Navigácia

Narodeniny a meniny

Dnes (Piatok 31.10.2014)
Zajtra (Sobota 1.11.2014)
Ján Danáč (IV.BT)
Kryštof Kiss (IV.IT)
Denisa Dózsová (IV.DA)
PhDr. Denisa Veselá
Pozajtra (Nedeľa 2.11.2014)
Ľuboš Juhás (I.BE)

Prihlásenie

Používateľské meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
 • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ - NYÍLT NAP

  Milí deviataci, rodičia a výchovní poradcovia!

  Srdečne pozývame všetkých záujemcov s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským na
                 DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
  našej školy, ktorý sa uskutoční dňa                 14. novembra 2014 v budove školy na Komárňanskej 28 v Nových Zámkoch. 

 • DEŇ ŠTUDENTSTVA na našej škole

  DOSŤ UČENIA!

  Milí študenti,

  pripomeňme si Medzinárodný deň študentstva zábavnou formou!

  Oslávme ho spolu 19. novembra. Nech sú triedy plné zábavy, jedla, športu a hudby.

  Môžete si vyskúšať - aké je byť učiteľom, tak buďte odvážni a pripravte hodinu atraktívneho učenia. V telocvični vás všetkých bude čakať bohatý športový program, v jedálni chutné pohostenie. Keď máte radi anglické a nemecké filmy, zaručene sa nebudete nudiť. Záujemcovia o šach! Prineste si so sebou  šachy. Pripravte sa na kvízy, riešenia matematických hlavolamov a iných zábavných atrakcií. Tento deň nech patrí nám. Začnime  s tradíciou osláv Dňa študentstva. 
  členovia žiackej rady

 • Výzva ELITE 2014

  Na základe iniciatívy Občianskeho združenia Samsung bola vyhlásená výzva na podávanie prihlášok do projektu pod názvom ELITE 2014. Náš projekt „E-hlasovanie v príprave žiakov na skúšky ECDL“ bol vybratý ako úspešný.

  Súčasťou projektu je aj príprava a testovanie systémom ECDL sociálne znevýhodnených žiakov SŠ. V rámci uvedeného projektu môžu žiaci našej školy absolvovať aj bezplatnú prípravu a certifikáciu ECDL (European Computer Driving Licence).

 • ECDL má 10 rokov - 10 éves az ECDL

  Akreditované testovacie centrum ECDL na Spojenej škole, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika a Obchodná akadémia v tomto roku oslavuje svoje 10. výročie vzniku. Akreditáciu, ktorú sme získali v roku 2004, nám odovzdal Minister školstva SR osobne pri slávnostnom zavedení ECDL na Slovensku.

 • Študentská kvapka krvi - Véradás

  Milí žiaci !

    Prišiel čas znovu sa zapojiť do ďalšieho ročníka Študentskej kvapky krvi. Po minuloročnom úspešnom darovaní krvi  v NTS Nové Zámky, kde  prvodarcovia aj viacnásobní darcovia z našej školy mohli zažiť dobrý pocit z toho , že stačí tak málo  a dokážeme  pomôcť  druhým, je tu  znovu príležitosť  preukázať odvahu.

Piatok 31. 10. 2014

Piatok 31. 10. 2014

Úspechy našej školy

Úspechy v školskom roku 2014/2015:

1. miesto v Nitrianskom kraji - zapojenosť žiakov stredných odborných škôl do predmetových olympiád a postupových súťaží v školskom roku 2013/2014

2. miesto - Krajský festival vedy a techniky 2014 - Raspberry Pi webkamera - Tomáš Együd IV.DP 

cena poroty -  Krajský festival vedy a techniky 2014 - Serverovňa - virtualizácia serverov - Lubor Mančuška -IV.IT

cena poroty - Krajský festival vedy a techniky 2014 - Game server - Zoltán Onódy, Kryštof Kiss IV.IT

 • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ - NYÍLT NAP

  Milí deviataci, rodičia a výchovní poradcovia!

  Srdečne pozývame všetkých záujemcov s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským na
                 DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
  našej školy, ktorý sa uskutoční dňa                 14. novembra 2014 v budove školy na Komárňanskej 28 v Nových Zámkoch. 

 • DEŇ ŠTUDENTSTVA na našej škole

  DOSŤ UČENIA!

  Milí študenti,

  pripomeňme si Medzinárodný deň študentstva zábavnou formou!

  Oslávme ho spolu 19. novembra. Nech sú triedy plné zábavy, jedla, športu a hudby.

  Môžete si vyskúšať - aké je byť učiteľom, tak buďte odvážni a pripravte hodinu atraktívneho učenia. V telocvični vás všetkých bude čakať bohatý športový program, v jedálni chutné pohostenie. Keď máte radi anglické a nemecké filmy, zaručene sa nebudete nudiť. Záujemcovia o šach! Prineste si so sebou  šachy. Pripravte sa na kvízy, riešenia matematických hlavolamov a iných zábavných atrakcií. Tento deň nech patrí nám. Začnime  s tradíciou osláv Dňa študentstva. 
  členovia žiackej rady

 • Výzva ELITE 2014

  Na základe iniciatívy Občianskeho združenia Samsung bola vyhlásená výzva na podávanie prihlášok do projektu pod názvom ELITE 2014. Náš projekt „E-hlasovanie v príprave žiakov na skúšky ECDL“ bol vybratý ako úspešný.

  Súčasťou projektu je aj príprava a testovanie systémom ECDL sociálne znevýhodnených žiakov SŠ. V rámci uvedeného projektu môžu žiaci našej školy absolvovať aj bezplatnú prípravu a certifikáciu ECDL (European Computer Driving Licence).

 • ECDL má 10 rokov - 10 éves az ECDL

  Akreditované testovacie centrum ECDL na Spojenej škole, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika a Obchodná akadémia v tomto roku oslavuje svoje 10. výročie vzniku. Akreditáciu, ktorú sme získali v roku 2004, nám odovzdal Minister školstva SR osobne pri slávnostnom zavedení ECDL na Slovensku.

 • Študentská kvapka krvi - Véradás

  Milí žiaci !

    Prišiel čas znovu sa zapojiť do ďalšieho ročníka Študentskej kvapky krvi. Po minuloročnom úspešnom darovaní krvi  v NTS Nové Zámky, kde  prvodarcovia aj viacnásobní darcovia z našej školy mohli zažiť dobrý pocit z toho , že stačí tak málo  a dokážeme  pomôcť  druhým, je tu  znovu príležitosť  preukázať odvahu.

 • Jazykovo poznávací zájazd

  Vážení rodičia, milí študenti!

  Tak ako každý rok, aj v tomto školskom roku by sme chceli zorganizovať JAZYKOVO POZNÁVACÍ ZÁJAZD do Veľkej Británie.

  KEDY: MAREC – MÁJ 2015

  DĹŽKA POBYTU: 8 – 9 dní

 • Európsky týždeň programovania- jedinečná príležitosť pre žiakov ZŠ

   Európsky týždeň programovania je iniciatíva, ktorej cieľom je podporiť rozvoj programátorských zručností a smerovanie kariéry mladých ľudí do oblasti informačných technológii.


  V rámci tejto iniciatívy naša škola umožní žiakom  základných škôl oboznámiť sa  s výučbou programovania. Navštívte nás v stredu 15.10.2014          od 15.00 do 17.00 hod.   a dozviete sa, aké programovacie jazyky učíme, aké vývojové prostredia využívame, aké sú naše ciele a vízie do budúcnosti. Garantom a organizátorom tejto iniciatívy na našej škole je RNDr. Miloš Vojtek.

 • OBHÁJILI SME PRVENSTVO - SME ZNOVA NAJLEPŠÍ !

  Aj za školský rok 2013/2014 sme boli vyhodnotení ako najlepšia stredná škola v okrese Nové Zámky v rebríčku stredných škôl Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy INEKO. 

 • Európsky deň jazykov - Nyelvek Európai Napja

  Európsky deň jazykov bol vyhlásený v roku 2001 a je organizovaný Radou Európy a Európskou komisiou každý rok 26. septembra. Deň je oslavou jazykovej rôznorodosti  krajín. Cieľom je tiež podporiť občanov k učeniu nových jazykov, rozvíjanie priateľstva medzi národmi a zachovanie kultúrnej rôznorodosti.

  V tomto školskom roku 26. septembra pri príležitosti Európskeho dňa jazykov žiaci našej školy – z tried I.IT, II.IT,III.IT, II.AT a  II.DA  pripravili  pútavé prezentácie o európskych štátoch, ktoré ich najviac zaujali. Mohli sme  počuť a vidieť  veľa zaujímavostí o Spojenom Kráľovstve, Španielsku, Švédsku,  Turecku , Rusku a Nemecku, o ich kultúre, hudbe ale sme spoznali aj najdlhšie slová, alebo vyskúšali jazykolamy . Jazykom prezentácií bola angličtina, ale aj nemčina či ruština. Na záver návštevníci mohli prezrieť mini výstavu, kde sa vystavovali zaujímavé predmety, suveníry  ale aj lahôdky krajín. Výstavu naši žiaci pripravovali s veľkou radosťou v spolupráci s učiteľmi a rodičmi. Žiaci, ktorí sa zúčastnili tohto netradičného piatkového programu sa obohatili nielen novými chuťami nemeckej čokolády, švédskych mäsových guliek, španielských lízatiek alebo Sacherovej torty, ale predovšetkým získali ďalšie nové poznatky o okolitom svete.

 • Najlepší triedny kolektív / A legjobb osztályközösség

  Riaditeľ školy vyhlasuje v školskom roku 2014/2015 súťaž o najlepší triedny kolektív. V súťaži sa sledujú štyri oblasti:

  1. prospech

  2. mimovyučovacia činnosť

  3. reprezentácia školy

  4. dochádzka.

  Väčší dôraz sa kladie na mimovyučovaciu činnosť a reprezentáciu školy s váhou 2, ostatné oblasti, prospech a dochádzka majú váhu 1.
Fotogaléria

Kontakt

 • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
  Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky
  kód školy ........ ELE - 648 301, OA - 646 107
  IČO.................. 00012 432


 • Komárňanská 28
  6418 514 - riaditeľ (Ing. László Bábi)
  6418 256 - sekretariát, fax
  6406 110 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, RNDr. Peter Lénárt)
  6418 516 - personálne oddelenie
  6418 515 - ekonomický zástupca
  6406 100 - školská jedáleň