Narodeniny a meniny

Dnes (Pondelok 8.2.2016)
Bogyó Fanni (III.DA)
Bučko Peter (I.DE)
Hrottek Martin (IV.AP)
Zajtra (Utorok 9.2.2016)
Komzsík Daniel (IV.AT)
Pozajtra (Streda 10.2.2016)
Horváth Patrik (IV.DP)
Jancsóová Beatrix (III.DA)
Sablová Gabriela (I.AA)
Ing. Ladislav Tóth
PaedDr. Gabriela Alexovič

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
 • sa uskutoční dňa   1. marca 2016

  • do krajského kola postupujú práce na 1.-2. mieste z každého odboru (pozri prílohu),
  • počet riešiteľov jednej práce maximálne 3 (1 autor + 2 spoluautori),
  • pri prácach písaného textubez príloh (grafy, tabuľky, foto atď…) maximálne 25 strán.

 • Čo je ENERSOL? Prihláste sa do súťaže!

  1. ENERSOL SK je dobrovoľná, záujmová činnosť žiakov denného štúdia stredných škôl

  (gymnázií, stredných odborných škôl, konzervatórií). Organizuje sa v čase vyučovacieho

  procesu a mimo vyučovacieho procesu.

  2. Žiaci riešia prácu samostatne, alebo za pomoci konzultanta.

 •  

  Valentínska pošta 

  Ahojte!

  Blíži sa sviatok sv.Valentína, preto môžete využiť Valentínsku poštu, aby Amor so svojimi pomocníkmi doručil odkaz vami vybranej osobe. Odkaz vhoďte do schránky, ktorá sa nachádza pri hlavnej nástenke.

  Poslať môžete aj darček, ktorý treba odovzdať pani prof. Antošíkovej a Kollárovej.

 • Valentínska kvapka krvi  :

  Milí žiaci !

  Prišiel čas znovu sa zapojiť do ďalšieho ročníka Študentskej kvapky krvi. Po minuloročnom úspešnom darovaní krvi  v NTS Nové Zámky, kde  prvodarcovia aj viacnásobní darcovia z našej školy mohli zažiť dobrý pocit z toho , že stačí tak málo  a dokážeme  pomôcť  druhým, je tu  znovu príležitosť  preukázať odvahu.  

 • Súťaže v maďarskom jazyku - Magyar nyelvű versenyek

  Dňa 19.1.2016 sme na našej škole zorganizovali školské kolá súťaží určených pre žiakov s VJM. Najprv prebehla recitačná súťaž v kategórii báseň a próza, a medzitým sa už ostatní súťažiaci pripravovali na súťaž Pekná maďarská reč. Po úspešnom ukončení oboch súťaží porota rozhodla, že na obvodných kolách budú našu školu reprezentovať nasledovní žiaci:

Pondelok 8. 2. 2016

Pondelok 8. 2. 2016

Úspechy školy v školskom roku 2015/2016

Z N O V A    P R V Í !

Obhájili sme prvenstvo a znova sme získali                 1. miesto v Nitrianskom kraji  v  zapojenosti žiakov stredných odborných škôl do predmetových olympiád a postupových súťaží v školskom roku 2014/2015.

V rebríčku hodnotenia stredných škôl  - INEKO             1. miesto spomedzi všetkých stredných škôl v okrese Nové Zámky a 6.miesto  v rámci stredných odborných škôl v Nitrianskom kraji. Naše hodnotenie je 7.0, čo znamená škola s výbornými výsledkami.

Súťaže

1. miesto - krajské kolo - Zenit v programovaní kategória Webdizajn - postup do celoštátneho kola - Horváth Patrik, Adam Kiss IV.DP

1. miesto - krajské kolo - Krajský festival vedy a techniky-kategória Informatika a počítačové inžinierstvo s názvom práce Inteligentný domáci server - Arnold Krausz IV.DP 

3. miesto - okresné kolo - Majstrovstvá okresu v bedbintone žiakov a žiačok SŠ - družstvo Tarics Tibor IV.AP a Rečka Štefan III.AT

2. miesto - okresné kolo - Majstrovstvá okresu vo florbale žiačok SŠ - družstvo žiačok, najlepšia strelkyňa turnaja Erika Konkolyová III.DA

3. miesto - okresné kolo - Majstrovstvá okresu vo futbale žiakov SŠ - družstvo

 

 

Plán výkonov na školský rok 2016/2017

Na základe VZN NSK č.8/2015 zo dňa 6.10.2015 je plán výkonov na našej škole na školský rok 2016/2017 nasledovný:

2675 M     elektrotechnika           VJS             3 triedy

2675 M     elektrotechnika           VJM             2 triedy

6317 M     obchodná akadémia    VJS/VJM    1 trieda

Spolu otvoríme 6 tried.
Fotogaléria

Kontakt

 • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
  Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky
  kód školy ........ ELE - 648 301, OA - 646 107
  IČO.................. 00012 432


 • Komárňanská 28
  6418 514 - riaditeľ (Ing. László Bábi)
  6418 256 - sekretariát, fax
  6406 110 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, RNDr. Peter Lénárt)
  6418 516 - personálne oddelenie
  6418 515 - hospodárka
  6406 100 - školská jedáleň