• Súťaže k podujatiu Mladý tvorca
     • Súťaže k podujatiu Mladý tvorca

     • Na 26. ročníku udalosti Mladý tvorca sa uskutočnili aj súťaže pre žiakov v
      oblasti IT. Boli tri kategórie - MOBAPPS, Videohra, IT projekt pre IKT.
      Zúčastnili sme sa so šiestimi žiakmi - Patrik Michlian z I.AI, Emil Klučka zo
      IV.AP, Tomáš Koligyer, Daniel Paulovič, Patrik Sopko a Zámbó Adrián z triedy
      IV.IT. Uspieť sa nám nepodarilo, ale získali sme cenné skúsenosti do ďalšieho
      ročníka súťaže. Zúčastneným žiakom ďakujeme.
      

      foto

    • Matematický klokan
     • Matematický klokan

     • Dňa 19. marca 2018 sa uskutočnila medzinárodná matematická súťaž KLOKAN. Z našej školy sa zapojilo 18 žiakov. Absolútnym víťazom v kategórii Junior O34 – žiaci 3. a 4. ročníka SOŠ sa stal Adam Zilizi z  triedy III.IT, ktorý obsadil 1. miesto na Slovensku s úspešnosťou 100 %.

      Mimoriadny úspech dosiahli  aj žiaci:

      Ádám Plankó z triedy I.DE s percentilom 96,3

      Krisztián Szabó z triedy I.DI s percentilom 95,8

      Matúš Bolemant z triedy II. AE s percentilom 95,3

      Andrej Szalma z triedy III.IT s percentilom 95,3

      Adrián Kálazi z triedy III.AP s percentilom 93,9

      K vynikajúcemu výsledku im gratulujeme a prajeme veľa podobných úspechov aj v budúcnosti.

    • Celoslovenská súťaž v 3D modelovaní
     • Celoslovenská súťaž v 3D modelovaní

     • Celoslovenská súťaž sa konala v oblasti profesionálneho 3D modelovania. Vyhlasovateľom súťaže je Centrum vedecko-technických informácií SR pod záštitou MŠ SR.  Celoštátne kolo bolo realizované 27. marca 2018 v priestoroch CVTI SR na ulici Tajovského 25  v Banskej Bystrici za účasti najlepších žiakov stredných škôl z jednotlivých krajov SR.

      Z našich žiakov zo školského kola postúpili Richard Kováč a Marco Pintér, žiaci III.IT triedy. Richard Kováč postúpil ďalej do celoštátneho kola ako najlepší z Nitrianskeho kraja. Richard zvíťazil aj v celoštátnom kole, kde získal aj bonusové body a takto sa dostal na 1. miesto s vyše 100%-ným výsledkom. Jeho výsledok je o to cennejší, nakoľko zvíťazil medzi najlepšími žiakmi zo strojárskych priemyselných škôl.

      Súťaž bola vyhlásená a podporovaná v rámci projektu „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21.storočie“ a takto Richard získal pre našu školu cenné body aj v rámci tohto projektu.

    • Súťaž Networking Academy Games (NAG) 2018
     • Súťaž Networking Academy Games (NAG) 2018

     • Dňa 22.3.2018 sa 6 žiakov našej školy zúčastnilo celoštátneho kola súťaže Cisco sieťových akadémií “NAG 2018” konaného v priestoroch TU Košice. Súžaž sa konala v dvoch kategóriách: HS3 a UNI, v ktorých sa naši žiaci umiestnili nasledovne:

      Kategória HS3 - programovanie a riešenie problémov počítačových sietí na reálnych sieťových zariadeniach – družstvá troch žiakov.

      Adam Zilizi, Róbert Slamka a Richard Baláž z III.IT – prvé miesto z 24 družstiev Slovenska

      Matej Mokráš, Daniel Paulovič a Matej Cimmerman zo IV.IT – šieste miesto z 24 družstiev Slovenska

      Kategória UNI – programovanie a riešenie problémov počítačových sietí na reálnych zariadeniach – jednotlivci

      Adam Zilizi z III.IT  (druhý) a Matej Mokráš  zo IV.IT (ôsmy) zo 17 súťažiacich.

      Výsledky sú zverejnené na: http://www.netacad.sk/podujatia/nag2018/vysledky. Oficiálne vyhodnotenie súťaže bude 14.-16. júna 2018 na výročnej konferenicii Cisco sieťových akadémií z Čiech a Slovenska v Tatrách.

      foto

   • Kontakty

    • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
    • skola@spsenz.sk
    • Komárňanská 28 035/6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt ) 035/6418 256 - sekretariát, fax 035/6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, PaedDr. Lucia Takácsová) 035/6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová) 035/6418 516 - mzdárka/personalistka 035/6418 516 - účtovníčka 035/6418 515 - hospodárka 035/6406 100 - vedúca školskej jedálne
    • Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky kód školy ........ SPSE S.A. Jedlika - 648 301, OA - 646 107 IČO.................. 00012 432
    • jgyurikova@spsenz.sk
   • Prihlásenie