• Pekná maďarská reč
     • Pekná maďarská reč

     • Dňa 28.1.2019 sme na našej škole zorganizovali školské kolo súťaže Pekná maďarská reč. Po úspešnom ukončení súťaže porota rozhodla, že na krajskom kole budú našu školu reprezentovať nasledovní žiaci:

      Kiss Farkas Bence zo IV.DZ a Gyula Kurucz z III.DZ.

      Umiestnenia ostatných žiakov boli nasledovné:

      2. miesto za ELE Kristóf Árvai z II.DI, 2. miesto za OA Letícia Gyulaiová z II.DA

      3. miesto za ELE Adam Rumpli z I.DI, 3. miesto za OA a Barbara Szabóová z II.DA a Vlahy Laura z I.DA.

       

      Okrem nich sme ocenili aj ďalších dvoch žiakov, za najlepšie prečítaný text Benedeka Komzsíka z I.DI a za najlepšiu tvorbu súvislého ústneho prejavu žiačku II.DA, Csenge Kiss.

      Všetkým blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!

       

      2019. január 28-án rendeztük iskolánkon a Szép Magyar Beszéd iskolai fordulóját. A verseny sikeres befejezése után a zsűri úgy döntött, hogy a következő tanulók képviselik majd iskolánkat a kerületi fordulón:

      Kiss Farkas Bence IV.DZ és Kurucz Gyula  III.DZ osztályos tanulók.

      2. helyezés (ELE) Árvai Kristóf, II.DI és (OA) Gyulai Letícia II.DA osztályos tanulók.

      3. helyezés (ELE) Rumpli Ádám, I.DI és (OA) Szabó Barbara II.DA és Vlahy Laura I.DA osztályos tanulók.

      Az idén első alkalommal különdíjakat is osztottunk, mégpedig „a legjobb felolvasó“ Komzsík Benedek I.DI osztályos tanuló lett, valamint „a legjobb szövegalkotó“ Kiss Csenge, a II.DE osztály tanulója lett.

      Mindenkinek szívből gratulálunk, és a további fordulókhoz sok sikert kívánunk!

    • 10. študentský ples
     • 10. študentský ples

     • Dňa 24. januára 2019 sa v Csemadoku uskutočnil už tradičný, tento krát jubilejný 10. študentský ples. Organizátormi boli žiaci II.DA triedy s triednou učiteľkou Mgr. Emőke Benkovou, ktorí celú miestnosť nádherne vyzdobili. Prítomných potešili krásnym kultúrnym programom v podaní Laury Vlahyovej z I.DA, ktorá vystúpila  krásnym spevom a hrou na gitare , Mária Nagyová z I.DA so svojim tanečným partnerom očarili  s ukážkou štandardných tancov, Adam Rumpli z I.DI a jeho tanečná partnerka roztlieskali prítomných latinsko – americkými tancami. Každý, kto si zakúpil lístok do tomboly, mohol vyhrať z bohatej ponuky cien. Po chutnej večeri sa uskutočnila voľba kráľovnej a kráľa plesu. Kráľovnou sa stala Jázmin Bartalosová z II. DA a kráľom Viktor Czompó, z III.DZ  triedy.  Nakoľko do tanca hrala kapela Atlantic4ever, nálada bola vynikajúca.

      foto

      2019. január 24-én immár 10. alkalommal került megrendezésre a II.DA osztály, és osztályfőnökük, Benko Emőke szervezésében a hagyományos, idén jubileumi  diákbál a Csemadok dísztermében. A vendégeket gazdag kultúrprogram várta, Vlahy Laura a II.DA osztályból énekkel és gitárjátékkal aratott sikert,  Nagy Mária és táncpartnere standard táncokkal, Rumpli Ádám és partnere pedig latin – amerikai táncbemutatóval gyönyörködtette a bálozó közönséget. Mindenkit, aki tombolát vásárolt, gazdag nyeremények sora várta. Az est fénypontja a bálkirály és bálkiránynő választása volt. Az idei címet Bartalos Jázmin a II.DA -ból és Czompó Viktor a III.DZ- ből nyerte el. A kitűnő báli hangulatról az Atlantic4ever  zenekar gondoskodott.

       

    •                  SOČ
     • SOČ

     • Stredoškolská odborná činnosť

      Prekonaj sám seba a ukáž, že máš talent, tvorivé myslenie a odborné vedomosti

      Dňa 4. marca 2019 sa uskutoční školské kolo SOČ

      Čo môžeš získať?

      • Skvelý pocit, že vieš viac
      • Hodnotné vecné ocenenia
      • Ak chceš pokračovať v štúdiu výhody pri prijatí na VŠ
      • Možnosť prezentácie SR na svetových výstavách
      • Možnosť účasti na medzinárodných vedeckých fórach a prezentáciách

       

      Zapoj sa do súťaže SOČ.

      Tvoja práca by mala riešiť teoretickú alebo praktickú úlohu z oblasti prírodných vied, techniky, zdravotníctva, ekonomiky, ekológie, spoločenských a humanitných vied, histórie, kultúry, umenia, politológie, právnych vied a iných.

      Možnosti sú neobmedzené a odbory v ktorých môžeš súťažiť nasledovné:

      Vyhlásené súťažné odbory súťaže Stredoškolská odborná činnosť

      41. ročník

      Školský rok 2018/2019

       

      01 – Problematika voľného času

      02 -  Matematika, fyzika

      03 – Chémia, potravinárstvo

      04 -  Biológia

      05 – Životné prostredie, geografia, geológia

      06 -  Zdravotníctvo a farmakológia 

      07 – Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné, vodné hospodárstvo)

      08 – Cestovný ruch, hoteliérstvo, gastronómia

      09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava

      10 -  Stavebníctvo, geodézia, kartografia

      11 – Informatika

      12 – Elektrotechnika a hardware

      13 – História, filozofia, právne vedy

      14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

      15 -  Ekonomika a riadenie

      16 -  Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

      17 – Pedagogika, psychológia, sociológia

       

      Podmienky súťaže

       

      • do krajského kola postupujú práce na 1.-2. mieste z každého odboru (pozri prílohu),
      • počet riešiteľov jednej práce maximálne 3 (1 autor + 2 spoluautori),
      • pri prácach písaného textu bez príloh(grafy, tabuľky, foto atď.....) maximálne 25 strán (Vzor_SOC_2019.doc)

       

      Neváhaj a svoju účasť oznám  metodikovi SOČ (Ing. Danácsová)

    • Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku
     • Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku

     • Dňa 17. januára 2019 sa na Gymnáziu v Nových Zámkoch uskutočnilo okresné kolo Olympiády z nemeckého jazyka.

      Naši dvaja žiaci Daniel Kazán Andrej Kuchta reprezentovali našu školu v kategórii 2D a umiestnili sa nasledovne:

       

      Daniel Kazán, žiak triedy IV.AP získal 1. miesto,

      Andrej Kuchta, žiak triedy I.AI získal 2. miesto a tým obidvaja postupujú do krajského kola.

       

       

       Srdečne blahoželáme a držíme im palce!

    • Vianočná akadémia
     • Vianočná akadémia

     • Žiaci a učitelia našej školy si znovu po roku  mohli navodiť  pravú vianočnú atmosféru  tradičnou vianočnou akadémiou. K Vianociam neodmysliteľne patrí radosť, veselosť, zábava a dobrá nálada a to všetko nám vystúpenia  žiakov vo veľkej dávke dopriali. Dokázali nám, že  sú  kreatívni, umelecky nadaní, dokážu si zo seba spraviť srandu, vedia spievať, hrať, a tancovať.  Dúfame, že ste sa dostatočne zabavili, odreagovali a naladili na vianočnú vlnu. 

      foto

   • Kontakty

    • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
    • skola@spsenz.sk
    • Komárňanská 28 035/6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt ) 035/6418 256 - sekretariát, fax 035/6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, PaedDr. Lucia Takácsová) 035/6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová) 035/6418 516 - mzdárka/personalistka 035/6418 516 - účtovníčka 035/6418 515 - hospodárka 035/6406 100 - vedúca školskej jedálne
    • Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky kód školy ........ SPSE S.A. Jedlika - 648 301, OA - 646 107 IČO.................. 00012 432
    • jgyurikova@spsenz.sk
   • Prihlásenie