• Poznaj slovenskú reč
     • Poznaj slovenskú reč

     • Dňa 5.2.2019 sa v školskej knižnici zišli študenti druhého a tretieho ročníka s VJM, aby si zmerali svoje jazykové schopnosti zo slovenčiny v rámci súťaže Poznaj slovenskú reč. 16 žiakov súťažilo v troch súťažných kolách:

      1)  interpretácia vypočutého populárno-náučného textu,

      2)  samostatná tvorba textu úvahového charakteru a jeho ústneho prednesu,

      3) samostatná tvorba textu pomocou vytypovaných slov a jeho ústneho prednesu.

      Výsledky súťaže: ELE

      1. miesto  Róbert Ruman III.DP
      2. miesto Attila Bíró  III.DZ
      3. miesto Patrícia Barabásová II. DI

      OA

      1. miesto  Réka Takácsová II.DA
      2. miesto Viktória Virágová II.DA
      3. miesto Eszter Srna II.DA

       

      Do okresného kola, ktoré sa uskutoční 5. marca 2019 v Gymnáziu Petra Pázmánya v Nových Zámkoch postupujú Róbert, Attila a Réka. Blahoželáme a prajeme im veľa úspechov!

    • Pekná maďarská reč
     • Pekná maďarská reč

     • Dňa 28.1.2019 sme na našej škole zorganizovali školské kolo súťaže Pekná maďarská reč. Po úspešnom ukončení súťaže porota rozhodla, že na krajskom kole budú našu školu reprezentovať nasledovní žiaci:

      Kiss Farkas Bence zo IV.DZ a Gyula Kurucz z III.DZ.

      Umiestnenia ostatných žiakov boli nasledovné:

      2. miesto za ELE Kristóf Árvai z II.DI, 2. miesto za OA Letícia Gyulaiová z II.DA

      3. miesto za ELE Adam Rumpli z I.DI, 3. miesto za OA a Barbara Szabóová z II.DA a Vlahy Laura z I.DA.

       

      Okrem nich sme ocenili aj ďalších dvoch žiakov, za najlepšie prečítaný text Benedeka Komzsíka z I.DI a za najlepšiu tvorbu súvislého ústneho prejavu žiačku II.DA, Csenge Kiss.

      Všetkým blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!

       

      2019. január 28-án rendeztük iskolánkon a Szép Magyar Beszéd iskolai fordulóját. A verseny sikeres befejezése után a zsűri úgy döntött, hogy a következő tanulók képviselik majd iskolánkat a kerületi fordulón:

      Kiss Farkas Bence IV.DZ és Kurucz Gyula  III.DZ osztályos tanulók.

      2. helyezés (ELE) Árvai Kristóf, II.DI és (OA) Gyulai Letícia II.DA osztályos tanulók.

      3. helyezés (ELE) Rumpli Ádám, I.DI és (OA) Szabó Barbara II.DA és Vlahy Laura I.DA osztályos tanulók.

      Az idén első alkalommal különdíjakat is osztottunk, mégpedig „a legjobb felolvasó“ Komzsík Benedek I.DI osztályos tanuló lett, valamint „a legjobb szövegalkotó“ Kiss Csenge, a II.DE osztály tanulója lett.

      Mindenkinek szívből gratulálunk, és a további fordulókhoz sok sikert kívánunk!

    • 10. študentský ples
     • 10. študentský ples

     • Dňa 24. januára 2019 sa v Csemadoku uskutočnil už tradičný, tento krát jubilejný 10. študentský ples. Organizátormi boli žiaci II.DA triedy s triednou učiteľkou Mgr. Emőke Benkovou, ktorí celú miestnosť nádherne vyzdobili. Prítomných potešili krásnym kultúrnym programom v podaní Laury Vlahyovej z I.DA, ktorá vystúpila  krásnym spevom a hrou na gitare , Mária Nagyová z I.DA so svojim tanečným partnerom očarili  s ukážkou štandardných tancov, Adam Rumpli z I.DI a jeho tanečná partnerka roztlieskali prítomných latinsko – americkými tancami. Každý, kto si zakúpil lístok do tomboly, mohol vyhrať z bohatej ponuky cien. Po chutnej večeri sa uskutočnila voľba kráľovnej a kráľa plesu. Kráľovnou sa stala Jázmin Bartalosová z II. DA a kráľom Viktor Czompó, z III.DZ  triedy.  Nakoľko do tanca hrala kapela Atlantic4ever, nálada bola vynikajúca.

      foto

      2019. január 24-én immár 10. alkalommal került megrendezésre a II.DA osztály, és osztályfőnökük, Benko Emőke szervezésében a hagyományos, idén jubileumi  diákbál a Csemadok dísztermében. A vendégeket gazdag kultúrprogram várta, Vlahy Laura a II.DA osztályból énekkel és gitárjátékkal aratott sikert,  Nagy Mária és táncpartnere standard táncokkal, Rumpli Ádám és partnere pedig latin – amerikai táncbemutatóval gyönyörködtette a bálozó közönséget. Mindenkit, aki tombolát vásárolt, gazdag nyeremények sora várta. Az est fénypontja a bálkirály és bálkiránynő választása volt. Az idei címet Bartalos Jázmin a II.DA -ból és Czompó Viktor a III.DZ- ből nyerte el. A kitűnő báli hangulatról az Atlantic4ever  zenekar gondoskodott.

       

    •                  SOČ
     • SOČ

     • Stredoškolská odborná činnosť

      Prekonaj sám seba a ukáž, že máš talent, tvorivé myslenie a odborné vedomosti

      Dňa 4. marca 2019 sa uskutoční školské kolo SOČ

      Čo môžeš získať?

      • Skvelý pocit, že vieš viac
      • Hodnotné vecné ocenenia
      • Ak chceš pokračovať v štúdiu výhody pri prijatí na VŠ
      • Možnosť prezentácie SR na svetových výstavách
      • Možnosť účasti na medzinárodných vedeckých fórach a prezentáciách

       

      Zapoj sa do súťaže SOČ.

      Tvoja práca by mala riešiť teoretickú alebo praktickú úlohu z oblasti prírodných vied, techniky, zdravotníctva, ekonomiky, ekológie, spoločenských a humanitných vied, histórie, kultúry, umenia, politológie, právnych vied a iných.

      Možnosti sú neobmedzené a odbory v ktorých môžeš súťažiť nasledovné:

      Vyhlásené súťažné odbory súťaže Stredoškolská odborná činnosť

      41. ročník

      Školský rok 2018/2019

       

      01 – Problematika voľného času

      02 -  Matematika, fyzika

      03 – Chémia, potravinárstvo

      04 -  Biológia

      05 – Životné prostredie, geografia, geológia

      06 -  Zdravotníctvo a farmakológia 

      07 – Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné, vodné hospodárstvo)

      08 – Cestovný ruch, hoteliérstvo, gastronómia

      09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava

      10 -  Stavebníctvo, geodézia, kartografia

      11 – Informatika

      12 – Elektrotechnika a hardware

      13 – História, filozofia, právne vedy

      14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

      15 -  Ekonomika a riadenie

      16 -  Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

      17 – Pedagogika, psychológia, sociológia

       

      Podmienky súťaže

       

      • do krajského kola postupujú práce na 1.-2. mieste z každého odboru (pozri prílohu),
      • počet riešiteľov jednej práce maximálne 3 (1 autor + 2 spoluautori),
      • pri prácach písaného textu bez príloh(grafy, tabuľky, foto atď.....) maximálne 25 strán (Vzor_SOC_2019.doc)

       

      Neváhaj a svoju účasť oznám  metodikovi SOČ (Ing. Danácsová)

    • Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku
     • Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku

     • Dňa 17. januára 2019 sa na Gymnáziu v Nových Zámkoch uskutočnilo okresné kolo Olympiády z nemeckého jazyka.

      Naši dvaja žiaci Daniel Kazán Andrej Kuchta reprezentovali našu školu v kategórii 2D a umiestnili sa nasledovne:

       

      Daniel Kazán, žiak triedy IV.AP získal 1. miesto,

      Andrej Kuchta, žiak triedy I.AI získal 2. miesto a tým obidvaja postupujú do krajského kola.

       

       

       Srdečne blahoželáme a držíme im palce!

    • Vianočná akadémia
     • Vianočná akadémia

     • Žiaci a učitelia našej školy si znovu po roku  mohli navodiť  pravú vianočnú atmosféru  tradičnou vianočnou akadémiou. K Vianociam neodmysliteľne patrí radosť, veselosť, zábava a dobrá nálada a to všetko nám vystúpenia  žiakov vo veľkej dávke dopriali. Dokázali nám, že  sú  kreatívni, umelecky nadaní, dokážu si zo seba spraviť srandu, vedia spievať, hrať, a tancovať.  Dúfame, že ste sa dostatočne zabavili, odreagovali a naladili na vianočnú vlnu. 

      foto

    • Exkurzia Heineken Slovensko v Hurbanove – Pivovar trochu inak
     • Exkurzia Heineken Slovensko v Hurbanove – Pivovar trochu inak

     • Dňa 18. decembra 2018 trieda III.IT absolvovala odbornú exkurziu v spoločnosti Heineken Slovensko v Hurbanove. Exkurzia bola zameraná na technickú stránku výroby piva.

      Funkciu výrobných liniek nám vysvetlil tím odborníkov z oblasti programovania, automatizácie, počítačových sietí a robotiky v zložení Ing. Andrea Cseriová, Ing. Jozef Petruš, Ing. Ján Vrábeľ a bývalý žiak našej školy Ing. Peter Nagy.

      Exkurzia bola jedinečná aj tým, že sme nechodili po trase bežných návštevníkov spoločnosti, ale sme boli priamo pri výrobných linkách, kde nám vysvetlili jednotlivé časti výroby z technického hľadiska. Niektoré riadiace jednotky nám dokonca otvorili, poukazovali a vysvetlili ich princíp a fungovanie. Podľa slov pani Ing. Cseriovej aj pre nich toto bola prvá technicky zameraná exkurzia v spoločnosti.

      Mali sme možnosť vidieť využitie teoretických poznatkov v praxi a taktiež možnosť budúcej spolupráce, o ktorej sa na exkurzii viackrát hovorilo.

       

      Miriam Nagyová, žiačka III. IT

    • Memoriál Ing. Adriány Zoričákovej – súťaž v odpise na počítači na presnosť a rýchlosť
     • Memoriál Ing. Adriány Zoričákovej – súťaž v odpise na počítači na presnosť a rýchlosť

     • Dňa 19. decembra 2018 sa uskutočnil na našej škole už tradičný Memoriál     Ing. Adriány Zoričákovej – súťaž v odpise na počítači na presnosť a rýchlosť. Súťaže sa zúčastnilo spolu 35 študentov obchodnej akadémie.

      Na tejto súťaži žiaci predviedli svoje zručnosti, ktoré si osvojili v rámci vyučovacích hodín ADK. Súťaž prebehla v programe TypeWriter, kde mali vopred pripravený súťažný text.

      Súťaž prebiehala v dvoch kategóriách:

       I. kategória – žiaci prvého ročníka OA

      II. kategória – žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka OA

      Výsledky:

      I.  Kategória – žiaci prvého ročníka OA

      1. Vanda Zs. Mészárosová I.DA

      2. Viktória Bertóková I.DA

      3. Monika Szűcsová I.DA

       

      II.  Kategória – žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka OA

      1. Erika Nagyová II.DA

      2. Boglárka Baloghová IV.DA

      3. Letícia A. Gyulaiová II.DA

       

       

      Víťazom srdečne blahoželáme!

    • HLAVOLAMY
     • HLAVOLAMY

     • Súťaž hlavolamy je už tradičné podujatie, ktoré je medzi žiakmi veľmi obľúbené. Súťažné tímy riešia logické úlohy rôznej náročnosti.

      Tento rok sa súťaže zúčastnilo 110 žiakov z 21 tried. Každú triedu reprezentovali trojčlenné družstvá. Ocenené boli tímy, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach.

      Umiestnenie súťažiacich:

      1. III. IT (Miriam Nagyová, Matúš Bolemant, Milan Bako)

      2. II. AI (Dominik Váczlav)

      3. II. DI (Krisztián Szabó, Dávid Németh, Adrián Kovács)

      Foto

       

      FEJTÖRŐK

       

      A Fejtörők verseny az iskolánkban már egy hagyományos esemény, amely nagyon népszerű a diákok körében. A versenyző csapatok feladata különböző nehézségű logikai feladatok megoldása.

      Ebben az évben 21 osztály 110 diákja mérte össze tudását. Az osztályokat három tagú csapatok  képviselték. Az első három helyezett csapat:

       

      1. III. IT (Nagyová Miriam, Bolemant Matúš, Bako Milan)

      2. II. AI (Váczlav Dominik)

      3. II. DI (Szabó Krisztián, Németh Dávid, Kovács Adrián)

       

    • Súťaž‎ v skladaní Rubikovej kocky
     • Súťaž‎ v skladaní Rubikovej kocky

     •  

      Dňa 17. decembra 2018 sa uskutočnila na našej škole súťaž v skladaní Rubikovej kocky. Súťažilo 10 žiakov našej školy z rôznych tried. Súťaž pozostávala z niekoľkých kôl. Najlepší čas bol 23,27 s. Poradie na prvých štyroch miestach je nasledovné:

      1. Bence Bajkai – II.DE

      2. Vanesa Kociská  – III.IT

      3. Dominik Nagy – II.AE

      4. Milan Bako – III.IT

      Víťazom blahoželáme a želáme veľa úspechov!

      Foto

       

      Rubik-kocka kirakó verseny

       

      2018. december 17-én az iskolánkon megrendezésre került a Rubik kocka kirakásának versenye, melyen 10 diák vett részt. A verseny több fordulóból állt. A leggyorsabb idő 23,27 másodperc volt. Az első négy hely sorrendje a következő:

                                                                            

      1. Bajkai Bence –II.DE

      2. Kociská Vanesa – III.IT

      3. Nagy Dominik – II.AE

      4. Bako Milan – III.IT

      Gratulálunk a győzteseknek, további sok sikert kívánunk!

    • Žiaci seniorom
     • Žiaci seniorom

     • S cieľom spríjemniť predvianočný čas seniorom, zavítali naši žiaci opäť do  Zariadenia sociálnych služieb v Nových Zámkoch a pripravili im pestrý program, ktorý pozostával z piesní, tancov a básní. Seniorom sa program veľmi páčil, študenti boli odmenení potleskom a dobrým pocitom z rozdávania pekných a radostných chvíľ.

    • Ocenenie žiakov
     • Ocenenie žiakov

     • Dňa 12.12. 2018 Nadácia Pre novozámockých maďarských žiakov odovzdalo ocenenia žiakom, ktorí sa o to zaslúžili. Z našej školy boli ocenení štyria žiaci, menovite Erika Némová zo IV.DA, Adam Vágó zo IV.DP, Veronika Pálinkášová zo IV.DA a Peter Bučko zo IV.DZ.

      Blahoželáme!

      2018. december 12-én adták át az Érsekújvári Magyar Tanulóifjúságért alapítvány díjait, melyet a legsikeresebb érsekújvári végzős magyar diákok kaphatnak meg. Iskolánk négy diákja vehette át az elismerő díjakat, Néma Erika a IV.DA, Vágó Ádám a IV.DP, Pálinkáš Veronika a IV.DA és Bučko Péter a IV.DZ osztályból. Gratulálunk!

    • Stretnutie žiakov v spoločnosti DELL, Bratislava
     • Stretnutie žiakov v spoločnosti DELL, Bratislava

     • Naša škola aj v tomto školskom roku  spolupracuje so spoločnosťou DELL v Bratislave. 10.decembra 2018  sa 11 žiakov zúčastnilo odbornej exkurzie v rámci programu Future Me.

      Ráno po registrácii prezentovali študenti domáce úlohy: moja obľúbená postavička z videohry. Naši žiaci natočili samostatné krátke video, ktoré vtipne okomentovali, začo boli pochválení .

      V druhej časti predpoludňajšej činnosti prezentovali dvaja zamestnanci DELL tému -Projektový manažment. Vo vzájomnej interaktívnej výučbe sa naučili projektovému manažovaniu. Ich  úlohou bolo zložiť zo stavebnice Lega domček, v ktorom riešili problémy ľudstva. Práca po skupinách bola pre nich zaujímavá aj zábavná.

      V popoludňajšich hodinách sa konala prednáška o napísaní dobrého životopisu. Naši chlapci  sa aktívne zapájali, vedeli uviesť konkrétne príklady zo svojich skúseností- uvádzali aké certifikáty už vlastnia, kde praxovali, svoje ocenenia, nadobudnuté počas stredoškolského štúdia. Domáca úloha na najbližšie stretnutie je napísať dobrý životopis v rôznych jazykoch.

      Na záver odznela prednáška zamestnanca o najnovšej technológii a druhoch počítačov.

      Študentom sa dobre zorganizovaný deň stretnutia páčil, získali veľa nových odborných informácií.

    • Prezentácia SŠ v Komjaticiach
     • Prezentácia SŠ v Komjaticiach

     • Dňa 11. decembra 2018 sa v Kultúrnom dome v Komjaticiach konal už 11. ročník tradičných Vianočných tvorivých dielní spojených s prezentáciou stredných škôl, ktorú organizuje ZŠ s MŠ Ondreja Cabana.Na Vianočných tvorivých dielňach sa zúčastnilo 21 stredných škôl z celého Nitrianskeho kraja za účelom prezentácie a predstavenia sa žiakom ôsmeho a deviateho ročníka. Našu školu reprezentovali traja žiaci, Filip Bálint z II.AI, Adrian Komanek z II.AI  a Ondrej Faragó  z II.BE. Ich oduševnená prezentácia  našej školy a entuziazmus zaujali mnohých deviatakov, a dúfame, že niektorí z nich sa v budúcom školskom roku stanú žiakmi našej školy.

    • Celoštátne finále súťaže "Festival vedy a techniky 2018"
     • Celoštátne finále súťaže "Festival vedy a techniky 2018"

     • 20. ročník festivalu bol realizovaný 8.-9.11.2018 na výstavisku Incheba EXPO v Bratislave. Súťaže sa zúčastnilo 119 žiakov z 5 štátov s 85 projektmi. Nad podujatím prevzala záštitu ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová.

      Do súťaže boli prihlásení Richard Kováč a Marco Pintér, žiaci IV.IT triedy v kategórii Informatika a počítačové inžinierstvo s prácou DroneLogger3. Ich projekt je samostatný navigačný a asistenčný systém určený primárne pre bezpilotné stroje väčšej hmotnosti.

       

      Naši žiaci svojou prácou získali postup na medzinárodnú súťaž Wernadskij National Contest, ktorá sa koná v apríli 2019 v Ruskej federácii, v Moskve. Cenu im odovzdal doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD. predseda AMAVET-u, riaditeľ Festivalu vedy a techniky, prorektor pre medzinárodné vzťahy

    • Vianočná Viedeň
     • Vianočná Viedeň

     • Návšteva vianočnej Viedne sa stala na našej škole už tradíciou. Každoročne sa  organizuje exkurzia do Technického múzea, príjemná prechádzka po najkrajších historických pamiatkach hlavného mesta a keďže je obdobie adventu, nemohli sme si nechať ujsť ani návštevu vianočných trhov s jedinečnou atmosférou a vôňou vianočného punču. 6.december 2018,  prežitý vo Viedni nás vedomostne aj ľudsky obohatil. Ďakujeme za krásne zážitky.

    • Zavítal k nám Mikuláš
     • Zavítal k nám Mikuláš

     •    Nálunk is járt a Mikulás

    • Best in English
     • Best in English

     • Dňa 30.11.2018 sa naša škola už tradične zapojila do medzinárodnej jazykovej súťaže  Best in English, ktorá okrem znalosti anglického jazyka testuje aj spoločenský prehľad a všeobecné vedomosti z rôznych oblastí. Súťaží  približne  750 škôl z 30 krajín.Súťaž prebieha online a súťaží sa o atraktívne ceny – prvou cenou je  jazykový pobyt v Kanade.Do súťaže sa tento rok zapojilo 17 študentov z našej školy, v rámci našej školy sa študenti umiestnili nasledovne:1. András Zemes   IV.IT2. Kevin Laczkó    IV.DP3. András Sütő       II.DICelkové hodnotenie v rámci európskych škôl sa dozvieme v decembri.Všetkým zúčastneným srdečne ďakujeme za účasť.  

    • Školské kolo Olympiády ľudských práv 2018/19
     • Školské kolo Olympiády ľudských práv 2018/19

     • Dňa 29.11.2018 sa konalo v našej škole Školské kolo OĽP.  Žiaci preukázali v súťaži svoje znalosti z oblasti histórie, právnej a občianskej náuky. Súťaž sa skladala z dvoch častí. V písomnej časti formou testu  si  overili svoje vedomosti z historických aj súčasných faktov súvisiacich s ľudskými právami. V ústnej časti  odpovedali na otázky zamerané na 30.výročie nežnej revolúcie a aktuálne spoločenské problémy.

       

      Umiestnenie žiakov:

      ELE/IST

      1. Martin Rečka- I.BE
      2. Marek Máčik - IV.IT

            3.  Ondrej Faragó – II.BE

      OA

      1. Barbara Virágová- III.AA
      2. Simona Bojková-  IV.AA
      3. Lucia Bojková   -  IV.AA

      Do krajského kola postúpili a našu školu budú reprezentovať súťažiaci umiestnení na 1. mieste z oboch kategórií.

      Gratulujeme a držíme im palce!

    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

     • Dňa 26. 11. 2018 sa tradične uskutočnila Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry, ktorej sa opäť zúčastnili žiaci v hojnom zastúpení, takmer zo všetkých tried. Títo boli rozdelení do dvoch kategórií podľa ročníka a študijného odboru. Všetci si najskôr zmerali  svoje vedomosti v písomnej časti  pri práci s textom a tí, ktorí postúpili do druhého kola, sa predviedli aj v oblasti komunikačných zručností na aktuálnu tému: „ Má v triede miesto osobná technika?“ Postrehy boli rôzne, hodnotné a veľmi zaujímavé.  Tí najlepší z najlepších sa stretnú so žiakmi z iných škôl v krajskom  kole, kde im želáme veľa šťastia!

       

      A kategória: 1. miesto:   M. Nagyová, III.IT – postup do krajského kola

                            2. miesto: L. Bojková, IV.AA – postup do krajského kola

                            3. miesto: B. Virágová, III.AA

       

      B kategória: 1. miesto: A. Komanek, II.AI – postup do krajského kola

                           2. miesto: K. Lukacsovics, II.AI

                           3. miesto: M. Dékány, I.AI

       

      Všetkým žiakom ďakujeme za účasť a oceneným srdečne blahoželáme!

  • Kontakty

   • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
   • skola@spsenz.sk
   • Komárňanská 28 035/6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt ) 035/6418 256 - sekretariát, fax 035/6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, PaedDr. Lucia Takácsová) 035/6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová) 035/6418 516 - mzdárka/personalistka 035/6418 516 - účtovníčka 035/6418 515 - hospodárka 035/6406 100 - vedúca školskej jedálne
   • Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky kód školy ........ SPSE S.A. Jedlika - 648 301, OA - 646 107 IČO.................. 00012 432
   • jgyurikova@spsenz.sk
  • Prihlásenie