• Školské kolo Olympiády z anglického jazyka
     • Školské kolo Olympiády z anglického jazyka

     • V pondelok 20. novembra 2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády z anglického jazyka. Olympiády sa zúčastnilo 31 študentov, ktorí súťažili v 2 kategóriách. Prihlásení študenti si najprv overili svoje vedomosti v písomnej časti. Súťaž pokračovala ústnou prezentáciou pri tvorení príbehu na základe predloženého obrázka a krátkym dialógom. Študenti preukázali naozaj výborné znalosti jazyka vo všetkých zručnostiach. Zároveň treba poďakovať všetkým, ktorí sa školského kola zúčastnili a zmerali si sily s rovesníkmi z iných tried.

      Víťazom jednotlivých kategórií prajeme veľa úspechov na okresnom a krajskom kole.

      Kategórie

      2A (1- 2. Ročník OA)

      1. miesto – Vargová Nikoletta – II. AA – Postup do okresného kola
      2. miesto – Srna Eszter – I. DA
      3. miesto – Takács Réka – I. DA

      2D (1- 4. Ročník  ELE, TIS, IT)

      1. miesto – Zemes András – III. IT  – Postup do okresného kola
      2. miesto – Balko Jozef –II. AE
      3. miesto – Kováč Richard –III. IT
    • Štatút it akadémia partner
     • Štatút it akadémia partner

     • Dňa 13. 11. 2017 sa konalo v sále Vedeckého parku UK, Ilkovičova 8, v Bratislave, spustenie národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie za účasti predstaviteľov vlády Petra Pellegriniho, podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Oľgy Nachtmannovej, štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a iných predstaviteľov akademickej obce a IT priemyslu SR. Naša škola sa týmto oficiálne zapojila do uvedeného národného projektu a získala štatút IT Akadémia Partner.

       

      Zároveň bolo vyhodnotené národné kolo súťaže NAG 2017, kde náš  žiak Patrik Máčik skončil na 3. mieste v kategórii UNI. Patrikovi blahoželáme

       

    • Hodina deťom
     • Hodina deťom

     • Dňa 10.11. 2017 sa aj naša škola zapojila do celoslovenskej zbierky Hodina deťom, ktorú každoročne organizuje Nadácia pre deti Slovenska. Cieľom tohto projektu je získať finančné prostriedky pre zdravé i choré, talentované i hendikepované deti.  Naše dobrovoľnícke tímy, tvorené žiačkami a žiakom triedy II.AA, s pokladničkami s usmiatym Hugom – maskotom zbierky Hodiny deťom, chodili po triedach našej školy a po uliciach Nových Zámkov. Každý, kto chcel, mohol prispieť na dobrú vec vložením ľubovoľnej sumy peňazí do pokladničky. Touto cestou chceme poďakovať všetkým, ktorí neváhali prispieť a pomohli tak deťom .

      foto

    • Finančná hviezda
     • Finančná hviezda

     • Žiačky tretieho ročníka Obchodnej akadémie – Viktória Somogyiová, Beatrix Bitterová, Vivien Molnárová a Jennifer Musela – sa ešte v septembri prihlásili do medzinárodnej súťaže „Finančná hviezda“. Do súťaže sa prihlásilo 1240 skupín. Po druhom online kole sa dievčatá s radosťou dozvedeli, že sa dostali medzi 15 najšikovnejších zahraničných skupín a mohli sa zúčastniť na krajskom kole súťaže, ktoré sa konalo v Miskolci (Maďarská republika).

      Okrem krásnych darčekov, súťažný tím Jevix získal cenné skúsenosti, ktoré môže zúročiť v súťaži v budúcom roku.

      Ku krásnym výsledkom gratulujeme a prajeme úspešnú prípravu!

      A Kereskedelmi Akadémia harmadik osztályos lányai: Somogyi Viktória, Bitter Beatrix, Molnár Vivien és Musela Jennifer elvárások nélkül, tapasztalatszerzés céljából jelentkeztek egy nemzetközi pénzügyi versenybe. A Pénzsztár verseny 1240 csapata között a magyarországi versenyzőkön kívül részt vettek még ukrajnai, szerbiai, horvát, romániai, szlovén és szlovákiai diákok is.

      A két online fordulóban iskolánk Jevix nevű csapata olyannyira sikeresen végzett, hogy a harmadikos lányok bejutottak a 15 legjobb határon túli csapat közé, így részt vehettek a verseny megyei elődöntőjének Miskolcon megtartott fordulóján.

      Diákjaink nemcsak szép ajándékokkal, de sok tapasztalattal is gazdagabbak lettek, és már most készülnek a következő évben megrendezendő versenyre.

      A szép eredményhez gratulálunk és sikeres felkészülést kívánunk!

    • Školské majstrovstvá okresu Nové Zámky vo florbale 2017/2018
     • Školské majstrovstvá okresu Nové Zámky vo florbale 2017/2018

     •     Aj v tomto školskom roku v dňoch  6.11.- 8.11.2017 sa žiaci a žiačky našej školy zúčastnili školských majstrovstiev vo florbale stredných škôl Nových Zámkoch. Kolá prebiehali na Gymnáziu Nové Zámky a na SOŠ HSaO v Nových Zámkoch. Našu školu reprezentovali žiaci a žiačky všetkých ročníkov.

      Chlapci obsadili 3.miesto a touto cestou im srdečne gratulujeme!

    • Študentská kvapka krvi
     • Študentská kvapka krvi

     • Naša škola sa pravidelne zúčastňuje Študentskej kvapky krvi.

      8.novembra 2017 sme znovu navštívili Národnú transfúznu stanicu v Nových Zámkoch s odhodlaním pomôcť všetkým, ktorí to potrebujú.

      Krv je jediná nenahraditeľná tekutina a najvzácnejší dar, aký sa dá poskytnúť. Dar, ktorý môže zachrániť život.

      Všetkým 24 žiakom, ktorí sa tejto akcie zúčastnili , patrí veľká a úprimná vďaka. foto

    • Finančná sloboda OVB
     • Finančná sloboda OVB

     • S cieľom zvýšiť finančnú gramotnosť žiakov sa vedenie školy rozhodlo zapojiť školu do projektu FINANČNÁ SLOBODA OVB, v rámci ktorého žiaci 4. ročníka hrajú spoločenskú hru Finančná sloboda. Jej zámerom je dosiahnutie finančnej nezávislosti mladých ľudí. Doteraz ju od 20. októbra 2018 absolvovalo pod vedením skúseného a zanieteného lektora vyše 50 maturantov, u ktorých mala vynikajúcu odozvu a hodnotili ju ako veľmi užitočnú a prospešnú do budúcnosti. Sme radi, že našim žiakom môžeme poskytnúť názorné vzdelávanie v duchu hesla „Škola hrou“. foto

    • Odborný seminár IT firmy Soitron Slovakia
     • Odborný seminár IT firmy Soitron Slovakia

     • Dňa 26.10.2017 sa v priestoroch jedálne našej školy konal pre žiakov III.a IV. ročníkov odborov EPS a IST odborný seminár IT firmy Soitron Slovakia. Obsahovo bol zameraný na predstavenie firmy a jej projektov v oblasti IT technológií, v ktorých sa žiaci môžu po skončení strednej školy zamestnať, alebo na ktorých môžu pracovať aj popri vysokej škole. Po skončení seminára sa zamestnancom firmy Soitron - z oblasti ľudských zdrojov a technikov IT - odprezentovali odborné učebne našej školy a dohodla sa ďalšia spolupráca. 

      foto

    • Bez hraníc – Határtalanul
     • Bez hraníc – Határtalanul

     • V dňoch 11. – 14. 10. 2017 30 žiakov a 3 učitelia družobnej školy  PÁGISZ z Győru  v rámci  projektu "Határtalanul - Bez hraníc"  spoznávali krásy Slovenska.  Žiaci sa zoznámili s mestom Nové Zámky, pozreli si  našu školu, kde sa zúčastnili  na vyučovacích hodinách z odborných  predmetov.   Navštívili vodnú elektráreň v Gabčíkove,  múzeum Czuczora Gergelya v Andovciach, ako ja pamätnú izbu Ányosa Jedlika v Zemnom , kde po zhliadnutí  životopisného filmu si mohli vyskúšať niektoré jeho vedecké vynálezy.

      Počas návštevy Bratislavy obdivovali  historické  pamiatky nášho hlavného mesta.  Pozreli si  hrady    v Bratislave, na Devíne, vo Zvolene , v Nitre a pevnosť v Komárne.  Absolvovali prehliadku Mincovne v Kremnici  a navštívili rodný  kaštiel Imreho Madácha  v Dolnej  Strehovej,  kde tento slávny maďarský spisovateľ žil a pracoval.

      Po štvordňovom výlete sa  vrátili domov unavení,   ale spokojní a bohatí o nové zážitky.

      V apríli 2018 na oplátku navštívia naši žiaci Maďarsko a my  veríme,  že aj ich program bude aspoň taký pestrý ako ho mali naši priatelia.

      foto


      A "Határtalanul" pályázatnak köszönhetően 2017. október 11. és 14. között a Győri Műszaki SZC Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakgimnázium és Szakközépiskola 30 diákja  és 3 kísérőtanára négy napot Szlovákiában tölthetett. A Győrből érkező diákok megismerkedtek Érsekújvárral, az iskolánkkal, részt vettek  néhány szakmai órán, ellátogattak a bősi  vízerőműhöz, az andódi Czuczor Gergely Múzeumba, a szímői Jedlik Ányos emlékszobába, ahol az életrajzi film megtekintése után a neves tudós néhány találmányát is kipróbálhatták.

      A továbbiakban a vendégcsoport résztvevői megcsodálhatták Pozsony nevezetességeit, megnézték a dévényi, pozsonyi, zólyomi,  nyitrai várat és a komáromi erődöt . Ellátogattak a körmöci pénzverdébe is, majd  felkeresték az alsósztregovai Madách Imre Kastélyt,  híres magyar költőnk életének és munkásságának színhelyét.

      A győri diákok és tanáraik az  eseménydús négy napos kirándulás után, szombaton fáradtan, de elégedetten tértek haza.

      Áprilisban iskolánk  diákjai is ellátogatnak Magyarországra, és reményeink szerint ők is gazdag programban vehetnek részt.

       

    • Športové stretnutie družobných škôl v Jihlave
     • Športové stretnutie družobných škôl v Jihlave

     • Dňa 10. - 11. októbra 2017 sa žiaci našej školy zúčastnili Športového stretnutia družobných škôl s medzinárodnou účasťou v Jihlave, v Českej republike. Organizátorom športového stretnutia bola Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava, Česká republika.

      Našu školu reprezentovali žiaci:        IV.AP: Viktor Rozkopal, Roman Gatyás, Marek Nagy, Viktor Szirmai, III.DZ: Peter Bučko, II.DE: Mátyás András Kiss 

      Na športovom stretnutí si zmerali sily žiaci z troch družobných škôl:

      Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava, Česká republika

      PÁGISZ Győr, Maďarská republika

      Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky

      foto

      Súťažilo sa v nasledovných disciplínach:

       Florbal:                  1. miesto SŠ PTA Jihlava

      2. miesto SŠ Nové Zámky

      3. miesto PÁGISZ Győr

      Trojskok:                1. miesto SŠ PTA Jihlava

      2. miesto SŠ Nové Zámky

      3. miesto PÁGISZ Győr

      Hod medicimbalom:   1. miesto PÁGISZ Győr

                                         2. miesto SŠ PTA Jihlava

                                         3. miesto SŠ Nové Zámky

      Badminton:                1. miesto SŠ Nové Zámky

                                         2. miesto SŠ PTA Jihlava

          3. miesto PÁGISZ Győr

      Futbal:                         1. miesto SŠ Nové Zámky

           2. miesto PÁGISZ Győr

           3. miesto SŠ PTA Jihlava

       

      Celkové poradie zúčastnených škôl:     1. miesto SŠ PTA Jihlava

      2. miesto SŠ Nové Zámky

      3. miesto PÁGISZ Győr

       

       

    • Deň európskych jazykov
     • Deň európskych jazykov

     • Posledný septembrový týždeň  je už tradične venovaný  Dňu európskych jazykov , preto 29.septembra 2017  sme opäť pripravili  pre našich žiakov stretnutie so zaujímavými hosťami. Program bol zameraný na praktické využitie  cudzích jazykov v každodennom živote mladých ľudí, na výmenné študijné pobyty a dobrovoľnícke aktivity v zahraničí. So svojimi  skúsenosťami sa s nami podelila   Ana Kotová, študentka z Ruska a Lea Benková zo študentskej organizácie AIESEC v Bratislave. Táto medzinárodná organizácia sa okrem iného zaoberá sprostredkovaním výmenných a dobrovoľníckych pobytov v zahraničí. Žiaci mohli získať aj opačný pohľad na osvojenie cudzieho jazyka od amerického študenta Bergena Hoffa, ktorý je na výmennom študijnom pobyte v našom meste a priblížil nám jeho pohľad na našu krajinu, taktiež humorne prezentoval neľahkú cestu pri osvojovaní slovenského či maďarského jazyka. Na záver pp. Silvia Kollárová informovala našich žiakov o prestížnom projekte Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu, do ktorého sa naši žiaci zapoja prvýkrát práve v tomto školskom roku.

      Tento deň bol príjemným spestrením bežného študentského života a príležitosťou získať nové skúsenosti, rozšíriť si svoj pohľad na svet a presvedčiť sa, že komunikácia v cudzom jazyku má naozaj široké uplatnenie. Touto cestou by sme chceli poďakovať vedeniu školy , že nám  vychádza v ústrety a umožňuje naším žiakom zúčastňovať sa na mnohých zaujímavých školských i mimoškolských podujatiach.

      Deň európskych jazykov - Obrázok 1     Deň európskych jazykov - Obrázok 2

      foto

      Nyelvek Európai Napja

      A Nyelvek Európai Napja hagyományainkhoz igazodva 2017. szeptember 29-én újra érdekes vendégeket csalogatott iskolánkba, hogy diákjainknak bemutassák, az idegenyelv - tudás milyen mértékben válhat a diákok előnyére mindennapjaikban, és hogy élménybeszámolót tartsanak  külföldön cserediákként és önkéntes munkát végző diákként  szerzett tapasztalataikról. Ana Kotová Oroszországból érkezett. Cserediákként dolgozik az AIESEC nemzetközi diákszervezet pozsonyi irodájában, de önkéntesként Kínában és más országokban is dolgozott már. Lea Benková, szintén az AIESEC képviseltében ismertette szervezetük küldetését, ami többek között cserediákprogramok szervezése, önkéntes munka. Ami pedig mindannyiukat összeköti, az az angol nyelv napi szinten való alkalmazása kommunikációjukban. Bergen Hoff, amerikai cserediákkémt érkezett városunkba, élménybeszámolója közel hozta diákjainkhoz és nagy sikert aratott. Bevallása szerint  angol anyanyelvűként ugyanolyan akadályokba ütközhet a szlovák illetve magyar nyelv elsajátításánál , mint bármelyik más diák , aki idegen nyelvet tanul.

      Végül Kollárová Silvia tanárnő felhívta diákjaink figyelmét a neves The Duke of Edinburgh´s International Award elnevezésű önkéntes projektre, melyre a napokban jelentkezhetnek diákjaink, iskolánk életében először

       Diákjaink  ezen a napon  újabb tapasztalatokkal  és szemléletmódokkal gazdagodhattak, s újra megbizonyosodhattakaaffelől, hogy idegen nyelveket tanulni megéri.

      Köszönettel tartozunk iskolánk vezetőségének, hogy támogatják diákjaink részvételét iskolai és iskolán kívüli rendezvényeken, ezzel is gazdagítva diákéletüket.

    • IX. ročník súťaže v čítaní s porozumením
     • IX. ročník súťaže v čítaní s porozumením

     • Dňa 4.10.2017 Attila Essek z II.DE a Adrián Kovács z I.DI reprezentovali našu školu na IX. ročníku súťaže v čítaní s porozumením organizovanú na Gymnáziu P. Pázmánya v Nových Zámkoch. Súťaž bola určená pre žiakov prvého a druhého ročníka s VJM. Druhé miesto získal náš žiak, Attila Essek. Blahoželáme mu! Perličkou súťaže bol kultúrny program, počas ktorého dievčatá z klubu sálovej cyklistiky z Kolárova predviedli ukážku tohto športu, ktorú na Slovensku preslávili svojou výhrou v súťaži Česko Slovensko má talent v roku 2016.

      IX. ročník súťaže v čítaní s porozumením - Obrázok 1IX. ročník súťaže v čítaní s porozumením - Obrázok 2

      A hagyományokhoz híven az idén is részt vettünk az érsekújvári Pázmány Péter Gimmnázium által rendezett szövegértelmező versenyen. Iskolánkat Essek Attila a II.DE osztályból, valamint Kovács Adrián az I.DI osztályból képviselték. Attilának sikerült elnyernie a második helyezést, ehhez szívből gratulálunk. A rendezvény fénypontja a Gútai Teremkerékpár Klub tagjainak bemutatója volt, mely során egy kis ízelítőt kaptunk a művészi kerékpározásból. A klub tagjai kiváló nemzetközi eredményeket értek már el, de igazán ismertté a 2016-os tehetségkutató versenyen (Česko Slovensko má talent) elért első helyezés után váltak.

    • Opäť najlepší
     • Opäť najlepší

     • Sme radi, že sme obhájili prvenstvo a znova sme najlepší vo vedomostných súťažiach žiakov stredných odborných škôl v Nitrianskom kraji.

      Ďakujeme všetkým žiakom a učiteľom, ktorí sa pričinili o tento úspech !

      Opäť najlepší - Obrázok 1

      Büszkék vagyunk, hogy Nyitra megye szakközépiskolái közt a versenyekben való sikeres szereplésért újra megvédtük első helyezésünket. 

      Köszönet minden sikeres versenyzőnek és az őket felkészítő tanároknak !

    • Máme nový dôvod na radosť.
     • Máme nový dôvod na radosť.

     • Vďaka Nadácií Slovenskej sporiteľne, nášmu vedeniu a úsiliu žiackej školskej rady sme úspešne zrekonštruovali naše átrium.

      Z tohoto predtým neupraveného priestoru sa stalo miesto oddychu otvorené pre všetkých žiakov, ktorí si ho veľmi pochvaľujú. Bol vytvorený štrkový chodník, osadené nové lavičky a hlavne zasadené veľké množstvo okrasných rastlín. 

      Vo zveľaďovaní nášho nového átria a okolia školy budeme pravdaže naďalej pokračovať. 

      foto

     • Milí študenti,

      želáme Vám úspešný nový školský rok 2017/2018. Prajeme Vám veľa nových vedomostí, poznatkov, zážitkov, priateľstiev a skúseností. 

       - Obrázok 1

      Kedves diákjaink!

      Sok sikert kívánunk a 2017/2018-as tanévben! Gazdagodjatok új ismeretekkel, tapasztalatokkal, élményekkel, baráti kapcsolatokkal!

    • Hlasujte za našu školu- Szavazzatok az iskolánkért
     • Hlasujte za našu školu- Szavazzatok az iskolánkért

     • Milí študenti a priatelia školy,
      hlasujte prosím za náš projekt ,,Nákup športového materiálu na florbal" v rámci výzvy Raiffeisen banky. Bližšie informácie o projekte nájdete na stránke https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/nove-zamky/1205
       
      Hlasovať sa dá 2 spôsobmi: 
      a, cez Facebook alebo 
       
       
      Prosím zapojte do hlasovania aj Vašich rodinných príslušníkov, pretože vyhráva 
      projekt s čo najvyšším počtom hlasov. Hlasovať môžu osoby staršie ako 18 
      rokov.Hlasovanie prebieha od 1.9.-30.9.2017. 
       
      Za Váš hlas vopred ďakujeme. 
      Hlasujte za našu školu- Szavazzatok az iskolánkért - Obrázok 1
    • Súťaž Networking Academy Games NAG_2017
     • Súťaž Networking Academy Games NAG_2017

     • Dňa 23.6. 2017 sa na TU KE konal ďalší ročník súťaže Networking Academy Games NAG_2017 pre študentov 75 Cisco sieťových akadémií z celého Slovenska. Z nich sa prihlásilo do súťaže v kategórii HS3 – 22 tímov stredných škôl a do kategórie UNI – 17 vysokoškolákov a stredoškolákov zo Slovenska.  

      Výsledky z národného kola súťaže NAG 2017 sú zverejnené na:http://www.netacad.sk/podujatia/nag2017/vysledky

      3. miesto v kat. UNI - Patrik Máčik (IV.IT)

      7. miesto v kat. UNI - Dominik Telkesi (IV.IT)

       

      4. miesto v kat. HS3 - Patrik Máčik, Dominik Telkesi a Matej Mokráš (III.IT)

      11. miesto v kat. HS3 - Adam ZiliziRichard Baláž a Róbert Slamka (II.IT)

      Všetkým úprimne  zo srdca gratulujeme za úspešnú reprezentáciu seba i našej školy!

    • Súťaž v technickom kreslení
     • Súťaž v technickom kreslení

     • Dňa 6.6.2017 sa uskutočnilo regionálne kolo súťaže v technickom kreslení v SOŠ dopravnej, Sklenárova 9, Bratislava. Zišli sa tu žiaci stredných priemyselných škôl, aby sa  prezentovali a zároveň porovnali úroveň svojich vedomostí a zručností so žiakmi z iných škôl. Súťaže sa zúčastnili dvaja žiaci Vanesa Kociská z 1.BE a Filip Gábriš z 1.CE triedy.

      Výsledok súťaže:

      Filip Gábriš (1.CE) 4.miesto

      Srdečne blahoželáme.

    • Súťaž „Mladý účtovník“
     • Súťaž „Mladý účtovník“

     • Dňa 8. júna 2017 sa uskutočnila súťaž z účtovníctva na Strednej priemyselnej škole v Komárne. Zúčastnilo sa jej 10 našich žiakov. Celkový počet súťažiacich bol 26.

      Najlepšie umiestnenie dosiahli  Dominika Baková  - 2. miesto z triedy II. AA

      a Barbora Korpášová – 3. miesto z triedy II. AA.

      Blahoželáme!

      Súťaž „Mladý účtovník“ - Obrázok 1

    • Belasý motýľ
     • Belasý motýľ

     • Dňa 9.6.2017 sa žiačky našej školy v rámci Dňa ľudí so svalovou dystrofiou s veľkou dávkou entuziazmu a empatie zapojili do 17. ročníka  dobročinnej zbierky „Belasý motýľ".  Aj vďaka pomoci našich žiačok sa podarilo celkovo vyzbierať 1011,67 €.

      Ďakujeme!

      foto

  • Kontakty

   • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
   • skola@spsenz.sk
   • Komárňanská 28 035/6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt ) 035/6418 256 - sekretariát, fax 035/6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, PaedDr. Lucia Takácsová) 035/6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová) 035/6418 516 - mzdárka/personalistka 035/6418 516 - účtovníčka 035/6418 515 - hospodárka 035/6406 100 - vedúca školskej jedálne
   • Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky kód školy ........ SPSE S.A. Jedlika - 648 301, OA - 646 107 IČO.................. 00012 432
   • jgyurikova@spsenz.sk
  • Prihlásenie