Navigácia

Narodeniny a meniny

Dnes (Piatok 19.9.2014)
Matúš Pinteš (III.IT)
Zajtra (Sobota 20.9.2014)
Zoltán Farkaš (IV.DZ)
Norbert Fekete (II.BE)
Patrik Németh (II.IT)
Marcel Pavlatovský (II.AT)
Milan Szabó (II.BE)
Pozajtra (Nedeľa 21.9.2014)
Dominik Blanár (II.BE)
Tibor Konkoly (IV.DP)
Matúš Mráz (IV.AP)
Matúš Pinteš (III.IT)
Matúš Čáni (I.BE)

Prihlásenie

Používateľské meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
 • OBHÁJILI SME PRVENSTVO - SME ZNOVA NAJLEPŠÍ !

  Aj za školský rok 2013/2014 sme boli vyhodnotení ako najlepšia stredná škola v okrese Nové Zámky v rebríčku stredných škôl Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy INEKO. 

 • Najlepší triedny kolektív / A legjobb osztályközösség

  Riaditeľ školy vyhlasuje v školskom roku 2014/2015 súťaž o najlepší triedny kolektív. V súťaži sa sledujú štyri oblasti:

  1. prospech

  2. mimovyučovacia činnosť

  3. reprezentácia školy

  4. dochádzka.

  Väčší dôraz sa kladie na mimovyučovaciu činnosť a reprezentáciu školy s váhou 2, ostatné oblasti, prospech a dochádzka majú váhu 1.

Piatok 19. 9. 2014

Piatok 19. 9. 2014

Úspechy našej školy

Úspechy v školskom roku 2013/2014:

1. miesto -  súťaž "Mladý účtovník" na SPŠ v Komárne pre II. ročník - Vanessa Baloghová II.AA

2. miesto -  súťaž "Mladý účtovník" na SPŠ v Komárne pre II. ročník - Karin Kasášová II.AA

1. miesto -  súťaž "Mladý účtovník" na SPŠ v Komárne pre III. ročník - Klaudia Varróová III.AA

3. miesto -  súťaž "Mladý účtovník" na SPŠ v Komárne pre III. ročník - Petra Strapecová III.AA

2. miesto - celoslovenské kolo - Green Academy - súťaž v tvorbe učebných pomôcok pre elektrotechniku - Peter Meszár IV. AZ

Víťaz - Celoslovenská súťaž ZSE "Najlepší nápad 2014" - Peter Meszár IV.AZ

3. miesto - Matematická olympiáda - kategória B - Tomáš Daniš II.IT

3. miesto - NAG 2014 a NetRiders EMEA Nationals - národné kolo - kategória HS3 - družstvá troch žiakov - Tomáš Daniš II.IT, Patrik Goldschmidt II.IT, Tomáš Szűcs III.IT

3. miesto - NAG 2014 a NetRiders EMEA Nationals - národné kolo - kategória UNI - jednotlivci - Tomáš Daniš II.IT

1. miesto - NAG 2014 a NetRiders EMEA Nationals - národné kolo - kategória NetRiders IT Essentials (2. kolo) - jednotlivci - Tomáš Daniš II.IT

2. miesto - NAG 2014 a NetRiders EMEA Nationals - národné kolo - kategória NetRiders IT Essentials (2. kolo) - jednotlivci - Alexander Kaiser I.IT

3. miesto - NAG 2014 a NetRiders EMEA Nationals - národné kolo - kategória NetRiders IT Essentials (2. kolo) - jednotlivci - Patrik Goldschmidt II.IT

6. miesto - celoslovenské kolo ENERSOL 2014 - Lukáš Rupek IV.AZ

Víťaz celoslovenskej súťaže ZSE "Najlepší nápad 2014" - Meszár Peter IV.AZ

3. miestoINFOPROG - medzinárodná súťaž kvíz IKT vedomostí (družstvo) - Dóra Šukolová IV.DP, Gergely Majerník II.EE, Tibor Farkaš II.IT, Roman Recska II.DE

3. miesto - INFOPROG - celoštátne kolo - súťaž škôl

3. miesto - INFOPROG - medzinárodná súťaž - užívateľská oblasť - Dóra Šukolová IV.DP, Gergely Majerník II.EE

1. miesto - INFOPROG - celoštátne kolo - užívateľská oblasť - Dóra Šukolová IV.DP, Gergely Majerník II.EE

5. miesto - Matematický KLOKAN - celoštátne kolo - kategória Kadet O12 - Daniš Tomáš II.IT 

4. miesto - Matematický KLOKAN - celoštátne kolo - kategória Junior O34 - Kurcz János III.AZ

4. miesto - SOČ - súťažný odbor pedagogika - celoštátne kolo - Richard Kováč IV.AP

2. miesto - Olympiáda v nemeckom jazyku - celoštátne kolo - Alexander Šipoš - IV.DP

2. miesto - Podnikateľský plán - celoslovenské kolo - Péter Szekeres IV.DA a Ádám Dikác IV.DA

1. miesto - INFOPROG - celoštátne kolo - užívateľská oblasť- Dóra Šukolová IV.DP a Gergely Majerník II.EE

3. miesto - INFOPROG - medzinárodné kolo - užívateľská oblasť- Dóra Šukolová IV.DP a Gergely Majerník II.EE

3. miesto - INFOPROG - celoštátne kolo - súťaž škôl (užívateľská oblasť, programiovanie - korešpondenčné a miestne kolá, súťaž IKT vedomostí, prezentácia školy)

3. miesto - medzinárodné kolo - kvíz IKT vedomostí - Dóra Šukolová IV.DP,Tamás Csíkel II.EE, Tibor Farkaš II.IT, Roman Recska II.DE

4. miesto - Matematický KLOKAN v SR - kategória O34 - János Kurcz III.AZ

5. miesto - Matematický KLOKAN v SR - kategória O12 - Tomáš Daniš II.IT

2. miesto – Celoštátne kolo olympiády v nemeckom jazyku kategória 2 D – Alexander Šipoš – IV. DP

2. miesto - Krajské kolo súťaže ENERSOL – Lukáš Rupek IV. AZ

2. miesto – Celoslovenské kolo súťaže Podnikateľský plán – Peter Szekeres, Adam Dikác – IV. DA

1. miesto – Krajské kolo SOČ – súťažný odbor – Informatika – Marcel Kiss – IV. IT

1. miesto – Krajské kolo SOČ – súťažný odbor – Tvorba učebných pomôcok – Dominik Garai, Ján Ševčík – IV. AZ

2. miesto – Krajské kolo SOČ – súťažný odbor – Pedagogika – Richar Kovács – IV. AP

2. miesto – Krajské kolo SOČ – súťažný odbor – História – Jana Babínová – II. AA

3. miesto – Krajské kolo SOČ – súťažný odbor – Tvorba učebných pomôcok – Pavol Borkovič – IV. AP

3. miesto – Krajské kolo SOČ – súťažný odbor – Elektronika, elektrotechnika a telekomunikácie – Ivan Šulík – IV. AP

3. miesto – Krajské kolo SOČ – súťažný odbor – Teória kultúry – Marek Varga – III. AZ

Strieborné pásmo - Krajské kolo recitačnej súťaže M. Tompu - kategória prózy - Simona Uhrinová I.DA

Zlaté pásmo - Okresné kolo recitačnej súťaže M. Tompu - kategória prózy - Simona Uhrinová I.DA

2. miesto - Krajské kolo olympiády v informatike - kategória B - Adam Varga  II.IT

3. miesto - Krajské kolo olympiády v informatike -  kategória B - Tomáš Daniš II.IT

3. miesto - Krajské kolo olympiády v matematike -  kategória B - Tomáš Daniš II.IT

1. miesto - Krajské kolo olympády v nemeckom jazyku - kategória 2 D - Alexander Šipoš IV.DP

1. miesto - Okresné kolo olympády v nemeckom jazyku - kategória 2 D - Alexander Šipoš IV.DP

1. miesto - Krajské kolo bedminton kategória družstiev chlapci - postup na majstrovstvá Slovenska ZŠ a SŠ

1. miesto - Vedomostná súťaž Tudok/ Viem -  kategória Fyzika - Dániel Tuba  a Bálint Takács IV.DZ

2. miesto - Majstrovstvá okresu Nové Zámky - stolný tenis chlapci

3. miesto - Majstrovstvá okresu Nové Zámky - stolný tenis dievčatá

1. miesto - Matematická súťaž v SPŠS Hurbanovo - 2. kategória - Tomáš Daniš II.IT

3. miesto - Matematická súťaž v SPŠS Hurbanovo - 3. kategória - János Kurcz III.AZ

3. miesto - Krajské kolo ZENIT v programovaní kategória B - Tomáš Daniš II. IT

2. miesto - Krajské kolo ZENIT v programovaní kategória A - Marcel Kiss  IV. IT

1. miesto - Majstrovstvá okresu Nové Zámky - Badminton žiakov SŠ

1. miesto - Majstrovstvá kraja - Badminton žiakov SŠ

1. miesto - Školské majstrovstvá okresu Nové Zámky - Cezpoľný beh v kategórii žiakov SŠ  foto...

 

 

 

 

 
Fotogaléria

Kontakt

 • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
  Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky
  kód školy ........ ELE - 648 301, OA - 646 107
  IČO.................. 00012 432


 • Komárňanská 28
  6418 514 - riaditeľ (Ing. László Bábi)
  6418 256 - sekretariát, fax
  6406 110 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, RNDr. Peter Lénárt)
  6418 516 - personálne oddelenie
  6418 515 - ekonomický zástupca
  6406 100 - školská jedáleň