• Návšteva Múzea holokaustu v Seredi
     • Návšteva Múzea holokaustu v Seredi

     • Dňa 22. a  24.októbra 2019 sa žiaci druhých ročníkov zúčastnili spoločensko- vednej exkurzie, v Múzeu holokaustu v Seredi.

       Múzeum vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora, ktoré predstavuje autentické miesto viažuce sa k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky na Slovensku počas druhej svetovej vojny na Slovensku. Zaujímavé boli dobové dokumenty, fotografie a predmety,  ktoré súviseli s prenasledovaním Židov na Slovensku. Pútavá bola aj prednáška, do ktorej  sa žiaci aktívne zapájali, čím  preukázali svoje veľmi dobré vedomosti z histórie.  Zároveň  si uvedomili, aké dôležité je poučiť sa z chýb niektorých historických udalostí a vážiť si slobodu a demokraciu.

      Reakcie žiakov po prehliadke :

      "Učíme sa z histórie. Dúfam, že  sa to už nikdy nezopakuje."

      "Prečo sa toto muselo stať? Som rada, v akej dobe žijeme."

       

      Tanulmányi kirándulás a szeredi Holokauszt múzeumban

       

      Másodikos diákjaink  és a III.DA osztály  2019.  október 22-én és 24-én ellátogattak a  szeredi Holokauszt múzeumba. A múzeum eredetileg munka – és gyűjtőtáborként működött, és összképet mutat arról, ahogyan a holokauszt kezdődött az első zsidó ellenes törvényekkel, folytatódott a vagyonelkobzásokkal, a kényszermunkával, a zsidó lakosság ilyen és hasonló táborokba zárásával, majd a deportálásokkal, a transzportokkal, a gázkamrákkal, a majdnem biztos halállal. A múzeum gyűjteményének egyik legfontosabb tárgyi emléke, a két barakk közti területen álló eredeti marhavagon, amely 1942-ben kétszer volt része Auschwitzba indított szerelvénynek. A tárlatvezető érdekes beszélgetést kezdeményezett a témával kapcsolatban, melybe diákjaink aktívan bekapcsolódtak. Egyúttal tudomásul vették, hogy a múlt hibáiból tanulni kell, és jobban tudják értékelni a szabadságot és demokráciát.

    • Študentská kvapka krvi 2019
     • Študentská kvapka krvi 2019

     • 23.10.2019 žiaci tretích a štvrtých ročníkov  navštívili Národnú transfúznu stanicu v Nových Zámkoch s odhodlaním pomôcť všetkým, ktorí to potrebujú.

      Krv je jediná nenahraditeľná tekutina a najvzácnejší dar, aký sa dá poskytnúť. Dar, ktorý môže zachrániť život.

      Všetkým 20 žiakom, ktorí sa tejto akcie zúčastnili , patrí veľká a úprimná vďaka.

    • Výstava „Neviditeľné – Láthatatlan“
     • Výstava „Neviditeľné – Láthatatlan“

     • Dňa 22. októbra sa žiaci I.DI a I.DE triedy, zúčastnili exkurzie v Budapešti , kde navštívili výstavu „Neviditeľné – Láthatatlan“. Je to interaktívna výstava, počas ktorej si každý môže vyskúšať orientáciu v rôzne zariadených miestnostiach v úplnej tme. Výstava nám pomáha pochopiť a predstaviť si život nevidiacich.

      Az I.DI és az I.DE osztályok tanulói október 22-én meglátogatták Budapesten a Láthatatlan Kiállítást, amely a nem látók és a látók világát igyekszik közelíteni egymáshoz. A láthatatlan utazás vak vezető kíséretében, speciálisan berendezett és teljesen besötétített helyszíneken történt, ahol egyedi hanghatások és helyszínre szabott illatok segítették a tanulókat abban, hogy igazán életszerű élményben legyen részük.

    • Finančná súťaž „PÉNZSZTÁR“
     • Finančná súťaž „PÉNZSZTÁR“

     • Žiačky a žiaci z I., II, III. DA a jedna odvážna skupina chlapcov z triedy IV. DP sa minulý a tento týždeň zúčastnili online kôl finančnej súťaže „PÉNZSZTÁR“, ktorú už 7. krát organizuje Centrum finančných súťaží v Maďarsku. Do súťaže je zapojených 32 skupín zo Slovenska, z toho 6 skupín z našej školy, 77 skupín z Rumunska a 939 skupín z Maďarska.

      Dňa 8. 10. 2019 prebehlo skúšobné kolo, 10. 10. 2019 prvé a 17. 10. 2019 druhé online kolo súťaže.

      V každom kole bolo potrebné zodpovedať 80 otázok z oblasti finančníctva, na každú otázku mali žiaci jednu minútu. Do ďalšieho kola postúpilo z 1 000 skupín najlepších 115, medzi ktorých patrí aj skupina z triedy I. DA. Postupujúcim gratulujeme,  prajeme veľa úspechov v ďalšom kole a ostatným ďakujeme za účasť.

       

      PÉNZSZTÁR“ pénzügyi verseny

      Kereskedelmi akadémia tanulói az I. II. III. DA-ból ill. egy merész elektros csapat a IV. DP-ből mérhették fel pénzügyi tudásukat az elmúlt hetekben a „PÉNZSZTÁR“ pénzügyi verseny online fordulóin, melyet immár 7. alkalommal hirdetett meg a verseny szervezésével megbízott magyarországi versenyközpont. A versenybe 32 szlovákiai csapat – köztük a mi 6 csapatunk, 77 romániai és 939 magyarországi csapat kapcsolódott be.

      A próbajáték 2019. 10. 8-án, az első online forduló 2019. 10. 10-én a második online forduló pedig 2019. 10. 17-én zajlott.

      Minden fordulóban 80 pénzügyi  kérdést kellett megválaszolni 1 perc alatt.  Az versenyben résztvevő 1 000 csapat közül 115 jutott tovább, köztük kereskedelmi akadémiánk I. DA-as csapata, akiknek ezúton gratulálunk és további sok sikert kivánunk, a többieknek pedig köszönjük a részvételt.

    • ZENIT v programovaní
     • ZENIT v programovaní

     • Dňa 16. októbra sa uskotočnilo školské kolo programátorskej súťaže Zenit v programovaní. Zúčastnilo sa 16 žiakov, výber z rozličných tried, 10 v kategórii A a 6 v kategórii B. Úlohy boli zaujímavé, žiaci nabudení. Tešíme sa na výsledky.

   • Kontakty

    • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
    • skola@spsenz.sk
    • Komárňanská 28 035/6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt ) 035/6418 256 - sekretariát, fax 035/6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, PaedDr. Lucia Takácsová) 035/6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová) 035/6418 516 - mzdárka/personalistka 035/6418 516 - účtovníčka 035/6418 515 - hospodárka 035/6406 100 - vedúca školskej jedálne
    • Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky kód školy ........ SPSE S.A. Jedlika - 648 301, OA - 646 107 IČO.................. 00012 432
    • jgyurikova@spsenz.sk
   • Prihlásenie