Navigácia

Narodeniny a meniny

Dnes (Štvrtok 21.8.2014)
Attila Salinka (III.DP)
Jana Babínová (III.AA)
Ing. Jana Rošková
Pozajtra (Sobota 23.8.2014)
Filip Bréška (III.AP)
Filip Fellner (IV.AT)
Filip Gedaj (IV.AZ)
Filip Kopáč (IV.AT)
Filip Szabó (II.AT)
Filip Tóth (II.AT)
Filip Vida (I.IT)
Filip Zoltvány (II.BE)
Filip Čelka (I.AT)
Filip Ölvecký (I.BE)

Prihlásenie

Používateľské meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
 • Príjemné prežitie letných prázdnin a dovoleniek plné slnka a pozitívnych zážitkov všetkým žiakom, rodičom, ako aj pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom.

 • Kellemes, élményekben gazdag napfényes nyári vakációt kívánunk minden kedves diáknak, szülőnek , pedagógusnak és az iskola többi alkalmazottjának.

  A nyári szünidő 2014.  június 30-tól 2014. augusztus 31-ig tart. Az ünnepélyes tanévnyitó 2014.  szeptember 2-án (kedden) 8.00 órakor lesz.

 • Divadelné predstavenie v anglickom jazyku

         9. júna 2014 naša škola privítala anglické divadlo „ The Bear Theatre “ z Prahy. Táto divadelná spoločnosť má vyše 20-ročnú tradíciu Ich divadelné hry pomáhajú študentom osvojiť si anglický jazyk hravou, zábavnou a motivujúcou formou.

  Spoločnosť k nám zavítala s divadelnými hrami History of England 1 a History of England 2, ktorými herci pútavým a zábavným spôsobom priblížili a ujasnili najpodstatnejšie etapy anglickej histórie. Prvú časť histórie Anglicka zahrali študentom 2. ročníka, kým druhú časť si mohli pozrieť tretiaci. Počas predstavenia herci interaktívnou formou aktivizovali študentov a niektorých aj pozvali na pódium.  

 • Návšteva z Brazílie

  Dňa 2.6.2014 sme na našej škole privítali vzácnu návštevu až z ďalekého zámoria.
  Mladá študentka Thaís nám priniesla zaujímavé informácie o svojej krajine - Brazílii. Prednáška bola, samozrejme, v anglickom jazyku, no nesmieme zabudnúť i na to, že v istých chvíľach sme ju mohli počuť rozprávať po slovensky.  Napriek tomu, že bola na Slovensku krátku dobu, sa stihla naučiť zopár slov z našej ľubozvučnej slovenčiny.

 • Súťaž „Mladý účtovník"

  Dňa 10. 06. 2014 sa na SPŠ v Komárne uskutočnila súťaž „Mladý účtovník“.

  Našu školu reprezentovalo 7 žiakov. Súťažilo sa vo dvoch kategóriách,

  I. kategória – žiaci 2. ročníkov

  II. kategória – žiaci 3. ročníkov.

  Umiestnenie našich žiakov v súťaži:

  1. miesto v I. kategórii – Vanessa Baloghová  II. AA

Štvrtok 21. 8. 2014

Štvrtok 21. 8. 2014

Úspechy našej školy

Tak ako každý rok, aj v školskom roku 2012/2013 sme získali popredné miesto v zapojenosti stredných odborných škôl do predmetových olympiád a ostatných súťaží. Po celkovom vyhodnotení sa naša škola umiestnila na druhom mieste zo všetkých stredných odborných škôl v Nitrianskom kraji, za čo sme boli ocenení aj pohárom.  

Úspechy v školskom roku 2013/2014:

1. miesto -  súťaž "Mladý účtovník" na SPŠ v Komárne pre II. ročník - Vanessa Baloghová II.AA

2. miesto -  súťaž "Mladý účtovník" na SPŠ v Komárne pre II. ročník - Karin Kasášová II.AA

1. miesto -  súťaž "Mladý účtovník" na SPŠ v Komárne pre III. ročník - Klaudia Varróová III.AA

3. miesto -  súťaž "Mladý účtovník" na SPŠ v Komárne pre III. ročník - Petra Strapecová III.AA

2. miesto - celoslovenské kolo - Green Academy - súťaž v tvorbe učebných pomôcok pre elektrotechniku - Peter Meszár IV. AZ

Víťaz - Celoslovenská súťaž ZSE "Najlepší nápad 2014" - Peter Meszár IV.AZ

3. miesto - Matematická olympiáda - kategória B - Tomáš Daniš II.IT

3. miesto - NAG 2014 a NetRiders EMEA Nationals - národné kolo - kategória HS3 - družstvá troch žiakov - Tomáš Daniš II.IT, Patrik Goldschmidt II.IT, Tomáš Szűcs III.IT

3. miesto - NAG 2014 a NetRiders EMEA Nationals - národné kolo - kategória UNI - jednotlivci - Tomáš Daniš II.IT

1. miesto - NAG 2014 a NetRiders EMEA Nationals - národné kolo - kategória NetRiders IT Essentials (2. kolo) - jednotlivci - Tomáš Daniš II.IT

2. miesto - NAG 2014 a NetRiders EMEA Nationals - národné kolo - kategória NetRiders IT Essentials (2. kolo) - jednotlivci - Alexander Kaiser I.IT

3. miesto - NAG 2014 a NetRiders EMEA Nationals - národné kolo - kategória NetRiders IT Essentials (2. kolo) - jednotlivci - Patrik Goldschmidt II.IT

6. miesto - celoslovenské kolo ENERSOL 2014 - Lukáš Rupek IV.AZ

Víťaz celoslovenskej súťaže ZSE "Najlepší nápad 2014" - Meszár Peter IV.AZ

3. miestoINFOPROG - medzinárodná súťaž kvíz IKT vedomostí (družstvo) - Dóra Šukolová IV.DP, Gergely Majerník II.EE, Tibor Farkaš II.IT, Roman Recska II.DE

3. miesto - INFOPROG - celoštátne kolo - súťaž škôl

3. miesto - INFOPROG - medzinárodná súťaž - užívateľská oblasť - Dóra Šukolová IV.DP, Gergely Majerník II.EE

1. miesto - INFOPROG - celoštátne kolo - užívateľská oblasť - Dóra Šukolová IV.DP, Gergely Majerník II.EE

5. miesto - Matematický KLOKAN - celoštátne kolo - kategória Kadet O12 - Daniš Tomáš II.IT 

4. miesto - Matematický KLOKAN - celoštátne kolo - kategória Junior O34 - Kurcz János III.AZ

4. miesto - SOČ - súťažný odbor pedagogika - celoštátne kolo - Richard Kováč IV.AP

2. miesto - Olympiáda v nemeckom jazyku - celoštátne kolo - Alexander Šipoš - IV.DP

2. miesto - Podnikateľský plán - celoslovenské kolo - Péter Szekeres IV.DA a Ádám Dikác IV.DA

1. miesto - INFOPROG - celoštátne kolo - užívateľská oblasť- Dóra Šukolová IV.DP a Gergely Majerník II.EE

3. miesto - INFOPROG - medzinárodné kolo - užívateľská oblasť- Dóra Šukolová IV.DP a Gergely Majerník II.EE

3. miesto - INFOPROG - celoštátne kolo - súťaž škôl (užívateľská oblasť, programiovanie - korešpondenčné a miestne kolá, súťaž IKT vedomostí, prezentácia školy)

3. miesto - medzinárodné kolo - kvíz IKT vedomostí - Dóra Šukolová IV.DP,Tamás Csíkel II.EE, Tibor Farkaš II.IT, Roman Recska II.DE

4. miesto - Matematický KLOKAN v SR - kategória O34 - János Kurcz III.AZ

5. miesto - Matematický KLOKAN v SR - kategória O12 - Tomáš Daniš II.IT

2. miesto – Celoštátne kolo olympiády v nemeckom jazyku kategória 2 D – Alexander Šipoš – IV. DP

2. miesto - Krajské kolo súťaže ENERSOL – Lukáš Rupek IV. AZ

2. miesto – Celoslovenské kolo súťaže Podnikateľský plán – Peter Szekeres, Adam Dikác – IV. DA

1. miesto – Krajské kolo SOČ – súťažný odbor – Informatika – Marcel Kiss – IV. IT

1. miesto – Krajské kolo SOČ – súťažný odbor – Tvorba učebných pomôcok – Dominik Garai, Ján Ševčík – IV. AZ

2. miesto – Krajské kolo SOČ – súťažný odbor – Pedagogika – Richar Kovács – IV. AP

2. miesto – Krajské kolo SOČ – súťažný odbor – História – Jana Babínová – II. AA

3. miesto – Krajské kolo SOČ – súťažný odbor – Tvorba učebných pomôcok – Pavol Borkovič – IV. AP

3. miesto – Krajské kolo SOČ – súťažný odbor – Elektronika, elektrotechnika a telekomunikácie – Ivan Šulík – IV. AP

3. miesto – Krajské kolo SOČ – súťažný odbor – Teória kultúry – Marek Varga – III. AZ

Strieborné pásmo - Krajské kolo recitačnej súťaže M. Tompu - kategória prózy - Simona Uhrinová I.DA

Zlaté pásmo - Okresné kolo recitačnej súťaže M. Tompu - kategória prózy - Simona Uhrinová I.DA

2. miesto - Krajské kolo olympiády v informatike - kategória B - Adam Varga  II.IT

3. miesto - Krajské kolo olympiády v informatike -  kategória B - Tomáš Daniš II.IT

3. miesto - Krajské kolo olympiády v matematike -  kategória B - Tomáš Daniš II.IT

1. miesto - Krajské kolo olympády v nemeckom jazyku - kategória 2 D - Alexander Šipoš IV.DP

1. miesto - Okresné kolo olympády v nemeckom jazyku - kategória 2 D - Alexander Šipoš IV.DP

1. miesto - Krajské kolo bedminton kategória družstiev chlapci - postup na majstrovstvá Slovenska ZŠ a SŠ

1. miesto - Vedomostná súťaž Tudok/ Viem -  kategória Fyzika - Dániel Tuba  a Bálint Takács IV.DZ

2. miesto - Majstrovstvá okresu Nové Zámky - stolný tenis chlapci

3. miesto - Majstrovstvá okresu Nové Zámky - stolný tenis dievčatá

1. miesto - Matematická súťaž v SPŠS Hurbanovo - 2. kategória - Tomáš Daniš II.IT

3. miesto - Matematická súťaž v SPŠS Hurbanovo - 3. kategória - János Kurcz III.AZ

3. miesto - Krajské kolo ZENIT v programovaní kategória B - Tomáš Daniš II. IT

2. miesto - Krajské kolo ZENIT v programovaní kategória A - Marcel Kiss  IV. IT

1. miesto - Majstrovstvá okresu Nové Zámky - Badminton žiakov SŠ

1. miesto - Majstrovstvá kraja - Badminton žiakov SŠ

1. miesto - Školské majstrovstvá okresu Nové Zámky - Cezpoľný beh v kategórii žiakov SŠ  foto...

 

 

 

 

 
Fotogaléria

Kontakt

 • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
  Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky
  kód školy ........ ELE - 648 301, OA - 646 107
  IČO.................. 00012 432


 • Komárňanská 28
  6418 514 - riaditeľ (Ing. László Bábi)
  6418 256 - sekretariát, fax
  6406 110 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, RNDr. Peter Lénárt)
  6418 516 - personálne oddelenie
  6418 515 - ekonomický zástupca
  6406 100 - školská jedáleň

  Námestie republiky č.4
  6420 550 - zástupcovia riaditeľa, fax
  6420 554 - sekretariát