• Krajské kolo súťaže SIP
     • Krajské kolo súťaže SIP

     • Dňa 13.02.2020 sa konalo krajské kolo súťaže SIP(spracovanie informacií na počítači) v Šuranoch, ktorej sa zúčastnili žiačky z II. DA triedy Mária Nagyová, Vanda Zsófia Mésároš, Monika Szűcsová v kategórii pisanie na PC na rýchlosť a žiaci zo IV. AP triedy Kevin Švaral, Michal Lazor a Darius Lojko v kategorii wordprocessing, v ktorej obsadili prvé tri miesta. 1. miesto Kevin Švaral, 2. miesto Dárius Lojko a 3. miesto Michal Lazor. Všetkým zúčastneným blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

    • SUDOKU
     • SUDOKU

     • Dňa 13. februára 2020 sa uskutočnila na našej škole už tradičná súťaž v riešení S U D O K U  na čas. Zúčastnilo sa na nej 19 žiakov  z rôznych tried. Súťažiaci riešili 4 úlohy s rôznou obťažnosťou. Každá úloha bola obodovaná iným počtom bodov. Taktika súťažiacich bola rôzna.  Poradie víťazov na prvých piatich miestach je nasledovné:

      1. Udvaros Anna – III.DI

      2. Vadkerti Balázs – IV.DP

      3. Anikó Hulkóová – IV.AA

      4. Dominik Nagy – III.AZ

      5. Patkoló Róbert – IV.DP         

      Víťazom blahoželáme a želáme veľa úspechov a správnych riešení!

    • LVVK-KPaP 4.turnus
     • LVVK-KPaP 4.turnus

     • Lyžovačka - Donovaly - Sítúra - 4. turnus - 23.2. - 28.2. 2020 - I.AE, II.BE

    • Semifinále súťaže Szakma Sztár
     • Semifinále súťaže Szakma Sztár

     • Dňa 16.01.2020 sa na našej škole konalo semifinále súťaže Szakma Sztár. Semifinále na Slovensku zrealizoval SZMPSZ (Zväz maďarských pedagógov na Slovensku) v Nových Zámkoch, v Košiciach, v Dunajskej Strede a v Komárne.V semifinále sa zúčastnilo v kategórii Erősáramú elektrotechnikus (elektrotechnik- silnoprúdár) , 2 žiaci (Attila Bíró a Gyula Kurucz z triedy IV.DZ) a v kategórii Szoftverfejlesztő (softvérový vývojár), 5 žiakov (Márk Bartalos, Roland Kováč, Szabolcs Kucsera z triedy IV.DP a Dávid Németh, Krisztián Szabó z triedy III.DI).

      Do nasledujúceho kola v kategórii Szoftverfejlesztő postupuje Szabó Krisztián z triedy III.DI, ktoré sa uskutoční 20.-21.3.2020 v Budapešti.

      Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a postupujúcim prajeme veľa úspechov do budúcna.      

      Elődöntő a Szakma Sztár versenyben

      2020.01.16.-án valósult meg iskolánkban a Szakma Sztár verseny elődöntője. A felvidéki elődöntőt, amely Érsekújvárban (iskolánkban), Kassán, Dunaszerdahelyen és Komáromban valósult meg az SZMPSZ szervezte meg.

      Az elődöntőn Erősáramú elektrotechnikus kategóriában 2 diák (Bíró Attila és Kurucz Gyula a IV.DZ osztályból) és Szoftverfejlesztő kategóriában 5 diák (Bartalos Márk, Kováč Roland, Kucsera Szabolcs a IV.DP osztályból és Németh Dávid, Szabó Krisztián a III.DI osztályból) vett részt.

      A válogatóba Szoftverfejlesztő kategóriában, Szabó Krisztián (III.DI) jutott tovább, amely 2020.3.20-21.-én valósul meg Budapesten.

      Minden versenyzőnek köszönjük a részvételt és sok sikert kívánunk a továbbjutónak!        

    • Krajské kolo Olympiády ľudských práv 2019/20
     • Krajské kolo Olympiády ľudských práv 2019/20

     • Dňa 6.2.2020 sa konalo v Gymnáziu v Vrábľoch krajské kolo OĽP. Našu školu reprezentovali 2 žiaci, Barbara Virágová zo IV.AA triedy a Róbert Meňuš z II.AI triedy.  V súťaži preukázali svoje znalosti z oblasti histórie, právnej a občianskej náuky. Zaradili sa tak medzi 34 úspešných riešiteľov z kraja.

      Gratulujeme.

    • Finančná sloboda - FINÁLE
     • Finančná sloboda - FINÁLE

     • Aj tento školský rok všetci naši maturanti úspešne absolvovali stolovú hru Finančná sloboda spoločnosti OVB Holding AG a.s. pod vedením lektorov Jaroslava Takáča a Patrika Kálaziho. Najlepší z každej triedy postúpili do finále, ktoré sa uskutočnilo 12.2. 2020. Víťazom sa stal Tomáš Valacsay z triedy IV.DP. 2. miesto obsadil Gyula Kurucz z triedy IV.DZ a na 3. mieste skončil Bence Šüli z triedy IV.DP. Gratulujeme a tešíme sa na nový ročník

    • Poznaj slovenskú reč
     • Poznaj slovenskú reč

     • Dňa 4.2.2020 sa v školskej knižnici zišli študenti druhého a tretieho ročníka s VJM, aby si zmerali svoje jazykové schopnosti zo slovenčiny v rámci súťaže Poznaj slovenskú reč. 18 žiakov súťažilo v troch súťažných kolách:

      1)  interpretácia vypočutého populárno-náučného textu,

      2)  samostatná tvorba textu úvahového charakteru a jeho ústneho prednesu,

      3) samostatná tvorba textu pomocou vytypovaných slov a jeho ústneho prednesu.

      Výsledky súťaže:

      ELE

      1. miesto  Máté Banský II.DE
      2. miesto Alex Andrasko  III.DI
      3. miesto Flórián Jurík III. DI

      OA

      1. miesto Mária Nagyová II.DA

      2. miesto Réka Takácsová II.DA

      3. miesto Karina Jakušová II.DA

       

      Do okresného kola postupujú Máté, Alex a Marika. Blahoželáme a prajeme im veľa úspechov!

    • Ďalšie vzdelávanie našich žiakov v DELL, Bratislava
     • Ďalšie vzdelávanie našich žiakov v DELL, Bratislava

     • Dňa 30.1.2020 sa 15 žiakov našej školy zúčastnilo ďalšieho vzdelávania v rámci projektu FutureMe team, v DELL, Bratislave.

      Po úvodnom privítaní líderka, Karin Matlúchová ,spolu so zamestnancami  Dell ,vyhodnotili domáce úlohy na tému Hoax, príčiny vzniku hoaxov. Aj naši žiaci v spolupráci s inými žiakmi bratislavských škôl prezentovali svoje práce.

      Pútavú prednášku o hoaxoch mal novinár Denníka N -Vladimír Šnidl ,ktorý poukázal na odlišnosti správ jednotlivých slovenských médií, žiaci sa naučili ako správne rozoznať hoaxy v médiách.

      O bezpečnosti IT prednášali v anglickom jazyku Marc Kohler a Michael Williams. V interaktívnej besede zaujali žiakov ich pohotové reakcie.

      V poobedňajších hodinách prezentovala svoju tému Rugged systémy ,Dominika Putalova, zamestnankyňa DELL v Bratislave, priamo z Holandska, kde momentálne pôsobí. Vo svojom prejave nezabudla pripomenúť dôležitosť znalosti cudzích jazykov pri svojej práci.

   • Kontakty

    • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
    • skola@spsenz.sk
    • Komárňanská 28 035/6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt ) 035/6418 256 - sekretariát, fax 035/6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, PaedDr. Lucia Takácsová) 035/6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová) 035/6418 516 - mzdárka/personalistka 035/6418 516 - účtovníčka 035/6418 515 - hospodárka 035/6406 100 - vedúca školskej jedálne
    • Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky kód školy ........ SPSE S.A. Jedlika - 648 301, OA - 646 107 IČO.................. 00012 432
    • jgyurikova@spsenz.sk
   • Prihlásenie