• Sudoku
     • Sudoku

     • Dňa 14. februára 2018 sa uskutočnila na našej škole už tradičná súťaž v riešení S U D O K U  na čas. Zúčastnilo sa na nej 36 žiakov  z rôznych tried. Súťažiaci riešili 5 úloh s rôznou obťažnosťou. Každá úloha bola obodovaná iným počtom bodov. Taktika súťažiacich bola rôzna.  Poradie víťazov na prvých piatich miestach je nasledovné:

      1. Diana Sedláčková – III.AA

      2. Ladislav Polák - IV.IT

      3. Simona Bojková – III.AA

      4. Éva Magyar – IV.DA

      5. Frederika Müllerová – II.AA

       foto

      Víťazom blahoželáme a želáme veľa úspechov a správnych riešení!

    • Poznaj slovenskú reč
     • Poznaj slovenskú reč

     • Dňa 6.2.2018 sa v školskej knižnici zišli študenti druhého a tretieho ročníka s VJM, aby si zmerali svoje jazykové schopnosti zo slovenčiny v rámci súťaže Poznaj slovenskú reč. 16 žiakov súťažilo v troch súťažných kolách:

      1)  interpretácia vypočutého populárno-náučného textu,

      2)  samostatná tvorba textu úvahového charakteru a jeho ústneho prednesu,

      3) samostatná tvorba textu pomocou vytypovaných slov a jeho ústneho prednesu.

      Výsledky súťaže:

      ELE

      1. miesto  Adam Vágó III.DP
      2. miesto Alex Kristóf Belokostolský III.DP
      3. miesto Róbert Ruman II. DE

      OA

      1. miesto  Noémi Csepedi III.DA
      2. miesto Natália Tóthová III.DP

      Na okresnom kole budú reprezentovať našu školu Adam, Kristóf a Noémi. Blahoželáme!

    • Študentský ples - Diákbál
     • Študentský ples - Diákbál

     • Dňa 25. januára 2018 sa v Csemadoku uskutočnil už tradičný, 9. študentský ples. Organizátormi boli žiaci II.AA triedy, ktorí celú miestnosť nádherne vyzdobili. Prítomných potešili krásnym kultúrnym programom v podaní Loren Csutkay z 2.AA, ktorá zatancovala brušné tance a Dianky Sedláčkovej z 3.AA, ktorá zaspievala nádhernú českú pesničku. Každý, kto si zakúpil lístok do tomboly, mohol vyhrať z bohatej ponuky cien. Po chutnej večeri sa uskutočnila voľba kráľovnej a kráľa plesu. Kráľovnou sa stala Eszter Srna z 1. DA a kráľom Bence Székely, z 2.AA triedy. Korunky im odovzdala minuloročná kráľovná. Nakoľko do tanca hrala kapela Atlantik, nálada bola vynikajúca.

      foto

      2018. január 25-én immár 9. alkalommal került megrendezésre a II.AA osztály, és  szervezésében a hagyományos 9. Diákbál a Csemadok dísztermében. A vendégeket gazdag kultúrprogram várta, Csutkay Loren a 2.AA osztályból hastáncával, Dianka Sedláčková a 3.AA osztályból pedig énekével büvölte el a bálozókat. Mindenkit, aki tombolát vásárolt, gazdag nyeremények vártak. Azt est fénypontja a bálkirály és bálkiránynő választás volt.  A koronát a tavalyi bálkirálynő adta át Srna Eszternek (1.DA)  és Székely Bencének (2.AA). A kitűnő báli hangulatról az Atlantik zenekar gondoskodott.

    • Educate Slovakia- AIESEC
     • Educate Slovakia- AIESEC

     • Ako už viete,  v dňoch  15.- 19.1.2018 sa v rámci projektu Educate Slovakia nám stážisti Fawmy zo Srí Lanky a Maria z Brazílie priblížili kultúru a zvyky ich rodných krajín pomocou prezentácií a rôznych aktivít. Pravdaže sme nechceli zostať nič dlžní a tak sme im po škole predstavili veci typické pre Slovensko - zobrali sme ich na hokejový zápas, dali sme im ochutnať bryndzovú nátierku, Kofolu a pravdaže horalky - ktoré im veľmi chutili.  Každý deň sme sa  stretávali, zahrali si bowling, biliard , stolný futbal, len tak si posedeli v čajovni alebo išli aj na výlet do Budapešti. Spoločné korčuľovanie ako aj samotný sneh iste sú pre nich nezabudnuteľným zážitkom. Sme radi, že sme mohli stretnúť nových ľudí, spoznať zvyky iných krajín, zlepšiť svoju angličtinu a tešíme sa na ďalšie projekty s organizáciou AIESEC.

      foto

      Ahogy már hírül adtuk, 2018. január 15 – 19 – e között két cserediák,  Fawmy Srí Lankáról és Maria Brazíliából egy hetet iskolánkban töltöttek az Educate Slovakia program keretén belül. A tanítási órákon közös foglalkozásokon vettünk részt, délutánonként pedig őket próbáltuk megismertetni városunkkal és a helyi jellegzetességekkel. Sok kellemes és felejthetetlen pillanatot töltöttünk együtt a jégkorongmérkőzésen, együtt korcsolyáztunk, itt láttak először havat, megízlelhették a juhtúrót és a Kofolát vagy a  Horalky nápolyit. Minden napra jutott közös program, bowling, biliárd, csocsó, teázás és budapesti kirándulás is belefért a heti programba. Nagyszerű élmény volt új barátokra lelni, új ismereteket szerezni, fejleszteni angoltudásunkat. Örömmel várjuk a következő AIESEC projektet iskolánkban.

   • Kontakty

    • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
    • skola@spsenz.sk
    • Komárňanská 28 035/6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt ) 035/6418 256 - sekretariát, fax 035/6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, PaedDr. Lucia Takácsová) 035/6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová) 035/6418 516 - mzdárka/personalistka 035/6418 516 - účtovníčka 035/6418 515 - hospodárka 035/6406 100 - vedúca školskej jedálne
    • Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky kód školy ........ SPSE S.A. Jedlika - 648 301, OA - 646 107 IČO.................. 00012 432
    • jgyurikova@spsenz.sk
   • Prihlásenie