• Súťaž cvičných firiem
     • Súťaž cvičných firiem

     • Dňa 19. 12. 2019 sme na našej škole organizovali štvrtý ročník súťaže cvičných firiem. Súťažiace firmy boli nasledovné: Calda ´la Rosa, s. r. o. – organizovanie spoločenských podujatí, Darya da Darya, s. r. o – centrum voľného času. Súťaž prebiehala v nasledovných kategóriách, kde sa víťazmi stali:

       

      kategória najlepšie logo

                                                     Darya da Darya, s. r. o.

      kategória najlepší leták cvičnej firmy

       

      Calda ´la Rosa, s. r. o.

       

      kategória najlepšia vizitka cvičnej firmy

                                                     Calda ´la Rosa, s. r. o.

       

      kategória najlepšie propagačné materiály

                                                     Darya da Darya, s. r. o.

       

      Srdečne blahoželáme

    • Memoriál Ing. Adriány Zoričákovej.	Súťaž v odpise na počítači na presnosť a rýchlosť
     • Memoriál Ing. Adriány Zoričákovej. Súťaž v odpise na počítači na presnosť a rýchlosť

     • Dňa 19. decembra 2019 a uskutočnila súťaž v odpise na počítači na presnosť a rýchlosť.

      Cieľ:

      • Overiť zručnosti žiakov v písaní na počítači získané na hodinách administratívy a korešpondencie
      • Overiť efektivitu písania v programe TipeWriter

       I. kategória – žiaci prvého ročníka OA

       II. kategória – žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka OA

       

      Výsledky:

      I. kategória – žiaci prvého ročníka OA

      1. Anita Dobrí            I. DA

      2. Enikő Viczena        I. DA

      3. Alan Dávid Titkos   I.DA

       

      II. kategória – žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka OA

      1. Enikő Erkélyiová    II. DA

      2. Monika Szűcsová   II. DA

      3. Mária Nagyová       II. DA

      Víťazom srdečne blahoželáme.

    • Finančná sloboda
     • Finančná sloboda

     • V súlade s plánom školy v oblasti finančnej gramotnosti vypracovanej na základe Národného štandardu finančnej gramotnosti verzia 1.2 sa v spolupráci s 

    • Školské kolo ZENIT v elektronike
     • Školské kolo ZENIT v elektronike

     • Dňa 17.10.2019 sa na našej škole konal 36. ročník súťaže  ZENIT v elektronike, školské kola sa zúčastnilo v kategórii A , 3. a 4. ročník, 15 žiakov, v kategórii B , 1. a 2. ročník 17 žiakov.

      Do krajského kola postupujú v kat. A , Martin Škotnár zo IV.AP, a v kat. B, Márk Fusi z II.DE .

      Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a postupujúcim prajeme veľa úspechov do budúcna.                

    • Vianočný bazár 2019
     • Vianočný bazár 2019

     • Po vlaňajšej úspešnej premiére sme aj tento rok zorganizovali 18.12.2019 Vianočný bazár. Foto nájdete vo fotoalbume.

      Ďakujeme všetkým triedam, ktoré sa zapojili do predaja na vianočnom bazári. Podarilo sa vyzbierať 435,20  €. Najviac vyzbierali triedy: III.DI, I.DI , II.DA, III.AZ, I.DA.

      Všetkým Vám ďakujeme.

      Az idei karácsonyi vásár is nagyon sikeresen zárult, összesen 435,20  €-t gyűjtöttünk össze. Legnagyobb összeget a III.DI, I.DI , II.DA, III.AZ, I.DA osztályok gyűjtötték. Köszönjük szépen.

    • Súťaž‎ v skladaní Rubikovej kocky
     • Súťaž‎ v skladaní Rubikovej kocky

     • Dňa 17.decembra 2019 sa uskutočnila na našej škole súťaž v skladaní Rubikovej kocky. Súťažilo 10 žiakov našej školy z rôznych tried. Súťaž pozostávala z niekoľkých kôl. Najlepší čas bol 16 s. Poradie na prvých štyroch miestach je nasledovné:

      1. Adam Berta – II.BE

      2. Bence Bajkai – III.DE

      3. Boris Danada – II.BE

      4. Olivér Attila Turcsek – II.DI

       

      Víťazom blahoželáme a želáme veľa úspechov!

       

       

      Rubik-kocka kirakó verseny

       

      2019. december 17-én az iskolánkon megrendezésre került a Rubik kocka kirakásának versenye, melyen 10 diák vett részt. A verseny több fordulóból állt.

      A leggyorsabb idő 16  másodperc volt. Az első négy hely sorrendje a következő:

                                                                            

      1. Berta Adam – II.BE

      2. Bajkai Bence – III.DE

      3. Danada Boris – II.BE

      4. Turcsek Olivér Attila – II.DI

       

      Gratulálunk a győzteseknek, további sok sikert kívánunk!

    • Hlavolamy
     • Hlavolamy

     • Súťaž hlavolamy je už tradičné podujatie, ktoré je medzi žiakmi veľmi obľúbené. Súťažné tímy riešia logické úlohy rôznej náročnosti.

      Tento rok sa súťaže zúčastnilo 35 trojčlenných družstiev z 23 tried. Ocenené boli družstvá, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach.

      Umiestnenie súťažiacich:

      1. III.AI (Dominik Váczlav, Jozef Samaš, Erik Krško)

      2. II. AI (Richard Hankó, Róbert Meňuš, Erik Kečkéš)

      3. IV. AP (Michal Lazor, Roderik Decsi, Dárius Lojko)

       

      FEJTÖRŐK

       

      A Fejtörők verseny az iskolánkban már egy hagyományos esemény, amely nagyon népszerű a diákok körében. A versenyző csapatok feladata különböző nehézségű logikai feladatok megoldása.

      Ebben az évben 23 osztály 35 háromtagú csapata mérte össze tudását. Az első három helyezett csapat:

       

      1. III.AI (Váczlav Dominik, Samaš Jozef, Krško Erik)

      2. II. AI (Hankó Richard, Meňuš Róbert, Kečkéš Erik)

      3. IV. AP (Lazor Michal, Decsi Roderik, Lojko Dárius)

       

    • 12 - hodinový basketbalový maratón a florbalový turnaj - KPaP
     • 12 - hodinový basketbalový maratón a florbalový turnaj - KPaP

     • Tak ako každý rok pri príležitosti Dňa boja proti AIDS žiaci 2. ročníka zorganizovali 12-hodinový basketbalový maratón, ako aj turnaj vo florbale v rámci Kurzu pohybových aktivít v prírode. V basketbale sa k nám pridali aj žiaci dvoch základných škôl - ZŠ SNP 5  Šurany a ZŠ na ulici G. Bethlena Nové Zámky. K najviac sledovanému zápasu patrilo stretnutie žiakov a výberu učiteľov, ktoré skončilo remízou. 

    • Ekonomická olympiáda
     • Ekonomická olympiáda

     • V dňoch 9. – 12. 12. 2019 prebehlo školské kolo celoslovenskej súťaže v znalostiach z ekonómie a financií „Ekonomická olympiáda“, formou online súťaže, ktorej sa  zúčastnili žiaci IV. IT triedy – dňa 9. 12. a žiaci IV.AA triedy – dňa 12. 12. 2019. Najúspešnejší žiaci boli Adam Maczko, Miriam Nagyová, Sebastián Bencsík a Martin Žigrai zo IV. IT a Rebeka Vanyová, Paula P. Quintela a Kornélia Lőrinczová zo IV. AA triedy, ktorí postupujú do krajského kola. Držíme im palce!

    • Ocenenie žiakov s VJM - Díjkiosztó
     • Ocenenie žiakov s VJM - Díjkiosztó

     • Dňa 5.12.2019 Nadácia pre novozámockých maďarských žiakov odovzdala ocenenia žiakom, ktorí sa o to zaslúžili. Z našej školy boli ocenení traja žiaci, menovite Márk Bartalos, Attila Essek a Szabolcs Kucsera zo IV.DP triedy. Žiakom srdečne blahoželáme.

      Naša škola bola v tomto roku hlavným organizátorom slávnostného odovzdávania cien. Pripravili sme krásny kultúrny program pre všetky stredné a základné školy s VJM v meste Nové Zámky. Naši žiaci 4.ročníka vystúpili tradičným maďarským tancom Palotáš, Laura Vlahy z II.DA  spievala a Mária Nagyová z II.DA so svojím tanečným partnerom zatancovali štandardné tance. Celý večer sprevádzali naše šikovné moderátorky Edina Bazsóová a Laura Vlahy. Ozvučenie a fotenie zabezpečili naši šikovní štvrtáci Bálint Gőgh a Viktor Czompó. Vďaka patrí všetkým účinkujúcim a organizátorom.

       

      2019. december 5-én adták át az Érsekújvári Magyar Tanulóifjúságért Polgári Társulás díjait, melyet a legsikeresebb érsekújvári végzős magyar diákok kaphatnak meg. Iskolánk három diákja vehette át az elismerő díjakat, Bartalos Márk, Essek Attila és Kucsera Szabolcs a IV.DP osztályból. Gratulálunk! Iskolánk volt az idei díjkiosztó fő szervezője, ezért különböző programokkal készültünk az érsekújvári magyar tanítási nyelvű iskolák részére. Negyedikeseink előadták a szalagavatós palotás táncunkat, Vlahy Laura énekkel, míg Nagy Marika és táncpartnere standard táncokkal szórakoztatta a közönséget. Az est műsorvezetését két ügyes másodikosra bíztuk, Bazsó Edinára és Vlahy Laurára a kereskedelmi akadémia 2. osztályából. A hangtechnikát és fotózást két ügyes negyedikesünk, Gőgh Bálint és Czompó Viktor biztosították. Köszönet jár minden szereplőnek és szervezőnek.

      Érsekújvár honlapján a díjkiosztóról

    • Odborná exkurzia - Technické múzeum, Viedeň
     • Odborná exkurzia - Technické múzeum, Viedeň

     • Dňa 5.12.2019 sa 43 žiakov  zúčastnilo odbornej exkurzie vo Viedni.Technické múzeum žiakov zaujalo atraktívnymi exponátmi z oblasti fyziky, matematiky aj informačných technológií. Žiaci mali možnosť mnohé zariadenia vedy a techniky vyskúšať, pozrieť a hodnotiť rozdiely historických vynálezov so súčasnými. Súčasne si overili svoje teoreticky nadobudnuté vedomosti v praxi.

      Zároveň pri tejto príležitosti sme si so žiakmi pozreli historickú časť Viedne, vyskúšali komunikáciu v nemčine a užívali vianočnú atmosféru v hlavnom meste.

      Az idén  is sor került az évente megrendezett bécsi tanulmányi kirándulásra. 2019.december 12-én 43 diák vett részt a kiránduláson , amely során ellátogattunk a bécsi  Technikai Múzeumba. A diákoknak lehetősége volt kipróbálni a különböző kiállított tárgyakat a fizika, matematika és a számítástechnika világából. A kirándulás lehetőséget adott Bécs történelmi városrészének  megtekintésére is , majd a karácsonyi vásárban is sétálhattak egyet diákjaink.

    • Prezentácia stredných škôl v Komjaticiach
     • Prezentácia stredných škôl v Komjaticiach

     • December na SPŠE S.A. Jedlika je už tradične spojený s návštevou Komjatíc a s prezentáciou našej školy. Žiaci zo základnej školy v Komjaticiach si vypočuli užitočné informácie o našej škole, pozvali sme ich na jednodňového študenta, a naši žiaci z III.AI a z III.AP odpovedali na všetky ich otázky. Tešíme sa na nových študentov v šk. roku 2020/21.

    • Školské kolo Olympiády ľudských práv 2019/20
     • Školské kolo Olympiády ľudských práv 2019/20

     • Dňa 4.12.2019 sa konalo v našej škole Školské kolo OĽP.  Žiaci preukázali v súťaži svoje znalosti z oblasti histórie, právnej a občianskej náuky. Súťaž sa skladala z dvoch častí. V písomnej časti formou testu  si  overili svoje vedomosti z historických aj súčasných faktov súvisiacich s ľudskými právami. V ústnej časti  odpovedali na otázky zamerané na 30.výročie nežnej revolúcie a aktuálne spoločenské problémy.

       

      Umiestnenie žiakov:

       

      ELE/IST

      1. Róbert Meňuš- II.AI
      2. Martin Kopáč  - II.AI
      3. Viktor Sűmegh- I.AE

      OA

      1. Barbara Virágová- IV.AA
      2. Mária Nagyová      - II.DA
      3. Csilla Czuczorová-  II.DA

       

       

      Do krajského kola postúpili a našu školu budú reprezentovať súťažiaci umiestnení na 1. mieste z oboch kategórií.

      Gratulujeme a držíme im palce!

                                         

       

    • NAG 2019
     • NAG 2019

     • Dňa 26.11.2019 sa na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave na rokovaní Digitálnej koalície (DK) - Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania, za účasti:

      - podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, a predsedu predstavenstva DK - Richarda Rašiho, 

      - prvého viceprezidenta IT Asociácie Slovenska a predsedu výkonného výboru DK - Mária Lelovského, a

      - členov Digitálnej koalície a médií SR, 

      sa konalo vyhodnotenie národného kola súťaže NAG 2019 v oblasti počítačových sietí, kde žiaci našej školy obsadili v dvoch súťažných kategóriách HS3 (trojice žiakov) a UNI (jednotlivci) prvé miesta nasledovne: 

      kategória HS3: Adam Zilizi, Richard Baláž a Róbert Slamka,

      kategória UNI: Adam Zilizi.

      Zároveň bola škole udelená medaila "Digitálna jednotka" za úspešné splnenie záväzkov v Digitálnej koalícii.

        

   • Kontakty

    • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
    • skola@spsenz.sk
    • Komárňanská 28 035/6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt ) 035/6418 256 - sekretariát, fax 035/6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, PaedDr. Lucia Takácsová) 035/6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová) 035/6418 516 - mzdárka/personalistka 035/6418 516 - účtovníčka 035/6418 515 - hospodárka 035/6406 100 - vedúca školskej jedálne
    • Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky kód školy ........ SPSE S.A. Jedlika - 648 301, OA - 646 107 IČO.................. 00012 432
    • jgyurikova@spsenz.sk
   • Prihlásenie