• Pridaj sa k nám-Csatlakozz hozzánk
     • Pridaj sa k nám-Csatlakozz hozzánk

     • Súčasná situácia s koronavírusom nenechala ani našu školu ľahostajnou a aj my naplno využívame naše 3D tlačiarne. Vyrobené výtlačky zasielame iniciatíve Pomôž nemocnici. Ak máš 3D tlačiareň, chuť a ochotu prispieť aj ty, neváhaj a pridaj sa k nám. Podrobnejšie informácie nájdeš na www.pomoznemocnici.sk ,alebo prípadné otázky píš na mail ldanacsova@spsenz.sk. Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým študentom, ktorí svojou vlastnou  iniciatívou, aj týmto spôsobom  prispievajú k ochrane zdravotníckeho personálu.

      A koronavírus terjedése által létrejött helyzet minket sem hagy hidegen, 3D nyomtatóink teljes gőzzel dolgoznak.  Végtermékeinket  a Pomôž nemocnici kezdeményezésnek  adjuk át. Ha rendelkezel 3 D –s nyomtatóval, van kedved és időd segíteni, itt az alkalom, hogy csatlakozz hozzánk. Közelebbi információk a www.pomoznemocnici.sk honlapon találhatóak, illetve további kérdéseket a ldanacsova@spsenz.sk e-mail címre lehet küldeni.  Ezúton  köszönjük minden önkéntes diák segítségét, akik így járulnak hozzá az egészségügyi dolgozók védelméhez.

    • Vyučovanie prerušené kvôli koronavírusu
     • Vyučovanie prerušené kvôli koronavírusu

     • Na základe opatrení štátu proti šíreniu koronavírusu je vyučovanie prerušené od 16.3.2020  až do odvolania.

      A Szlovák Kormány válságstábjának a koronavírusos megbetegedésekkel kapcsolatos utasításai alapján a tanítás 2020. 3. 16-tól szünetel, a rendelet visszavonásáig.

      Škola v danom období bude uzavretá, v budove sa nevykonáva ani služba.

      Najnovšie Rozhodnutie MŠVVŠ SR nájdte tu:

      rozhodnutie_ministra_26.3.220.pdf 


      EČ a PFIČ MS 2020 sa tento školský rok neuskutočnia. PČOZ a UFIČ MS 2020 bude realizované najskôr do dvoch týždňov od odvolania prerušenia vyučovania, najneskôr však do 30.6.2020. 


      Samoštúdium maturantov

      Napriek zrušeniu externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky odporúča NÚCEM študentom stredných škôl využiť pri upevňovaní učiva zo slovenského jazyka a literatúry, maďarského jazyka a literatúry, matematiky a cudzích jazykov aj testy z minulých ročníkov maturít, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita. Testy, zvukové nahrávky k testom z cudzích jazykov aj kľúče správnych odpovedí nájdete na uvedenej stránke v časti Dokumenty na stiahnutie v jednotlivých školských rokoch.

      Upozorňujeme žiakov našej školy, aby dôsledne dodržiavali  všetky opatrenia štátu proti šíreniu koronavírusu v  záujme ochrany vlastného zdravia, ako aj zdravia všetkých nás. 
      Veríme, že disciplinovanosťou a ohľaduplnosťou prekonáme aj túto krízovú situáciu.

      A Szlovák Kormány válságstábjának a koronavírusos megbetegedésekkel kapcsolatos utasításai alapján a tanítás 2020. 3. 16-tól szünetel, a rendelet visszavonásáig.

      Az iskola bezárva, az iskola épületében ügyelet sem üzemel.

      Az Oktatási Minisztérium legújabb rendelete itt található:

      rozhodnutie_ministra_26.3.220.pdf 

      A 2019/2020-as tanévben a központi írásbeli érettségi vizsga elmarad. A praktikus és szóbeli érettségi  vizsgára az oktatás visszaállítása után két hetet követően kerül sor, legkésőbb 2020. június 30-ig.  

      Érettségizőink figyelmébe ajánljuk:

      Annak ellenére, hogy a központi írásbeli érettségi vizsga elmarad, a NÚCEM felhívja a diákok figyelmét, hogy önképzés formájában továbbra is használják a honlapukon www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita. eddig közzétett teszteket ismétlésként szlovák nyelv és szlovák irodalom,  magyar nyelv és irodalom,  idegen nyelv tantárgyakból. A tesztek, hanganyagok és megoldások a Dokumenty na stiahnutie részben találhatóak  az elmúlt iskolaévek szerint besorolva.

      Felhívjuk diákjaink figyelmét, hogy a Szlovák Kormány válságstábjának a koronavírusos megbetegedésekkel kapcsolatos öszess utasításait következetesen tartsák be annak érdekében, hogy megőrizzétek saját és mindjájunk egészségét. 
      Bízunk benne, hogy fegyelmezettséggel és odafigyeléssel közös erővel átvészeljük ezt a nehéz időszakot.

       

       

    • Generálna skúška PČ OZ
     • Generálna skúška PČ OZ

     • Dňa 24. februára 2020 sa konala Generálna skúška PČ OZ, ktorej sa zúčastnilo 26 žiakov zo IV. AA triedy Obchodnej akadémie. Študenti riešili komplexný príklad, ktorý sa skladal z troch častí: práca v účtovnom programe Pohoda, účtovanie bežných účtovných prípadov, ktoré sa vyskytujú v praxi, formou predkontácií v denníku a tretia časť zahŕňala výpočet mzdy, kalkulácií a odpisov.

      1. miesto Kornélia Lőrinczová

      2. miesto Viktória Karadiová

      3. miesto Brigita Lőrinczová

      Všetkým zúčastneným blahoželáme a prajeme veľa úspechov na maturitách.

    • Valentínska kvapka krvi
     • Valentínska kvapka krvi

     • Darovanie krvi môže zachrániť život a pomôcť v núdzi. Dňa 4.3.2020 navštívili žiaci  tretích a štvrtých ročníkov opäť Transfúznu stanicu v Nových Zámkoch, aby poskytli pomoc pre tých ,čo to najviac potrebujú.

      Ďakujeme, fotky:

    • OK recitačnej súťaže M.Tompu
     • OK recitačnej súťaže M.Tompu

     • Dňa 9.marca 2020 sa uskutočnilo okresné kolo recitačnej súťaže M. Tompu v Nových Zámkoch. Dvaja naši žiaci získali Zlaté pásmo, Kristóf Mag v prednese poézie a Szabolcs Száraz v prednese prózy, obaja z I. DI triedy. Sme radi, že naši žiaci nie sú len odborne zdatní, ale sú vynikajúci aj v umeleckej činnosti. Srdečne im blahoželáme.

      Két diákunk, Mag Kristóf és Száraz Szabolcs, az I. DI tanulói 2020.március 9-én Aranysáv - dijban részesültek a Tompa Mihály szavalóverseny járási fordulójának IV. kategóriájában. Örömmel tölt el, hogy a fiúk a szakterületük iránti érdeklödésük mellett sikeresen szerepelnek vers- illetve prózaelöadásban is. Szívböl gratulálunk nekik.

    • Poznaj slovenskú reč
     • Poznaj slovenskú reč

     • Dňa 5.3.2020 sa naši traja žiaci zúčastnili okresného kola súťaže Poznaj slovenskú reč. Zmerali si jazykové schopnosti zo slovenčiny s ostatnými žiakmi novozámockých stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Do krajského kola postúpila žiačka obchodnej akadémie z  II.DA, Marika Nagyová, ktorá sa umiestnila na treťom mieste. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov aj na krajskom kole!

      2020. március 5-én rendezték az érsekújvári Pázmány Péter Gimnáziumban az Ismerd a szlovák nyelvet verseny járási fordulóját.  Iskolánkat  Nagy Marika, Banský Máté és Andrasko Alex képviselték. A versenyen Nagy Marika a II.DA osztály tanulója a 3.helyezést érte el, így továbbjutott a verseny kerületi fordulójába. Szívből gratulálunk és további sok sikert kívánunk.

    • Vyhodnotenie XXXXII. ročníka školského kola SOČ
     • Vyhodnotenie XXXXII. ročníka školského kola SOČ

     •  

      Meno súťažiaceho            trieda       názov práce                          odbor         umiestnenie

      Matúš Bolemant                  IV.IT          Quadruped                              1                  1.miesto

      Richard Gajdošík                IV.AP         Blog                                          1                  2.miesto

      Attila Essek                         IV.DP         Počítačová hra                         1                  3.miesto

      Andrej Kuchta                      II.AI           Počítačová hra                         1                  3.miesto

      Patrik Mesár                        IV.AP         Hmlová komora                        2                  1.miesto

      Martin Žigrai                        IV.IT           Hyd.systém monit.arduinom    5                  1.miesto

      Daniel Majerčík                   IV.IT           Project-E210                            9                  1.miesto

      Matej Markusek                  IV.AP          Trenažér pre Euro Truck          9                  2.miesto

      Mátyás A.Kis, Attila Bíro     IV.DP,DZ     Elektrický skateboard              9                  3.miesto

      A.Komanek, P.Michlian       III.AI            LORA Weather                       11                 1.miesto

      Vanesa Kociská                  IV.IT             Návrh kompl.dátovej siete     11                 2.miesto

      Kristián Kováč                    IV.IT              Sociálna sieť                          11                 3.miesto

      Márk Bartalos                     IV.DP             Manažér hesiel                     11                 3.miesto

      R. Kováč, Sz. Kucsera       IV.DP              Program.robotické prac.      12                 1.miesto

      Adrián Bujdák                     IV.IT               Indukčný ohrievač                12                 2.miesto

      Miriam Nagyová                  IV.IT               Camera Slider                      12                 3.miesto

      Gabriel Király                      IV.AP              Mikrobitom riadené auto       12                 3.miesto

      Martin Škotnár                    IV.AP              Spájkovacia stanica               12                3.miesto

      V.Babicz, Z.Ondrušek         IV.AZ              Návrh elektroinštalácie domu  14              1.miesto

      Tomáš Nagy                        IV.IT                Praktický test CCNA 3            14              2.miesto

      Marko Sedlár                       IV.AP              Webová učebnica                   14              3.miesto

       

      Spomedzi 110 súťažných prác komisie rozhodli o víťazoch a postupujúcich do krajského kola, ktorým srdečne blahoželáme. Do krajského kola SOČ postupujú práce na 1. a 2. mieste, ktoré sa uskutoční 25.marca 2020 v Nitre.

      Odoslanie prác na posúdenie dňa 6. marca 2020. Za včasné odovzdanie práce podľa vzoru SOČ zodpovedá autor a konzultant.  Vzor_SOC_2020.doc

           FOTO                                         

       

      STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ

      (SOČ)

       

      Vyhlásené súťažné odbory súťaže Stredoškolská odborná činnosť

      42. ročník

      Školský rok 2019/2020

       

       

      01 – Problematika voľného času

      02 - Matematika, fyzika

      03 – Chémia, potravinárstvo

      04 - Biológia

      05 – Životné prostredie, geografia, geológia

      06 - Zdravotníctvo a farmakológia 

      07 – Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)

      08 – Cestovný ruch, hoteliérstvo, gastronómia

      09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava

      10 - Stavebníctvo, geodézia, kartografia

      11 – Informatika

      12 – Elektrotechnika, hardware, mechatronika

      13 – História, filozofia, právne vedy

      14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

      15 - Ekonomika a riadenie

      16 - Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

      17 – Pedagogika, psychológia, sociológia

    • Finále Strojárskej Olympiády
     • Finále Strojárskej Olympiády

     • Dňa 13.2.2020 sa konalo finále Strojárskej Olympiády  v priestoroch Strojníckej fakulte STU v Bratislave, kde študenti prezentovali svoje práce a odborná komisia posudzovala ich  kvalitu a  vypracovanie. Strojárska olympiáda je celoslovenský projekt podporovaný poprednými spoločnosťami nie len z oblasti strojárskeho priemyslu – VW Slovakia, Trnavská automobilka PSA, Konštrukta Industry, Sova Digital....

      Našu školu reprezentovali a víťazmi súťaže sa stali:

       

      v kategórii: Technológie a materiály

       

      1.miesto Daniel Majerčík zo IV.IT čím získal 300€ finančnú odmenu pre seba aj pre školu

       

      a v kategórii: Mechatronika

       

      2.miesto Roland Kováč z IV.DP čím získal 200€ finančnú odmenu pre seba aj pre školu

       

      Všetci finalisti, bez ohľadu na umiestnenie, budú v prípade záujmu prijatí na štúdium na Strojníckej fakulte STU bez prijímacích skúšok a bez úhrady poplatku za prijímaciu skúšku

      Srdečne blahoželáme!!! 

       

    • Kybersúťaž 2020
     • Kybersúťaž 2020

     • Neziskové združenie AFCEA Slovakia spolu s odbornými partnermi organizujú v školskom roku 2019/2020 Prvý ročník celoslovenskej súťaže v kybernetickej bezpečnosti, určený hlavne pre študentov stredných škôl. Naši študenti sa v
      1. kole súťaže, ktoré sa konalo online, umiestnili s vznikajúcimi výsledkami. Poradie žiakov bolo určované percentom úspešnosti a pri zhode v percentách, podľa času splnenia úlohy. Viac o súťaži sa dozviete na
      www.kybersutaz.sk. Umiestnenie našich žiakov:

      Andrej Kuchta (II.AI) 5.miesto (91%)
      Adam Maczkó (IV.IT) 10.miesto (90%)
      Denis Ivan (III.AI) 16.miesto (90%)
      Martin Žigrai (IV.IT) 17.miesto (90%)
      Vanesa Kociská (IV.IT) 24.miesto (90%)
      Miriam Nagyová (IV.IT) 25.miesto (90%)


      Všetkým úprimne blahoželáme a želáme úspech i v druhom kole súťaže. 

    • Net@FIIT 2020
     • Net@FIIT 2020

     • Dňa 14.2.2020 sa v priestoroch STU BA na Fakulte informatiky a informačných technológií konal ďalší ročník celoslovenskej súťaže, zameranej na počítačové siete a konfigurovanie jej aktívnych prvkov a zariadení.Víťazi a úspešní riešitelia, získali veľký počet bonusových bodov do prijímacieho konania na bakalárske štúdium na FIIT. Viac o súťaži sa dozviete na https://www.fiit.stuba.sk/sutaz/netfiit.html?page_id=4868


      Umiestnenie našich žiakov nepotrebuje žiadny komentár:

      Patrik Michlian (III.AI) 5.miesto
      Denis Ivan (III.AI) 6.miesto
      Dominik Šlahor (III.AI) 7.miesto
      Adrián Komanek (III.AI) 9.miesto


      Všetkým úprimne blahoželáme k dosiahnutým výborným výsledkom.

   • Kontakty

    • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
    • skola@spsenz.sk
    • Komárňanská 28 035/6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt ) 035/6418 256 - sekretariát, fax 035/6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, PaedDr. Lucia Takácsová) 035/6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová) 035/6418 516 - mzdárka/personalistka 035/6418 516 - účtovníčka 035/6418 515 - hospodárka 035/6406 100 - vedúca školskej jedálne
    • Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky kód školy ........ SPSE S.A. Jedlika - 648 301, OA - 646 107 IČO.................. 00012 432
    • jgyurikova@spsenz.sk
   • Prihlásenie