• Matematický náboj
     • Matematický náboj

     • Dňa 23. marca 2018 sa naša škola zapojila do medzinárodnej matematickej súťaže Náboj.

      Náboj prebiehala súčasne v mestách Białystok, Bratislava, Budapest, Constanta, Edinburgh, Gdańsk, Košice, Kraków, Linz, Opava, Passau, Praha, Veszprém, Warszawa, Wrocław. V jednotlivých miestach sa súťaž vyhodnocovala zvlášť a v celkovom záverečnom poradí si mohli študenti porovnať svoje výsledky s ostatnými tímami vo svojej krajine a aj v medzinárodnom rebríčku.

      Súťažili päťčlenné tímy stredoškolákov, ktoré reprezentovali jednotlivé školy. Súťaže sa zúčastnili väčšinou gymnáziá a niekoľko stredných odborných škôl. Celá súťaž trvala 120 minút, počas ktorých sa tímy snažili vyriešiť čo najviac príkladov.

      Tímy súťažili v dvoch kategóriách, Juniori a Seniori.

      V kategórii Juniori nás reprezentovali: Denis Ivan (I.IT), Filip Bálint (I.IT), Leo Bauko (I.IT), Kristián Lukacsovics (I.IT), Dominik Šlahor (I.IT).

      V kategórii Seniori reprezentovali našu školu: Martin Takács (III.IT), András Zemes (III.IT), Andrej Szalma (III.IT), Adrián Kálazi (III.AP), Patrik Klein (III.AP).

      Za vzornú reprezentáciu našej školy všetkým zúčastneným ďakujeme.

    • Lyžiarsky kurz
     • Lyžiarsky kurz

     •        V dňoch 18.02.-28.02.2018 absolvovali naši žiaci lyžiarsky výcvik. Vzhľadom na veľký počet zúčastnených žiakov sme zorganizovali dva turnusy. Lyžiarsky výcvik sa uskutočnil nádhernom prostredí lyžiarskeho strediska Ski Telgárt, ktoré ponúka ideálne podmienky pre potreby lyžiarskych kurzov.

      Cieľom lyžiarskeho výcviku bolo, aby si začiatočníci osvojili základné lyžiarske pohybové zručnosti. Zdatnejší žiaci sa zdokonaľovali v lyžovaní pod vedením skúsených inštruktorov. Cieľ úspešne splnili všetci žiaci napriek chladnému počasiu, ktoré tu vládlo.

    • Súťaž z účtovníctva
     • Súťaž z účtovníctva

     • Dňa 1. marca 2018 sa uskutočnila súťaž z účtovníctva pre OA a TIS. Žiaci riešili súvislý príklad na založenie firmy pomocou účtovného programu POHODA v podvojnom účtovníctve. Ich úlohou bolo zostaviť súvahu, vystaviť faktúry, príjmové a výdavkové pokladničné doklady, zaúčtovanie účtovných prípadov súvisiacich s podnikateľskou činnosťou firmy, praktické ekonomické výpočty miezd, odpisov majetku a kalkulácií nákladov. Gratulujeme!

      Obchodná akadémia IV. DA trieda

      1. miesto:       Evelyn Ficzová
      2. miesto:       Noémi Erkélyiová
      3. miesto:       Dominika Čermanová

       

                 TIS     IV. AT trieda

      1. miesto:       Rebeka Bachorecová
      2. miesto:       Sandra Szabóová
      3. miesto:       Silvia Hegedüšová
    • ENERSOL SK 2018
     • ENERSOL SK 2018

     • Dňa 23. 03. 2018 sa v SOŠ technickej, ul. 1.mája 22, Zlaté Moravce uskutočnilo krajské kolo súťaže ENERSOL SK 2018. Hlavným cieľom súťaže bolo poskytnutie informácií o obnoviteľných zdrojoch energie, znižovaní skleníkových plynov, úspor energie a predvádzanie výrobkov žiakov, ktoré vytvorili k danej problematike.

      Súťažné práce žiakov boli rozdelené do 3 kategórií:

      • hlavná kategória,
      • tvorivá kategória,
      • propagačná kategória.

      Práce hodnotila 3-členná komisia.

      Našu školu na súťaži zastupovali 2 žiaci zo IV. AZ Patrik Šafár s prácou „Tepelné čerpadlo“ a Martin Šági s prácou „Laboratórium veternej energie“. Vďaka presvedčivej prezentácii a inovatívnemu riešeniu sa Patrik Šafár umiestnil v hlavnej kategórii na 1. miesteMartin Šági v tvorivej kategórii na 2.mieste. Našu školu budú reprezentovať na celoštátnom kole ENERSOL SK 2018, ktoré sa bude konať v dňoch 11. – 12. 04. 2018 v Senici.

       

    • Súťaž družobných škôl v anglickom jazyku
     • Súťaž družobných škôl v anglickom jazyku

     • Dňa 23.marca 2018 do našej školy zavítali žiaci a učitelia z družobných škôl Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava a Győri Műszaki SZC Pattantyús Ábrahám Géza Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, aby si žiaci troch družobných škôl zmerali vedomosti a zručnosti v súťaži v anglickom jazyku. Žiaci z každej školy súťažili v trojčlenných tímoch. Prvá časť súťaže bola vedomostná, formou kvízu o reáliach Veľkej Británie a Spojených štátov amerických. V druhej časti súťaže žiaci mali vytvoriť prezentáciu na porotou zvolenú tému – Moja krajina inými očami, zároveň ju pútavo a s humorom predstaviť trojčlennej porote, ktorú tvorili učitelia angličtiny z troch družobných škôl. Predpoludnie tohto piatkového dňa prebiehalo v tvorivej a priateľskej atmosfére, všetci účastníci súťaže dokázali, že popri technických zručnostiach sú vynikajúci aj v anglickom jazyku a komunikácii.

      Výsledky súťaže:

      1. miesto - Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava – Martin Mlčák, Marek Hak, Václav Řidkošil
      2. miesto Spojená škola, Nové Zámky – Adam Kosztolányi, Ľubomír Szabó, Kevin Lackó
      3. miesto - Győri Műszaki SZC Pattantyús Ábrahám Géza Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája – Frech Mátyás,Győri Ákos, Könnyű József

       

      Našim žiakom  ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy .

      foto

      2018 március 23 – án iskolánkba látogattak a csehországi  Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava és aa Győri Műszaki SZC Pattantyús Ábrahám Géza Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája diákjai és kísérőtanárai, hogy a három baráti iskola diákjai megmérettessék tudásukat és képességeiket az angol nyelvi versenyen. A diákok háromfős csapatokban versenyeztek. A verseny két részből  állt : országismeret és prezentáció készítése egy , a zsűri által választott témára .  A munkákat a  három iskola angoltanárai bírálták el. Ez a péntek délelőtt nagyon kellemes  és barátságos légkörben telt el, a diákok bebizonyították, hogy technikai beállítottságuk mellet kitűnő nyelvtudással is rendelkeznek .

       

      1. helyezés - Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava – Martin Mlčák, Marek Hak, Václav Řidkošil
      2. helyezés -  Spojená škola, Nové Zámky – Adam Kosztolányi, Ľubomír Szabó, Kevin Lackó
      3. helyezés  - Győri Műszaki SZC Pattantyús Ábrahám Géza Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája – Frech Mátyás,Győri Ákos, Könnyű József

       

      Köszönet illeti iskolánk  részt vevő diákjait kitűnő képviseletükért.

    • XXVII. ročník Medzinárodnej maďarskej matematickej súťaže
     • XXVII. ročník Medzinárodnej maďarskej matematickej súťaže

     • XXVII. ročník Medzinárodnej maďarskej matematickej súťaže v maďarskom jazyku sa tento školský rok uskutočnil v termíne od 14. do 18. marca 2018 v Kaposvári (HU). Súťaže sa zúčastnili študenti stredných škôl z 5 krajín Európy. Zo Slovenska sa na súťaž kvalifikovali najúspešnejší riešitelia Krajinskej maďarskej matematickej súťaže, ktorá sa konala 9. februára v Šahách. Našu školu reprezentovali žiaci I. DI triedy Szabó Krisztián Udvaros Anna . V silnej konkurencii výberových gymnázií nás úspešne reprezentovali, za čo im patrí naše uznanie. Nakoľko medzinárodné súťaže sú viacdňové akcie, okrem súťaže organizátori pre súťažiacich pripravili bohatý program voľnočasových aktivít – zaujímavé prednášky, obhliadku mesta, krátke výlety, divadelné predstavenie,  takže sa vrátili plní zážitkov a nových známostí.

       

      Ebben az iskolai évben 2018. március 14. és 18. között került megrendezésre a XXVII. Nemzetközi Magyar Matematikaverseny Kaposváron. A versenyen Euróba 5 országából vettek részt középiskolás diákok. Szlovákiából a Felvidéki Magyar Matematikaverseny, mely február 9-én került megrendezésre Ipolyságon, legsikeresebb résztvevői vettek részt. Iskolánkat az I.DI osztályos Szabó Krisztián  és Udvaros Anna becsülettel, szép eredménnyel képviselték, amiért külön köszönet jár nekik. Mivel a nemzetközi versenyek több naposak, a versenyen kívül gazdag programmal várták a diákokat a szervezők – érdekes előadások, városnézés, kisebb  kirándulások, színházi előadás.  A versenyen résztvevő diákok sok-sok új élménnyel gazdagodtak és sok új ismeretségre tettek szert.

    • Matematický klokan
     • Matematický klokan

     • Dňa 19. marca 2018 sa uskutočnila medzinárodná matematická súťaž KLOKAN. Z našej školy sa zapojilo 18 žiakov.

      Súťažilo sa v dvoch kategóriách:        Kadet O12 – žiaci 1. a 2. ročníka

      Junior O34 -  žiaci 3. a 4. ročníka

      Výsledky budú zverejnené 9. apríla 2018.

      foto

    • Recitačná súťaž M.Tompu
     • Recitačná súťaž M.Tompu

     • Dňa 19.3.2018 sa konalo okresné kolo recitačnej súťaže M. Tompu. Našu školu reprezentovali 2 žiačky, Erika Némová z III.DA a Patrícia Barabásová z I.IT triedy. Erika sa umiestnila v striebornom pásme (2. miesto). Patrícia sa umiestnila v zlatom pásme (1. miesto), tým postupuje do krajského kola, ktoré sa uskutoční v Komárne. Blahoželáme!

      2018. március 18-án rendezték Érsekújvárott a Tompa Mihály Országos Verseny járási fordulóját. Iskolánkat Néma Erika (III.DA) és Barabás Patrícia (I.DI)képviselték a vers kategóriában. Erika ezüstsávos, míg Patrícia aranysávos besorolást nyert, és ezzel továbbjutott a kerületi fordulóba. Mindkettőjüknek szívből gratulálunk!

    • Poznaj slovenskú reč
     • Poznaj slovenskú reč

     • Dňa 28.02.2018 sa traja žiaci našej školy Noémi Viktória Csepedi (III.DA),   Alex Kristóf Belokostolský (III.DP)a Adam Vágó (III.DP) zúčastnili Okresného kola súťaže Poznaj slovenskú reč. Súťaž sa konala v Gymnáziu Petra Pázmáňa s VJM v Nových Zámkoch. V silnej konkurencii žiakov dvoch gymnázií náš zástupca Adam Vágó získal, svojimi vedomosťami a sebavedomým vystupovaním, prvé miesto s postupom do krajského kola. Adamovi gratulujeme a držíme palce, aby svoj úspech obhájil aj v ďalšom kole súťaže.

    • Olympiáda v anglickom jazyku
     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • Ako každoročne dňa 14.2 2018 v budove Spojenej katolíckej školy v Nitre sa usporiadalo krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku.

      Našu školu reprezentoval András Zemes, žiak III. IT triedy, ktorý v kategórii 2D sa umiestnil na 3. mieste.

       

      Účastníkovi súťaže srdečne blahoželáme!

    • Valentínska kvapka krvi
     • Valentínska kvapka krvi

     • V rámci kampane Valentínskej kvapky krvi sa dňa 28.2.2018 naši žiaci zúčastnili dobrovoľného darovania krvi. Všetkým ďakujeme. Foto

    • Olympiáda v nemeckom jazyku
     • Olympiáda v nemeckom jazyku

     • Dňa 13. februára 2018 sa v Nitre uskutočnilo krajské kolo olympiády z nemeckého jazyka.

      Naši dvaja žiaci Dávid BenesDaniel Kazán reprezentovali našu školu a zároveň aj novozámocký okres v kategórii 2D a umiestnili sa nasledovne:

       

      Súťaž pozostávala z dvoch častí:

       

      I. z písomnej časti:

                  - počúvanie s porozumením

                  - čítanie s porozumením

                  - slovná zásoba a jazykové štruktúry

       

      II. z ústnej časti:

      • práca s obrázkom
      • voľný rozhovor na tému

       

      Dávid Benes z triedy II.AE získal 2. miesto

      Daniel Kazán, žiak triedy III.AP získal 5. miesto.

       

       

       Srdečne blahoželáme!

   • Kontakty

    • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
    • skola@spsenz.sk
    • Komárňanská 28 035/6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt ) 035/6418 256 - sekretariát, fax 035/6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, PaedDr. Lucia Takácsová) 035/6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová) 035/6418 516 - mzdárka/personalistka 035/6418 516 - účtovníčka 035/6418 515 - hospodárka 035/6406 100 - vedúca školskej jedálne
    • Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky kód školy ........ SPSE S.A. Jedlika - 648 301, OA - 646 107 IČO.................. 00012 432
    • jgyurikova@spsenz.sk
   • Prihlásenie