• Súťaž Junior Internet
     • Súťaž Junior Internet

     • V posledných dňoch prebehlo vyhodnocovanie študentských prác zapojených do súťaže Junior Internet. Zapojiť sa mohli študenti s projektom webovej alebo mobilnej aplikácie. Našu školu reprezentovali 4 študenti: Andrej Kuchta z II.AI s projektom Online hra, Peter Komár zo IV.AP- Webový pracovný portál, Richard Gajdošík zo IV.AP - Študentský blog a Kristián Kováč zo IV.IT- Sociálna sieť. Na základe hodnotenia odborníkov sa do finále prebojoval Andrej Kuchta z II.AI. V dńoch 23.4. a 24.4.20 sa uskutoční finále vo forme videokonferencie, kde každý účastník bude mať online prezentáciu svojej práce. Andrejovi držíme palce a želáme mu veľa úspechov vo finále. Ostatným zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu školy, všetky projekty boli výborné a odviedli ste na nich kus práce.

    • Pridaj sa k nám-Csatlakozz hozzánk
     • Pridaj sa k nám-Csatlakozz hozzánk

     • Súčasná situácia s koronavírusom nenechala ani našu školu ľahostajnou a aj my naplno využívame naše 3D tlačiarne. Vyrobené výtlačky zasielame iniciatíve Pomôž nemocnici. Ak máš 3D tlačiareň, chuť a ochotu prispieť aj ty, neváhaj a pridaj sa k nám. Podrobnejšie informácie nájdeš na www.pomoznemocnici.sk ,alebo prípadné otázky píš na mail ldanacsova@spsenz.sk. Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým študentom, ktorí svojou vlastnou  iniciatívou, aj týmto spôsobom  prispievajú k ochrane zdravotníckeho personálu.

      A koronavírus terjedése által létrejött helyzet minket sem hagy hidegen, 3D nyomtatóink teljes gőzzel dolgoznak.  Végtermékeinket  a Pomôž nemocnici kezdeményezésnek  adjuk át. Ha rendelkezel 3 D –s nyomtatóval, van kedved és időd segíteni, itt az alkalom, hogy csatlakozz hozzánk. Közelebbi információk a www.pomoznemocnici.sk honlapon találhatóak, illetve további kérdéseket a ldanacsova@spsenz.sk e-mail címre lehet küldeni.  Ezúton  köszönjük minden önkéntes diák segítségét, akik így járulnak hozzá az egészségügyi dolgozók védelméhez.

    • Vyučovanie prerušené kvôli koronavírusu
     • Vyučovanie prerušené kvôli koronavírusu

     • Na základe opatrení štátu proti šíreniu koronavírusu je vyučovanie prerušené od 16.3.2020  až do odvolania.

      A Szlovák Kormány válságstábjának a koronavírusos megbetegedésekkel kapcsolatos utasításai alapján a tanítás 2020. 3. 16-tól szünetel, a rendelet visszavonásáig.

      Škola v danom období bude uzavretá, v budove sa nevykonáva ani služba.

      Najnovšie Rozhodnutie MŠVVŠ SR nájdte tu:

      rozhodnutie_ministra_26.3.220.pdf 


      EČ a PFIČ MS 2020 sa tento školský rok neuskutočnia. PČOZ a UFIČ MS 2020 bude realizované najskôr do dvoch týždňov od odvolania prerušenia vyučovania, najneskôr však do 30.6.2020. 


      Samoštúdium maturantov

      Napriek zrušeniu externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky odporúča NÚCEM študentom stredných škôl využiť pri upevňovaní učiva zo slovenského jazyka a literatúry, maďarského jazyka a literatúry, matematiky a cudzích jazykov aj testy z minulých ročníkov maturít, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita. Testy, zvukové nahrávky k testom z cudzích jazykov aj kľúče správnych odpovedí nájdete na uvedenej stránke v časti Dokumenty na stiahnutie v jednotlivých školských rokoch.

      Upozorňujeme žiakov našej školy, aby dôsledne dodržiavali  všetky opatrenia štátu proti šíreniu koronavírusu v  záujme ochrany vlastného zdravia, ako aj zdravia všetkých nás. 
      Veríme, že disciplinovanosťou a ohľaduplnosťou prekonáme aj túto krízovú situáciu.

      A Szlovák Kormány válságstábjának a koronavírusos megbetegedésekkel kapcsolatos utasításai alapján a tanítás 2020. 3. 16-tól szünetel, a rendelet visszavonásáig.

      Az iskola bezárva, az iskola épületében ügyelet sem üzemel.

      Az Oktatási Minisztérium legújabb rendelete itt található:

      rozhodnutie_ministra_26.3.220.pdf 

      A 2019/2020-as tanévben a központi írásbeli érettségi vizsga elmarad. A praktikus és szóbeli érettségi  vizsgára az oktatás visszaállítása után két hetet követően kerül sor, legkésőbb 2020. június 30-ig.  

      Érettségizőink figyelmébe ajánljuk:

      Annak ellenére, hogy a központi írásbeli érettségi vizsga elmarad, a NÚCEM felhívja a diákok figyelmét, hogy önképzés formájában továbbra is használják a honlapukon www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita. eddig közzétett teszteket ismétlésként szlovák nyelv és szlovák irodalom,  magyar nyelv és irodalom,  idegen nyelv tantárgyakból. A tesztek, hanganyagok és megoldások a Dokumenty na stiahnutie részben találhatóak  az elmúlt iskolaévek szerint besorolva.

      Felhívjuk diákjaink figyelmét, hogy a Szlovák Kormány válságstábjának a koronavírusos megbetegedésekkel kapcsolatos öszess utasításait következetesen tartsák be annak érdekében, hogy megőrizzétek saját és mindjájunk egészségét. 
      Bízunk benne, hogy fegyelmezettséggel és odafigyeléssel közös erővel átvészeljük ezt a nehéz időszakot.

       

       

    • Generálna skúška PČ OZ
     • Generálna skúška PČ OZ

     • Dňa 24. februára 2020 sa konala Generálna skúška PČ OZ, ktorej sa zúčastnilo 26 žiakov zo IV. AA triedy Obchodnej akadémie. Študenti riešili komplexný príklad, ktorý sa skladal z troch častí: práca v účtovnom programe Pohoda, účtovanie bežných účtovných prípadov, ktoré sa vyskytujú v praxi, formou predkontácií v denníku a tretia časť zahŕňala výpočet mzdy, kalkulácií a odpisov.

      1. miesto Kornélia Lőrinczová

      2. miesto Viktória Karadiová

      3. miesto Brigita Lőrinczová

      Všetkým zúčastneným blahoželáme a prajeme veľa úspechov na maturitách.

    • Valentínska kvapka krvi
     • Valentínska kvapka krvi

     • Darovanie krvi môže zachrániť život a pomôcť v núdzi. Dňa 4.3.2020 navštívili žiaci  tretích a štvrtých ročníkov opäť Transfúznu stanicu v Nových Zámkoch, aby poskytli pomoc pre tých ,čo to najviac potrebujú.

      Ďakujeme, fotky:

    • OK recitačnej súťaže M.Tompu
     • OK recitačnej súťaže M.Tompu

     • Dňa 9.marca 2020 sa uskutočnilo okresné kolo recitačnej súťaže M. Tompu v Nových Zámkoch. Dvaja naši žiaci získali Zlaté pásmo, Kristóf Mag v prednese poézie a Szabolcs Száraz v prednese prózy, obaja z I. DI triedy. Sme radi, že naši žiaci nie sú len odborne zdatní, ale sú vynikajúci aj v umeleckej činnosti. Srdečne im blahoželáme.

      Két diákunk, Mag Kristóf és Száraz Szabolcs, az I. DI tanulói 2020.március 9-én Aranysáv - dijban részesültek a Tompa Mihály szavalóverseny járási fordulójának IV. kategóriájában. Örömmel tölt el, hogy a fiúk a szakterületük iránti érdeklödésük mellett sikeresen szerepelnek vers- illetve prózaelöadásban is. Szívböl gratulálunk nekik.

    • Poznaj slovenskú reč
     • Poznaj slovenskú reč

     • Dňa 5.3.2020 sa naši traja žiaci zúčastnili okresného kola súťaže Poznaj slovenskú reč. Zmerali si jazykové schopnosti zo slovenčiny s ostatnými žiakmi novozámockých stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Do krajského kola postúpila žiačka obchodnej akadémie z  II.DA, Marika Nagyová, ktorá sa umiestnila na treťom mieste. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov aj na krajskom kole!

      2020. március 5-én rendezték az érsekújvári Pázmány Péter Gimnáziumban az Ismerd a szlovák nyelvet verseny járási fordulóját.  Iskolánkat  Nagy Marika, Banský Máté és Andrasko Alex képviselték. A versenyen Nagy Marika a II.DA osztály tanulója a 3.helyezést érte el, így továbbjutott a verseny kerületi fordulójába. Szívből gratulálunk és további sok sikert kívánunk.

    • Vyhodnotenie XXXXII. ročníka školského kola SOČ
     • Vyhodnotenie XXXXII. ročníka školského kola SOČ

     •  

      Meno súťažiaceho            trieda       názov práce                          odbor         umiestnenie

      Matúš Bolemant                  IV.IT          Quadruped                              1                  1.miesto

      Richard Gajdošík                IV.AP         Blog                                          1                  2.miesto

      Attila Essek                         IV.DP         Počítačová hra                         1                  3.miesto

      Andrej Kuchta                      II.AI           Počítačová hra                         1                  3.miesto

      Patrik Mesár                        IV.AP         Hmlová komora                        2                  1.miesto

      Martin Žigrai                        IV.IT           Hyd.systém monit.arduinom    5                  1.miesto

      Daniel Majerčík                   IV.IT           Project-E210                            9                  1.miesto

      Matej Markusek                  IV.AP          Trenažér pre Euro Truck          9                  2.miesto

      Mátyás A.Kis, Attila Bíro     IV.DP,DZ     Elektrický skateboard              9                  3.miesto

      A.Komanek, P.Michlian       III.AI            LORA Weather                       11                 1.miesto

      Vanesa Kociská                  IV.IT             Návrh kompl.dátovej siete     11                 2.miesto

      Kristián Kováč                    IV.IT              Sociálna sieť                          11                 3.miesto

      Márk Bartalos                     IV.DP             Manažér hesiel                     11                 3.miesto

      R. Kováč, Sz. Kucsera       IV.DP              Program.robotické prac.      12                 1.miesto

      Adrián Bujdák                     IV.IT               Indukčný ohrievač                12                 2.miesto

      Miriam Nagyová                  IV.IT               Camera Slider                      12                 3.miesto

      Gabriel Király                      IV.AP              Mikrobitom riadené auto       12                 3.miesto

      Martin Škotnár                    IV.AP              Spájkovacia stanica               12                3.miesto

      V.Babicz, Z.Ondrušek         IV.AZ              Návrh elektroinštalácie domu  14              1.miesto

      Tomáš Nagy                        IV.IT                Praktický test CCNA 3            14              2.miesto

      Marko Sedlár                       IV.AP              Webová učebnica                   14              3.miesto

       

      Spomedzi 110 súťažných prác komisie rozhodli o víťazoch a postupujúcich do krajského kola, ktorým srdečne blahoželáme. Do krajského kola SOČ postupujú práce na 1. a 2. mieste, ktoré sa uskutoční 25.marca 2020 v Nitre.

      Odoslanie prác na posúdenie dňa 6. marca 2020. Za včasné odovzdanie práce podľa vzoru SOČ zodpovedá autor a konzultant.  Vzor_SOC_2020.doc

           FOTO                                         

       

      STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ

      (SOČ)

       

      Vyhlásené súťažné odbory súťaže Stredoškolská odborná činnosť

      42. ročník

      Školský rok 2019/2020

       

       

      01 – Problematika voľného času

      02 - Matematika, fyzika

      03 – Chémia, potravinárstvo

      04 - Biológia

      05 – Životné prostredie, geografia, geológia

      06 - Zdravotníctvo a farmakológia 

      07 – Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)

      08 – Cestovný ruch, hoteliérstvo, gastronómia

      09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava

      10 - Stavebníctvo, geodézia, kartografia

      11 – Informatika

      12 – Elektrotechnika, hardware, mechatronika

      13 – História, filozofia, právne vedy

      14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

      15 - Ekonomika a riadenie

      16 - Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

      17 – Pedagogika, psychológia, sociológia

    • Finále Strojárskej Olympiády
     • Finále Strojárskej Olympiády

     • Dňa 13.2.2020 sa konalo finále Strojárskej Olympiády  v priestoroch Strojníckej fakulte STU v Bratislave, kde študenti prezentovali svoje práce a odborná komisia posudzovala ich  kvalitu a  vypracovanie. Strojárska olympiáda je celoslovenský projekt podporovaný poprednými spoločnosťami nie len z oblasti strojárskeho priemyslu – VW Slovakia, Trnavská automobilka PSA, Konštrukta Industry, Sova Digital....

      Našu školu reprezentovali a víťazmi súťaže sa stali:

       

      v kategórii: Technológie a materiály

       

      1.miesto Daniel Majerčík zo IV.IT čím získal 300€ finančnú odmenu pre seba aj pre školu

       

      a v kategórii: Mechatronika

       

      2.miesto Roland Kováč z IV.DP čím získal 200€ finančnú odmenu pre seba aj pre školu

       

      Všetci finalisti, bez ohľadu na umiestnenie, budú v prípade záujmu prijatí na štúdium na Strojníckej fakulte STU bez prijímacích skúšok a bez úhrady poplatku za prijímaciu skúšku

      Srdečne blahoželáme!!! 

       

    • Kybersúťaž 2020
     • Kybersúťaž 2020

     • Neziskové združenie AFCEA Slovakia spolu s odbornými partnermi organizujú v školskom roku 2019/2020 Prvý ročník celoslovenskej súťaže v kybernetickej bezpečnosti, určený hlavne pre študentov stredných škôl. Naši študenti sa v
      1. kole súťaže, ktoré sa konalo online, umiestnili s vznikajúcimi výsledkami. Poradie žiakov bolo určované percentom úspešnosti a pri zhode v percentách, podľa času splnenia úlohy. Viac o súťaži sa dozviete na
      www.kybersutaz.sk. Umiestnenie našich žiakov:

      Andrej Kuchta (II.AI) 5.miesto (91%)
      Adam Maczkó (IV.IT) 10.miesto (90%)
      Denis Ivan (III.AI) 16.miesto (90%)
      Martin Žigrai (IV.IT) 17.miesto (90%)
      Vanesa Kociská (IV.IT) 24.miesto (90%)
      Miriam Nagyová (IV.IT) 25.miesto (90%)


      Všetkým úprimne blahoželáme a želáme úspech i v druhom kole súťaže. 

    • Net@FIIT 2020
     • Net@FIIT 2020

     • Dňa 14.2.2020 sa v priestoroch STU BA na Fakulte informatiky a informačných technológií konal ďalší ročník celoslovenskej súťaže, zameranej na počítačové siete a konfigurovanie jej aktívnych prvkov a zariadení.Víťazi a úspešní riešitelia, získali veľký počet bonusových bodov do prijímacieho konania na bakalárske štúdium na FIIT. Viac o súťaži sa dozviete na https://www.fiit.stuba.sk/sutaz/netfiit.html?page_id=4868


      Umiestnenie našich žiakov nepotrebuje žiadny komentár:

      Patrik Michlian (III.AI) 5.miesto
      Denis Ivan (III.AI) 6.miesto
      Dominik Šlahor (III.AI) 7.miesto
      Adrián Komanek (III.AI) 9.miesto


      Všetkým úprimne blahoželáme k dosiahnutým výborným výsledkom.

    • Krajské kolo súťaže SIP
     • Krajské kolo súťaže SIP

     • Dňa 13.02.2020 sa konalo krajské kolo súťaže SIP(spracovanie informacií na počítači) v Šuranoch, ktorej sa zúčastnili žiačky z II. DA triedy Mária Nagyová, Vanda Zsófia Mésároš, Monika Szűcsová v kategórii pisanie na PC na rýchlosť a žiaci zo IV. AP triedy Kevin Švaral, Michal Lazor a Darius Lojko v kategorii wordprocessing, v ktorej obsadili prvé tri miesta. 1. miesto Kevin Švaral, 2. miesto Dárius Lojko a 3. miesto Michal Lazor. Všetkým zúčastneným blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

    • SUDOKU
     • SUDOKU

     • Dňa 13. februára 2020 sa uskutočnila na našej škole už tradičná súťaž v riešení S U D O K U  na čas. Zúčastnilo sa na nej 19 žiakov  z rôznych tried. Súťažiaci riešili 4 úlohy s rôznou obťažnosťou. Každá úloha bola obodovaná iným počtom bodov. Taktika súťažiacich bola rôzna.  Poradie víťazov na prvých piatich miestach je nasledovné:

      1. Udvaros Anna – III.DI

      2. Vadkerti Balázs – IV.DP

      3. Anikó Hulkóová – IV.AA

      4. Dominik Nagy – III.AZ

      5. Patkoló Róbert – IV.DP         

      Víťazom blahoželáme a želáme veľa úspechov a správnych riešení!

    • LVVK-KPaP 4.turnus
     • LVVK-KPaP 4.turnus

     • Lyžovačka - Donovaly - Sítúra - 4. turnus - 23.2. - 28.2. 2020 - I.AE, II.BE

    • Semifinále súťaže Szakma Sztár
     • Semifinále súťaže Szakma Sztár

     • Dňa 16.01.2020 sa na našej škole konalo semifinále súťaže Szakma Sztár. Semifinále na Slovensku zrealizoval SZMPSZ (Zväz maďarských pedagógov na Slovensku) v Nových Zámkoch, v Košiciach, v Dunajskej Strede a v Komárne.V semifinále sa zúčastnilo v kategórii Erősáramú elektrotechnikus (elektrotechnik- silnoprúdár) , 2 žiaci (Attila Bíró a Gyula Kurucz z triedy IV.DZ) a v kategórii Szoftverfejlesztő (softvérový vývojár), 5 žiakov (Márk Bartalos, Roland Kováč, Szabolcs Kucsera z triedy IV.DP a Dávid Németh, Krisztián Szabó z triedy III.DI).

      Do nasledujúceho kola v kategórii Szoftverfejlesztő postupuje Szabó Krisztián z triedy III.DI, ktoré sa uskutoční 20.-21.3.2020 v Budapešti.

      Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a postupujúcim prajeme veľa úspechov do budúcna.      

      Elődöntő a Szakma Sztár versenyben

      2020.01.16.-án valósult meg iskolánkban a Szakma Sztár verseny elődöntője. A felvidéki elődöntőt, amely Érsekújvárban (iskolánkban), Kassán, Dunaszerdahelyen és Komáromban valósult meg az SZMPSZ szervezte meg.

      Az elődöntőn Erősáramú elektrotechnikus kategóriában 2 diák (Bíró Attila és Kurucz Gyula a IV.DZ osztályból) és Szoftverfejlesztő kategóriában 5 diák (Bartalos Márk, Kováč Roland, Kucsera Szabolcs a IV.DP osztályból és Németh Dávid, Szabó Krisztián a III.DI osztályból) vett részt.

      A válogatóba Szoftverfejlesztő kategóriában, Szabó Krisztián (III.DI) jutott tovább, amely 2020.3.20-21.-én valósul meg Budapesten.

      Minden versenyzőnek köszönjük a részvételt és sok sikert kívánunk a továbbjutónak!        

    • Krajské kolo Olympiády ľudských práv 2019/20
     • Krajské kolo Olympiády ľudských práv 2019/20

     • Dňa 6.2.2020 sa konalo v Gymnáziu v Vrábľoch krajské kolo OĽP. Našu školu reprezentovali 2 žiaci, Barbara Virágová zo IV.AA triedy a Róbert Meňuš z II.AI triedy.  V súťaži preukázali svoje znalosti z oblasti histórie, právnej a občianskej náuky. Zaradili sa tak medzi 34 úspešných riešiteľov z kraja.

      Gratulujeme.

    • Finančná sloboda - FINÁLE
     • Finančná sloboda - FINÁLE

     • Aj tento školský rok všetci naši maturanti úspešne absolvovali stolovú hru Finančná sloboda spoločnosti OVB Holding AG a.s. pod vedením lektorov Jaroslava Takáča a Patrika Kálaziho. Najlepší z každej triedy postúpili do finále, ktoré sa uskutočnilo 12.2. 2020. Víťazom sa stal Tomáš Valacsay z triedy IV.DP. 2. miesto obsadil Gyula Kurucz z triedy IV.DZ a na 3. mieste skončil Bence Šüli z triedy IV.DP. Gratulujeme a tešíme sa na nový ročník

    • Poznaj slovenskú reč
     • Poznaj slovenskú reč

     • Dňa 4.2.2020 sa v školskej knižnici zišli študenti druhého a tretieho ročníka s VJM, aby si zmerali svoje jazykové schopnosti zo slovenčiny v rámci súťaže Poznaj slovenskú reč. 18 žiakov súťažilo v troch súťažných kolách:

      1)  interpretácia vypočutého populárno-náučného textu,

      2)  samostatná tvorba textu úvahového charakteru a jeho ústneho prednesu,

      3) samostatná tvorba textu pomocou vytypovaných slov a jeho ústneho prednesu.

      Výsledky súťaže:

      ELE

      1. miesto  Máté Banský II.DE
      2. miesto Alex Andrasko  III.DI
      3. miesto Flórián Jurík III. DI

      OA

      1. miesto Mária Nagyová II.DA

      2. miesto Réka Takácsová II.DA

      3. miesto Karina Jakušová II.DA

       

      Do okresného kola postupujú Máté, Alex a Marika. Blahoželáme a prajeme im veľa úspechov!

    • Ďalšie vzdelávanie našich žiakov v DELL, Bratislava
     • Ďalšie vzdelávanie našich žiakov v DELL, Bratislava

     • Dňa 30.1.2020 sa 15 žiakov našej školy zúčastnilo ďalšieho vzdelávania v rámci projektu FutureMe team, v DELL, Bratislave.

      Po úvodnom privítaní líderka, Karin Matlúchová ,spolu so zamestnancami  Dell ,vyhodnotili domáce úlohy na tému Hoax, príčiny vzniku hoaxov. Aj naši žiaci v spolupráci s inými žiakmi bratislavských škôl prezentovali svoje práce.

      Pútavú prednášku o hoaxoch mal novinár Denníka N -Vladimír Šnidl ,ktorý poukázal na odlišnosti správ jednotlivých slovenských médií, žiaci sa naučili ako správne rozoznať hoaxy v médiách.

      O bezpečnosti IT prednášali v anglickom jazyku Marc Kohler a Michael Williams. V interaktívnej besede zaujali žiakov ich pohotové reakcie.

      V poobedňajších hodinách prezentovala svoju tému Rugged systémy ,Dominika Putalova, zamestnankyňa DELL v Bratislave, priamo z Holandska, kde momentálne pôsobí. Vo svojom prejave nezabudla pripomenúť dôležitosť znalosti cudzích jazykov pri svojej práci.

  • Kontakty

   • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
   • skola@spsenz.sk
   • Komárňanská 28 035/6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt ) 035/6418 256 - sekretariát, fax 035/6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, PaedDr. Lucia Takácsová) 035/6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová) 035/6418 516 - mzdárka/personalistka 035/6418 516 - účtovníčka 035/6418 515 - hospodárka 035/6406 100 - vedúca školskej jedálne
   • Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky kód školy ........ SPSE S.A. Jedlika - 648 301, OA - 646 107 IČO.................. 00012 432
   • jgyurikova@spsenz.sk
  • Prihlásenie