foolish.
       in the morning I stare at the sunrise,
      pray for the ones who could not survive,
      for the ones who have no time to rest,
      äú

      kúpjäopguiípwho live in danger, hunger and threat,
      we have rivers and ponds but let the oil leek,
      while so many people stay thirsty for weeks.
      you can hate me, you can kill me, but damn,
      you’re only human, just like I am,
      so why don’t you pray, pray for the fallen?
      why am I the only one to see
      that on both sides of the battlefield
      they speak a different language,
      but their hearts are pure and gilded;
      let’s pray for those dads fighting for their children.

      we aren’t different in the end.

                                                                                                            -csenge kiss

    • Biela pastelka
     • Biela pastelka

     • Dňa 20.9.2019 sa žiaci III. DA triedy Melissa Nagyová, Csilla Szabóová Renátó Kiss a Bence Székely svojou dobrovoľníckou činnosťou zapojili do zbierky Biela pastelka na pomoc nevidiacim. V rámci zbierky vyzbierali 303,49 eur. ĎAKUJEME VŠETKÝM, KTORÍ POMOHLI

    • ZENIT v programovaní
     • ZENIT v programovaní

     • Dňa 16.10.2018 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Zenit v programovaní  kategória A,B, na ktorom sa zúčastnilo 11 žiakov našej školy a dňa 17.10.2018 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Zenit v programovaní  kategória Web, Grafik , na ktorom sa zúčastnili 2 žiaci našej školy.

      Výsledkové listiny budú zverejnené na stránke www.zenit.svsbb.sk

    • DofE 2019
     • DofE 2019

     • Slávnostné odovzdávanie cien DofE v Starej tržnici v Bratislave. Cenu za bronzovú úroveň dostali Peter Farkaš a Adrián Komanek z III. AI a Máté Konkoly z III. DI. Srdečne blahoželáme.

      Foto

    • Slávnostné odovzdávanie bronzových cien programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu
     • Slávnostné odovzdávanie bronzových cien programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu

     • V školskom roku 2017/2018 sa Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky stala miestnym centrom poskytovania programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE). DofE je vzdelávací program pod záštitou britskej kráľovskej rodiny. V našej škole sa do bronzovej úrovne programu zapojilo 8 študentov, menovite Vanesa Kociská, Patrik Klein, Peter Kabát, Patrik Sopko, Ladislav Polák, Martin Makai, Denis Peter Csanda a Peter Mészáros, ktorí mali možnosť dobrovoľne sa rozvíjať mimo vyučovania prostredníctvom aktivít na rozvíjanie ich zručností, zdravého životného štýlu, pomoci druhým a prostredníctvom zážitku z dobrodružnej expedície. Za svoje úsilie boli naši študenti ocenení prestížnym certifikátom, ktorý má celosvetovú platnosť a hodnotu. Slávnostné odovzdávanie bronzových cien sa uskutočnilo dňa 09.10.2018 v priestoroch Starej tržnice v Bratislave za prítomnosti veľvyslanca Spojeného kráľovstva, Andrewa Gartha.

      Okrem certifikátu a bronzového odznaku, ako uznania práce týchto mladých ľudí, hlavným prínosom zapojenia sa do programu DofE je práca na sebarozvoji a charaktere, čím sa stali sebaistejšími, cieľavedomejšími, rozvinuli si svoje zručnosti v oblastiach ako komunikácia, riešenie problémov a líderstvo. Účasť v tomto programe je výzvou a obohatením aj pre štyroch vedúcich programu, ktorí v tejto práci pokračujú aj v tomto školskom roku s novými účastníkmi ako aj s pokračovateľmi na striebornej úrovni.

      FOTO

           Az Edinburgh Hercege Nemzetközi Díjak  ünnepélyes átadása

       

      Az érsekújvári  Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola Kereskedelmi Akadémia a 2017/2018-as tanévben első alkalommal kapcsolódott be az Edinburgh Hercege Nemzetközi Díj oktatási programba, mely a britt királyi család jóvoltából működik. Iskolánkból a program bronzsávjába nyolc diák kapcsolódott be, Vanesa Kociská, Patrik Klein, Peter Kabát, Patrik Sopko, Ladislav Polák, Martin Makai, Denis Peter Csanda a Peter Mészáros. Önkéntes tevékenységeiket szabadidejükben végezték különböző területeken, mint a sport, új készség fejlesztése, mások segítése, végül egy közös kalandos expedíción vettek részt. A program sikeres résztvevői 2018. október 9-én részt vehettek az Edinburgh Hercege Nemzetközi Díjak  ünnepélyes átadásán Pozsonyban a britt nagykövet, Andrew Garth jelenlétében. A programban való részvétel elsősorban a diákok önfejlesztését szolgálta, ami által magabiztosabbakká, kommunikatívabbá és céltudatosabbakká váltak. Diákjainkat négy tanárunk mentorálta a programban. Az idei tanévben a tanár–diák csapat örömmel folytatja az önfejlesztő munkát bronz- és ezüstsávos résztvevőkkel.

    • Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu
     • Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu

     • Dňa 3.10.2018 sa naša škola zúčastnila Majstrovstiev okresu Nové  Zámky v cezpoľnom behu. Našu školu reprezentovali Matej Markusek, Bálint Patkoló a Andrej Žiačik. Diplom za 2.miesto si odniesol Matej Markusek z III.AZ. Srdečne gratulujeme.

    • E-sport
     • E-sport

     • V stredu 26.9.2018 sa uskutočnil prvý, pilotný ročník podujatia E-sport Nové Zámky, ktorý organizovali  RTTV Slovakia a primátor mesta Nové Zámky Mgr. art. Otokar Klein.

      Na sútaži sa zúčastnilo 52 účastníkov z 10 škôl. Súťažiaci hrali dve počítačové hry na mobiloch alebo na notebookoch. Zúčastniť sa mohli stredoškoláci alebo žiaci 8. a 9. ročníka základných škôl.

      V hre Fortnite Battle Royale naši žiaci získali II. miesto a III. miesto, Martin Dékány z triedy I.AI a Dávid Hajdú z triedy II.DI. Naši výhercovia získali kvalitné vecné ceny: herné slúchadlá HyperX Cloud Alpha a slúchadlá Koss PORTA PRO.

      Podrobné informácie nájdete na webovej stránke: https://rttv.science/esport-v-novych-zamkoch/

      foto

      2018.9.26.-án szerdán valósult meg az E-sport Nové Zámky rendezvény első évfolyama, amelyet az RTTV Slovakia és Érsekújvár polgármestere, Mgr. art. Otokar Klein szervezett.

      A versenyen 52 résztvevő vett részt 10 iskolából, amely során a versenyzők két számítógépes játékkal játszhattak mobiltelefonokon vagy notebookokon. A megmérettetésen középiskolások illetve 8. és 9. osztályos általános iskolás tanulók vehettek részt.

      A Fortnite Battle Royale nevű játékban tanulóink szerezték meg a II. és a III. helyezést, név szerint Dékány Martin az I.AI osztályból és Hajdú Dávid a II.DI osztályból. Győzteseink minőségi tárgynyereményekkel gazdagodtak: HyperX Cloud Alpha gamer fejhallgató és Koss PORTA PRO fejhallgató.

      Bővebb információ a versenyről elérhető a következő weboldalon: https://rttv.science/esport-v-novych-zamkoch/

    • Beseda s Jakubom Kapušom
     • Beseda s Jakubom Kapušom

     • Dňa 13.06.2019 naši žiaci triedy II.AI absolvovali besedu s nevšedným človekom, Jakubom Kapušom, na tému "Slovensko vo vesmíre". Dozvedeli sa, ako sa na Slovensku rozvíjali vesmírne aktivity či už po legislatívnej stránke alebo praktickej. Čo všetko museli absolvovať, koľko problémov riešiť, aby vyrobili a dostali prvú slovenskú družicu na obežnú dráhu Zeme, aby dostali Slovensko do ESA a mnoho ďalších informácií. Ako vytrvalosť a odhodlanosť dokážu prekonávať prekážky a dosiahnuť zdanlivo nemožné. Za zaujímavú a informatívnu prednášku ďakujeme. 

    • Belasý Motýľ
     • Belasý Motýľ

     • V piatok 7.6.2019  žiaci z triedy I.DA a II.DA , ako aj bývalé žiačky Obchodnej Akadémie sa zúčastnili verejnej zbierky Belasý Motýľ. Na rôznych miestach v Nových Zámkoch sme vyzbierali 1312,28 € pre deti, ktoré trpia svalovou dystrofiou alebo iným nervovými ochoreniami. Potešilo nás, že sme mohli pomôcť, sami sme sa obohatili cennými skúsenosťami. Tento deň sa skončil s dobrým pocitom z nezištnej pomoci.

      foto

       

      2019.06.07-én a Kereskedelmi Akadémia I.DA és II.DA osztályok diákjai, valamint volt diákjaink is részt vettek a Belasý Motýľ jótékonysági rendezvényen. Érsekújvár több helyszínén 1312,28 eurónyi adományt gyűjtöttünk össze az izomsorvadásban vagy más idegi alapú megbetegedésben szenvedő gyermekek támogatására. Ez a nap a segítségnyújtás által szerzett jó érzéssel, örömmel és rengeteg tapasztalattal gazdagított bennünket.

    • Výlet za odmenu- Jihlava
     • Výlet za odmenu- Jihlava

     • Dňa 4. až 5. júna 2019 sa dvadsať žiakov našej školy zúčastnilo výletu v Jihlave. Výlet bol odmenou za aktívnu činnosť pre našu školu alebo za  reprezentáciu školy v rôznych súťažiach. V utorok na obed sme po dlhej ceste  dorazili do centra Jihlavy, kde sme sa ubytovali a išli sme si pozrieť známe miestne Horácke divadlo, ktorého riaditeľom je absolvent našej školy Ondrej Remiáš, a aj vďaka nemu sme mali možnosť si pozrieť zákulisie divadla, kostymérňu, skúšobne a rôzne rekvizity. Po prehliadke sme mali čas, tak sme sa vybrali pozrieť podzemie Jihlavy, ktoré je druhé najväčšie na území Českej republiky. Večer sme boli pozvaní na divadelné predstavenie  „Záhradky“ čo je česká komédia, pri ktorej sme sa všetci zabavili a následne sme mali možnosť sa porozprávať a stráviť  príjemný večer s hercami a dramaturgom tejto hry. Na druhý deň po ceste domov sme sa zastavili aj na hrade Kámen, kde sme si boli pozrieť výstavu známych československých motoriek a po nej sme sa vybrali do Brna a na cestu domov. Domov sme sa vrátili unavení ale spokojní z príjemne prežitých dvoch dní.

      foto

    • V. ročník Dňa talentov
     • V. ročník Dňa talentov

     • Dňa 25.mája v sále bývalého Kultúrneho paláca v Komárne sa uskutočnil V.ročník Dňa talentov, ktorý zorganizovala Asociácia maďarských učiteľov na Slovensku. Na slávnostnom odovzdávaní cien sa zúčastnili žiaci, ktorých navrhli základné a stredné školy za vynikajúce výsledky v rôznych súťažiach a aktivitách. Z navrhovaných 115 študentov asociácia udelila 85 ocenení. Z našej školy získal ocenenie Márk Bartalos z triedy III.DP za úspechy v programátorských súťažiach.

       

      V. Felvidéki Tehetségnap

       

      Komáromban, az egykori Kultúrpalota dísztermében, 2019. május 25-én valósult meg a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének a rendezésében az V. Felvidéki Tehetségnap. Az előző két tanévben kimagasló egyéni eredményeket elért diákok tehetségdíjra való felterjesztésére kérte fel a Szövetség az általános és középiskolákat. 45 tanintézet élt a lehetőséggel, az általuk nevezett 115 diákból 85 kapott meghívást felkészítőjével együtt a díjkiosztásra. Iskolánkból Bartalos Márk III.DP osztályos tanulónk kapott tehetségdíjat a programozási versenyeken elért eredményeiért.

    • Súťaž AcadNet 2019
     • Súťaž AcadNet 2019

     • Dňa 18.5.2019 sa konal 1. ročník medzinárodnej on-line súťaže AcadNet 2019 so zameraním sa na počítače a počítačové siete, usporiadaná Polytechnickou Univerzitou v Bukurešti a združením učiteľov Rumunska pre počítačovú vedu.

       

      Naši žiaci sa umiestnili nasledovne:  (https://acadnet.ro/ro/concurs/rezultate)

      Kategória CCNA (1-4 semestre CCNA): 2. miesto Adam Zilizi (IV.IT) a 5. miesto Róbert  Slamka (IV.IT)

      Kategória IT Essentials: 3. miesto Kristián Lukacsovics (II.AI), 5. miesto Denis Ivan (II.AI) a 6. miesto Adrián Komanek (II.AI)

      Kategória CCENT (1-2 semestre CCNA): 4. miesto Kristián Kováč (III.IT) a 5. miesto Denis Čico (II.AI)

      Kategória ITE+CCENT: 4. miesto Peter Kabát (IV.IT)

      Víťazom gratulujeme.

    • Odborná exkurzia
     • Odborná exkurzia

     • Atlantis Center v Leviciach patrí do siete  zážitkových centier. Dňa 7.mája 2019  si žiaci I.AE a I.BE tried  pozreli množstvo interaktívnych objektov, cez ktoré spoznáte fyzikálne zákony a prírodné javy. Na vlastnej koži  sa presvedčili, ako fungujú niektoré fyzikálne javy a zákony, vyriešili mnoho matematických hlavolamov . Absolvovali prednášku o významných osobnostiach vedy a techniky, o vynálezoch a objavoch,  praktické odskúšanie mnohých zaujímavostí.

    • Bez hraníc – Nové Zámky-Győr
     • Bez hraníc – Nové Zámky-Győr

     • Prvý aprílový týždeň  30 vybraných žiakov našej školy z tried II.DE, II. DI, III.DP a III. DZ navštívili Győr a jeho okolie v rámci projektu „Bez hraníc“.

      Prvý deň sme zavítali do našej družobnej školy PÁGISZ v Győri, kde sme si vypočuli zaujímavé odborné prezentácie  úspešných žiakov tamojšej školy. Navštívili sme mestský cintorín, kde je pochovaný Stephanus Anianus Jedlik, menovec našej školy. Popoludnie sme strávili v benediktínskom opátstve v Pannonhalme, kde sa nachádza aj gymnázium, v ktorom S. A. Jedlik študoval a neskôr aj učil. Miestny benediktínsky kláštor je najstarším opátstvom Maďarska. Prešli sme obrovským parkom, videli sme krásne levanduľové polia, vinice a bylinkové sady.

      Ďalší deň sme navštívili Budapešť, kde sme zavítali na Citadelu, Námestie hrdinov a Budínsky hrad, kde sme boli svedkami striedania stráží.

      Na tretí deň sme sa vybrali do mesta kráľovien, do Veszprému. Na ceste sme sa zastavili pri zrúcaninách hradu Česnek. Na polostrove Tihany, kde všetko vonia levanduľou, sme mali voľný program, takže sme si hneď dali famóznu miestnu levanduľovú zmrzlinu. Panoráma jazera Balaton, opátstvo a známa miestna ozvena boli už len čerešničkou dňa.

      Posledný deň sme venovali technicko-odborným záležitostiam, keďže cestou domov sme sa zastavili v obci Nagyigmánd pri veterných mlynoch. Zamestnanec elektrárne nám vysvetlil stavbu, funkcie, výkon a parametre mlynov, ale najzaujímavejšie bolo samotné vnútro a operačné panely veže. Celý náš štvordňový výlet sme korunovali zastávkou v Monoštorskej pevnosti v Komárome.

      Myslím si, že tento výlet bol veľmi zaujímavý a užitočný, všetci sme získali nové informácie, vedomosti a hlavne veľa-veľa nezabudnuteľných zážitkov.

      Anna Udvaros, II.DI

       

      Határtalanul – Érsekújvár-Győr

       

      Április első hetében iskolánk 30 tanulója a II.DE, II.DI, III.DP és III.DZ osztályokból a Határtalanul program keretében ellátogathatott Győrbe és környékére.

      Az első nap bepillantást nyertünk győri testvériskolánk, a PÁGISZ életébe, megemlékeztünk iskolánk névadójáról, Jedlik Ányosról, és megkoszorúztuk a sírját a győri temetőben. A nap további részét Pannonhalmán töltöttük. Felsétáltunk az apátsághoz, amely Magyarország legrégibb Szent Benedek-rendi kolostora. Idegenvezetőnk mesélt nekünk az ottani diákéletről, mert az apátság mellett egy bentlakásos gimnázium is működik. Körbesétáltuk az ottani hatalmas parkot, láttuk a szép levendula réteket, borászatot, füves- és gyógynövénykertet, végül pedig a kilátókról csodáltuk meg a környéket.

      Kirándulásunk másnapján Budapestre látogattunk, megnéztük a Citadellát, a Vásárcsarnokot, a Hősök terét és a Budai Várat, ahol épp őrségváltás volt.  Az ezerarcú Budapest csodáit nehéz egy napba sűríteni, de ízelítőül mindenképpen jó volt.

      Következő napi úticélunk Veszprém volt. Útközben megálltunk és csak távolról néztük meg Csesznek várát, de idegenvezetőnk sok érdekes és új ismerettel látott el bennünket a vár történetéről, illetve később Veszprém múltjáról is. Ellátogattunk Tihanyba, ahol szabad program keretében jártuk be a várost, gyönyörködtünk a Balatonra nyíló látképben, és megkóstoltuk a helyi levendulás fagyit. A napot Balatonfüreden a Jókai villa megtekintésével zártuk.

      Hazautazásunk napján még ellátogattunk a nagyigmándi szélerőműparkba. Itt elmagyarázták nekünk a szélerőmű működésének elvét és paramétereit, majd belülről is megcsodálhattuk ezt a technikai különlegességet. A kirándulás utolsó állomása a komáromi Monostori Erőd volt. Bejártuk az erőd nagy részét és megismertük jelentőségét az egyes történelmi korszakok és események során.

      Szerintem egy nagyon érdekes és tanulságos kiránduláson vehettünk részt, ahonnan mindenki felejthetetlen élményekkel térhetett haza.

       

                                                                                                    Udvaros Anna, II.DI

    • MK v ľahkej atletike
     • MK v ľahkej atletike

     • Dňa 29.4.2019 sa žiaci  našej školy zúčastnili Majstrovstiev kraja  v ľahkej atletike žiakov stredných škôl. Našu školu reprezentovali 2 žiaci.

      Naši žiaci dosiahli nasledovné umiestnenie:

       

      Ondrej Prišťák             2.miesto- beh na 800m

      Andrej Žiačik               2.miesto- beh na 200 m

      Andrej Žiačik               3.miesto- beh na 100m

    • MO v ľahkej atletike
     • MO v ľahkej atletike

     • Dňa 25.4.2019 sa žiaci našej školy zúčastnili MO v ľahkej atletike žiakov stredných škôl    

      okresu Nové Zámky. Našu školu reprezentovali 13 žiaci a 4 žiačky. Tí najlepší postúpili do krajského kola v Nitre.

      Naši žiaci dosiahli nasledovné umiestnenie:

       

      Ondrej Prišťák                1.miesto- beh na 800m

      Andrej Žiačik                   1.miesto- beh na 200m

      Andrej Žiačik                   1.miesto- beh na 100m

      Matej Markusek               1.miesto- beh na 3000m

      Rakovská Viktória           2.miesto- beh na 800m

      Viktória Virágová             2.miesto- beh na 1500m

      Patrik Illéš                        2.miesto- skok do výšky

      Lukács Bence Márk         3.miesto- beh na 400m

      Andrej Žiačik, Patrik Illéš, Marek Hlinka, Tamás Bagin                  1.miesto- štafeta 4x100m

       

      Víťazom srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

    • ZSE Open
     • ZSE Open

     • Dňa 26. apríla 2019 sa na Novozámockej 3, v Nitre konal šiesty ročník ZSE Open, na ktorom sa zúčastnila trieda II.AE.

      Bola to akcia plná zaujímavých prezentácií, súťaží a atrakcií. Študenti si mohli vyskúšať montáž odpudzovačov vtákov na vedeniach, obliecť si VN postroj v čo najkratšom čase, vyskúšať jazdu na terénnej štvorkolke, jazdu na elektromobile, odhadnúť čas výmeny izolátora na cvičnom polygóne VN, odhadnúť váhový rozdiel medzi keramickým a kompozitným izolátorom, pokochať sa výhľadom na Nitru z „koša“ vysokozdvižnej plošiny, vyskúšať si svoj prah citlivosti v disciplíne „vyderžaj pianier“, vyskúšať fúkanie do dregeru, namontovať elektromer, zaťahovať svorky na vedeniach a pod. Počas celej akcie študenti súťažili v jednotlivých disciplínach, z každej disciplíny sa vybrali traja najlepší a dostali  zaujímavé darčeky. Študenti sa mohli zapojiť aj do losovania  o hlavnú cenu hoverboard.

      Počas celej akcie sme mali zabezpečené občerstvenie, akcia končila chutným obedom. Tak ako predošlé ročníky, tak aj tento ročník ZSE opäť vydaril a my sa už tešíme na ďalší.

  • Kontakty

   • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
   • skola@spsenz.sk
   • Komárňanská 28 035/6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt ) 035/6418 256 - sekretariát, fax 035/6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, PaedDr. Lucia Takácsová) 035/6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová) 035/6418 516 - mzdárka/personalistka 035/6418 516 - účtovníčka 035/6418 515 - hospodárka 035/6406 100 - vedúca školskej jedálne
   • Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky kód školy ........ SPSE S.A. Jedlika - 648 301, OA - 646 107 IČO.................. 00012 432
   • jgyurikova@spsenz.sk
  • Prihlásenie