• Matematický klokan
     • Matematický klokan

     • Dňa 19. marca 2018 sa uskutočnila medzinárodná matematická súťaž KLOKAN. Z našej školy sa zapojilo 18 žiakov. Absolútnym víťazom v kategórii Junior O34 – žiaci 3. a 4. ročníka SOŠ sa stal Adam Zilizi z  triedy III.IT, ktorý obsadil 1. miesto na Slovensku s úspešnosťou 100 %.

      Mimoriadny úspech dosiahli  aj žiaci:

      Ádám Plankó z triedy I.DE s percentilom 96,3

      Krisztián Szabó z triedy I.DI s percentilom 95,8

      Matúš Bolemant z triedy II. AE s percentilom 95,3

      Andrej Szalma z triedy III.IT s percentilom 95,3

      Adrián Kálazi z triedy III.AP s percentilom 93,9

      K vynikajúcemu výsledku im gratulujeme a prajeme veľa podobných úspechov aj v budúcnosti.

    • Celoslovenská súťaž v 3D modelovaní
     • Celoslovenská súťaž v 3D modelovaní

     • Celoslovenská súťaž sa konala v oblasti profesionálneho 3D modelovania. Vyhlasovateľom súťaže je Centrum vedecko-technických informácií SR pod záštitou MŠ SR.  Celoštátne kolo bolo realizované 27. marca 2018 v priestoroch CVTI SR na ulici Tajovského 25  v Banskej Bystrici za účasti najlepších žiakov stredných škôl z jednotlivých krajov SR.

      Z našich žiakov zo školského kola postúpili Richard Kováč a Marco Pintér, žiaci III.IT triedy. Richard Kováč postúpil ďalej do celoštátneho kola ako najlepší z Nitrianskeho kraja. Richard zvíťazil aj v celoštátnom kole, kde získal aj bonusové body a takto sa dostal na 1. miesto s vyše 100%-ným výsledkom. Jeho výsledok je o to cennejší, nakoľko zvíťazil medzi najlepšími žiakmi zo strojárskych priemyselných škôl.

      Súťaž bola vyhlásená a podporovaná v rámci projektu „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21.storočie“ a takto Richard získal pre našu školu cenné body aj v rámci tohto projektu.

    • Súťaž Networking Academy Games (NAG) 2018
     • Súťaž Networking Academy Games (NAG) 2018

     • Dňa 22.3.2018 sa 6 žiakov našej školy zúčastnilo celoštátneho kola súťaže Cisco sieťových akadémií “NAG 2018” konaného v priestoroch TU Košice. Súžaž sa konala v dvoch kategóriách: HS3 a UNI, v ktorých sa naši žiaci umiestnili nasledovne:

      Kategória HS3 - programovanie a riešenie problémov počítačových sietí na reálnych sieťových zariadeniach – družstvá troch žiakov.

      Adam Zilizi, Róbert Slamka a Richard Baláž z III.IT – prvé miesto z 24 družstiev Slovenska

      Matej Mokráš, Daniel Paulovič a Matej Cimmerman zo IV.IT – šieste miesto z 24 družstiev Slovenska

      Kategória UNI – programovanie a riešenie problémov počítačových sietí na reálnych zariadeniach – jednotlivci

      Adam Zilizi z III.IT  (druhý) a Matej Mokráš  zo IV.IT (ôsmy) zo 17 súťažiacich.

      Výsledky sú zverejnené na: http://www.netacad.sk/podujatia/nag2018/vysledky. Oficiálne vyhodnotenie súťaže bude 14.-16. júna 2018 na výročnej konferenicii Cisco sieťových akadémií z Čiech a Slovenska v Tatrách.

      foto

    • Matematický náboj
     • Matematický náboj

     • Dňa 23. marca 2018 sa naša škola zapojila do medzinárodnej matematickej súťaže Náboj.

      Náboj prebiehala súčasne v mestách Białystok, Bratislava, Budapest, Constanta, Edinburgh, Gdańsk, Košice, Kraków, Linz, Opava, Passau, Praha, Veszprém, Warszawa, Wrocław. V jednotlivých miestach sa súťaž vyhodnocovala zvlášť a v celkovom záverečnom poradí si mohli študenti porovnať svoje výsledky s ostatnými tímami vo svojej krajine a aj v medzinárodnom rebríčku.

      Súťažili päťčlenné tímy stredoškolákov, ktoré reprezentovali jednotlivé školy. Súťaže sa zúčastnili väčšinou gymnáziá a niekoľko stredných odborných škôl. Celá súťaž trvala 120 minút, počas ktorých sa tímy snažili vyriešiť čo najviac príkladov.

      Tímy súťažili v dvoch kategóriách, Juniori a Seniori.

      V kategórii Juniori nás reprezentovali: Denis Ivan (I.IT), Filip Bálint (I.IT), Leo Bauko (I.IT), Kristián Lukacsovics (I.IT), Dominik Šlahor (I.IT).

      V kategórii Seniori reprezentovali našu školu: Martin Takács (III.IT), András Zemes (III.IT), Andrej Szalma (III.IT), Adrián Kálazi (III.AP), Patrik Klein (III.AP).

      Za vzornú reprezentáciu našej školy všetkým zúčastneným ďakujeme.

    • Lyžiarsky kurz
     • Lyžiarsky kurz

     •        V dňoch 18.02.-28.02.2018 absolvovali naši žiaci lyžiarsky výcvik. Vzhľadom na veľký počet zúčastnených žiakov sme zorganizovali dva turnusy. Lyžiarsky výcvik sa uskutočnil nádhernom prostredí lyžiarskeho strediska Ski Telgárt, ktoré ponúka ideálne podmienky pre potreby lyžiarskych kurzov.

      Cieľom lyžiarskeho výcviku bolo, aby si začiatočníci osvojili základné lyžiarske pohybové zručnosti. Zdatnejší žiaci sa zdokonaľovali v lyžovaní pod vedením skúsených inštruktorov. Cieľ úspešne splnili všetci žiaci napriek chladnému počasiu, ktoré tu vládlo.

    • Súťaž z účtovníctva
     • Súťaž z účtovníctva

     • Dňa 1. marca 2018 sa uskutočnila súťaž z účtovníctva pre OA a TIS. Žiaci riešili súvislý príklad na založenie firmy pomocou účtovného programu POHODA v podvojnom účtovníctve. Ich úlohou bolo zostaviť súvahu, vystaviť faktúry, príjmové a výdavkové pokladničné doklady, zaúčtovanie účtovných prípadov súvisiacich s podnikateľskou činnosťou firmy, praktické ekonomické výpočty miezd, odpisov majetku a kalkulácií nákladov. Gratulujeme!

      Obchodná akadémia IV. DA trieda

      1. miesto:       Evelyn Ficzová
      2. miesto:       Noémi Erkélyiová
      3. miesto:       Dominika Čermanová

       

                 TIS     IV. AT trieda

      1. miesto:       Rebeka Bachorecová
      2. miesto:       Sandra Szabóová
      3. miesto:       Silvia Hegedüšová
    • ENERSOL SK 2018
     • ENERSOL SK 2018

     • Dňa 23. 03. 2018 sa v SOŠ technickej, ul. 1.mája 22, Zlaté Moravce uskutočnilo krajské kolo súťaže ENERSOL SK 2018. Hlavným cieľom súťaže bolo poskytnutie informácií o obnoviteľných zdrojoch energie, znižovaní skleníkových plynov, úspor energie a predvádzanie výrobkov žiakov, ktoré vytvorili k danej problematike.

      Súťažné práce žiakov boli rozdelené do 3 kategórií:

      • hlavná kategória,
      • tvorivá kategória,
      • propagačná kategória.

      Práce hodnotila 3-členná komisia.

      Našu školu na súťaži zastupovali 2 žiaci zo IV. AZ Patrik Šafár s prácou „Tepelné čerpadlo“ a Martin Šági s prácou „Laboratórium veternej energie“. Vďaka presvedčivej prezentácii a inovatívnemu riešeniu sa Patrik Šafár umiestnil v hlavnej kategórii na 1. miesteMartin Šági v tvorivej kategórii na 2.mieste. Našu školu budú reprezentovať na celoštátnom kole ENERSOL SK 2018, ktoré sa bude konať v dňoch 11. – 12. 04. 2018 v Senici.

       

    • Súťaž družobných škôl v anglickom jazyku
     • Súťaž družobných škôl v anglickom jazyku

     • Dňa 23.marca 2018 do našej školy zavítali žiaci a učitelia z družobných škôl Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava a Győri Műszaki SZC Pattantyús Ábrahám Géza Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, aby si žiaci troch družobných škôl zmerali vedomosti a zručnosti v súťaži v anglickom jazyku. Žiaci z každej školy súťažili v trojčlenných tímoch. Prvá časť súťaže bola vedomostná, formou kvízu o reáliach Veľkej Británie a Spojených štátov amerických. V druhej časti súťaže žiaci mali vytvoriť prezentáciu na porotou zvolenú tému – Moja krajina inými očami, zároveň ju pútavo a s humorom predstaviť trojčlennej porote, ktorú tvorili učitelia angličtiny z troch družobných škôl. Predpoludnie tohto piatkového dňa prebiehalo v tvorivej a priateľskej atmosfére, všetci účastníci súťaže dokázali, že popri technických zručnostiach sú vynikajúci aj v anglickom jazyku a komunikácii.

      Výsledky súťaže:

      1. miesto - Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava – Martin Mlčák, Marek Hak, Václav Řidkošil
      2. miesto Spojená škola, Nové Zámky – Adam Kosztolányi, Ľubomír Szabó, Kevin Lackó
      3. miesto - Győri Műszaki SZC Pattantyús Ábrahám Géza Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája – Frech Mátyás,Győri Ákos, Könnyű József

       

      Našim žiakom  ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy .

      foto

      2018 március 23 – án iskolánkba látogattak a csehországi  Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava és aa Győri Műszaki SZC Pattantyús Ábrahám Géza Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája diákjai és kísérőtanárai, hogy a három baráti iskola diákjai megmérettessék tudásukat és képességeiket az angol nyelvi versenyen. A diákok háromfős csapatokban versenyeztek. A verseny két részből  állt : országismeret és prezentáció készítése egy , a zsűri által választott témára .  A munkákat a  három iskola angoltanárai bírálták el. Ez a péntek délelőtt nagyon kellemes  és barátságos légkörben telt el, a diákok bebizonyították, hogy technikai beállítottságuk mellet kitűnő nyelvtudással is rendelkeznek .

       

      1. helyezés - Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava – Martin Mlčák, Marek Hak, Václav Řidkošil
      2. helyezés -  Spojená škola, Nové Zámky – Adam Kosztolányi, Ľubomír Szabó, Kevin Lackó
      3. helyezés  - Győri Műszaki SZC Pattantyús Ábrahám Géza Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája – Frech Mátyás,Győri Ákos, Könnyű József

       

      Köszönet illeti iskolánk  részt vevő diákjait kitűnő képviseletükért.

    • XXVII. ročník Medzinárodnej maďarskej matematickej súťaže
     • XXVII. ročník Medzinárodnej maďarskej matematickej súťaže

     • XXVII. ročník Medzinárodnej maďarskej matematickej súťaže v maďarskom jazyku sa tento školský rok uskutočnil v termíne od 14. do 18. marca 2018 v Kaposvári (HU). Súťaže sa zúčastnili študenti stredných škôl z 5 krajín Európy. Zo Slovenska sa na súťaž kvalifikovali najúspešnejší riešitelia Krajinskej maďarskej matematickej súťaže, ktorá sa konala 9. februára v Šahách. Našu školu reprezentovali žiaci I. DI triedy Szabó Krisztián Udvaros Anna . V silnej konkurencii výberových gymnázií nás úspešne reprezentovali, za čo im patrí naše uznanie. Nakoľko medzinárodné súťaže sú viacdňové akcie, okrem súťaže organizátori pre súťažiacich pripravili bohatý program voľnočasových aktivít – zaujímavé prednášky, obhliadku mesta, krátke výlety, divadelné predstavenie,  takže sa vrátili plní zážitkov a nových známostí.

       

      Ebben az iskolai évben 2018. március 14. és 18. között került megrendezésre a XXVII. Nemzetközi Magyar Matematikaverseny Kaposváron. A versenyen Euróba 5 országából vettek részt középiskolás diákok. Szlovákiából a Felvidéki Magyar Matematikaverseny, mely február 9-én került megrendezésre Ipolyságon, legsikeresebb résztvevői vettek részt. Iskolánkat az I.DI osztályos Szabó Krisztián  és Udvaros Anna becsülettel, szép eredménnyel képviselték, amiért külön köszönet jár nekik. Mivel a nemzetközi versenyek több naposak, a versenyen kívül gazdag programmal várták a diákokat a szervezők – érdekes előadások, városnézés, kisebb  kirándulások, színházi előadás.  A versenyen résztvevő diákok sok-sok új élménnyel gazdagodtak és sok új ismeretségre tettek szert.

    • Matematický klokan
     • Matematický klokan

     • Dňa 19. marca 2018 sa uskutočnila medzinárodná matematická súťaž KLOKAN. Z našej školy sa zapojilo 18 žiakov.

      Súťažilo sa v dvoch kategóriách:        Kadet O12 – žiaci 1. a 2. ročníka

      Junior O34 -  žiaci 3. a 4. ročníka

      Výsledky budú zverejnené 9. apríla 2018.

      foto

    • Recitačná súťaž M.Tompu
     • Recitačná súťaž M.Tompu

     • Dňa 19.3.2018 sa konalo okresné kolo recitačnej súťaže M. Tompu. Našu školu reprezentovali 2 žiačky, Erika Némová z III.DA a Patrícia Barabásová z I.IT triedy. Erika sa umiestnila v striebornom pásme (2. miesto). Patrícia sa umiestnila v zlatom pásme (1. miesto), tým postupuje do krajského kola, ktoré sa uskutoční v Komárne. Blahoželáme!

      2018. március 18-án rendezték Érsekújvárott a Tompa Mihály Országos Verseny járási fordulóját. Iskolánkat Néma Erika (III.DA) és Barabás Patrícia (I.DI)képviselték a vers kategóriában. Erika ezüstsávos, míg Patrícia aranysávos besorolást nyert, és ezzel továbbjutott a kerületi fordulóba. Mindkettőjüknek szívből gratulálunk!

    • Poznaj slovenskú reč
     • Poznaj slovenskú reč

     • Dňa 28.02.2018 sa traja žiaci našej školy Noémi Viktória Csepedi (III.DA),   Alex Kristóf Belokostolský (III.DP)a Adam Vágó (III.DP) zúčastnili Okresného kola súťaže Poznaj slovenskú reč. Súťaž sa konala v Gymnáziu Petra Pázmáňa s VJM v Nových Zámkoch. V silnej konkurencii žiakov dvoch gymnázií náš zástupca Adam Vágó získal, svojimi vedomosťami a sebavedomým vystupovaním, prvé miesto s postupom do krajského kola. Adamovi gratulujeme a držíme palce, aby svoj úspech obhájil aj v ďalšom kole súťaže.

    • Olympiáda v anglickom jazyku
     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • Ako každoročne dňa 14.2 2018 v budove Spojenej katolíckej školy v Nitre sa usporiadalo krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku.

      Našu školu reprezentoval András Zemes, žiak III. IT triedy, ktorý v kategórii 2D sa umiestnil na 3. mieste.

       

      Účastníkovi súťaže srdečne blahoželáme!

    • Valentínska kvapka krvi
     • Valentínska kvapka krvi

     • V rámci kampane Valentínskej kvapky krvi sa dňa 28.2.2018 naši žiaci zúčastnili dobrovoľného darovania krvi. Všetkým ďakujeme. Foto

    • Olympiáda v nemeckom jazyku
     • Olympiáda v nemeckom jazyku

     • Dňa 13. februára 2018 sa v Nitre uskutočnilo krajské kolo olympiády z nemeckého jazyka.

      Naši dvaja žiaci Dávid BenesDaniel Kazán reprezentovali našu školu a zároveň aj novozámocký okres v kategórii 2D a umiestnili sa nasledovne:

       

      Súťaž pozostávala z dvoch častí:

       

      I. z písomnej časti:

                  - počúvanie s porozumením

                  - čítanie s porozumením

                  - slovná zásoba a jazykové štruktúry

       

      II. z ústnej časti:

      • práca s obrázkom
      • voľný rozhovor na tému

       

      Dávid Benes z triedy II.AE získal 2. miesto

      Daniel Kazán, žiak triedy III.AP získal 5. miesto.

       

       

       Srdečne blahoželáme!

    • Sudoku
     • Sudoku

     • Dňa 14. februára 2018 sa uskutočnila na našej škole už tradičná súťaž v riešení S U D O K U  na čas. Zúčastnilo sa na nej 36 žiakov  z rôznych tried. Súťažiaci riešili 5 úloh s rôznou obťažnosťou. Každá úloha bola obodovaná iným počtom bodov. Taktika súťažiacich bola rôzna.  Poradie víťazov na prvých piatich miestach je nasledovné:

      1. Diana Sedláčková – III.AA

      2. Ladislav Polák - IV.IT

      3. Simona Bojková – III.AA

      4. Éva Magyar – IV.DA

      5. Frederika Müllerová – II.AA

       foto

      Víťazom blahoželáme a želáme veľa úspechov a správnych riešení!

    • Poznaj slovenskú reč
     • Poznaj slovenskú reč

     • Dňa 6.2.2018 sa v školskej knižnici zišli študenti druhého a tretieho ročníka s VJM, aby si zmerali svoje jazykové schopnosti zo slovenčiny v rámci súťaže Poznaj slovenskú reč. 16 žiakov súťažilo v troch súťažných kolách:

      1)  interpretácia vypočutého populárno-náučného textu,

      2)  samostatná tvorba textu úvahového charakteru a jeho ústneho prednesu,

      3) samostatná tvorba textu pomocou vytypovaných slov a jeho ústneho prednesu.

      Výsledky súťaže:

      ELE

      1. miesto  Adam Vágó III.DP
      2. miesto Alex Kristóf Belokostolský III.DP
      3. miesto Róbert Ruman II. DE

      OA

      1. miesto  Noémi Csepedi III.DA
      2. miesto Natália Tóthová III.DP

      Na okresnom kole budú reprezentovať našu školu Adam, Kristóf a Noémi. Blahoželáme!

    • Študentský ples - Diákbál
     • Študentský ples - Diákbál

     • Dňa 25. januára 2018 sa v Csemadoku uskutočnil už tradičný, 9. študentský ples. Organizátormi boli žiaci II.AA triedy, ktorí celú miestnosť nádherne vyzdobili. Prítomných potešili krásnym kultúrnym programom v podaní Loren Csutkay z 2.AA, ktorá zatancovala brušné tance a Dianky Sedláčkovej z 3.AA, ktorá zaspievala nádhernú českú pesničku. Každý, kto si zakúpil lístok do tomboly, mohol vyhrať z bohatej ponuky cien. Po chutnej večeri sa uskutočnila voľba kráľovnej a kráľa plesu. Kráľovnou sa stala Eszter Srna z 1. DA a kráľom Bence Székely, z 2.AA triedy. Korunky im odovzdala minuloročná kráľovná. Nakoľko do tanca hrala kapela Atlantik, nálada bola vynikajúca.

      foto

      2018. január 25-én immár 9. alkalommal került megrendezésre a II.AA osztály, és  szervezésében a hagyományos 9. Diákbál a Csemadok dísztermében. A vendégeket gazdag kultúrprogram várta, Csutkay Loren a 2.AA osztályból hastáncával, Dianka Sedláčková a 3.AA osztályból pedig énekével büvölte el a bálozókat. Mindenkit, aki tombolát vásárolt, gazdag nyeremények vártak. Azt est fénypontja a bálkirály és bálkiránynő választás volt.  A koronát a tavalyi bálkirálynő adta át Srna Eszternek (1.DA)  és Székely Bencének (2.AA). A kitűnő báli hangulatról az Atlantik zenekar gondoskodott.

    • Educate Slovakia- AIESEC
     • Educate Slovakia- AIESEC

     • Ako už viete,  v dňoch  15.- 19.1.2018 sa v rámci projektu Educate Slovakia nám stážisti Fawmy zo Srí Lanky a Maria z Brazílie priblížili kultúru a zvyky ich rodných krajín pomocou prezentácií a rôznych aktivít. Pravdaže sme nechceli zostať nič dlžní a tak sme im po škole predstavili veci typické pre Slovensko - zobrali sme ich na hokejový zápas, dali sme im ochutnať bryndzovú nátierku, Kofolu a pravdaže horalky - ktoré im veľmi chutili.  Každý deň sme sa  stretávali, zahrali si bowling, biliard , stolný futbal, len tak si posedeli v čajovni alebo išli aj na výlet do Budapešti. Spoločné korčuľovanie ako aj samotný sneh iste sú pre nich nezabudnuteľným zážitkom. Sme radi, že sme mohli stretnúť nových ľudí, spoznať zvyky iných krajín, zlepšiť svoju angličtinu a tešíme sa na ďalšie projekty s organizáciou AIESEC.

      foto

      Ahogy már hírül adtuk, 2018. január 15 – 19 – e között két cserediák,  Fawmy Srí Lankáról és Maria Brazíliából egy hetet iskolánkban töltöttek az Educate Slovakia program keretén belül. A tanítási órákon közös foglalkozásokon vettünk részt, délutánonként pedig őket próbáltuk megismertetni városunkkal és a helyi jellegzetességekkel. Sok kellemes és felejthetetlen pillanatot töltöttünk együtt a jégkorongmérkőzésen, együtt korcsolyáztunk, itt láttak először havat, megízlelhették a juhtúrót és a Kofolát vagy a  Horalky nápolyit. Minden napra jutott közös program, bowling, biliárd, csocsó, teázás és budapesti kirándulás is belefért a heti programba. Nagyszerű élmény volt új barátokra lelni, új ismereteket szerezni, fejleszteni angoltudásunkat. Örömmel várjuk a következő AIESEC projektet iskolánkban.

    • Pekná maďarská reč –Szép magyar beszéd
     • Pekná maďarská reč –Szép magyar beszéd

     • Dňa 23.1 2018 sa v školskej knižnici zišlo 17 študentov našej školy, aby si zmerali svoje jazykové schopnosti v jednotlivých súťažných  kolách ako prednes textu a vlastná tvorba textu v maďarskom jazyku.  V krajskom kole budú našu školu reprezentovať  dvaja žiaci, za odbor ELE Gyula Kurucz z II.DE a za odbor OA Laura Puková z III.DA. Blahoželáme!

      foto

      2018. január 23-án rendeztük iskolánkon a Szép magyar beszéd című versenyt, melyen 17 tanuló mutathatta meg szövegalkotási és felolvasási készségeit. Az elektrotechnika valamint a kereskedelmi akadémia tanulmányi szaknak is meglett a győztese, ők képviselik majd iskolánkat a kerületi fordulón. Gratulálunk tehát Kurucz Gyulának a II.DE-ből és Puk Laurának a III.DA-ból!

      Výsledky –eredmények:

      ELE

      1. miesto Kurucz Gyula II.D
      2. miesto Kis Farkas Bence III.DZ
      3. miesto Kiss Csenge I.DE

      OA

      1. miesto Puk Laura III.DA
      2. miesto Gyulai Letícia I.DA
      3. miesto Szabó Barbara I.DA
  • Kontakty

   • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
   • skola@spsenz.sk
   • Komárňanská 28 035/6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt ) 035/6418 256 - sekretariát, fax 035/6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, PaedDr. Lucia Takácsová) 035/6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová) 035/6418 516 - mzdárka/personalistka 035/6418 516 - účtovníčka 035/6418 515 - hospodárka 035/6406 100 - vedúca školskej jedálne
   • Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky kód školy ........ SPSE S.A. Jedlika - 648 301, OA - 646 107 IČO.................. 00012 432
   • jgyurikova@spsenz.sk
  • Prihlásenie