Navigácia

Narodeniny a meniny

Dnes (Pondelok 22.12.2014)
Tomáš Hodál (I.BE)
Ronald Mészáros (II.EE)
Mgr. Emőke Benková
Zajtra (Utorok 23.12.2014)
Marek Haverlík (III.IT)
Matej Holý (II.IT)
Pozajtra (Streda 24.12.2014)
Imre Kianek (II.DE)
Filip Vida (I.IT)
Adam Abrahám (II.IT)
Adam Barák (I.IT)
Adam Berkeš (II.EE)
Adam Holeček (II.AT)
Adam Horváth (I.BE)
Adam Kudrna (I.AT)
Adam Kukuk (III.IT)
Eva Lakatosová (IV.DA)
Eva Magyarová (I.DA)
Adam Mátyás (I.AE)
Adam Mészáros (IV.AZ)
Adam Németh (III.AZ)
Adam Roško (III.DZ)
Adam Sucharda (I.IT)
Adam Takács (III.AP)
Adam Varga (III.IT)
Adam Zaležák (IV.IT)
Adam Šima (I.IT)
Adam Žák (II.AT)
Eva Kollárová
Eva Kollárová

Prihlásenie

Používateľské meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
 • Obchodná akadémia s vyučovacím jazykom slovenským

  Oznamujeme Vám, že v školskom roku 2015/2016 znova otvárame aj triedu

  obchodnej akadémie

  s vyučovacím jazykom slovenským
  (31 žiakov) na základe VZN Nitrianskeho samosprávneho kraja č.4/2014.

 • V jeden príjemný decembrový deň (04.12.2014) sme sa vydali na cestu za hranice našej krajiny, do Rakúska, a to priamo do jeho hlavného mesta, Viedne. Tak ako už tradične, aj tento rok sme túžili navštíviť jedny z najkrajších vianočných trhov v okolí. Kým sme sa tam však dostali, spoznali sme i iné zaujímavé miesta.

  Našou prvou zastávkou bolo malé nákupné centrum neďaleko mestečka Kittsee. Tu sa žiaci mohli občerstviť, rozhýbať sa po dlhom sedení v autobuse, ale aj nakúpiť si zopár pekných maličkostí.

 • Deň otvorených dverí na ZŠ v Komjaticiach

  Dňa 09.12.2014 sa v priestoroch kultúrneho domu v Komjaticiach konal už 10. ročník Dňa otvorených dverí ZŠ O. Cabana a vianočných trhov.

  Stretlo sa tu 18 stredných škôl z Nitrianskeho kraja, ktoré sa snažili, čo najlepšie prezentovať svoju školu, a tak získať čo najviac žiakov do prvých ročníkov.

  Naša škola nemohla na tejto akcii predsa chýbať. A tak sme naložili najlepšie výtvory našich žiakov (napr. robotické autíčko, formula, blikacie zariadenia, triedičku, katalógy cvičných firiem, atď.) a rozložili ich na dobre viditeľnom mieste. Zastavovali sa u nás nie len záujemcovia o štúdium na našej škole, ale aj všetci tí, ktorých prilákalo samo chodiace robotické autíčko a samozrejme naši šikovní chlapci a sympatické dievčatá.

 • Bumperzgamez

  Milí žiaci,

  dňa  15. 12. 2014 sa v priestoroch našej školy uskutoční netradičná zábava v podaní  BUMPERZGAMEZ.

  Máte jedinečnú možnosť zúčastniť sa tejto akcie. Prihlásiť sa môžete u pani profesorky  PaedDr. L. Takácsovej a u pána profesora Mgr. L. Lencsésa. Rozpis zápasov bude vyvesený na nástenke oproti zborovni. Viac informácií o projekte Bumperzgamez nájdete na  http://www.bumperzgamez.sk.

Pondelok 22. 12. 2014

Pondelok 22. 12. 2014

Úspechy našej školy

Úspechy v školskom roku 2014/2015

1. miesto v Nitrianskom kraji - zapojenosť žiakov stredných odborných škôl do predmetových olympiád a postupových súťaží v školskom roku 2013/2014

1. miesto - krajské kolo - Zenit v programovaní - Patrik Horváth III.DP a Ádám Kiss III.DP

2. miesto medzi SOŠ -   Angličtinár roka - celoslovenská súťaž - 11. miesto zo 110 škôl

27. miesto z 2150 žiakov - Angličtinár roka - celoslovenská súťaž -  Tomáš Daniš - III.IT

3. miesto - Matematická súťaž v Hurbanove - Tomáš Daniš -III.IT

4. miesto - Matematická súťaž v Hurbanove - Ladislav Virág - I.IT

4. miesto - Matematická súťaž v Hurbanove - Veronika Nagyová -II.IT

 

2. miesto - Krajský festival vedy a techniky 2014 - Raspberry Pi webkamera - Tomáš Együd IV.DP 

cena poroty -  Krajský festival vedy a techniky 2014 - Serverovňa - virtualizácia serverov - Lubor Mančuška -IV.IT

cena poroty - Krajský festival vedy a techniky 2014 - Game server - Zoltán Onódy, Kryštof Kiss IV.IT

 • Obchodná akadémia s vyučovacím jazykom slovenským

  Oznamujeme Vám, že v školskom roku 2015/2016 znova otvárame aj triedu

  obchodnej akadémie

  s vyučovacím jazykom slovenským
  (31 žiakov) na základe VZN Nitrianskeho samosprávneho kraja č.4/2014.

 • V jeden príjemný decembrový deň (04.12.2014) sme sa vydali na cestu za hranice našej krajiny, do Rakúska, a to priamo do jeho hlavného mesta, Viedne. Tak ako už tradične, aj tento rok sme túžili navštíviť jedny z najkrajších vianočných trhov v okolí. Kým sme sa tam však dostali, spoznali sme i iné zaujímavé miesta.

  Našou prvou zastávkou bolo malé nákupné centrum neďaleko mestečka Kittsee. Tu sa žiaci mohli občerstviť, rozhýbať sa po dlhom sedení v autobuse, ale aj nakúpiť si zopár pekných maličkostí.

 • Deň otvorených dverí na ZŠ v Komjaticiach

  Dňa 09.12.2014 sa v priestoroch kultúrneho domu v Komjaticiach konal už 10. ročník Dňa otvorených dverí ZŠ O. Cabana a vianočných trhov.

  Stretlo sa tu 18 stredných škôl z Nitrianskeho kraja, ktoré sa snažili, čo najlepšie prezentovať svoju školu, a tak získať čo najviac žiakov do prvých ročníkov.

  Naša škola nemohla na tejto akcii predsa chýbať. A tak sme naložili najlepšie výtvory našich žiakov (napr. robotické autíčko, formula, blikacie zariadenia, triedičku, katalógy cvičných firiem, atď.) a rozložili ich na dobre viditeľnom mieste. Zastavovali sa u nás nie len záujemcovia o štúdium na našej škole, ale aj všetci tí, ktorých prilákalo samo chodiace robotické autíčko a samozrejme naši šikovní chlapci a sympatické dievčatá.

 • Bumperzgamez

  Milí žiaci,

  dňa  15. 12. 2014 sa v priestoroch našej školy uskutoční netradičná zábava v podaní  BUMPERZGAMEZ.

  Máte jedinečnú možnosť zúčastniť sa tejto akcie. Prihlásiť sa môžete u pani profesorky  PaedDr. L. Takácsovej a u pána profesora Mgr. L. Lencsésa. Rozpis zápasov bude vyvesený na nástenke oproti zborovni. Viac informácií o projekte Bumperzgamez nájdete na  http://www.bumperzgamez.sk.

 • 12-HODINOVÝ BASKETBALOVÝ MARATÓN

  Dňa 17. 12. 2014 sa na našej škole vo veľkej telocvični  bude konať dvanásťhodinový basketbalový maratón. Srdečne vítame záujemcov našej školy a ich kamarátov, ktorí by sa radi zúčastnili tohto turnaja. Turnaj sa bude konať od 06:00 do 18:00. Rozpis zápasov bude vyvesený na nástenke oproti zborovni. Prihlásiť sa môžete u pani profesorky  PaedDr. L. Takácsovej a u pána profesora Mgr. L. Lencsésa.

 • Školské kolo SOČ 2014/15

  ....sa uskutoční dňa 27. februára 2015

  -do krajského kola postupujú práce na 1.-2. mieste z každého odboru (pozri prílohu),

  -počet riešiteľov jednej práce maximálne 3 (1 autor + 2 spoluautori),

  -pri prácach písaného textu  bez príloh (grafy, tabuľky, foto atď…) maximálne 25 strán.

 • Školské kolo Olympiády ľudských práv 2014/2015

  Dňa 3. 12. 2014 sa konalo na našej škole Školské kolo OLP. Naši žiaci preukázali v súťaži svoje znalosti z oblasti histórie, právnej a občianskej náuky. Súťaž sa skladala z dvoch častí. V písomnej časti formou testu si žiaci overili svoje vedomosti z historických aj súčasných faktov súvisiacich s ľudskými právami. V ústnej časti odpovedali na otázky zamerané na medziľudské vzťahy, postavenie rodiny v spoločnosti a aktuálne spoločenské problémy.

 • Školské kolo Oympiády v anglickom jazyku v školskom roku 2014/2015

  Dňa 27. 11. 2014 v priestoroch našej školy sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Súťaže sa zúčastnilo 42  žiakov v 3 kategóriách /2A, 2B,2D/.

  Cieľom súťaže bolo dať príležitosť nadaným angličtinárom našej školy preukázať svoje jazykové schopnosti a zručnosti tak písomne ako aj ústne.

  Výsledky jednotlivých kategórií sú nasledovné:

 • Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku v školskom roku 2014/2015

  Dňa 01. decembra 2014 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku.

  Cieľom súťaže bolo preveriť jazykové schopnosti a komunikačné zručnosti študentov našej školy v nemeckom jazyku.

  Súťažilo sa v 3 kategóriách:

  Kategória 2A – 1. a 2. ročník OA
Fotogaléria

Kontakt

 • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
  Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky
  kód školy ........ ELE - 648 301, OA - 646 107
  IČO.................. 00012 432


 • Komárňanská 28
  6418 514 - riaditeľ (Ing. László Bábi)
  6418 256 - sekretariát, fax
  6406 110 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, RNDr. Peter Lénárt)
  6418 516 - personálne oddelenie
  6418 515 - ekonomický zástupca
  6406 100 - školská jedáleň