Navigácia

Narodeniny a meniny

Dnes (Piatok 6.3.2015)
Zajtra (Sobota 7.3.2015)
Tamás Pócs (II.EE)
Tomáš Benčo (III.AP)
Tomáš Brodský (III.AT)
Tomáš Csontos (III.AZ)
Tomáš Daniš (III.IT)
Tomáš Deák (III.IT)
Tomáš Együd (IV.DP)
Tomáš Fiam (I.AE)
Tomáš Fulek (II.AT)
Tomáš Hlavatý (IV.AP)
Tomáš Hodál (I.BE)
Tomáš Homola (III.AP)
Tomáš Horváth (II.AE)
Tomáš Ivan (IV.AP)
Tomáš Kender (I.IT)
Tomáš Kis (I.DE)
Tomáš Koligyer (I.IT)
Tomáš Markusek (III.AT)
Tomáš Maťko (II.IT)
Tomáš Németh (III.DZ)
Tomáš Obocsányi (I.DE)
Tomáš Orolín (IV.BT)
Tomáš Somogyi (I.BE)
Tomáš Szűcs (IV.IT)
Tomáš Tomšík (I.AE)
Tomáš Tárnok (III.AZ)
Tomáš Varga (II.AT)
Tomáš Vida (III.DZ)
Tomáš Vincze (IV.AP)
Tomáš Žigo (II.IT)
Tomáš Čajka (III.AP)
Tomáš Čekme (III.AA)
Ing. Tomáš Salzman
Pozajtra (Nedeľa 8.3.2015)
Viktor Herda (I.BE)
Dávid Kertész (II.AT)
Alan Kollár (I.AE)
Mgr. Ladislav Lencsés

Prihlásenie

Používateľské meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
 • Obchodná akadémia s vyučovacím jazykom slovenským

  Oznamujeme Vám, že v školskom roku 2015/2016 znova otvárame aj triedu

  obchodnej akadémie

  s vyučovacím jazykom slovenským
  (31 žiakov) na základe VZN Nitrianskeho samosprávneho kraja č.4/2014.

 • Konferencia 2015

  Minulý rok vo februári sa konala v našej škole konferencia o spôsobe moderného vzdelávania, ktorá vyvolala pozitívnu odozvu. Pozitívna odozva bola impulzom na zorganizovanie ďalšej konferencie, ktorá sa konala 18.2.2015 a jej hlavnou témou bolo Využívanie internetu vo vzdelávaní.

  Hostí privítal a konferenciu otvoril riaditeľ školy, Ing. László Bábi, ktorý vo svojom príhovore rozvinul motto konferencie od Roberta Frosta: „Nemá zmysel, aby ste sa pokúsili žiariť, ak si nenájdete čas na naplnenie svojej lampy.“ Príhovorom pokračovala aj PaedDr. Alžbeta Botorčeová, vedúca odboru vzdelávania a kultúry Úradu NSK. Naša kolegyňa Ing. Ingrid Madarászová venovala krátku spomienku spojenú s prezentáciou S. A. Jedlikovi, vedcovi a pedagógovi, ktorého dvestopätnáste výročie narodenia si pripomíname. Jeho meno nesie naša škola vo svojom názve.

 • Medzinárodná burzová súťaž - Nemzetközi Tőzsdeverseny 2014/2015

  Orsolya Lukácsová, Monika Kissová a Erika Konkolyová, žiačky 2. DA triedy sa zúčastnili na medzinárodnej burzovej súťaži, ktorú organizovala Nadácia: Közép-európai Brókerképző Alapítvány z Budapešti. Z 350 registrovaných skupín sa umiestnili na krásnom 12. mieste. Za vynikajúce výsledky gratulujeme!

 • Sudoku súťaž

  Dňa 25.februára 2015 sa uskutočnila na našej škole už tradičná súťaž v riešení S u d o k u  na čas. Zúčastnilo sa na nej 46 žiakov  z rôznych tried. Súťažiaci riešili 5 úloh s rôznou obťažnosťou. Každá úloha bola obodovaná iným počtom bodov. Taktika súťažiacich bola rôzna.  Poradie víťazov na prvých piatich miestach je nasledovné:         FOTKY...

 • Školské kolo SOČ 2014/15

  ....sa uskutoční dňa 27. februára 2015

  -do krajského kola postupujú práce na 1.-2. mieste z každého odboru (pozri prílohu),

  -počet riešiteľov jednej práce maximálne 3 (1 autor + 2 spoluautori),

  -pri prácach písaného textu  bez príloh (grafy, tabuľky, foto atď…) maximálne 25 strán.

 • Deň techniky - Odborná stretávka absolventov SPŠE Nové Zámky

  Deň techniky - Odborná stretávka absolventov SPŠE Nové Zámky  

  Téma odborného stretnutia: Zbernicové inštalačné systémy     

  Termín: 31. marec (utorok) 2015

  Miestnosť: zborovňa, odborné učebne školy

   Viac:    Odborna_stretavka.doc

 • Darovanie krvi

  Milí žiaci ! Prišiel čas znovu sa zapojiť do ďalšieho ročníka Študentskej kvapky krvi. Po minuloročnom úspešnom darovaní krvi  v NTS Nové Zámky, kde  prvodarcovia aj viacnásobní darcovia z našej školy mohli zažiť dobrý pocit z toho, že stačí tak málo  a dokážeme  pomôcť  druhým, je tu  znovu príležitosť  preukázať odvahu. Ak máte 18 rokov a výborný zdravotný stav, prosím hláste sa  u p. p. Antošíkovej v kabinete výchovy do 9.3.2015.

 • Aktivity cvičných firiem našej školy

  Dna 28. 1.2015 sme sa zástupcovia cvičnej firmy White Paradiso, s. r. o.  vybrali na prvý kontraktačný deň cvičných firiem, ktorý organizovala Obchodná akadémia v Seredi.  Vyskúšali sme si aké to je obchodovať na veľtrhu a ponúkať svoje služby. Získali sme cenné vedomosti a nadobudli sme skúsenosti pre ďalšie veľtrhy.

  Študenti cvičnej firmy White Paradiso, s. r. o.

 • Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

  Dňa 11. 2. 2015 sa konalo krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku v šk. roku 2014/2015, ktorého sa zúčastnil aj náš študent IV. DP Bence Máté - víťaz obvodného kola.

  Súťaž sa uskutočnila v Gymnáziu na Golianovej ul. 68 v Nitre. Súťaž  sa skladala  z dvoch častí – písomnej a ústnej. V písomnej časti súťažiaci predviedli svoje gramatické znalosti a znalosti slovnej zásoby v troch úlohách: gramatika, počúvanie s porozumením a čítanie s porozumením. Ústna časť sa skladala z opisu obrázku a rozhovoru na tri vybrané témy.

 • Obvodné kola olympiády v ANJ

  Okresný úrad Nitra, odbor školstva a Gymnázium, M. R. Štefánika 16, Nové Zámky dňa 15. januára 2015 zorganizovali okresné kolo OAJ v budove Gymnázia na ul. M.R. Štefánika č. 16 v Nových Zámkoch.

  Našu školu reprezentovali nasledovní študenti:

  Veronika Szőkeová – 2.DA

Piatok 6. 3. 2015

Piatok 6. 3. 2015

Úspechy našej školy

Úspechy v školskom roku 2014/2015

1. miesto v Nitrianskom kraji - zapojenosť žiakov stredných odborných škôl do predmetových olympiád a postupových súťaží v školskom roku 2013/2014

2. miesto - krajské kolo  Olympiáda v nemeckom jazyku - Bence Máté IV.DP

1. miesto - krajské kolo - Zenit v programovaní - Patrik Horváth III.DP a Ádám Kiss III.DP

2. miesto medzi SOŠ -   Angličtinár roka - celoslovenská súťaž - 11. miesto zo 110 škôl

27. miesto z 2150 žiakov - Angličtinár roka - celoslovenská súťaž -  Tomáš Daniš - III.IT

3. miesto - Matematická súťaž v Hurbanove - Tomáš Daniš -III.IT

4. miesto - Matematická súťaž v Hurbanove - Ladislav Virág - I.IT

4. miesto - Matematická súťaž v Hurbanove - Veronika Nagyová -II.IT

 

2. miesto - Krajský festival vedy a techniky 2014 - Raspberry Pi webkamera - Tomáš Együd IV.DP 

cena poroty -  Krajský festival vedy a techniky 2014 - Serverovňa - virtualizácia serverov - Lubor Mančuška -IV.IT

cena poroty - Krajský festival vedy a techniky 2014 - Game server - Zoltán Onódy, Kryštof Kiss IV.IT

 • Obchodná akadémia s vyučovacím jazykom slovenským

  Oznamujeme Vám, že v školskom roku 2015/2016 znova otvárame aj triedu

  obchodnej akadémie

  s vyučovacím jazykom slovenským
  (31 žiakov) na základe VZN Nitrianskeho samosprávneho kraja č.4/2014.

 • Konferencia 2015

  Minulý rok vo februári sa konala v našej škole konferencia o spôsobe moderného vzdelávania, ktorá vyvolala pozitívnu odozvu. Pozitívna odozva bola impulzom na zorganizovanie ďalšej konferencie, ktorá sa konala 18.2.2015 a jej hlavnou témou bolo Využívanie internetu vo vzdelávaní.

  Hostí privítal a konferenciu otvoril riaditeľ školy, Ing. László Bábi, ktorý vo svojom príhovore rozvinul motto konferencie od Roberta Frosta: „Nemá zmysel, aby ste sa pokúsili žiariť, ak si nenájdete čas na naplnenie svojej lampy.“ Príhovorom pokračovala aj PaedDr. Alžbeta Botorčeová, vedúca odboru vzdelávania a kultúry Úradu NSK. Naša kolegyňa Ing. Ingrid Madarászová venovala krátku spomienku spojenú s prezentáciou S. A. Jedlikovi, vedcovi a pedagógovi, ktorého dvestopätnáste výročie narodenia si pripomíname. Jeho meno nesie naša škola vo svojom názve.

 • Medzinárodná burzová súťaž - Nemzetközi Tőzsdeverseny 2014/2015

  Orsolya Lukácsová, Monika Kissová a Erika Konkolyová, žiačky 2. DA triedy sa zúčastnili na medzinárodnej burzovej súťaži, ktorú organizovala Nadácia: Közép-európai Brókerképző Alapítvány z Budapešti. Z 350 registrovaných skupín sa umiestnili na krásnom 12. mieste. Za vynikajúce výsledky gratulujeme!

 • Sudoku súťaž

  Dňa 25.februára 2015 sa uskutočnila na našej škole už tradičná súťaž v riešení S u d o k u  na čas. Zúčastnilo sa na nej 46 žiakov  z rôznych tried. Súťažiaci riešili 5 úloh s rôznou obťažnosťou. Každá úloha bola obodovaná iným počtom bodov. Taktika súťažiacich bola rôzna.  Poradie víťazov na prvých piatich miestach je nasledovné:         FOTKY...

 • Školské kolo SOČ 2014/15

  ....sa uskutoční dňa 27. februára 2015

  -do krajského kola postupujú práce na 1.-2. mieste z každého odboru (pozri prílohu),

  -počet riešiteľov jednej práce maximálne 3 (1 autor + 2 spoluautori),

  -pri prácach písaného textu  bez príloh (grafy, tabuľky, foto atď…) maximálne 25 strán.

 • Deň techniky - Odborná stretávka absolventov SPŠE Nové Zámky

  Deň techniky - Odborná stretávka absolventov SPŠE Nové Zámky  

  Téma odborného stretnutia: Zbernicové inštalačné systémy     

  Termín: 31. marec (utorok) 2015

  Miestnosť: zborovňa, odborné učebne školy

   Viac:    Odborna_stretavka.doc

 • Darovanie krvi

  Milí žiaci ! Prišiel čas znovu sa zapojiť do ďalšieho ročníka Študentskej kvapky krvi. Po minuloročnom úspešnom darovaní krvi  v NTS Nové Zámky, kde  prvodarcovia aj viacnásobní darcovia z našej školy mohli zažiť dobrý pocit z toho, že stačí tak málo  a dokážeme  pomôcť  druhým, je tu  znovu príležitosť  preukázať odvahu. Ak máte 18 rokov a výborný zdravotný stav, prosím hláste sa  u p. p. Antošíkovej v kabinete výchovy do 9.3.2015.

 • Aktivity cvičných firiem našej školy

  Dna 28. 1.2015 sme sa zástupcovia cvičnej firmy White Paradiso, s. r. o.  vybrali na prvý kontraktačný deň cvičných firiem, ktorý organizovala Obchodná akadémia v Seredi.  Vyskúšali sme si aké to je obchodovať na veľtrhu a ponúkať svoje služby. Získali sme cenné vedomosti a nadobudli sme skúsenosti pre ďalšie veľtrhy.

  Študenti cvičnej firmy White Paradiso, s. r. o.

 • Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

  Dňa 11. 2. 2015 sa konalo krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku v šk. roku 2014/2015, ktorého sa zúčastnil aj náš študent IV. DP Bence Máté - víťaz obvodného kola.

  Súťaž sa uskutočnila v Gymnáziu na Golianovej ul. 68 v Nitre. Súťaž  sa skladala  z dvoch častí – písomnej a ústnej. V písomnej časti súťažiaci predviedli svoje gramatické znalosti a znalosti slovnej zásoby v troch úlohách: gramatika, počúvanie s porozumením a čítanie s porozumením. Ústna časť sa skladala z opisu obrázku a rozhovoru na tri vybrané témy.

 • Obvodné kola olympiády v ANJ

  Okresný úrad Nitra, odbor školstva a Gymnázium, M. R. Štefánika 16, Nové Zámky dňa 15. januára 2015 zorganizovali okresné kolo OAJ v budove Gymnázia na ul. M.R. Štefánika č. 16 v Nových Zámkoch.

  Našu školu reprezentovali nasledovní študenti:

  Veronika Szőkeová – 2.DA
Fotogaléria

Kontakt

 • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
  Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky
  kód školy ........ ELE - 648 301, OA - 646 107
  IČO.................. 00012 432


 • Komárňanská 28
  6418 514 - riaditeľ (Ing. László Bábi)
  6418 256 - sekretariát, fax
  6406 110 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, RNDr. Peter Lénárt)
  6418 516 - personálne oddelenie
  6418 515 - hospodárka
  6406 100 - školská jedáleň