• SOČ krajské kolo
     • SOČ krajské kolo

     • Vyhodnotenie XXXXI. ročníka krajského kola SOČ

               A opäť sme uspeli. Dňa 27. marca 2019  sa uskutočnilo KK SOČ v SPŠ strojníckej a elektrotechnickej  ul.Fraňa Kráľa v Nitre. Zišli sa tu študenti z celého Nitrianskeho kraja, aby presvedčili členov hodnotiacich komisií o tom, že práve ich práca je v danom odbore najlepšia. Našu školu reprezentovalo 8 študentov. Na popredných  miestach sa umiestnili nasledovní študenti a to:

      Róbert Slamka                              IV.IT                        1. miesto

      s prácou „Aquamat s webovým rozhraním “

      v súťažnom odbore č. 11 - Informatika

      Richard Kováč, Marco Pintér    IV.IT                        2. miesto

      s prácou „DroneLogger “

      v súťažnom odbore č. 12 – Elektrotechnika a hardware

      FOTO

      Srdečne blahoželáme,  práce  postupujú do celoslovenského kola SOČ.


      Celoštátna prehliadka sa uskutoční :

       23. - 26. apríla 2019   Stredná odborná škola automobilová Košice                                                                         

    • Sudoku
     • Sudoku

     • Dňa 26. marca 2019 sa uskutočnila na našej škole už tradičná súťaž v riešení S U D O K U  na čas. Zúčastnilo sa jej 36 žiakov  z rôznych tried. Súťažiaci riešili 5 úloh s rôznou obtiažnosťou. Každá úloha bola obodovaná iným počtom bodov. Taktika súťažiacich bola rôzna.  Poradie víťazov na prvých piatich miestach je nasledovné:

      1. Diana Sedláčková – IV.AA

      2. Frederika Müllerová – III.AA

      3. Anikó Hulkóová – III.AA

      4. Dominika Tomaščinová – IV.IT

      5. Jozef Balko – III.IT         

      Víťazom blahoželáme a želáme veľa úspechov a správnych riešení!

      foto

    • Súťaž 3D modelovania
     • Súťaž 3D modelovania

     • Celoslovenská súťaž sa konala v oblasti profesionálneho 3D modelovania. Vyhlasovateľom súťaže je Centrum vedecko-technických informácií SR pod záštitou MŠ SR.  Celoštátne kolo bolo realizované 21. marca 2018 v priestoroch CVTI SR na ulici Tajovského 25  v Banskej Bystrici za účasti najlepších žiakov stredných škôl z jednotlivých krajov SR.

      Z našich žiakov zo školského kola postúpil Richard Kováč, žiak IV.IT triedy. V krajskom kole zožal ďalší úspech a do celoštátneho kola postúpil ďalej ako najlepší z Nitrianskeho kraja. Richard v celoštátnom kole, získal 102 bodov z možných 110 a takto sa dostal na 2. miesto. Jeho výsledok je ešte cennejší, lebo súťažil s najlepšími žiakmi zo strojárskych priemyselných škôl.

    • MATEMATICKÝ NÁBOJ
     • MATEMATICKÝ NÁBOJ

     • Dňa 22. marca 2019 sa naša škola zapojila do medzinárodnej súťaže Matematický Náboj.

      Matematický Náboj je medzinárodná súťaž družstiev v riešení stredoškolských matematických príkladov. Tento rok sa okrem slovenských tímov zapojili aj školy z Českej republiky, Rakúska, Maďarska, Poľska, Nemecka, Veľkej Británie, Fínska, Ruska, Švajčiarska a Rumunska.

      Súťažili päťčlenné tímy stredoškolákov, ktoré reprezentovali jednotlivé školy. Súťaž prebieha štafetovou formou – za každú správne vyriešenú úlohu dostane družstvo novú. Cieľom je v časovom limite 2 hodín vypočítať čo najviac príkladov.

      Tímy súťažili v dvoch kategóriách, Juniori a Seniori.

      V kategórii Juniori nás reprezentovali: Filip Bálint (II.AI), Leo Bauko (II.AI), Kristián Lukacsovics (II.AI), Richard Hankó (I.AI), Adam Hadar (I.AI).

      V kategórii Seniori reprezentovali našu školu: Martin Takács (IV.IT), András Zemes (IV.IT), Maroš Sztolarik (IV.IT), Ľubomír Szabo (IV.IT), Matúš Bolemant (III.IT).

      Ďakujeme im za vzornú reprezentáciu.

    • PyCon 2019
     • PyCon 2019

     • Dňa 22. 3. 2019 sme sa s niekoľkými žiakmi z I.AI zúčastnili na odbornej programátorskej konferencii PyCon 2019 v Bratislave. Vypočuli sme si prednášky a workshopy odborníkov z Google, Cambridge a iných, ktoré sa týkali programovania v Pythone a jeho reálneho využitia v praxi. Prednášky boli v angličtine, takže sme mali možnosť overiť si našu úroveň angličtiny vzhľadom na porozumenie odborných tém v cudzom jazyku.Pri tom obrovskom množstve informácií a zážitkov, nám organizátori pripravili darčeky a výborný obed a najviac budeme spomínať na vynikajúce palacinky, tie nemali chybu.   Ďakujeme škole a nadácii, že nám umožnili zúčastniť sa na tomto jedinečnom podujatí. Už teraz sa tešíme na budúci ročník a budeme radi, ak sa k nám na budúci rok pridajú aj ďalší nadšení Pythonisti z radov žiakov našej školy.

    • MATEMATICKÝ KLOKAN
     • MATEMATICKÝ KLOKAN

     • Dňa 21. marca 2019 sa uskutočnila medzinárodná matematická súťaž KLOKAN. Z našej školy sa zapojilo 38 žiakov.

      Súťažili sa v dvoch kategóriách:        Kadet O12 – žiaci 1. a 2. ročníka

      Junior O34 -  žiaci 3. a 4. ročníka

      Výsledky budú zverejnené 10. apríla 2019.

    • Jihlava - matematická súťaž družobných škôl Jihlava
     • Jihlava - matematická súťaž družobných škôl Jihlava

     • Dňa 19. marca 2019 sa uskutočnila v Jihlave matematická súťaž, ktorej sa zúčastnili družstvá z družobných škôl SŠ PTA Jihlava, PÁGISZ Győr a SPŠE S.A.Jedlika. Súťažili trojčlenné družstvá, pričom našu školu reprezentovali:

      Adrián Kálazi (IV.AP), Ľubomír Szabo (IV.IT) a Maroš Sztolarik (IV.IT).

      Úlohy boli zamerané na matematiku a logiku.

      V súťaži družstiev sme sa umiestnili na 2.mieste, v súťaži jednotlivcov Adrián Kálazi obsadil 3.miesto.

      Všetkým ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a kolegom z Jihlavy za perfektnú organizáciu.

    • Súťaž z účtovníctva
     • Súťaž z účtovníctva

     • Dňa 19. februára 2019 sa uskutočnila súťaž z účtovníctva pre OA. Žiačky riešili súvislý príklad na založenie firmy pomocou účtovného programu POHODA v podvojnom účtovníctve. Ich úlohou bolo zostaviť súvahu, vystaviť faktúry, príjmové a výdavkové pokladničné doklady, zaúčtovanie účtovných prípadov súvisiacich s podnikateľskou činnosťou firmy, praktické ekonomické výpočty miezd, odpisov majetku a kalkulácií nákladov. Gratulujeme!

       

      Obchodná akadémia

      1. miesto:  Dominika Baková, IV. AA
      2. miesto:  Veronika Pálinkášová, IV. DA                                                          Simona Bojková, IV. AA
      3. miesto:   Lucia Bojková, IV. AA
   • Kontakty

    • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
    • skola@spsenz.sk
    • Komárňanská 28 035/6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt ) 035/6418 256 - sekretariát, fax 035/6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, PaedDr. Lucia Takácsová) 035/6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová) 035/6418 516 - mzdárka/personalistka 035/6418 516 - účtovníčka 035/6418 515 - hospodárka 035/6406 100 - vedúca školskej jedálne
    • Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky kód školy ........ SPSE S.A. Jedlika - 648 301, OA - 646 107 IČO.................. 00012 432
    • jgyurikova@spsenz.sk
   • Prihlásenie