• NAG 2018
     • NAG 2018

     • Dňa 15.6.2018 boli na výročnej konferencii v Starej Lesnej slávnostne odovzdané ceny našim žiakom zo súťaže NAG 2018. Pre zopakovanie. Naši žiaci sa umiestnili nasledovne:

      Prvé miesto v kategórii UNI - Adam Zilizi, z III.IT triedy

      Prvé miesto v kategórii HS3 – Adam Zilizi, Richard Baláž a Róbert Slamka, všetci z III.IT triedy

       

      Všetkým úprimne gratulujeme.

    • Poznaj slovenskú reč – celoštátne kolo
     • Poznaj slovenskú reč – celoštátne kolo

     • Dňa 7.6. 2018 sa žiak našej školy Adam Vágó z triedy III. DP zúčastnil celoštátneho kola súťaže Poznaj slovenskú reč pre žiakov základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským v Strednej odbornej škole stavebnej v Nových Zámkoch. V štyroch kategóriách súťažilo spolu 47 žiakov a náš žiak získal v III. kategórii pekné 5. miesto. Súťaž pozostávala z interpretácie vypočutého populárneho – náučného textu, zo samostatnej tvorby textu úvahového charakteru a jeho ústneho prednesu, zo samostatnej tvorby textu pomocou vytypovaných slov a jeho ústneho prednesu. Celoštátna komisia a členovia odborných porôt vysoko hodnotili prácu pedagógov, ich prístup k práci a k vyučovaniu slovenského jazyka a slovenskej literatúry. Je to jedna z foriem záujmovej činnosti žiakov, ktorá sa využíva pri procese skvalitňovania jazykovej pripravenosti žiakov v základných a stredných školách.  

    • Zo školy do sveta - Az iskolából a nagy világba
     • Zo školy do sveta - Az iskolából a nagy világba

     • Coming soon

      Dňa 21.6.2018 vás srdečne očakávame v  školskej jedálni  na  zážitkový deň – Zo školy do sveta kde sa naši žiaci, ktorí sa dostali do sveta vďaka svojim výsledkom v súťažiach  a jazykovým znalostiam  a účastníci programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgh podelia o svoje zážitky a skúsenosti s vami.

      Naši cestovatelia: Adam Zilizi, Richard Kováč, Péter Procházka, Adam Hegedűs, Adam Kostolányi III.IT

      Naši účastníci DofE: Vanesa Kociská II.BE, Peter Kabát III.IT, Patrik Klein III.AP, Martin Makai , Denis Peter Csanda, Patrik Sopko, Peter Meszáros IV.IT, Ladislav Polák IV.IT

      1. h – 3. ročník
      2. h – Ročník
      3. h  - 1. ročník

      foto

      2018. június 21-én az iskola éttermében várunk minden diákot, ahol  Az iskolából a nagyvilágba címmel élménybeszámolót tartanak azok a diákjaink, akik versenyeken elért eredményeiknek  és nyelvtehetségüknek köszönhetően eljutottak a nagyvilágba. Továbbá  az Edinburg Hercege Nemzetközi Díj résztvevői  osztják meg veletek  élményeiket, tapasztalataikat.

      Naši cestovatelia: Adam Zilizi, Richard Kováč, Péter Procházka, Adam Hegedűs, Adam Kostolányi III.IT

      DofE résztvevőink: Vanesa Kociská II.BE, Peter Kabát III.IT, Patrik Klein III.AP, Martin Makai , Denis Peter Csanda, Patrik Sopko, Peter Meszáros IV.IT, Ladislav Polák IV.IT

      1. óra – 3. évfolyam
      2. óra– évfolyam
      3. óra - 1. évfolyam
    • Výlet za odmenu
     • Výlet za odmenu

     • V dňoch 05.06. a 06.06.2018 sme sa zúčastnili Výletu reprezentantov našej školy v Jihlave, kde bolo úžasne. Cesta vlakom bola krátka, potom sme sa ďalej presúvali z Brna do Jihlavy divadelným autobusom. Veľmi sme sa tešili na mesto. Hotel, v ktorom sme boli ubytovaní, vyzeral krásne. No naše oči ihneď upútali staré budovy po celom námestí. Poobede sme mali možnosť absolvovať prehliadku v Horáckom divadle, videli sme zákulisie, šatne hercov, veľké aj malé divadelné pódium, sklady s rôznymi rekvizitami a skúšobne hercov. Pán riaditeľ divadla, inak absolvent našej školy, je veľmi príjemný človek a prehliadka sa niesla vo veľmi uvoľnenej a humornej atmosfére. Počas tohto dňa nás uchvátilo aj Jihlavské podzemí – katakomby, ktoré sa postupom času menia na jaskyňu. Sprievodkyňa nás informovala, že sa tu nachádza aj „duch“ a brána do druhej dimenzie, avšak pre krátkosť času sme to nestihli J. Vo večerných hodinách nás v Horáckom divadle čakalo divadelné predstavenie Jediný život, ktoré bolo dokonalé. Po predstavení sa nám naskytla možnosť mať besedu s hercami a režisérom tejto divadelnej hry. Na druhý deň sme si vychutnali čaj pred hotelom a potom sme išli na odbornú exkurziu do firmy Jihlavan, kde sa vyrábajú súčiastky do lietadiel. Tento výlet bol veľmi poučný a zaujímavý. Sme radi, že sme sa ho mohli zúčastniť.

      foto

   • Kontakty

    • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
    • skola@spsenz.sk
    • Komárňanská 28 035/6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt ) 035/6418 256 - sekretariát, fax 035/6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, PaedDr. Lucia Takácsová) 035/6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová) 035/6418 516 - mzdárka/personalistka 035/6418 516 - účtovníčka 035/6418 515 - hospodárka 035/6406 100 - vedúca školskej jedálne
    • Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky kód školy ........ SPSE S.A. Jedlika - 648 301, OA - 646 107 IČO.................. 00012 432
    • jgyurikova@spsenz.sk
   • Prihlásenie