• Prezentácia stredných škôl v Komjaticiach
     • Prezentácia stredných škôl v Komjaticiach

     • December na SPŠE S.A. Jedlika je už tradične spojený s návštevou Komjatíc a s prezentáciou našej školy. Žiaci zo základnej školy v Komjaticiach si vypočuli užitočné informácie o našej škole, pozvali sme ich na jednodňového študenta, a naši žiaci z III.AI a z III.AP odpovedali na všetky ich otázky. Tešíme sa na nových študentov v šk. roku 2020/21.

    • Krajská strelecká liga v streľbe zo vzduchových zbraní
     • Krajská strelecká liga v streľbe zo vzduchových zbraní

     • V mesiacoch október a november prebehla 5 kolová súťaž v streľbe zo vzduchových zbraní. Tri kolá sa strieľali v ZŠ Svätý Peter a dve v Šali. V Krajskej streleckej lige v streľbe zo vzduchových zbraní si 2.miesto v ľahu a 1.miesto v stoji vystrieľal Dominik Major z II.AI.

      Srdečne blahoželáme

    • Olympiáda v anglickom jazyku
     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • Dňa 20. novembra 2019 sa znova stretli najlepší angličtinári našej školy  aby si porovnali  svoje zručnosti , vedomosti a komunikačné schopnosti v najpoužívanejšom cudzom jazyku sveta. Ráno o 8:00 sa zišlo 34 kandidátov na titul „najlepší angličtinár školy“.  Žiaci súťažili v štyroch kategóriách s nasledovným výsledkom.

      Kategória 2A – žiaci 1. a 2. ročníka OA

      1. Erkélyi Enikő – II.DA
      2. Molnár Andor – I.DA
      3. Szőke Krisztina – I.DA

       

      Kategória 2B – žiaci 3. a 4. ročníka OA

      1. Lőrinczová Brigitta – IV. AA
      2. Srna Eszter – III.DA
      3. Lukácsová Vanessa – III.DA

      Kategória 2C – anglofónni žiaci

      1. Kis Mátyás András – IV.DP
      2. Székely Bence – III.DA

      Kategória 2D – žiaci 1-4. ročníkov ELE a IST

      1. Nagyová Miriam – IV.IT
      2. Kajan Rastislav -  II.AI
      3. Jaššo Adam – IV.IT

       

      Výhercom gratulujeme a želáme veľa úspechu v ďalších kolách súťaže!

      Víťazi všetkých kategórií sú očakávaní 15.januára 2020 na okresnom kole OAJ na Gymnáziu v Nových Zámkoch.

    • Deň študentstva na našej škole
     • Deň študentstva na našej škole

     • 15. novembra 2019 sme znova oslávili Deň študentstva množstvom zaujímavých aktivít.  

      Deň odštartoval tradičnými Imatrikuláciami, ktorými tretiaci pasovali našich prvákov
      za žiakov školy.

      Žiaci druhého ročníka absolvovali Zaujímavú fyziku – fyzikálne pokusy, prezentácie troch našich žiakov „Môj rok na americkej škole“ a „Prečo chrániť naše životné prostredie“, výchovný koncert Petra Bažíka a stolovú hru Finančná sloboda.

      Maturanti tento deň prežili v znamení podujatia „Moja kariéra po strednej škole“ v rámci Týždňa kariéry. Stretli sa s našimi bývalými absolventami, ktorí sa s nimi podelili o svoje skúsenosti a postrehy zo života študenta na rôznych univerzitách a vysokých školách. Diskutovali aj so zástupcami personálnej agentúry Grain Slovakia, Polície SR, Ozbrojených síl SR, Heineken, Soitron a niektorých slovenských vysokých škôl.

      Oslavy Dňa študentstva pokladáme aj tento rok za úspešné.

    • "Moja kariéra po strednej škole" - Týždeň kariéry
     • "Moja kariéra po strednej škole" - Týždeň kariéry

     • Deň študentstva maturanti prežili v znamení podujatia „Moja kariéra po strednej škole“ v rámci Týždňa kariéry - http://tyzdenkariery.sk/. Stretli sa s našimi bývalými absolventami, ktorí sa s nimi podelili o svoje skúsenosti a postrehy zo života študenta na rôznych univerzitách a vysokých školách. Diskutovali aj so zástupcami personálnej agentúry Grain Slovakia, Polície SR, Ozbrojených síl SR, Heineken, Soitron a niektorých slovenských vysokých škôl.

       

    • Imatrikulácie 2019 Avatás
     • Imatrikulácie 2019 Avatás

     • Dňa 15. novembra sa na našej škole uskutočnili imatrikulácie prvákov,  pre ktorých si tretiaci pripravili rôzne zábavné disciplíny.  Na začiatku programu si všetci zúčastnení uctili minútou ticha pamiatku tých, ktorí tragicky zahynuli pri  havárii autobusu 13.11.2019. Imatrikulácie otvoril spevák a multiinštrumentalista Peter Bažík známou pesničkou Horehronie, ktorú v dobrej nálade spievali všetci prváci. Počas súťaží vládla dobrá nálada a priateľská atmosféra. Po sčítaní všetkých bodov z disciplín sa víťazom zo slovenských tried stala trieda I.BE  a študenti si  odniesli  sladkú odmenu, tortu.Tohtoročné imatrikulácie  sa ukončili zložením spoločného slávnostného sľubu slovenských a maďarských tried a týmto sme prvákov prijali za našich študentov.

      foto

      Avatás 2019 

      November 15-én, immár hagyományosan, az elsősök avatásával emlékeztünk meg a nemzetközi diáknapról. Az avatás elején egy perces néma csenddel adóztunk a nyitragerencséri buszbaleset áldozatainak tiszteletére.Az első és harmadik évfolyam diákjai birtokba vették iskolánk tornatermét, amely aznap szabadulószobává alakult át. Az elsősöknek különböző feladatokat kellett megoldaniuk, melyekben az ügyesség, problémamegoldó készség és a csapatszellem kiaknázása dominált. Mindhárom elsős osztály tevékenyen kivette részét a „szabadulásból“. A versenyt végül az I.DI osztály nyerte, akik már bemutatkozó műsorukkal is elkápráztatták a jelenlevőket. Az ünnepélyes fogadalomtétel után immáron iskolánk teljes jogú tanulóiváfogadtuk az I.DA, I.DE és I.DI diákjait.

    • Silná ruka stredných škôl 2019
     • Silná ruka stredných škôl 2019

     • Dňa 15.novembra v Trnave sa žiak Peter Farkaš z III.IT zúčastnil 22.ročníka súťaže Silná ruka stredných škôl. Vo svojej váhovej kategórii do 80 kg získal pekné 3.miesto. Srdečne blahoželáme.

    • Hodina deťom
     • Hodina deťom

     •  

      Dňa 14. novembra 2019 sa naša škola opätovne zapojila do verejnej zbierky „Hodina deťom“. Za našu školu robili zbierku žiaci – Loren Csutkay, Martina Molnár, Viktória Szénásiová, Gabriela Pauličková, Simona Virágová, Paula Pinto Quintela, Vanesa Hruškárová a Krištof Peternay zo IV.AA triedy. Podarilo sa im vyzbierať 254,63 Eur, ktoré poputujú do Nadácie pre deti Slovenska. Ďakujeme im, aj všetkým, ktorí prispeli.

        

    • Medzinárodná súťaž „Pénzsztár”-Nemzetközi Pénzsztár Verseny
     • Medzinárodná súťaž „Pénzsztár”-Nemzetközi Pénzsztár Verseny

     • Súťaž „Pénzsztár“ je súťaž finančnej gramotnosti, ktorú organizujú finančné inštitúcie Maďarskej republiky. Náš tím sa dostal medzi najlepších 115 súťažiacich z 1048 tímov na základe 2 online kôl. Kvalifikácia sa konala 7. novembra 2019 v Miskolci /Maďarská republika/.

      Naši žiaci 1. triedy – Enikő Viczenová, Žaneta Pozsonyiová, Alan Dávid Titkoš a Andor Molnár – získali nádherné 5. miesto z 32 skupín zo Slovenskej republiky. Gratulujeme!

      A Pénzsztár Hazai és Külhoni Magyar Középiskolák Pénzügyi, Gazdasági és Vállalkozási Versenye a magyarországi pénzügyi intézményrendszer összefogásával valósul meg.

      Csapatunk a regisztrált 1048 versenyzőből 2 online előselejtező alapján jutott be a legjobb 115 csapat közé. A selejtezőt Miskolcon rendezték meg 2019. november 7-én.

      Első osztályos diákjaink – Viczena Enikő, Pozsonyi Zsanett, Titkoš Alan Dávid és Molnár Andor – a 32 felvidéki csapat közül a fantasztikus 5. helyen végeztek és motiváltan készülnek a következő lehetőségre. Gratulálunk!

       

    • Školské kolo Olympiády ľudských práv 2019/20
     • Školské kolo Olympiády ľudských práv 2019/20

     • Dňa 4.12.2019 sa konalo v našej škole Školské kolo OĽP.  Žiaci preukázali v súťaži svoje znalosti z oblasti histórie, právnej a občianskej náuky. Súťaž sa skladala z dvoch častí. V písomnej časti formou testu  si  overili svoje vedomosti z historických aj súčasných faktov súvisiacich s ľudskými právami. V ústnej časti  odpovedali na otázky zamerané na 30.výročie nežnej revolúcie a aktuálne spoločenské problémy.

       

      Umiestnenie žiakov:

       

      ELE/IST

      1. Róbert Meňuš- II.AI
      2. Martin Kopáč  - II.AI
      3. Viktor Sűmegh- I.AE

      OA

      1. Barbara Virágová- IV.AA
      2. Mária Nagyová      - II.DA
      3. Csilla Czuczorová-  II.DA

       

       

      Do krajského kola postúpili a našu školu budú reprezentovať súťažiaci umiestnení na 1. mieste z oboch kategórií.

      Gratulujeme a držíme im palce!

                                         

       

    • NAG 2019
     • NAG 2019

     • Dňa 26.11.2019 sa na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave na rokovaní Digitálnej koalície (DK) - Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania, za účasti:

      - podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, a predsedu predstavenstva DK - Richarda Rašiho, 

      - prvého viceprezidenta IT Asociácie Slovenska a predsedu výkonného výboru DK - Mária Lelovského, a

      - členov Digitálnej koalície a médií SR, 

      sa konalo vyhodnotenie národného kola súťaže NAG 2019 v oblasti počítačových sietí, kde žiaci našej školy obsadili v dvoch súťažných kategóriách HS3 (trojice žiakov) a UNI (jednotlivci) prvé miesta nasledovne: 

      kategória HS3: Adam Zilizi, Richard Baláž a Róbert Slamka,

      kategória UNI: Adam Zilizi.

      Zároveň bola škole udelená medaila "Digitálna jednotka" za úspešné splnenie záväzkov v Digitálnej koalícii.

        

    • Návšteva Technického múzea vo Viedni
     • Návšteva Technického múzea vo Viedni

     • Dňa 13.novembra 2019 sa triedy I.AI a I.AE zúčastnili odbornej exkurzie vo Viedni.

      Technické múzeum vo Viedni nie je klasickým typom múzea tak ako ho poznáme u nás. Na niekoľkých tematicky rozdelených podlažiach ponúka množstvo interaktívnych exponátov na vyjadrenie rôznych zákonov fyziky a na pochopenie princípu fungovania mnohých zariadení okolo nás. Elektrické výboje a zvukové exponáty vyzývajú, aby si ich návštevník vyskúšal na vlastnej koži.

      Na začiatku sú exponáty ukazujúce zákony fyziky, mechaniky a optiky vrátane optických klamov, potom nasledujú prvé stroje z počiatkov techniky. Ďalší pavilón je venovaný energii a jej využívaniu, od parných strojov až po jadrovú a solárnu energiu. Nasleduje zbierka najvýznamnejších míľnikov v technike –  parných lokomotív od čias Rakúsko- Uhorska, historických automobilov, napríklad prvý sériovo vyrábaný legendárny automobil Ford model T, motocyklov, lietadiel, vrtuľníkov a lodí až po technológie, ktoré sa budú používať v budúcnosti. Najvyššie poschodie je venované dnešnému fenoménu –  komunikácii. Od pošty, cez prvé telegrafy, telefóny, rádio a televíziu vrátane živého televízneho štúdia až po prvé mobily a počítače. Nájde sa tu však aj rozsiahla zbierka historických hudobných nástrojov.

    • DELL
     • DELL

     • Prvé stretnutie žiakov v DELL

      V školskom roku 2019/2020 pokračuje naša práca v projekte Dell-FutureMe team.Prvé stretnutie sa uskutočnilo 7. novembra 2019 a zúčastnilo sa ho 11 žiakov našej školy.

      Po úvodnom privítaní líderka  Martina Machová spolu so zamestnancami  Dell a súčasne účastníci projektu Dell-FutureMe team zhodnotili spoluprácu so žiakmi SŠ, poukázali na dôležité aspekty pri práci v DELL, dôležitosť odborných vedomostí , jazykových  a komunikačných zručností. Vyhodnotili sa najlepší žiaci minulého šk. roka, medzi nimi bol aj náš – Peter Kabát.

      V novom školskom  roku sa začala spolupráca - workschopomom na tému Robotizácia a Automatizácia,interaktívnou aktivitou so žiakmi.

      Prednášku o Sociálnych mediách   o OEM prezentovala zamestnankyňa firmy.Najzaujímavejšia bola prezentácia moderných rozprávok v podaní p. Bystrického,ktorý  na základe rozprávkových motívov interaktívne vysvetľoval životné postoje a translačné metódy.

      Ako sa uplatniť na trhu práce a cenné rady do budúcnosti ,o tom bola posledná diskusia v rámci tohto dňa.

      Hodnotenie našich žiakov:

      ,,Atmosféra bola príjemná,prednášajúci vystupovali zaujímavo a hlavne vtipne, odpovedali pohotovo na všetky otázky.“

    • Mladý tvorca
     • Mladý tvorca

     • V dňoch 5. a 6. novembra sa v priestoroch národného výstaviska Agrokomplex v Nitre konala výstava „Mladý tvorca 2019“, ktorej sa zúčastnila už tradične aj naša škola. Reprezentovali nás žiaci Adrián Komanek, Filip Bálint, Denis Ivan, Peter Farkaš, Patrik Michlian a Marián Vankó z III.AI a žiačky Antónia Švajcerová, Barbara Švajcerová a Nikoleta Vargová zo IV.AA.  Za reprezentáciu im patrí veľká vďaka.

    • Návšteva Múzea holokaustu v Seredi
     • Návšteva Múzea holokaustu v Seredi

     • Dňa 22. a  24.októbra 2019 sa žiaci druhých ročníkov zúčastnili spoločensko- vednej exkurzie, v Múzeu holokaustu v Seredi.

       Múzeum vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora, ktoré predstavuje autentické miesto viažuce sa k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky na Slovensku počas druhej svetovej vojny na Slovensku. Zaujímavé boli dobové dokumenty, fotografie a predmety,  ktoré súviseli s prenasledovaním Židov na Slovensku. Pútavá bola aj prednáška, do ktorej  sa žiaci aktívne zapájali, čím  preukázali svoje veľmi dobré vedomosti z histórie.  Zároveň  si uvedomili, aké dôležité je poučiť sa z chýb niektorých historických udalostí a vážiť si slobodu a demokraciu.

      Reakcie žiakov po prehliadke :

      "Učíme sa z histórie. Dúfam, že  sa to už nikdy nezopakuje."

      "Prečo sa toto muselo stať? Som rada, v akej dobe žijeme."

       

      Tanulmányi kirándulás a szeredi Holokauszt múzeumban

       

      Másodikos diákjaink  és a III.DA osztály  2019.  október 22-én és 24-én ellátogattak a  szeredi Holokauszt múzeumba. A múzeum eredetileg munka – és gyűjtőtáborként működött, és összképet mutat arról, ahogyan a holokauszt kezdődött az első zsidó ellenes törvényekkel, folytatódott a vagyonelkobzásokkal, a kényszermunkával, a zsidó lakosság ilyen és hasonló táborokba zárásával, majd a deportálásokkal, a transzportokkal, a gázkamrákkal, a majdnem biztos halállal. A múzeum gyűjteményének egyik legfontosabb tárgyi emléke, a két barakk közti területen álló eredeti marhavagon, amely 1942-ben kétszer volt része Auschwitzba indított szerelvénynek. A tárlatvezető érdekes beszélgetést kezdeményezett a témával kapcsolatban, melybe diákjaink aktívan bekapcsolódtak. Egyúttal tudomásul vették, hogy a múlt hibáiból tanulni kell, és jobban tudják értékelni a szabadságot és demokráciát.

    • Študentská kvapka krvi 2019
     • Študentská kvapka krvi 2019

     • 23.10.2019 žiaci tretích a štvrtých ročníkov  navštívili Národnú transfúznu stanicu v Nových Zámkoch s odhodlaním pomôcť všetkým, ktorí to potrebujú.

      Krv je jediná nenahraditeľná tekutina a najvzácnejší dar, aký sa dá poskytnúť. Dar, ktorý môže zachrániť život.

      Všetkým 20 žiakom, ktorí sa tejto akcie zúčastnili , patrí veľká a úprimná vďaka.

    • Výstava „Neviditeľné – Láthatatlan“
     • Výstava „Neviditeľné – Láthatatlan“

     • Dňa 22. októbra sa žiaci I.DI a I.DE triedy, zúčastnili exkurzie v Budapešti , kde navštívili výstavu „Neviditeľné – Láthatatlan“. Je to interaktívna výstava, počas ktorej si každý môže vyskúšať orientáciu v rôzne zariadených miestnostiach v úplnej tme. Výstava nám pomáha pochopiť a predstaviť si život nevidiacich.

      Az I.DI és az I.DE osztályok tanulói október 22-én meglátogatták Budapesten a Láthatatlan Kiállítást, amely a nem látók és a látók világát igyekszik közelíteni egymáshoz. A láthatatlan utazás vak vezető kíséretében, speciálisan berendezett és teljesen besötétített helyszíneken történt, ahol egyedi hanghatások és helyszínre szabott illatok segítették a tanulókat abban, hogy igazán életszerű élményben legyen részük.

    • Finančná súťaž „PÉNZSZTÁR“
     • Finančná súťaž „PÉNZSZTÁR“

     • Žiačky a žiaci z I., II, III. DA a jedna odvážna skupina chlapcov z triedy IV. DP sa minulý a tento týždeň zúčastnili online kôl finančnej súťaže „PÉNZSZTÁR“, ktorú už 7. krát organizuje Centrum finančných súťaží v Maďarsku. Do súťaže je zapojených 32 skupín zo Slovenska, z toho 6 skupín z našej školy, 77 skupín z Rumunska a 939 skupín z Maďarska.

      Dňa 8. 10. 2019 prebehlo skúšobné kolo, 10. 10. 2019 prvé a 17. 10. 2019 druhé online kolo súťaže.

      V každom kole bolo potrebné zodpovedať 80 otázok z oblasti finančníctva, na každú otázku mali žiaci jednu minútu. Do ďalšieho kola postúpilo z 1 000 skupín najlepších 115, medzi ktorých patrí aj skupina z triedy I. DA. Postupujúcim gratulujeme,  prajeme veľa úspechov v ďalšom kole a ostatným ďakujeme za účasť.

       

      PÉNZSZTÁR“ pénzügyi verseny

      Kereskedelmi akadémia tanulói az I. II. III. DA-ból ill. egy merész elektros csapat a IV. DP-ből mérhették fel pénzügyi tudásukat az elmúlt hetekben a „PÉNZSZTÁR“ pénzügyi verseny online fordulóin, melyet immár 7. alkalommal hirdetett meg a verseny szervezésével megbízott magyarországi versenyközpont. A versenybe 32 szlovákiai csapat – köztük a mi 6 csapatunk, 77 romániai és 939 magyarországi csapat kapcsolódott be.

      A próbajáték 2019. 10. 8-án, az első online forduló 2019. 10. 10-én a második online forduló pedig 2019. 10. 17-én zajlott.

      Minden fordulóban 80 pénzügyi  kérdést kellett megválaszolni 1 perc alatt.  Az versenyben résztvevő 1 000 csapat közül 115 jutott tovább, köztük kereskedelmi akadémiánk I. DA-as csapata, akiknek ezúton gratulálunk és további sok sikert kivánunk, a többieknek pedig köszönjük a részvételt.

  • Kontakty

   • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
   • skola@spsenz.sk
   • Komárňanská 28 035/6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt ) 035/6418 256 - sekretariát, fax 035/6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, PaedDr. Lucia Takácsová) 035/6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová) 035/6418 516 - mzdárka/personalistka 035/6418 516 - účtovníčka 035/6418 515 - hospodárka 035/6406 100 - vedúca školskej jedálne
   • Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky kód školy ........ SPSE S.A. Jedlika - 648 301, OA - 646 107 IČO.................. 00012 432
   • jgyurikova@spsenz.sk
  • Prihlásenie