Narodeniny a meniny

Dnes (Pondelok 2.5.2016)
Pinteš František (III.AZ)
Zajtra (Utorok 3.5.2016)
Bálintová Viktória (I.DA)
Pozajtra (Streda 4.5.2016)
Ing. Lenka Danácsová

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
 • Žiak našej školy, Attila Jóba z  II.DE triedy svojimi výsledkami dosiahnutými v karate sa bezpochyby zaraďuje nielen medzi najlepších športovcov školy, ale vo svojej kategórii patrí aj k celoslovenskej i európskej špičke. Bez dlhotrvajúceho zvažovania sme ho teda nominovali na cenu Talenty Novej Európy 2015, kde Attila v tvrdom konkurenčnom boji úspešne ustál a stal sa víťazom 9. ročníka.

 • Bankovníctvo bez hraníc…                          FOTO...

  Spojená škola v Nových Zámkoch sa opäť zúčastnila projektu „Bez hraníc”a tentokrát sme navštívili mesto Szigetszentmiklós, konkrétne Základnú školu a Obchodnú akadémiu Istvána Kardosa. V rámci tejto akcie vycestovalo do Maďarska a späť na Slovensko 60 žiakov a 6 učiteľov.

 • Dňa 11.4.2016 sa uskutočnila výstava maturitných prác našich žiakov. O výbornú atmosféru sa s Vami podelíme nasledovnými obrázkami a videom ...

  A gyakorlati érettségi munkák kiállítására került sor 2016. április 11-én. A kiváló hangulatról az alábbi képek és kisfilm is tanúskodik ...

  Foto udalosti, viď album.

 • ENERSOL 2016
  Dňa 22. 03. 2016 sa v Zlatých Moravciach uskutočnilo krajské kolo súťaže ENERSOL SK 2016.
  V hlavnej kategórii  sa na vynikajúcom 1. mieste umiestnil žiak našej školy  Attila Kutrucz zo  IV. DZ triedy s prácou „Analýza a meranie solárneho článku“. Reprezentoval nás aj na celoštátnom kole ENERSOL SK 2016, ktoré sa konalo v dňoch 12. – 13. 04. 2016 v Senici, kde sa umiestnil na 7. mieste.

 • Vyhodnotenie XXXVIII.ročníka krajského kola SOČ

          Dňa 6. apríla 2016  sa uskutočnilo KK SOČ  v Nitre. Našu školu reprezentovalo 21 študentov  so sedemnástimi prácami v rôznych súťažných odboroch. Šiesti z nich sa umiestnili na popredných miestach a štyria najlepší postúpili do celoštátneho kola. Za úspešnú reprezentáciu ďakujeme Patrikovi  Goldschmidtovi, Branislavovi  Hatalovi, Sebastiánovi  Slušníkovi, Petrovi Feledimu, Adamovi Vargovi a Matejovi Novákovi z triedy IV.IT.     

Pondelok 2. 5. 2016

Úspechy školy v školskom roku 2015/2016

Z N O V A    P R V Í !

V rebríčku hodnotenia stredných škôl  -  INEKO                         1. miesto spomedzi všetkých stredných škôl v okrese Nové Zámky a 6.miesto  v rámci stredných odborných škôl v Nitrianskom kraji. 

Súťaže v školskom roku 2015/2016

1. miesto - Attila Jóba  II.DE - Talent Novej Európy“- cena Stredoeurópskej nadácie a spoločnosti SLOVNAFT, a.s

1. miesto - Attila Kutrucz IV. DZ - krajské kolo ENERSOL SK 2016 s prácou „Analýza a meranie solárneho článku“

1. miesto - Adam Zilizi  I.IT - celoštátne kolo MATEMATICKÝ KLOKAN, kategória Kadet O12

6. miesto - Tomáš Daniš  IV.IT - celoštátne kolo MATEMATICKÝ KLOKAN, kategória Junior O34

1.miestoPatrik Goldschmidt  IV.IT -  krajské kolo SOČ v súťažnom odbore č. 11 - Informatika s prácou „Testovanie wifi sietí “  

1.miesto Branislav Hatala IV.IT - krajské kolo SOČ v súťažnom odbore č. 09 – Strojárstvo, hutníctvo , doprava s prácou „CNC fréza “  

1.miesto Sebastián Slušník IV.IT krajské kolo SOČ v súťažnom odbore č. 14 - Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie s prácou „NetCalc.eu “      

2.miesto – Peter Feledi     IV.IT - krajské kolo SOČ v súťažnom odbore č. 8 – Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia s prácou „Školský IS “                                  

3.miesto – Adam Varga IV.IT  krajské kolo SOČ v súťažnom odbore č. 11 - Informatika s prácou „Interpreter s LDE “              

3.miesto – Matej Novák IV.IT krajské kolo SOČ v súťažnom odbore č.12 – Elektrotechnika a hardware s prácou „Model inteligentného domu“                                 

3. miesto - celoštátne kolo - Olympiáda v anglickom jazyku KAT. 2D - András Zemes I.IT

1. miesto - krajské kolo - Recitačná súťaže M. Tompu pre žiakov VJM kat.  zhudobnené básne -  v kapele Negyed három - Richard Bánovski IV.DZ

3. miesto - zlaté pásmo krajského kola - Recitačná súťaže M. Tompu pre žiakov VJM kat. poézia - Erika Némová I.DA

4. miesto - krajské kolo - Olympiáda v ruskom jazyku -  Igor Mjasojedov III.IT

1. miesto - súťaž stredných škôl - Príprava podnikateľského plánu -  Bratová Orsolya a Darázsová Kristína III.DA

cena firmy Ceva Logistic, s. r. o.- súťaž stredných škôl - Príprava podnikateľského plánu -  Konkolyová Erika a Kissová Erika III.DA

zlaté pásmo - okresné kolo - Recitačná súťaž M. Tompu - Erika Némová I.DA

zlaté pásmo - okresné kolo - Poznaj slovenskú reč - Ladislav Czuczor III.DZ

bronzové pásmo - okresné kolo - Recitačná súťaž M. Tompu - Simona Uhrinová III.DA

bronzové pásmo - okresné kolo - Recitačná súťaž M. Tompu - Mojžiš Marc Miroslav II.DE

1. miesto - Kontraktačný deň cvičných firiem v kategórii najlepší slogan - EMPRESA

1. miesto - krajské kolo - Súťaž stredných škol v SIP (Spracovanie informácií na počítači) - Natália Borošová IV.AA

2.miesto - krajské kolo - ZENIT v elektronike kategórii B /žiaci I. a II. ročníka/ -  II.AE, Roman Gatyáš 

1. miesto - krajské kolo - Olympiáda v anglickom jazyku KAT. 2D - András Zemes I.IT

2. miesto - okresné kolo - Olympiáda v nemeckom jazyku KAT. 2D - Daniel Kazán I.AE

1 miesto -postup do medzinárodného kola - "TUDOK" (Viem) kategória prírodných vied - Arnold Krausz IV.DP

2 miesto -postup do medzinárodného kola - "TUDOK" (Viem) kategória prírodných vied -Dávid Novák a Roland Marča II.DE

1. miesto - krajské kolo - Zenit v programovaní kategória Webdizajn - postup do celoštátneho kola - Horváth Patrik, Adam Kiss IV.DP

1. miesto - krajské kolo - Krajský festival vedy a techniky-kategória Informatika a počítačové inžinierstvo s názvom práce Inteligentný domáci server - Arnold Krausz IV.DP 

3. miesto - okresné kolo - Majstrovstvá okresu v bedbintone žiakov a žiačok SŠ - družstvo Tarics Tibor IV.AP a Rečka Štefan III.AT

2. miesto - okresné kolo - Majstrovstvá okresu vo florbale žiačok SŠ - družstvo žiačok, najlepšia strelkyňa turnaja Erika Konkolyová III.DA

3. miesto - okresné kolo - Majstrovstvá okresu vo futbale žiakov SŠ - družstvo

Obhájili sme prvenstvo a znova sme získali 1. miesto                     v Nitrianskom kraji v  zapojenosti žiakov stredných odborných škôl do predmetových olympiád a postupových súťaží v školskom roku 2014/2015.

 

Plán výkonov na školský rok 2016/2017

Na základe VZN NSK č.8/2015 zo dňa 6.10.2015 je plán výkonov na našej škole na školský rok 2016/2017 nasledovný:

2675 M     elektrotechnika           VJS             3 triedy

2675 M     elektrotechnika           VJM             2 triedy

6317 M     obchodná akadémia    VJS/VJM    1 trieda

Spolu otvoríme 6 tried.
Fotogaléria

Kontakt

 • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
  Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky
  kód školy ........ ELE - 648 301, OA - 646 107
  IČO.................. 00012 432


 • Komárňanská 28
  6418 514, 0904836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt )
  6418 256 - sekretariát, fax
  6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, Ing. Norbert Beták, PhD.)
  6418 516 - personálne oddelenie
  6418 515 - hospodárka
  6406 100 - školská jedáleň