Navigácia

Narodeniny a meniny

Dnes (Štvrtok 29.1.2015)
Denis Peter Csanda (I.IT)
Adam Kukuk (III.IT)
Bettina Labanczová (I.AT)
Erik Oláh (I.DE)
Marta Šalátová (IV.AA)
Zajtra (Piatok 30.1.2015)
Peter Czápa (IV.AP)
Sebastián Slušník (III.IT)
Ing. Janette Ürgeová
Pozajtra (Sobota 31.1.2015)
Emil Klučka (I.AE)

Prihlásenie

Používateľské meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
 • Obchodná akadémia s vyučovacím jazykom slovenským

  Oznamujeme Vám, že v školskom roku 2015/2016 znova otvárame aj triedu

  obchodnej akadémie

  s vyučovacím jazykom slovenským
  (31 žiakov) na základe VZN Nitrianskeho samosprávneho kraja č.4/2014.

 • Školské kolo SOČ 2014/15

  ....sa uskutoční dňa 27. februára 2015

  -do krajského kola postupujú práce na 1.-2. mieste z každého odboru (pozri prílohu),

  -počet riešiteľov jednej práce maximálne 3 (1 autor + 2 spoluautori),

  -pri prácach písaného textu  bez príloh (grafy, tabuľky, foto atď…) maximálne 25 strán.

 • Študentský ples /diákbál

  Oznamujeme všetkým žiakom a učiteľom, že študentský ples bude preložený.  Presný termín konania bude včas oznámený.

   

 • Obvodné kola olympiády v ANJ

  Okresný úrad Nitra, odbor školstva a Gymnázium, M. R. Štefánika 16, Nové Zámky dňa 15. januára 2015 zorganizovali okresné kolo OAJ v budove Gymnázia na ul. M.R. Štefánika č. 16 v Nových Zámkoch.

  Našu školu reprezentovali nasledovní študenti:

  Veronika Szőkeová – 2.DA

 • Súťaže v maďarskom jazyku / Magyar nyelvű versenyek

  Dňa 19.1.2015 sa uskutočnili školské kolá súťaží Pekná maďarská reč a Recitačná súťaž M. Tompu. Súťaží sa zúčastnili žiaci 1. až 3. ročníkov v počte 11 žiakov. Výsledky sú nasledovné:

  2015.  január 19-én tartottuk a Szép Magyar Beszéd és a Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny iskolai fordulóit, melyen az első, második és harmadik évfolyamok 11 tanulója vett részt. Diákjain ügyesen szerepeltek, az eredmények pedik a következőképpen alakultak:

 • Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku 2014/2015

  Dňa 13. januára 2015 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku v Gymnáziu, M. R. Štefánika 16 v Nových Zámkoch. 

  Našu školu reprezentovali traja žiaci: Bence Máté (IV. DP), Natália Šipošová (II. DA) a Timotea Popeláková (IV. AA).

  Žiak Bence Máté sa umiestnil na 1. mieste a postupuje do krajského kola.

 • Vianočný šachový turnaj

  Dňa 17.decembra 2014 sa uskutočnil tradičný Vianočný šachový turnaj Spojenej školy Nové Zámky. Súťaže sa zúčastnilo 35 žiakov z rôznych tried. Poradie víťazov na prvých piatich miestach:

  1. Eduard Krivánek     II.IT
  2. Samuel Polák          IV.BT
  3. Lukáš Badala II.BE
  4. János Kurcz    IV.AZ
  5. Attila Száraz   I.DE

  Víťazom blahoželáme a želáme veľa správnych ťahov.   FOTKY...

 • Memoriál Ing. Adriány Zoričákovej – súťaž v odpise na počítači na presnosť a rýchlosť

  Dňa 17. Decembra 2014 sa uskutočnil na našej škole už tradičný Memoriál Ing. Adriány Zoričákovej – súťaž v odpise na počítači na presnosť a rýchlosť. Súťaže sa zúčastnilo spolu 56 študentov z OA a TIS.

  Na tejto súťaži žiaci predviedli svoje zručnosti, ktoré si osvojili v rámci vyučovacích hodín ADK. Súťaž prebehla v programe TypeWriter, kde mali vopred pripravený súťažný text.

Štvrtok 29. 1. 2015

Štvrtok 29. 1. 2015

Úspechy našej školy

Úspechy v školskom roku 2014/2015

1. miesto v Nitrianskom kraji - zapojenosť žiakov stredných odborných škôl do predmetových olympiád a postupových súťaží v školskom roku 2013/2014

1. miesto - krajské kolo - Zenit v programovaní - Patrik Horváth III.DP a Ádám Kiss III.DP

2. miesto medzi SOŠ -   Angličtinár roka - celoslovenská súťaž - 11. miesto zo 110 škôl

27. miesto z 2150 žiakov - Angličtinár roka - celoslovenská súťaž -  Tomáš Daniš - III.IT

3. miesto - Matematická súťaž v Hurbanove - Tomáš Daniš -III.IT

4. miesto - Matematická súťaž v Hurbanove - Ladislav Virág - I.IT

4. miesto - Matematická súťaž v Hurbanove - Veronika Nagyová -II.IT

 

2. miesto - Krajský festival vedy a techniky 2014 - Raspberry Pi webkamera - Tomáš Együd IV.DP 

cena poroty -  Krajský festival vedy a techniky 2014 - Serverovňa - virtualizácia serverov - Lubor Mančuška -IV.IT

cena poroty - Krajský festival vedy a techniky 2014 - Game server - Zoltán Onódy, Kryštof Kiss IV.IT

 • Obchodná akadémia s vyučovacím jazykom slovenským

  Oznamujeme Vám, že v školskom roku 2015/2016 znova otvárame aj triedu

  obchodnej akadémie

  s vyučovacím jazykom slovenským
  (31 žiakov) na základe VZN Nitrianskeho samosprávneho kraja č.4/2014.

 • Školské kolo SOČ 2014/15

  ....sa uskutoční dňa 27. februára 2015

  -do krajského kola postupujú práce na 1.-2. mieste z každého odboru (pozri prílohu),

  -počet riešiteľov jednej práce maximálne 3 (1 autor + 2 spoluautori),

  -pri prácach písaného textu  bez príloh (grafy, tabuľky, foto atď…) maximálne 25 strán.

 • Študentský ples /diákbál

  Oznamujeme všetkým žiakom a učiteľom, že študentský ples bude preložený.  Presný termín konania bude včas oznámený.

   

 • Obvodné kola olympiády v ANJ

  Okresný úrad Nitra, odbor školstva a Gymnázium, M. R. Štefánika 16, Nové Zámky dňa 15. januára 2015 zorganizovali okresné kolo OAJ v budove Gymnázia na ul. M.R. Štefánika č. 16 v Nových Zámkoch.

  Našu školu reprezentovali nasledovní študenti:

  Veronika Szőkeová – 2.DA

 • Súťaže v maďarskom jazyku / Magyar nyelvű versenyek

  Dňa 19.1.2015 sa uskutočnili školské kolá súťaží Pekná maďarská reč a Recitačná súťaž M. Tompu. Súťaží sa zúčastnili žiaci 1. až 3. ročníkov v počte 11 žiakov. Výsledky sú nasledovné:

  2015.  január 19-én tartottuk a Szép Magyar Beszéd és a Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny iskolai fordulóit, melyen az első, második és harmadik évfolyamok 11 tanulója vett részt. Diákjain ügyesen szerepeltek, az eredmények pedik a következőképpen alakultak:

 • Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku 2014/2015

  Dňa 13. januára 2015 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku v Gymnáziu, M. R. Štefánika 16 v Nových Zámkoch. 

  Našu školu reprezentovali traja žiaci: Bence Máté (IV. DP), Natália Šipošová (II. DA) a Timotea Popeláková (IV. AA).

  Žiak Bence Máté sa umiestnil na 1. mieste a postupuje do krajského kola.

 • Vianočný šachový turnaj

  Dňa 17.decembra 2014 sa uskutočnil tradičný Vianočný šachový turnaj Spojenej školy Nové Zámky. Súťaže sa zúčastnilo 35 žiakov z rôznych tried. Poradie víťazov na prvých piatich miestach:

  1. Eduard Krivánek     II.IT
  2. Samuel Polák          IV.BT
  3. Lukáš Badala II.BE
  4. János Kurcz    IV.AZ
  5. Attila Száraz   I.DE

  Víťazom blahoželáme a želáme veľa správnych ťahov.   FOTKY...

 • Memoriál Ing. Adriány Zoričákovej – súťaž v odpise na počítači na presnosť a rýchlosť

  Dňa 17. Decembra 2014 sa uskutočnil na našej škole už tradičný Memoriál Ing. Adriány Zoričákovej – súťaž v odpise na počítači na presnosť a rýchlosť. Súťaže sa zúčastnilo spolu 56 študentov z OA a TIS.

  Na tejto súťaži žiaci predviedli svoje zručnosti, ktoré si osvojili v rámci vyučovacích hodín ADK. Súťaž prebehla v programe TypeWriter, kde mali vopred pripravený súťažný text.
Fotogaléria

Kontakt

 • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
  Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky
  kód školy ........ ELE - 648 301, OA - 646 107
  IČO.................. 00012 432


 • Komárňanská 28
  6418 514 - riaditeľ (Ing. László Bábi)
  6418 256 - sekretariát, fax
  6406 110 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, RNDr. Peter Lénárt)
  6418 516 - personálne oddelenie
  6418 515 - ekonomický zástupca
  6406 100 - školská jedáleň