Navigácia

Narodeniny a meniny

Dnes (Štvrtok 3.9.2015)
Alex Šimek (II.AE)
Zajtra (Piatok 4.9.2015)
Benjámin Ešek (III.DP)
Lukáš Hegedűš (III.AP)
RNDr. Peter Lénárt
Pozajtra (Sobota 5.9.2015)
Matej Mikula (IV.AZ)
Barbara Varga (IV.AA)
Jozef Dráfi
Ing. Silvia Seresová

Prihlásenie

Používateľské meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
 • Riaditeľstvo školy želá všetkým študentom príjemné prežitie letných prázdnin a načerpanie nových síl na   nasledujúci   školský    rok.       Stretneme   sa      2. septembra 2015 o 8.00 hod. na školskom dvore. Očakávame vás     v slávnostnom oblečení.

 • Az iskola vezetősége kellemes nyári szünidőt kíván minden  diáknak!                   Találkozunk                  2015.  szeptember 2-án 8.00 órakor az iskola udvarán! Az ünnepélyes tanévnyitón mindenki az alkalomhoz illő öltözetben jelenjen meg.

ÚSPECHY školy v školskom roku 2014/2015

1. miesto v Nitrianskom kraji - zapojenosť žiakov stredných odborných škôl do predmetových olympiád a postupových súťaží v školskom roku 2013/2014.

2. miesto – medzinárodné kolo - Súťaž NetRiders 2015 - Tomáš Daniš (III.IT) - výhra týždenný pobyt v ústredí firmy Cisco San Jose, California, USA

1. miesto – celoštátne kolo - NAG 2015 - Kategória UNI – jednotlivci - Tomáš Daniš III.IT  (1. miesto z 28 súťažiacich SŠ+VŠ)

4. Miesto - celoštátne kolo - NAG 2015 - Kategória UNI – jednotlivci -  Patrik Máčik II.I(4. miesto z 23 súťažiacich SŠ)

2. miesto - celoštátne kolo - NAG 2015 - Kategória HS3 - družstvá troch žiakov Tomáš Daniš III.IT, Patrik Máčik II.IT, Igor Mjasojedov II.IT (2. miesto z 23 družstiev)

2. miesto – v celoštátnej súťaži  a 3. miesto v medzinárodnej súťaži škôl INFOPROG 2015 (užívateľská i programátorská oblasť - korešpondenčné i miestne kolá, kvíz IKT vedomostí, prezentácia)

3. miesto – celoštátne kolo v užívateľskej oblasti v celoštátnej súťaži INFOPROG 2015 (G. Majerník III.DP,A. Takács II.DE)

obhájili sme v predchádzajúcich rokoch dosiahnuté 1. miesto v dlhodobej súťaži škôl INFOPROG Top 1996-2015 z 58 škôl piatich štátov

1.miesto - celoslovenské kolo SOČ s prácou „Inteligentné zavlažovacie zariadenie“v súťažnom odbore č.12 – Elektrotechnika a hardware -Patrik Cebo, Viktor Chovanec   IV.AP

1.miesto -  krajské kolo SOČ s prácou „Webová hra “ v súťažnom odbore č. 11 - Informatika -  Erik Horváth IV.IT   

1.miesto -  krajské kolo SOČ s prácou „Komplexný test z CCNA “v súťažnom odbore č. 14 - Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie - Tomáš Szűcs IV.IT 

2.miesto -  krajské kolo SOČ s prácou „Camera, webage “ v súťažnom odbore č. 11 - Informatika - Tomáš Együd IV.DP             

 2.miesto -  krajské kolo SOČ s prácou „Inteligentné zavlažovacie zariadenie“v súťažnom odbore č.12 – Elektrotechnika a hardware -Patrik Cebo, Viktor Chovanec   IV.AP 

3.miesto -  krajské kolo SOČ s prácou „Virtuálne počítače “v súťažnom odbore č. 14 - Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie -Dominik Vasko IV.IT  

3. miesto – krajské kolo Enersol – János Kurcz IV.AZ

bronzové pásmo - krajské kolo - Recitačná súťaž M. Tompu - Simona Uhrinová II.DA

zlaté pásmo - okresné kolo - Recitačná súťaž M. Tompu - Simona Uhrinová II.DA

4. miesto - celoslovenské kolo - Webdizajn , Programátor -Patrik Horváth III.DP , Adam Kiss III.DP

2. miesto - krajské kolo  Olympiáda v nemeckom jazyku - Bence Máté IV.DP

1. miesto - okresné kolo Olympiáda v nemeckom jazyku kat. 2D - Bence Máté IV.DP

3. miesto - okresné kolo Olympiáda v nemeckom jazyku kat. 2A - Natália Šipošová II.DA

1. miesto - krajské kolo - Zenit v programovaní - Patrik Horváth III.DP a Ádám Kiss III.DP

2. miesto medzi SOŠ -   Angličtinár roka - celoslovenská súťaž - 11. miesto zo 110 škôl

27. miesto z 2150 žiakov - Angličtinár roka - celoslovenská súťaž -  Tomáš Daniš - III.IT

3. miesto - XXVII. Matematická súťaž Konkoly – Thege Miklósa Hurbanovo - Tomáš Daniš -III.IT

4. miesto - XXVII. Matematická súťaž Konkoly – Thege Miklósa Hurbanovo - Ladislav Virág - I.IT

4. miesto - XXVII. Matematická súťaž Konkoly – Thege Miklósa Hurbanovo - Veronika Nagyová -II.IT

2. miesto - Krajský festival vedy a techniky 2014 - Raspberry Pi webkamera - Tomáš Együd IV.DP 

cena poroty -  Krajský festival vedy a techniky 2014 - Serverovňa - virtualizácia serverov - Lubor Mančuška -IV.IT

cena poroty - Krajský festival vedy a techniky 2014 - Game server - Zoltán Onódy, Kryštof Kiss IV.IT

2. miesto – okresné kolo Bedminton žiakov SŠ

4. miesto – okresné kolo Bedminton žiačok SŠ

3.miesto – okresné kolo Majstrovstvá vo florbale v kategórii žiakov SŠ

2. miesto – okresné kolo Futsal žiakov SŠ

2.miesto- okresné kolo Stolný tenis žiakov SŠ

3. miesto – okresné kolo Stolný tenis žiačok SŠ

3. miesto – okresné kolo Volejbal žiačok SŠ

3. miesto – okresné kolo Majstrovstvá okresu vo futbale – 18 žiakov

1. miesto – okresné kolo Dekanátne kolo biblickej olympiády

Navigácia

  • Riaditeľstvo školy želá všetkým študentom príjemné prežitie letných prázdnin a načerpanie nových síl na   nasledujúci   školský    rok.       Stretneme   sa      2. septembra 2015 o 8.00 hod. na školskom dvore. Očakávame vás     v slávnostnom oblečení.

  • Az iskola vezetősége kellemes nyári szünidőt kíván minden  diáknak!                   Találkozunk                  2015.  szeptember 2-án 8.00 órakor az iskola udvarán! Az ünnepélyes tanévnyitón mindenki az alkalomhoz illő öltözetben jelenjen meg.
  Fotogaléria

  Kontakt

  • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
   Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky
   kód školy ........ ELE - 648 301, OA - 646 107
   IČO.................. 00012 432


  • Komárňanská 28
   6418 514 - riaditeľ (Ing. László Bábi)
   6418 256 - sekretariát, fax
   6406 110 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, RNDr. Peter Lénárt)
   6418 516 - personálne oddelenie
   6418 515 - hospodárka
   6406 100 - školská jedáleň