Navigácia

Narodeniny a meniny

Dnes (Streda 23.4.2014)
Kristóf Lábadi (II.DE)
Michal Račanský (IV.AP)
Zoltán Vadkerti (I.EE)
Vojtech Belánszký (IV.DP)
Zajtra (Štvrtok 24.4.2014)
Richard Bánovski (II.DE)
Lukáš Čelka (I.AE)
Juraj Garaj (I.IT)
Juraj Hamran (I.AE)
Juraj Martinec (II.IT)
Juraj Polák (I.EE)
Juraj Zachorec (IV.AP)
Juraj Červenák (IV.IT)
Juraj Čvirik (IV.AT)
Mgr. Silvia Kollárová
Mgr. Silvia Kollárová
Ing. Juraj Szőcs
Pozajtra (Piatok 25.4.2014)
Erik Grúber (II.AT)
Viktória Lenčéšová (II.BE)
Sandra Mészárosová (IV.BA)
Miloš Valovič (II.IT)
Marek Benko (IV.AZ)
Marek Hangya (III.AZ)
Marek Haverlík (II.IT)
Marek Kodada (III.BT)
Marek Korega (III.DZ)
Marek Kosec (IV.AZ)
Marek Kubiš (III.IT)
Marek Kurča (I.IT)
Marek Malík (II.BE)
Marek Molda (IV.AP)
Marek Samuel (III.AZ)
Marek Varga (III.AZ)
Marek Zeleňák (I.IT)

Prihlásenie

Používateľské meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
 • Víťazstvá v medzinárodnej súťaži INFOPROG - Ismét győztünk az INFOPROG-on

  Gymnázium vo Fiľakove a Vysoká škola ekonomická BGF v Budapešti usporiadala v dňoch 11.-12. apríla 2014 finále 19. ročníka celoštátnej súťaže v informatike s medzinárodnou účasťou pre stredné školy s vyučovacím jazykom maďarským. Súťaž sa konala pod záštitou MŠ SR a MŠ MR. Toto významné podujatie umožnilo i výmenu skúseností  účastníkov, študentov a učiteľov,  informatikov zo Slovenska, Maďarska, z Ukrajiny zo Srbska a Rumunska.

 • Vyhodnotenie XXXVI.ročníka krajského kola SOČ

           Dňa 31. marca 2014  sa uskutočnilo KK SOČ v SPŠ ul.Fraňa Kráľa  a OA ul.Bolečkova v Nitre. Zišli sa tu študenti z celého Nitrianskeho kraja, aby presvedčili členov hodnotiacich komisií o tom, že práve ich práca je v danom odbore najlepšia. Našu školu reprezentovalo 19 študentov  so 17-imi prácami. Na popredných  miestach sa umiestnili nasledovní študenti a to:

 • Medzinárodná matematická súťaž - XXIII. Nemzetközi Magyar Matematikaverseny

  XXIII. ročník Medzinárodnej matematickej súťaže v maďarskom jazyku sa tento školský rok uskutočnil v termíne od 12. do 16. marca 2014 v rumunskom meste Csíkszereda. Súťaže sa zúčastnili študenti stredných škôl z 5 krajín Európy. Zo Slovenska sa na súťaž kvalifikovali najúspešnejší riešitelia Krajinskej matematickej súťaže, ktorá sa konala 7. februára v mestách Komárno a Fiľakovo. Našu školu reprezentoval žiak III. AZ triedy János Kurcz, ktorý na súťaž v Rumunsku postúpil zo 6.miesta. János sa v silnej konkurencii výberových gymnázií stal úspešným riešiteľom, za čo mu patrí naše uznanie. Nakoľko medzinárodné súťaže sú viacdňové akcie, okrem súťaže organizátori pre súťažiacich pripravili bohatý program voľnočasových aktivít – zaujímavé odborné prednášky, obhliadku mesta, krátke turistické výlety, divadelné predstavenie, atď. , takže sa vrátili plní zážitkov a nových známostí.

 • Sze-Dik zbiera úspechy! / Sze-Dik az eredményeket!

  10. marca 2014 sa žiaci 4. DA triedy Peter Szekeres a Adam Dikác zúčastnili na súťaži Podnikateľských plánov, ktorá bola organizovaná Ekonomickou fakultou UJS a Študentskou Samosprávou EF UJS pre obchodné akadémie s vyučovacím jazykom maďarským. Chlapci dokázali, že ich dvojmesačná ťažká práca nebola zbytočná, nakoľko vo finále výborne obhájili svoj podnikateľský plán. Fiktívne vinárstvo, ktoré svoje meno získalo zo začiatočných písmen ich priezviska – Sze-Dik, s.r.o. – sa venuje hlavne strekovskému regiónu. Vynikajúco vypracovaný plán bol hodnotený profesionálnou porotou, ktorú tvorili úspešní podnikatelia, zamestnanci multinacionálnych podnikov, a samozrejme aj pedagogický zamestnanec UJS a predseda Študentskej samosprávy EF UJS. Porota sa po náročnom a dlhom hodnotení nakoniec rozhodla, že Podnikateľský plán Sze-Dik, s.r.o. odmenia krásnym druhým miestom.

Streda 23. 4. 2014

Streda 23. 4. 2014

Úspechy našej školy

Tak ako každý rok, aj v školskom roku 2012/2013 sme získali popredné miesto v zapojenosti stredných odborných škôl do predmetových olympiád a ostatných súťaží. Po celkovom vyhodnotení sa naša škola umiestnila na druhom mieste zo všetkých stredných odborných škôl v Nitrianskom kraji, za čo sme boli ocenení aj pohárom.  

Úspechy v školskom roku 2013/2014:

1. miesto - INFOPROG - celoštátne kolo - užívateľská oblasť- Dóra Šukolová IV.DP a Gergely Majerník II.EE

3. miesto - INFOPROG - medzinárodné kolo - užívateľská oblasť- Dóra Šukolová IV.DP a Gergely Majerník II.EE

3. miesto - INFOPROG - celoštátne kolo - súťaž škôl (užívateľská oblasť, programiovanie - korešpondenčné a miestne kolá, súťaž IKT vedomostí, prezentácia školy)

3. miesto - medzinárodné kolo - kvíz IKT vedomostí - Dóra Šukolová IV.DP,Tamás Csíkel II.EE, Tibor Farkaš II.IT, Roman Recska II.DE

4. miesto - Matematický KLOKAN v SR - kategória O34 - János Kurcz III.AZ

5. miesto - Matematický KLOKAN v SR - kategória O12 - Tomáš Daniš II.IT

2. miesto – Celoštátne kolo olympiády v nemeckom jazyku kategória 2 D – Alexander Šipoš – IV. DP

2. miesto - Krajské kolo súťaže ENERSOL – Lukáš Rupek IV. AZ

2. miesto – Celoslovenské kolo súťaže Podnikateľský plán – Peter Szekeres, Adam Dikác – IV. DA

1. miesto – Krajské kolo SOČ – súťažný odbor – Informatika – Marcel Kiss – IV. IT

1. miesto – Krajské kolo SOČ – súťažný odbor – Tvorba učebných pomôcok – Dominik Garai, Ján Ševčík – IV. AZ

2. miesto – Krajské kolo SOČ – súťažný odbor – Pedagogika – Richar Kovács – IV. AP

2. miesto – Krajské kolo SOČ – súťažný odbor – História – Jana Babínová – II. AA

3. miesto – Krajské kolo SOČ – súťažný odbor – Tvorba učebných pomôcok – Pavol Borkovič – IV. AP

3. miesto – Krajské kolo SOČ – súťažný odbor – Elektronika, elektrotechnika a telekomunikácie – Ivan Šulík – IV. AP

3. miesto – Krajské kolo SOČ – súťažný odbor – Teória kultúry – Marek Varga – III. AZ

Strieborné pásmo - Krajské kolo recitačnej súťaže M. Tompu - kategória prózy - Simona Uhrinová I.DA

Zlaté pásmo - Okresné kolo recitačnej súťaže M. Tompu - kategória prózy - Simona Uhrinová I.DA

2. miesto - Krajské kolo olympiády v informatike - kategória B - Adam Varga  II.IT

3. miesto - Krajské kolo olympiády v informatike -  kategória B - Tomáš Daniš II.IT

1. miesto - Krajské kolo olympády v nemeckom jazyku - kategória 2 D - Alexander Šipoš IV.DP

1. miesto - Okresné kolo olympády v nemeckom jazyku - kategória 2 D - Alexander Šipoš IV.DP

1. miesto - Krajské kolo bedminton kategória družstiev chlapci - postup na majstrovstvá Slovenska ZŠ a SŠ

1. miesto - Vedomostná súťaž Tudok/ Viem -  kategória Fyzika - Dániel Tuba  a Bálint Takács IV.DZ

2. miesto - Majstrovstvá okresu Nové Zámky - stolný tenis chlapci

3. miesto - Majstrovstvá okresu Nové Zámky - stolný tenis dievčatá

1. miesto - Matematická súťaž v SPŠS Hurbanovo - 2. kategória - Tomáš Daniš II.IT

3. miesto - Matematická súťaž v SPŠS Hurbanovo - 3. kategória - János Kurcz III.AZ

3. miesto - Krajské kolo ZENIT v programovaní kategória B - Tomáš Daniš II. IT

2. miesto - Krajské kolo ZENIT v programovaní kategória A - Marcel Kiss  IV. IT

1. miesto - Majstrovstvá okresu Nové Zámky - Badminton žiakov SŠ

1. miesto - Majstrovstvá kraja - Badminton žiakov SŠ

1. miesto - Školské majstrovstvá okresu Nové Zámky - Cezpoľný beh v kategórii žiakov SŠ  foto...

 

 

 

 

 
Fotogaléria

Kontakt

 • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
  Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky
  kód školy ........ ELE - 648 301, OA - 646 107
  IČO.................. 00012 432


 • Komárňanská 28
  6418 514 - riaditeľ (Ing. László Bábi)
  6418 256 - sekretariát, fax
  6406 110 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, RNDr. Peter Lénárt)
  6418 516 - personálne oddelenie
  6418 515 - ekonomický zástupca
  6406 100 - školská jedáleň

  Námestie republiky č.4
  6420 550 - zástupcovia riaditeľa, fax
  6420 554 - sekretariát