• Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku
     • Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku

     • Dňa 15. januára 2020 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku na pôde Gymnázia na ul. M.R. Štefánika č. 16 v Nových Zámkoch.

      Našu školu reprezentovali nasledovní študenti v 4 kategóriách:  

      Erdélyi Enikő v kat. 2A

      Brigita Lőrinczová v kat. 2B

      Miriam Nagyová v kat. 2D

      Kis Mátyás András v kat. 2C2

      A umiestnili sa nasledovne:

      Erdélyi Enikő - 2A – 5. miesto

      Brigita Lőrinczová - 2B – 5. miesto

      Miriam Nagyová - 2D – 2. miesto

      Kis Mátyás András – 2C2 – 3. miesto

      Súťažiacim srdečne blahoželáme!

    • LVVK - KPaP - 2.turnus
     • LVVK - KPaP - 2.turnus

     • Naša lyžovačka pokračuje - A sítúránk folytatódik. - I.DI, II.DE, II.DA

    • Pekná maďarská reč 2020 – školské kolo
     • Pekná maďarská reč 2020 – školské kolo

     • Dňa 20.1.2020 sme na našej škole zorganizovali školské kolo súťaže Pekná maďarská reč. Súťaže sa zúčastnilo 21 žiakov. Po úspešnom ukončení školského kola porota rozhodla, že na kraji budú našu školu reprezentovať nasledovní žiaci:

       

      Za org. zložku ELE 1. miesto: Rebeka Kosárová z I.DI

      Za org. Zložku OA 1. miesto: Laura Vlahy z II.DA

       

      Umiestnenia ostatných žiakov boli nasledovné:

      2. miesto za ELE Gyula Kurucz z  IV.DZ,

      2. miesto za OA Letícia Gyulaiová z III.DA

      3. miesto za ELE Dávid Szalay z II.DI a Máté Banský z II.DE

      3. miesto za OA Peter Varga z I.DA.

       

      Všetkým srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!

       

      2020. január 20-án rendeztük iskolánkon a Szép Magyar Beszéd iskolai fordulóját. A verseny sikeres befejezése után a zsűri úgy döntött, hogy a következő tanulók képviselik majd iskolánkat a kerületi fordulón:

       

      1. helyezés, elektrotechnika szak (ELE): Kosár Rebeke I.DI

      1. helyezés, kereskedelmi akadémia(OA): Vlahy Laura II.DA.

       

      További helyezések:

      2. helyezés (ELE) Kurucz Gyula, IV.DZ

      2. helyezés (OA) Gyulai Letícia III.DA

      3. helyezés (ELE) Szalay Dávid II.DI és Banský Máté II.DE

      3. helyezés (OA) Varga Péter I.DA

       

      Mindenkinek szívből gratulálunk, és a győzteseknek a további fordulóhoz sok sikert kívánunk!

       

    • Školské kolo SOČ
     • Školské kolo SOČ

     • Stredoškolská odborná činnosť

      Prekonaj sám seba a ukáž, že máš talent, tvorivé myslenie a odborné vedomosti

      Dňa 2. marca 2020 sa uskutoční školské kolo SOČ

      Čo môžeš získať?

      • Skvelý pocit, že vieš viac
      • Hodnotné vecné ocenenia
      • Ak chceš pokračovať v štúdiu výhody pri prijatí na VŠ
      • Možnosť prezentácie SR na svetových výstavách
      • Možnosť účasti na medzinárodných vedeckých fórach a prezentáciách

       

      Zapoj sa do súťaže SOČ.

      Tvoja práca by mala riešiť teoretickú alebo praktickú úlohu z oblasti prírodných vied, techniky, zdravotníctva, ekonomiky, ekológie, spoločenských a humanitných vied, histórie, kultúry, umenia, politológie, právnych vied a iných.

      Možnosti sú neobmedzené a odbory v ktorých môžeš súťažiť nasledovné:

      Vyhlásené súťažné odbory súťaže Stredoškolská odborná činnosť

      42. ročník

      Školský rok 2019/2020

       

      01 – Problematika voľného času

      02 -  Matematika, fyzika

      03 – Chémia, potravinárstvo

      04 -  Biológia

      05 – Životné prostredie, geografia, geológia

      06 -  Zdravotníctvo a farmakológia 

      07 – Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)

      08 – Cestovný ruch, hoteliérstvo, gastronómia

      09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava

      10 -  Stavebníctvo, geodézia, kartografia

      11 – Informatika

      12 – Elektrotechnika, hardware, mechatronika

      13 – História, filozofia, právne vedy

      14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

      15 -  Ekonomika a riadenie

      16 -  Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

      17 – Pedagogika, psychológia, sociológia

       

      Podmienky súťaže

       

      • do krajského kola postupujú práce na 1.-2. mieste z každého odboru (pozri prílohu),
      • počet riešiteľov jednej práce maximálne 3 (1 autor + 2 spoluautori),
      • pri prácach písaného textu bez príloh(grafy, tabuľky, foto atď.....) maximálne 25 strán (Vzor_SOC_2019.doc)

       

      Neváhaj a svoju účasť oznám  metodikovi SOČ (Ing. Danácsová)

    • Educate Slovakia - AIESEC
     • Educate Slovakia - AIESEC

     • Tento týždeň - 13.1. - 17.1. 2020 sú na našej škole dvaja zahraniční stážisti - Alejandro z Mexika a Yagmur z Turecka, ktorí  v rámci projektu Educate Slovakia v spolupráci s organizáciou AIESEC vedú hodiny anglického jazyka. Do projektu je zapojených 130 žiakov školy.

    • Strojárska olympiáda
     • Strojárska olympiáda

     • Neváhaj a zapoj sa do strojárskej olympiády.

      Podujatie ponúka možnosť školám a študentom získať nielen atraktívne ceny, ale aj zažiť jedinečnú atmosféru a dozvedieť sa viac o možnosti štúdia technických odborov. Viac podrobností ako aj prihlasovacie formuláre nájdete na web stránke:

      http://olympiada.sjf.stuba.sk

      Prihlasovací formulár na DOD: http://bit.do/fkXcP

      Prihlasovací formulár na Strojársku olympiádu: http://bit.do/fkXda

      Prihlasovací formulár na Grand Prix: http://bit.do/fkXdf

       

      Niekoľko informácií k súťažiam:

      • SO - Strojárska olympiáda a jej pravidlá – stačí vypracovať súťažnú prácu v niektorej z oblastí uvedených na webstránke http://olympiada.sjf.stuba.sk a tí najlepší prídu zabojovať o finančné ceny do finále. (1.miesto – 300€ pre študenta + 300€ pre školu, 2.miesto – 200€ pre študenta + 200€ pre školu, 3. miesto - 100€ pre študenta + 100 € pre školu)
      • GP - Súťaže Grand Prix sa môžu zúčastniť 3-5 členné družstvá študentov stredných škôl. Počas súťaže budú súťažiaci na stanovištiach rozmiestnených po Strojníckej fakulte STU (Námestie slobody 17, 812 31 Bratislava) plniť rôzne praktické a teoretické úlohy. Úlohy pripravili jednotlivé odborné ústavy a sú prispôsobené vedomostiam a schopnostiam stredoškolákov. Určite žiadna nuda nehrozí. Hlavným cieľom je ukázať študentom, že „aj toto je strojarina“ – nenásilnou, zábavnou, ich záujmom primeranou formou.
      • DOD - Počas strojárskej olympiády je zároveň pripravená prehliadka priestorov SjF STU, našich laboratórií a ukážky technických projektov realizovaných na našej fakulte a pestrý sprievodný program.

      Doporučené súťažné okruhy

      • Automobilový priemysel- alternatívne pohony a netradičné zdroje energií  - autá budúcnosti (autonómne riadenie, lietanie)  - inovatívne metódy navrhovania automobilových komponentov- progresívne materiály v konštrukcii automobilov (karbónové vlákna, neželezné kovy) 
      • Automatizácia, aplikovaná informatika a robotika  - automatizácia výrobných procesov v priemysle- programovacie automaty, PLC, vnorené platformy - Arduino, Raspberry PI, STM, TI, Intel- použitie aplikovanej informatiky v priemysle (inteligentná domácnosť, umelá inteligencia, informačné systémy, databázy a dolovanie dát, cyber security)- priemysel 4.0- mechatronika- robotika (on-line a off line riadenie, konštrukcia, bezpečnosť)
      • Energetika a životné prostredie - obnoviteľné zdroje energie- spaľovacie systémy- turbíny, energetické zariadenia- premena energie- ochrana životného prostredia- recyklácia- environmentálne technológie
      • Konštruovanie a aplikovaná mechanika- generatívne konštruovanie - pevnostná analýza a optimalizácia- konštrukcia strojov a zariadení- priemyselný dizajn- strojárska metrológia
      • Strojárske technológie a materiály - reverzné inžinierstvo- 3D tlač, 3D scanovanie- Technológie obrábania a tvárnenia- CAD/CAM systémy- Strojárske materiály 

      Záujem prosím nahláste DAN alebo POA.

    • LVVK - KPaP - 1.turnus
     • LVVK - KPaP - 1.turnus

     • Naša lyžovačka začala - II.DA, II.DI

    • Šachový turnaj
     • Šachový turnaj

     • Dňa 18.12.2019 sa na našej škole uskutočnil tradičný šachový turnaj. Na súťaži sa zúčastnilo 21 žiakov z rôznych tried. Víťazom sa stal žiak Bence Bajkai z III.DE triedy.

      Umiestnenie:

      1. Bence Bajkai – III.DE

      2. Bálint Kálnay – II.DI

      3. Denis Fekete – II.BE

       

      Súťažiacim ďakujeme za účasť a víťazom blahoželáme.

       

      2019.december 18-án megrendezésre került a már hagyományosnak számító sakkverseny. Idén 21 diák mérte össze tudását. A több körből álló verseny élén végül Bajkai Bence, a III.DE osztály tanulója végzett.

      Az iskola legjobb sakkozói:

      1. Bajkai Bence – III.DE

      2. Kálnay Bálint – II.DI

      3. Fekete Denis – II.BE

       

      Köszönjük a részvételt, a győzteseknek pedig gratulálunk!

    • Súťaž cvičných firiem
     • Súťaž cvičných firiem

     • Dňa 19. 12. 2019 sme na našej škole organizovali štvrtý ročník súťaže cvičných firiem. Súťažiace firmy boli nasledovné: Calda ´la Rosa, s. r. o. – organizovanie spoločenských podujatí, Darya da Darya, s. r. o – centrum voľného času. Súťaž prebiehala v nasledovných kategóriách, kde sa víťazmi stali:

       

      kategória najlepšie logo

                                                     Darya da Darya, s. r. o.

      kategória najlepší leták cvičnej firmy

       

      Calda ´la Rosa, s. r. o.

       

      kategória najlepšia vizitka cvičnej firmy

                                                     Calda ´la Rosa, s. r. o.

       

      kategória najlepšie propagačné materiály

                                                     Darya da Darya, s. r. o.

       

      Srdečne blahoželáme

    • Memoriál Ing. Adriány Zoričákovej.	Súťaž v odpise na počítači na presnosť a rýchlosť
     • Memoriál Ing. Adriány Zoričákovej. Súťaž v odpise na počítači na presnosť a rýchlosť

     • Dňa 19. decembra 2019 a uskutočnila súťaž v odpise na počítači na presnosť a rýchlosť.

      Cieľ:

      • Overiť zručnosti žiakov v písaní na počítači získané na hodinách administratívy a korešpondencie
      • Overiť efektivitu písania v programe TipeWriter

       I. kategória – žiaci prvého ročníka OA

       II. kategória – žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka OA

       

      Výsledky:

      I. kategória – žiaci prvého ročníka OA

      1. Anita Dobrí            I. DA

      2. Enikő Viczena        I. DA

      3. Alan Dávid Titkos   I.DA

       

      II. kategória – žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka OA

      1. Enikő Erkélyiová    II. DA

      2. Monika Szűcsová   II. DA

      3. Mária Nagyová       II. DA

      Víťazom srdečne blahoželáme.

    • Finančná sloboda
     • Finančná sloboda

     • V súlade s plánom školy v oblasti finančnej gramotnosti vypracovanej na základe Národného štandardu finančnej gramotnosti verzia 1.2 sa v spolupráci s 

    • Školské kolo ZENIT v elektronike
     • Školské kolo ZENIT v elektronike

     • Dňa 17.10.2019 sa na našej škole konal 36. ročník súťaže  ZENIT v elektronike, školské kola sa zúčastnilo v kategórii A , 3. a 4. ročník, 15 žiakov, v kategórii B , 1. a 2. ročník 17 žiakov.

      Do krajského kola postupujú v kat. A , Martin Škotnár zo IV.AP, a v kat. B, Márk Fusi z II.DE .

      Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a postupujúcim prajeme veľa úspechov do budúcna.                

    • Vianočný bazár 2019
     • Vianočný bazár 2019

     • Po vlaňajšej úspešnej premiére sme aj tento rok zorganizovali 18.12.2019 Vianočný bazár. Foto nájdete vo fotoalbume.

      Ďakujeme všetkým triedam, ktoré sa zapojili do predaja na vianočnom bazári. Podarilo sa vyzbierať 435,20  €. Najviac vyzbierali triedy: III.DI, I.DI , II.DA, III.AZ, I.DA.

      Všetkým Vám ďakujeme.

      Az idei karácsonyi vásár is nagyon sikeresen zárult, összesen 435,20  €-t gyűjtöttünk össze. Legnagyobb összeget a III.DI, I.DI , II.DA, III.AZ, I.DA osztályok gyűjtötték. Köszönjük szépen.

    • Súťaž‎ v skladaní Rubikovej kocky
     • Súťaž‎ v skladaní Rubikovej kocky

     • Dňa 17.decembra 2019 sa uskutočnila na našej škole súťaž v skladaní Rubikovej kocky. Súťažilo 10 žiakov našej školy z rôznych tried. Súťaž pozostávala z niekoľkých kôl. Najlepší čas bol 16 s. Poradie na prvých štyroch miestach je nasledovné:

      1. Adam Berta – II.BE

      2. Bence Bajkai – III.DE

      3. Boris Danada – II.BE

      4. Olivér Attila Turcsek – II.DI

       

      Víťazom blahoželáme a želáme veľa úspechov!

       

       

      Rubik-kocka kirakó verseny

       

      2019. december 17-én az iskolánkon megrendezésre került a Rubik kocka kirakásának versenye, melyen 10 diák vett részt. A verseny több fordulóból állt.

      A leggyorsabb idő 16  másodperc volt. Az első négy hely sorrendje a következő:

                                                                            

      1. Berta Adam – II.BE

      2. Bajkai Bence – III.DE

      3. Danada Boris – II.BE

      4. Turcsek Olivér Attila – II.DI

       

      Gratulálunk a győzteseknek, további sok sikert kívánunk!

    • Hlavolamy
     • Hlavolamy

     • Súťaž hlavolamy je už tradičné podujatie, ktoré je medzi žiakmi veľmi obľúbené. Súťažné tímy riešia logické úlohy rôznej náročnosti.

      Tento rok sa súťaže zúčastnilo 35 trojčlenných družstiev z 23 tried. Ocenené boli družstvá, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach.

      Umiestnenie súťažiacich:

      1. III.AI (Dominik Váczlav, Jozef Samaš, Erik Krško)

      2. II. AI (Richard Hankó, Róbert Meňuš, Erik Kečkéš)

      3. IV. AP (Michal Lazor, Roderik Decsi, Dárius Lojko)

       

      FEJTÖRŐK

       

      A Fejtörők verseny az iskolánkban már egy hagyományos esemény, amely nagyon népszerű a diákok körében. A versenyző csapatok feladata különböző nehézségű logikai feladatok megoldása.

      Ebben az évben 23 osztály 35 háromtagú csapata mérte össze tudását. Az első három helyezett csapat:

       

      1. III.AI (Váczlav Dominik, Samaš Jozef, Krško Erik)

      2. II. AI (Hankó Richard, Meňuš Róbert, Kečkéš Erik)

      3. IV. AP (Lazor Michal, Decsi Roderik, Lojko Dárius)

       

    • 12 - hodinový basketbalový maratón a florbalový turnaj - KPaP
     • 12 - hodinový basketbalový maratón a florbalový turnaj - KPaP

     • Tak ako každý rok pri príležitosti Dňa boja proti AIDS žiaci 2. ročníka zorganizovali 12-hodinový basketbalový maratón, ako aj turnaj vo florbale v rámci Kurzu pohybových aktivít v prírode. V basketbale sa k nám pridali aj žiaci dvoch základných škôl - ZŠ SNP 5  Šurany a ZŠ na ulici G. Bethlena Nové Zámky. K najviac sledovanému zápasu patrilo stretnutie žiakov a výberu učiteľov, ktoré skončilo remízou. 

    • Ekonomická olympiáda
     • Ekonomická olympiáda

     • V dňoch 9. – 12. 12. 2019 prebehlo školské kolo celoslovenskej súťaže v znalostiach z ekonómie a financií „Ekonomická olympiáda“, formou online súťaže, ktorej sa  zúčastnili žiaci IV. IT triedy – dňa 9. 12. a žiaci IV.AA triedy – dňa 12. 12. 2019. Najúspešnejší žiaci boli Adam Maczko, Miriam Nagyová, Sebastián Bencsík a Martin Žigrai zo IV. IT a Rebeka Vanyová, Paula P. Quintela a Kornélia Lőrinczová zo IV. AA triedy, ktorí postupujú do krajského kola. Držíme im palce!

    • Ocenenie žiakov s VJM - Díjkiosztó
     • Ocenenie žiakov s VJM - Díjkiosztó

     • Dňa 5.12.2019 Nadácia pre novozámockých maďarských žiakov odovzdala ocenenia žiakom, ktorí sa o to zaslúžili. Z našej školy boli ocenení traja žiaci, menovite Márk Bartalos, Attila Essek a Szabolcs Kucsera zo IV.DP triedy. Žiakom srdečne blahoželáme.

      Naša škola bola v tomto roku hlavným organizátorom slávnostného odovzdávania cien. Pripravili sme krásny kultúrny program pre všetky stredné a základné školy s VJM v meste Nové Zámky. Naši žiaci 4.ročníka vystúpili tradičným maďarským tancom Palotáš, Laura Vlahy z II.DA  spievala a Mária Nagyová z II.DA so svojím tanečným partnerom zatancovali štandardné tance. Celý večer sprevádzali naše šikovné moderátorky Edina Bazsóová a Laura Vlahy. Ozvučenie a fotenie zabezpečili naši šikovní štvrtáci Bálint Gőgh a Viktor Czompó. Vďaka patrí všetkým účinkujúcim a organizátorom.

       

      2019. december 5-én adták át az Érsekújvári Magyar Tanulóifjúságért Polgári Társulás díjait, melyet a legsikeresebb érsekújvári végzős magyar diákok kaphatnak meg. Iskolánk három diákja vehette át az elismerő díjakat, Bartalos Márk, Essek Attila és Kucsera Szabolcs a IV.DP osztályból. Gratulálunk! Iskolánk volt az idei díjkiosztó fő szervezője, ezért különböző programokkal készültünk az érsekújvári magyar tanítási nyelvű iskolák részére. Negyedikeseink előadták a szalagavatós palotás táncunkat, Vlahy Laura énekkel, míg Nagy Marika és táncpartnere standard táncokkal szórakoztatta a közönséget. Az est műsorvezetését két ügyes másodikosra bíztuk, Bazsó Edinára és Vlahy Laurára a kereskedelmi akadémia 2. osztályából. A hangtechnikát és fotózást két ügyes negyedikesünk, Gőgh Bálint és Czompó Viktor biztosították. Köszönet jár minden szereplőnek és szervezőnek.

      Érsekújvár honlapján a díjkiosztóról

  • Kontakty

   • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
   • skola@spsenz.sk
   • Komárňanská 28 035/6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt ) 035/6418 256 - sekretariát, fax 035/6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, PaedDr. Lucia Takácsová) 035/6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová) 035/6418 516 - mzdárka/personalistka 035/6418 516 - účtovníčka 035/6418 515 - hospodárka 035/6406 100 - vedúca školskej jedálne
   • Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky kód školy ........ SPSE S.A. Jedlika - 648 301, OA - 646 107 IČO.................. 00012 432
   • jgyurikova@spsenz.sk
  • Prihlásenie