• Deň otvorených dverí Železničnej spoločnosti Slovensko a.s.
     • Deň otvorených dverí Železničnej spoločnosti Slovensko a.s.

     • Dňa 28.11.2018 sa 10 žiakov z III.AP a 10 žiakov z III.AZ zúčastnilo na Dni otvorených dverí Železničnej spoločnosti Slovensko a.s., ktoré sa uskutočnilo v depe a v opravovni vozňov v Nových Zámkoch. Odborní zamestnanci žiakom ukázali možnosti kariérneho rastu v ŽSSK. Mali možnosť nahliadnuť do interného prostredia depa a do opravovní vozňov, do hnacích koľajových vozidiel, do kabíny rušňovodiča. Zamestnanci železníc na týchto pracovných miestach vykonávajú profesie ako rušňovodič, elektromechanik, zámočník dráhových vozidiel a rôzne iné.    

    • Exkurzia Volkswagen Slovakia
     • Exkurzia Volkswagen Slovakia

     • V utorok 27.11. 2018 sa žiaci z II.AE a II.BE zúčastnili návštevy podniku Volkswagen Slovakia. Témou našej prehliadky bola elektromobilita a hybridný pohon.

      Prehliadka začala prezentáciou v priestoroch Auto Fóra, kde si návštevníci môžu  zblízka obzrieť vystavené modely áut, prezrieť si ich interiér, či sadnúť si za volant. 

      Potom sme boli rozdelení do troch skupín, každý z nás dostal slúchadlá, aby dobre počul svojho sprievodcu a vybrali sme sa do výrobných hál.  Počas celej prehliadky sme boli informovaní o  technických detailoch  a  o tom, čo zaujímavé si máme všímať. Zaujala nás dokonalá organizácia práce premyslená do najmenšieho detailu, neuveriteľný poriadok a čistota na každom pracovisku, vysoká produktivita práce, ktorá je priebežne sledovaná a zobrazovaná na monitoroch.

       Bolo pôsobivé vidieť, ako veľké roboty ľahko a rýchlo manipulovali s dielmi karosérie a ako v praxi vyzerá sériová výroba.

      Prehliadka, ktorú sme absolvovali vo Volkswagene je rozhodne niečo, čo sa oplatí vidieť!

    • Školské kolo Olympiády z nemeckého jazyka
     • Školské kolo Olympiády z nemeckého jazyka

     • Dňa 23.11.2018 sa v našej škole konalo školské kolo olympiády z nemeckého jazyka. 9 študentov si overilo svoje vedomosti v písomnej časti, ktorá pozostávala z počúvania s porozumením, čítania s porozumením, zo slovnej zásoby a  jazykových štruktúr. V ústnej časti súťažiaci tvorili príbeh k obrázkom a diskutovali o danej téme. Študenti preukázali svoje výborné vedomosti z nemeckého jazyka. Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a víťazom držíme palce na okresnom a krajskom kole.

      Umiestnenie žiakov:

      V kategórii 2A : Tóthová Beatrix  - I.DA

      V kategórii 2B:   Gabriela Sablová a Alexandra Badalová  - žiačky IV.AA

      V kategórii 2D:   1.miesto-  Daniel Kazán- IV.AP- postup do okresného kola

                                 2.miesto- Andrej Kuchta – I.AI – postup do okresného kola

                                 3. miesto- Tomáš Krajmer- I.AE

      Srdečne blahoželáme!

    • Návšteva múzea holokaustu v Seredi
     • Návšteva múzea holokaustu v Seredi

     • Dňa 19. 11.2018 sme sa 40 žiaci našej školy zúčastnili spoločensko- vednej exkurzie, v múzeu holokaustu v Seredi. Múzeum vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora, ktoré predstavuje autentické miesto viažuce sa k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky na Slovensku počas druhej svetovej vojny na Slovensku. Zaujali nás dobové dokumenty, fotografie a predmety,  ktoré súviseli s prenasledovaním Židov na Slovensku. Vypočuli sme si aj prednášku, do ktorej sme sa aktívne zapájali, čím sme preukázali svoje veľmi dobré vedomosti z histórie.  Zároveň sme si uvedomili, aké dôležité je poučiť sa z chýb niektorých historických udalostí a vážiť si slobodu a demokraciu.

    • Školské kolo Olympiády z anglického jazyka
     • Školské kolo Olympiády z anglického jazyka

     • Vo štvrtok 22. novembra 2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády z anglického jazyka. Olympiády sa zúčastnilo 31 študentov, ktorí súťažili v 2 kategóriách. Prihlásení študenti si najprv overili svoje vedomosti v písomnej časti. Súťaž pokračovala ústnou prezentáciou pri tvorení príbehu na základe predloženého obrázka a krátkym dialógom. Študenti preukázali naozaj výborné znalosti jazyka vo všetkých zručnostiach. Zároveň treba poďakovať všetkým, ktorí sa školského kola zúčastnili a zmerali si sily s rovesníkmi z iných tried.
      Víťazom jednotlivých kategórií prajeme veľa úspechov na okresnom a krajskom kole.

      Kategórie                

      2A (1- 2. Ročník OA)

      1. miesto – Srna Eszter – II. DA – Postup do okresného kola
      2. miesto – Erkélyi Enikő – I. DA
      3. miesto – Takács Réka – II. DA

      2D (1- 4. Ročník  ELE, TIS, IT)

      1. miesto – Zemes András – IV. IT – Postup do okresného kola
      2. miesto – Benes Dávid – III.IT
      3. miesto – Nagyová Miriam – III.IT

       

                                            Víťazom srdečne blahoželáme!

       

    • Prednáška o zdravej výžive
     • Prednáška o zdravej výžive

     • Dňa 7. 11. 2018 k nám zavítala nutričná špecialistka Ing. Mária Markeová, ktorá sa stretla so žiakmi 2. a 3. ročníka na prednáške spojenej s diskusiou na tému zdravej výživy a životosprávy stredoškolákov. Prednáška sa uskutočnila v súlade s Programom prevencie obezity na našej škole, ktorý vychádza z Národného akčného plánu na prevenciu obezity na roky 2015 – 2025. 

    • Študentská kvapka krvi
     • Študentská kvapka krvi

     • Naša škola sa pravidelne zúčastňuje Študentskej kvapky krvi.

      13.11.2018 sme znovu navštívili Národnú transfúznu stanicu v Nových Zámkoch s odhodlaním pomôcť všetkým, ktorí to potrebujú.

      Krv je jediná nenahraditeľná tekutina a najvzácnejší dar, aký sa dá poskytnúť. Dar, ktorý môže zachrániť život.

      Všetkým 33 žiakom, ktorí sa tejto akcie zúčastnili , patrí veľká a úprimná vďaka.

   • Kontakty

    • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
    • skola@spsenz.sk
    • Komárňanská 28 035/6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt ) 035/6418 256 - sekretariát, fax 035/6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, PaedDr. Lucia Takácsová) 035/6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová) 035/6418 516 - mzdárka/personalistka 035/6418 516 - účtovníčka 035/6418 515 - hospodárka 035/6406 100 - vedúca školskej jedálne
    • Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky kód školy ........ SPSE S.A. Jedlika - 648 301, OA - 646 107 IČO.................. 00012 432
    • jgyurikova@spsenz.sk
   • Prihlásenie