• Návšteva parlamentu
     • Návšteva parlamentu

     • V pondelok 15.apríla 2019 sa žiačky III.AA triedy zúčastnili exkurzie do Národnej rady SR, kde mali možnosť pozrieť si priestory parlamentu a oboznámiť sa s jeho fungovaním. Keďže sa v tento deň schôdza parlamentu nekonala, mohli si bez toho, aby nerušili, pobudnúť na parlamentnom balkóne. Tu si vypočuli veľmi pútavý výklad o histórii nášho štátu, vývoji našej ústavy a diskutovali o niektorých aktuálnych otázkach v oblasti spoločenského života.

    • Súťaž Mladý Európan 2019
     • Súťaž Mladý Európan 2019

     • Do súťaže Mladý Európan 2019 ,ktorej regionálne kolo sa konalo 10.apríla 2019, sa zapojili tri žiačky III.AA triedy N.Vargová A.Švajcerová, B.Virágová..

      Organizátorom súťaže bolo regionálne informačné centrum Europe  Direct.v Komárne,kde si stredné školy zmerali sily vo vedomostiach o krajinách Európskej únie.Otázky o voľbách do Európskeho parlamentu, 10.výročia prijatia spoločnej meny euro ,15.výročia vstupu SR do EU.

      Naše žiačky absolvovali vedomostný test, jazykovú krížovku a umiestnili sa na 8. mieste z 15 -tich.

      Gratulujeme a ďakujeme za účasť.

    • MO Nové Zámky v orientačnom behu
     • MO Nové Zámky v orientačnom behu

     • Dňa 16.04.2019 sa žiaci a žiačky našej školy zúčastnili Majstrovstiev okresu Nové Zámky v orientačnom behu. Našu školu reprezentovali 4 žiaci a 4 žiačky. Žiačky postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční v Nitre.

      Na tejto súťaži sme dosiahli nasledovné umiestnenie

      Kategória družstvá/dievčatá:

      1.miesto: Barbara Szabóová, Csilla Szabóová, Rebeka Szabóová, Viktória Virágová -  II.DA

      Kategória jednotlivkyne:

      1.miesto- Csilla Szabóová -II.DA

      2.miesto- Viktória Virágová - II.DA

      3.miesto- Barbara Szabóová - II.DA

      Kategória družstvá/chlapci:

      3.miesto: Andrej Žiačik, Patrik Illéš- I.AE, Tamáš Bagin-I.AI, Marko Levák -II.BE

      Víťazom srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

    • INFOPROG 2019
     • INFOPROG 2019

     • V gymnáziu Fiľakovo, v dňoch 11. - 12. apríla 2019 sa usporiadala medzinárodná súťaž v informatike INFOPROG. Aj súčasný 24. ročník, priniesol výrazné úspechy našich žiakov.
       

      Výsledky súťaže na celoslovenskej úrovni:

      Márk Bartalos z triedy III.DP – 2. miesto v programátorskej kategórii A.

      Udvaros Anna z triedy II.IT – 2. miesto v používateľskej kategórii B.

      Naša škola v celoštátnom finále obsadila 3. miesto.

       

      Výsledky súťaže na medzinárodnej úrovni:

      Márk Bartalos z triedy III.DP – 3. miesto v programátorskej kategórii A.

       

      Attila Essek z triedy III.DP – 1. miesto v podkategórii: prezentácia.


      Gratulujeme našim súťažiacim!

      A füleki gimnáziumban, 2019. április 11-12. között valósult meg az INFOPROG nemzetközi informatikai verseny. Az idei, 24. évfolyamban is kiemelkedő eredményeket értek el diákjaink.
       

      Versenyeredmények országos szinten:

      Márk Bartalos (III.DP) – 2. hely az „A” programozói kategóriában

      Udvaros Anna (II.IT) – 2. hely a „B” felhasználói kategóriában

      Iskolánk a 3. helyet szerezte meg a résztvevő intézmények közül.

       

      Verseny eredmények nemzetközi szinten:

      Márk Bartalos (III.DP) – 3. hely az „A” programozói kategóriában

       

      Attila Esek (III.DP) – 1. hely a „bemutató” alkategóriában

       

      Gratulálunk a versenyzőinknek!

    • NAG 2019
     • NAG 2019

     • Dňa 22.3.2019 sa na pôde Technickej Univerzity v Košiciach konala celoslovenská "olympiáda" budúcich sieťových špecialistov - Networking Academy Games (NAG 2019). Súťažilo sa v dvoch kategóriách:

      1. UNI - súťaž jednotlivcov (22 súťažiacich jednotlivcov)

      2. HS3 - súťaž trojíc družstiev (24 súťažiacich družstiev).

      Každý účastník musel absolvovať teoretický test a vyriešiť súťažné úlohy pre jednotlivé kategórie. Body z jednotlivých úloh sa v danej kategórii na záver sčítali a stanovili výsledné poradie súťažiacich. Naši žiaci opäť výborne zabodovali a vyhrali obidve z kategórií v zložení:

      UNI - 1. miesto Adam Zilizi (IV.IT)

      HS3 - 1. miesto Adam Zilizi, Róbert Slamka a Richard Baláž (všetci zo IV.IT)

      Viac sa môžete dozvedieť na https://netacad.sk/vysledkova-listina-nag2019/#1553505491086-a84d931e-d452

      Víťazom srdečne gratulujeme!

      FOTO

    • Vzdelávanie v rámci finančnej gramotnosti-spotrebiteľské správanie
     • Vzdelávanie v rámci finančnej gramotnosti-spotrebiteľské správanie

     • Dňa 28. 3. 2019 k nám zavítal pán Mgr. Pavel Pavlovkin, právny poradca Európskeho spotrebiteľského centra v SR (ktoré funguje pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR) a v rámci zaujímavej prednášky oboznámil žiakov 1., 2. a 3. ročníka ELE a IST s problematikou spotrebiteľského správania v oblasti nakupovania na internete, riešenia spotrebiteľských sporov, odstupovania od kúpnych zmlúv a platenia na internete. Prednáška bola zaujímavá a hlavne užitočná. Získané poznatky poslúžia každému pri riešení spotrebiteľských sporov.

   • Kontakty

    • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
    • skola@spsenz.sk
    • Komárňanská 28 035/6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt ) 035/6418 256 - sekretariát, fax 035/6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, PaedDr. Lucia Takácsová) 035/6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová) 035/6418 516 - mzdárka/personalistka 035/6418 516 - účtovníčka 035/6418 515 - hospodárka 035/6406 100 - vedúca školskej jedálne
    • Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky kód školy ........ SPSE S.A. Jedlika - 648 301, OA - 646 107 IČO.................. 00012 432
    • jgyurikova@spsenz.sk
   • Prihlásenie