• Pekná maďarská reč –Szép magyar beszéd
     • Pekná maďarská reč –Szép magyar beszéd

     • Dňa 23.1 2018 sa v školskej knižnici zišlo 17 študentov našej školy, aby si zmerali svoje jazykové schopnosti v jednotlivých súťažných  kolách ako prednes textu a vlastná tvorba textu v maďarskom jazyku.  V krajskom kole budú našu školu reprezentovať  dvaja žiaci, za odbor ELE Gyula Kurucz z II.DE a za odbor OA Laura Puková z III.DA. Blahoželáme!

      foto

      2018. január 23-án rendeztük iskolánkon a Szép magyar beszéd című versenyt, melyen 17 tanuló mutathatta meg szövegalkotási és felolvasási készségeit. Az elektrotechnika valamint a kereskedelmi akadémia tanulmányi szaknak is meglett a győztese, ők képviselik majd iskolánkat a kerületi fordulón. Gratulálunk tehát Kurucz Gyulának a II.DE-ből és Puk Laurának a III.DA-ból!

      Výsledky –eredmények:

      ELE

      1. miesto Kurucz Gyula II.D
      2. miesto Kis Farkas Bence III.DZ
      3. miesto Kiss Csenge I.DE

      OA

      1. miesto Puk Laura III.DA
      2. miesto Gyulai Letícia I.DA
      3. miesto Szabó Barbara I.DA
   • Kontakty

    • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
    • skola@spsenz.sk
    • Komárňanská 28 035/6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt ) 035/6418 256 - sekretariát, fax 035/6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, PaedDr. Lucia Takácsová) 035/6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová) 035/6418 516 - mzdárka/personalistka 035/6418 516 - účtovníčka 035/6418 515 - hospodárka 035/6406 100 - vedúca školskej jedálne
    • Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky kód školy ........ SPSE S.A. Jedlika - 648 301, OA - 646 107 IČO.................. 00012 432
    • jgyurikova@spsenz.sk
   • Prihlásenie