• Beseda s Jakubom Kapušom
     • Beseda s Jakubom Kapušom

     • Dňa 13.06.2019 naši žiaci triedy II.AI absolvovali besedu s nevšedným človekom, Jakubom Kapušom, na tému "Slovensko vo vesmíre". Dozvedeli sa, ako sa na Slovensku rozvíjali vesmírne aktivity či už po legislatívnej stránke alebo praktickej. Čo všetko museli absolvovať, koľko problémov riešiť, aby vyrobili a dostali prvú slovenskú družicu na obežnú dráhu Zeme, aby dostali Slovensko do ESA a mnoho ďalších informácií. Ako vytrvalosť a odhodlanosť dokážu prekonávať prekážky a dosiahnuť zdanlivo nemožné. Za zaujímavú a informatívnu prednášku ďakujeme. 

    • Belasý Motýľ
     • Belasý Motýľ

     • V piatok 7.6.2019  žiaci z triedy I.DA a II.DA , ako aj bývalé žiačky Obchodnej Akadémie sa zúčastnili verejnej zbierky Belasý Motýľ. Na rôznych miestach v Nových Zámkoch sme vyzbierali 1312,28 € pre deti, ktoré trpia svalovou dystrofiou alebo iným nervovými ochoreniami. Potešilo nás, že sme mohli pomôcť, sami sme sa obohatili cennými skúsenosťami. Tento deň sa skončil s dobrým pocitom z nezištnej pomoci.

      foto

       

      2019.06.07-én a Kereskedelmi Akadémia I.DA és II.DA osztályok diákjai, valamint volt diákjaink is részt vettek a Belasý Motýľ jótékonysági rendezvényen. Érsekújvár több helyszínén 1312,28 eurónyi adományt gyűjtöttünk össze az izomsorvadásban vagy más idegi alapú megbetegedésben szenvedő gyermekek támogatására. Ez a nap a segítségnyújtás által szerzett jó érzéssel, örömmel és rengeteg tapasztalattal gazdagított bennünket.

    • Výlet za odmenu- Jihlava
     • Výlet za odmenu- Jihlava

     • Dňa 4. až 5. júna 2019 sa dvadsať žiakov našej školy zúčastnilo výletu v Jihlave. Výlet bol odmenou za aktívnu činnosť pre našu školu alebo za  reprezentáciu školy v rôznych súťažiach. V utorok na obed sme po dlhej ceste  dorazili do centra Jihlavy, kde sme sa ubytovali a išli sme si pozrieť známe miestne Horácke divadlo, ktorého riaditeľom je absolvent našej školy Ondrej Remiáš, a aj vďaka nemu sme mali možnosť si pozrieť zákulisie divadla, kostymérňu, skúšobne a rôzne rekvizity. Po prehliadke sme mali čas, tak sme sa vybrali pozrieť podzemie Jihlavy, ktoré je druhé najväčšie na území Českej republiky. Večer sme boli pozvaní na divadelné predstavenie  „Záhradky“ čo je česká komédia, pri ktorej sme sa všetci zabavili a následne sme mali možnosť sa porozprávať a stráviť  príjemný večer s hercami a dramaturgom tejto hry. Na druhý deň po ceste domov sme sa zastavili aj na hrade Kámen, kde sme si boli pozrieť výstavu známych československých motoriek a po nej sme sa vybrali do Brna a na cestu domov. Domov sme sa vrátili unavení ale spokojní z príjemne prežitých dvoch dní.

      foto

    • V. ročník Dňa talentov
     • V. ročník Dňa talentov

     • Dňa 25.mája v sále bývalého Kultúrneho paláca v Komárne sa uskutočnil V.ročník Dňa talentov, ktorý zorganizovala Asociácia maďarských učiteľov na Slovensku. Na slávnostnom odovzdávaní cien sa zúčastnili žiaci, ktorých navrhli základné a stredné školy za vynikajúce výsledky v rôznych súťažiach a aktivitách. Z navrhovaných 115 študentov asociácia udelila 85 ocenení. Z našej školy získal ocenenie Márk Bartalos z triedy III.DP za úspechy v programátorských súťažiach.

       

      V. Felvidéki Tehetségnap

       

      Komáromban, az egykori Kultúrpalota dísztermében, 2019. május 25-én valósult meg a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének a rendezésében az V. Felvidéki Tehetségnap. Az előző két tanévben kimagasló egyéni eredményeket elért diákok tehetségdíjra való felterjesztésére kérte fel a Szövetség az általános és középiskolákat. 45 tanintézet élt a lehetőséggel, az általuk nevezett 115 diákból 85 kapott meghívást felkészítőjével együtt a díjkiosztásra. Iskolánkból Bartalos Márk III.DP osztályos tanulónk kapott tehetségdíjat a programozási versenyeken elért eredményeiért.

   • Kontakty

    • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
    • skola@spsenz.sk
    • Komárňanská 28 035/6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt ) 035/6418 256 - sekretariát, fax 035/6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, PaedDr. Lucia Takácsová) 035/6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová) 035/6418 516 - mzdárka/personalistka 035/6418 516 - účtovníčka 035/6418 515 - hospodárka 035/6406 100 - vedúca školskej jedálne
    • Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky kód školy ........ SPSE S.A. Jedlika - 648 301, OA - 646 107 IČO.................. 00012 432
    • jgyurikova@spsenz.sk
   • Prihlásenie