Navigácia

Narodeniny a meniny

Dnes (Pondelok 24.11.2014)
Roland Marča (I.DE)
Matej Mokráš (I.IT)
Richard Nagy (II.AE)
Silvia Nagyová (IV.AA)
Zajtra (Utorok 25.11.2014)
Bence Szőcs (II.DE)
Miroslav Ševčík (II.BE)
Daniel Špányik (III.AP)
PaedDr. Lucia Kálaziová
PaedDr. Katarína Antošíková
PhDr. Katarína Košnarová
Ing. Katarína Pokorná
Pozajtra (Streda 26.11.2014)
Adam Mátyás (I.AE)
Nikolas Zvoncsár (III.DP)
Mgr. Ildikó Dallosová

Prihlásenie

Používateľské meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
 • DEŇ ŠTUDENTSTVA na našej škole

  DOSŤ UČENIA!

  Milí študenti,

  pripomeňme si Medzinárodný deň študentstva zábavnou formou!

  Oslávme ho spolu 19. novembra. Nech sú triedy plné zábavy, jedla, športu a hudby.

  Môžete si vyskúšať - aké je byť učiteľom, tak buďte odvážni a pripravte hodinu atraktívneho učenia. V telocvični vás všetkých bude čakať bohatý športový program, v jedálni chutné pohostenie. Keď máte radi anglické a nemecké filmy, zaručene sa nebudete nudiť. Záujemcovia o šach! Prineste si so sebou  šachy. Pripravte sa na kvízy, riešenia matematických hlavolamov a iných zábavných atrakcií. Tento deň nech patrí nám. Začnime  s tradíciou osláv Dňa študentstva. 
  členovia žiackej rady

 • Výzva ELITE 2014

  Na základe iniciatívy Občianskeho združenia Samsung bola vyhlásená výzva na podávanie prihlášok do projektu pod názvom ELITE 2014. Náš projekt „E-hlasovanie v príprave žiakov na skúšky ECDL“ bol vybratý ako úspešný.

  Súčasťou projektu je aj príprava a testovanie systémom ECDL sociálne znevýhodnených žiakov SŠ. V rámci uvedeného projektu môžu žiaci našej školy absolvovať aj bezplatnú prípravu a certifikáciu ECDL (European Computer Driving Licence).

 • Študentská kvapka krvi - Véradás

  Milí žiaci!

  Študentská  kvapka krvi sa koná dňa 12. novembra  2014 v NTS v Nových Zámkoch.

  Stretneme sa ráno o 8:00 pred vchodom do NTS ( vľavo pri hlavnom vchode do novej nemocnice ) s prihlásenými  žiakmi z tried ELE a o 9:00  s prihlásenými  žiakmi z tried OA.

  Nezabudnite si ráno dať ľahké raňajky, prineste si so sebou občiansky preukaz, kartu poistenca a preukaz darcu krvi, ak ho už máte. Teším sa na stretnutie !

 • Imatrikulácie - Avatás

  Dlhoročnou tradíciou našej školy sú imatrikulácie, ktoré sme ani tento školský rok nevynechali.

  2.septembra vkročili na pôdu školy ako oficiálni študenti, no zatiaľ len na papieri. Správne, reč je o prvákoch. Mali dva mesiace na to, aby spravili dobrý dojem na každého v škole. Tým šťastlivcom, ktorým sa to nepodarilo, to tretiaci zrátali 28.októbra v CK. Ako to už na imatrikuláciách chodí študenti sa do toho poriadne vzopreli a vyčarovali prvákom doslova úsmev od ucha k uchu. Svoj program si študenti našej školy dobre a vtipne spracovali. Ani prváci sa nenechali zahanbiť, keďže všetky tie bláznivé úlohy ako fúkanie múky,  palacinky alebo jablko s nutelou absolvovali. Po pestrom programe nasledovala diskotéka, na ktorej sa všetci príjemne zabavili. Atmosféra bola úžasná, program nebol nudný a všetci sme boli spokojní- účel splnený! Ďakujeme tretiakom za námahu, ktorú do imatrikulačiek vložili.

 • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ - NYÍLT NAP

  Milí deviataci, rodičia a výchovní poradcovia!

  Oznamujeme Vám, že na základe VZN Nitrianskeho samosprávneho kraja č.4/2014 otvárame v školskom roku 2015/2016  triedy 1.ročníka v nasledovnom členení:

Pondelok 24. 11. 2014

Pondelok 24. 11. 2014

Úspechy našej školy

Úspechy v školskom roku 2014/2015:

1. miesto v Nitrianskom kraji - zapojenosť žiakov stredných odborných škôl do predmetových olympiád a postupových súťaží v školskom roku 2013/2014

2. miesto - Krajský festival vedy a techniky 2014 - Raspberry Pi webkamera - Tomáš Együd IV.DP 

cena poroty -  Krajský festival vedy a techniky 2014 - Serverovňa - virtualizácia serverov - Lubor Mančuška -IV.IT

cena poroty - Krajský festival vedy a techniky 2014 - Game server - Zoltán Onódy, Kryštof Kiss IV.IT

 • DEŇ ŠTUDENTSTVA na našej škole

  DOSŤ UČENIA!

  Milí študenti,

  pripomeňme si Medzinárodný deň študentstva zábavnou formou!

  Oslávme ho spolu 19. novembra. Nech sú triedy plné zábavy, jedla, športu a hudby.

  Môžete si vyskúšať - aké je byť učiteľom, tak buďte odvážni a pripravte hodinu atraktívneho učenia. V telocvični vás všetkých bude čakať bohatý športový program, v jedálni chutné pohostenie. Keď máte radi anglické a nemecké filmy, zaručene sa nebudete nudiť. Záujemcovia o šach! Prineste si so sebou  šachy. Pripravte sa na kvízy, riešenia matematických hlavolamov a iných zábavných atrakcií. Tento deň nech patrí nám. Začnime  s tradíciou osláv Dňa študentstva. 
  členovia žiackej rady

 • Výzva ELITE 2014

  Na základe iniciatívy Občianskeho združenia Samsung bola vyhlásená výzva na podávanie prihlášok do projektu pod názvom ELITE 2014. Náš projekt „E-hlasovanie v príprave žiakov na skúšky ECDL“ bol vybratý ako úspešný.

  Súčasťou projektu je aj príprava a testovanie systémom ECDL sociálne znevýhodnených žiakov SŠ. V rámci uvedeného projektu môžu žiaci našej školy absolvovať aj bezplatnú prípravu a certifikáciu ECDL (European Computer Driving Licence).

 • Študentská kvapka krvi - Véradás

  Milí žiaci!

  Študentská  kvapka krvi sa koná dňa 12. novembra  2014 v NTS v Nových Zámkoch.

  Stretneme sa ráno o 8:00 pred vchodom do NTS ( vľavo pri hlavnom vchode do novej nemocnice ) s prihlásenými  žiakmi z tried ELE a o 9:00  s prihlásenými  žiakmi z tried OA.

  Nezabudnite si ráno dať ľahké raňajky, prineste si so sebou občiansky preukaz, kartu poistenca a preukaz darcu krvi, ak ho už máte. Teším sa na stretnutie !

 • Imatrikulácie - Avatás

  Dlhoročnou tradíciou našej školy sú imatrikulácie, ktoré sme ani tento školský rok nevynechali.

  2.septembra vkročili na pôdu školy ako oficiálni študenti, no zatiaľ len na papieri. Správne, reč je o prvákoch. Mali dva mesiace na to, aby spravili dobrý dojem na každého v škole. Tým šťastlivcom, ktorým sa to nepodarilo, to tretiaci zrátali 28.októbra v CK. Ako to už na imatrikuláciách chodí študenti sa do toho poriadne vzopreli a vyčarovali prvákom doslova úsmev od ucha k uchu. Svoj program si študenti našej školy dobre a vtipne spracovali. Ani prváci sa nenechali zahanbiť, keďže všetky tie bláznivé úlohy ako fúkanie múky,  palacinky alebo jablko s nutelou absolvovali. Po pestrom programe nasledovala diskotéka, na ktorej sa všetci príjemne zabavili. Atmosféra bola úžasná, program nebol nudný a všetci sme boli spokojní- účel splnený! Ďakujeme tretiakom za námahu, ktorú do imatrikulačiek vložili.

 • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ - NYÍLT NAP

  Milí deviataci, rodičia a výchovní poradcovia!

  Oznamujeme Vám, že na základe VZN Nitrianskeho samosprávneho kraja č.4/2014 otvárame v školskom roku 2015/2016  triedy 1.ročníka v nasledovnom členení:

 • ECDL má 10 rokov - 10 éves az ECDL

  Akreditované testovacie centrum ECDL na Spojenej škole, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika a Obchodná akadémia v tomto roku oslavuje svoje 10. výročie vzniku. Akreditáciu, ktorú sme získali v roku 2004, nám odovzdal Minister školstva SR osobne pri slávnostnom zavedení ECDL na Slovensku.

 • Jazykovo poznávací zájazd

  Vážení rodičia, milí študenti!

  Tak ako každý rok, aj v tomto školskom roku by sme chceli zorganizovať JAZYKOVO POZNÁVACÍ ZÁJAZD do Veľkej Británie.

  KEDY: MAREC – MÁJ 2015

  DĹŽKA POBYTU: 8 – 9 dní

 • Európsky týždeň programovania- jedinečná príležitosť pre žiakov ZŠ

   Európsky týždeň programovania je iniciatíva, ktorej cieľom je podporiť rozvoj programátorských zručností a smerovanie kariéry mladých ľudí do oblasti informačných technológii.


  V rámci tejto iniciatívy naša škola umožní žiakom  základných škôl oboznámiť sa  s výučbou programovania. Navštívte nás v stredu 15.10.2014          od 15.00 do 17.00 hod.   a dozviete sa, aké programovacie jazyky učíme, aké vývojové prostredia využívame, aké sú naše ciele a vízie do budúcnosti. Garantom a organizátorom tejto iniciatívy na našej škole je RNDr. Miloš Vojtek.

 • Európsky deň jazykov - Nyelvek Európai Napja

  Európsky deň jazykov bol vyhlásený v roku 2001 a je organizovaný Radou Európy a Európskou komisiou každý rok 26. septembra. Deň je oslavou jazykovej rôznorodosti  krajín. Cieľom je tiež podporiť občanov k učeniu nových jazykov, rozvíjanie priateľstva medzi národmi a zachovanie kultúrnej rôznorodosti.

  V tomto školskom roku 26. septembra pri príležitosti Európskeho dňa jazykov žiaci našej školy – z tried I.IT, II.IT,III.IT, II.AT a  II.DA  pripravili  pútavé prezentácie o európskych štátoch, ktoré ich najviac zaujali. Mohli sme  počuť a vidieť  veľa zaujímavostí o Spojenom Kráľovstve, Španielsku, Švédsku,  Turecku , Rusku a Nemecku, o ich kultúre, hudbe ale sme spoznali aj najdlhšie slová, alebo vyskúšali jazykolamy . Jazykom prezentácií bola angličtina, ale aj nemčina či ruština. Na záver návštevníci mohli prezrieť mini výstavu, kde sa vystavovali zaujímavé predmety, suveníry  ale aj lahôdky krajín. Výstavu naši žiaci pripravovali s veľkou radosťou v spolupráci s učiteľmi a rodičmi. Žiaci, ktorí sa zúčastnili tohto netradičného piatkového programu sa obohatili nielen novými chuťami nemeckej čokolády, švédskych mäsových guliek, španielských lízatiek alebo Sacherovej torty, ale predovšetkým získali ďalšie nové poznatky o okolitom svete.

 • Najlepší triedny kolektív / A legjobb osztályközösség

  Riaditeľ školy vyhlasuje v školskom roku 2014/2015 súťaž o najlepší triedny kolektív. V súťaži sa sledujú štyri oblasti:

  1. prospech

  2. mimovyučovacia činnosť

  3. reprezentácia školy

  4. dochádzka.

  Väčší dôraz sa kladie na mimovyučovaciu činnosť a reprezentáciu školy s váhou 2, ostatné oblasti, prospech a dochádzka majú váhu 1.
Fotogaléria

Kontakt

 • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
  Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky
  kód školy ........ ELE - 648 301, OA - 646 107
  IČO.................. 00012 432


 • Komárňanská 28
  6418 514 - riaditeľ (Ing. László Bábi)
  6418 256 - sekretariát, fax
  6406 110 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, RNDr. Peter Lénárt)
  6418 516 - personálne oddelenie
  6418 515 - ekonomický zástupca
  6406 100 - školská jedáleň