Navigácia

Narodeniny a meniny

Dnes (Nedeľa 19.4.2015)
Martina Bugriová (II.AT)
Oľga Ranová
Zajtra (Pondelok 20.4.2015)
Matej Dobročáni (III.AT)
Marcel Derzsi (I.DE)
Marcel Knap (II.AE)
Marcel Moravčík (II.AE)
Marcel Pavlatovský (II.AT)
Marcel Vanko (II.AT)

Prihlásenie

Používateľské meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
 • Obchodná akadémia s vyučovacím jazykom slovenským

  Oznamujeme Vám, že v školskom roku 2015/2016 znova otvárame aj triedu

  obchodnej akadémie

  s vyučovacím jazykom slovenským
  (31 žiakov) na základe VZN Nitrianskeho samosprávneho kraja č.4/2014.

 • Vyhodnotenie XXXVII.ročníka krajského kola SOČ

  Dňa 31. marca 2015  sa uskutočnilo KK SOČ v SPŠ ul.Fraňa Kráľa  a OA ul.Bolečkova v Nitre. Zišli sa tu študenti z celého Nitrianskeho kraja, aby presvedčili členov hodnotiacich komisií o tom, že práve ich práca je v danom odbore najlepšia. Našu školu reprezentovalo 33 študentov  so 27-imi prácami. Na popredných  miestach sa umiestnili nasledovní študenti a to:

 • II. kolo súťaže v príprave podnikateľského plánu - II. Üzleti terv verseny

  Finále súťaže pre študentov stredných škôl s názvom PODNIKATEĽSKÝ PLÁN organizovaná pod záštitou dekana EF UJS RNDr. Józsefa Bukora, PhD. Ekonomickou fakultou UJS a Študentskou Samosprávou Ekonomickej fakulty UJS prebehla dňa 10. marca 2015 v Konferenčnej budove UJS.

  Druháčky Obchodnej akadémie (z triedy II.DA) si úspešne obhájili svoje Podnikateľské plány. Na druhom mieste sa umiestnil plán podniku Book and Harmony. Brigita Holecová a Bianka Zsideková si vysnívali kaviareň, kde zákazníci nemajú možnosť používať internet, ale môžu využiť boxy na čítanie.  Medzinárodná porota sa rozhodla, že aj tretie miesto patrí našim mladým ekonómkam. Plán bytovej reštaurácie Erica´s vypracovali Erika Konkolyová a Erika Kissová.

 • Darovanie krvi - Véradás

  11. 3. 2015

  Každý, kto daruje krv, je hrdina. V našej škole je takýchto hrdinov 55!  Všetkým darcom ďakujeme, sme na vás hrdí!

  Mindenki, aki vért ad, hős. Iskolánknak  55 ilyen hőse lett a mai napon. Minden véradónak köszönjük ezt a hőstettet. Büszkék vagyunk rátok!  

  FOTKY...

 • SOČ - výsledky - eredmények

  Vyhodnotenie XXXVII. ročníka školského kola SOČ o.z. SPŠE SAJ

  Meno súťažiaceho

  trieda

  názov práce

  odbor

  umiestnenie

  František Sivok

  IV.AP

  Počítačová hra

 • Konferencia 2015

  Minulý rok vo februári sa konala v našej škole konferencia o spôsobe moderného vzdelávania, ktorá vyvolala pozitívnu odozvu. Pozitívna odozva bola impulzom na zorganizovanie ďalšej konferencie, ktorá sa konala 18.2.2015 a jej hlavnou témou bolo Využívanie internetu vo vzdelávaní.

  Hostí privítal a konferenciu otvoril riaditeľ školy, Ing. László Bábi, ktorý vo svojom príhovore rozvinul motto konferencie od Roberta Frosta: „Nemá zmysel, aby ste sa pokúsili žiariť, ak si nenájdete čas na naplnenie svojej lampy.“ Príhovorom pokračovala aj PaedDr. Alžbeta Botorčeová, vedúca odboru vzdelávania a kultúry Úradu NSK. Naša kolegyňa Ing. Ingrid Madarászová venovala krátku spomienku spojenú s prezentáciou S. A. Jedlikovi, vedcovi a pedagógovi, ktorého dvestopätnáste výročie narodenia si pripomíname. Jeho meno nesie naša škola vo svojom názve.

 • Medzinárodná burzová súťaž - Nemzetközi Tőzsdeverseny 2014/2015

  Orsolya Lukácsová, Monika Kissová a Erika Konkolyová, žiačky 2. DA triedy sa zúčastnili na medzinárodnej burzovej súťaži, ktorú organizovala Nadácia: Közép-európai Brókerképző Alapítvány z Budapešti. Z 350 registrovaných skupín sa umiestnili na krásnom 12. mieste. Za vynikajúce výsledky gratulujeme!

 • Sudoku súťaž

  Dňa 25.februára 2015 sa uskutočnila na našej škole už tradičná súťaž v riešení S u d o k u  na čas. Zúčastnilo sa na nej 46 žiakov  z rôznych tried. Súťažiaci riešili 5 úloh s rôznou obťažnosťou. Každá úloha bola obodovaná iným počtom bodov. Taktika súťažiacich bola rôzna.  Poradie víťazov na prvých piatich miestach je nasledovné:         FOTKY...

 • Školské kolo SOČ 2014/15

  ....sa uskutoční dňa 27. februára 2015

  -do krajského kola postupujú práce na 1.-2. mieste z každého odboru (pozri prílohu),

  -počet riešiteľov jednej práce maximálne 3 (1 autor + 2 spoluautori),

  -pri prácach písaného textu  bez príloh (grafy, tabuľky, foto atď…) maximálne 25 strán.

 • Deň techniky - Odborná stretávka absolventov SPŠE Nové Zámky

  Deň techniky - Odborná stretávka absolventov SPŠE Nové Zámky  

  Téma odborného stretnutia: Zbernicové inštalačné systémy     

  Termín: 31. marec (utorok) 2015

  Miestnosť: zborovňa, odborné učebne školy

   Viac:    Odborna_stretavka.doc

Nedeľa 19. 4. 2015

Nedeľa 19. 4. 2015

Úspechy našej školy

Úspechy v školskom roku 2014/2015

1. miesto v Nitrianskom kraji - zapojenosť žiakov stredných odborných škôl do predmetových olympiád a postupových súťaží v školskom roku 2013/2014.

1.miesto -  krajské kolo SOČ s prácou „Webová hra “ v súťažnom odbore č. 11 - Informatika -  Erik Horváth IV.IT   

1.miesto -  krajské kolo SOČ s prácou „Komplexný test z CCNA “v súťažnom odbore č. 14 - Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie - Tomáš Szűcs IV.IT 

2.miesto -  krajské kolo SOČ s prácou „Camera, webage “ v súťažnom odbore č. 11 - Informatika - Tomáš Együd IV.DP             

 2.miesto -  krajské kolo SOČ s prácou „Inteligentné zavlažovacie zariadenie“v súťažnom odbore č.12 – Elektrotechnika a hardware -Patrik Cebo, Viktor Chovanec   IV.AP 

3.miesto -  krajské kolo SOČ s prácou „Virtuálne počítače “v súťažnom odbore č. 14 - Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie -Dominik Vasko IV.IT  

bronzové pásmo - krajské kolo - Recitačná súťaž M. Tompu - Simona Uhrinová II.DA

zlaté pásmo - okresné kolo - Recitačná súťaž M. Tompu - Simona Uhrinová II.DA

4. miesto - celoslovenské kolo - Webdizajn , Programátor -Patrik Horváth III.DP , Adam Kiss III.DP

2. miesto - krajské kolo  Olympiáda v nemeckom jazyku - Bence Máté IV.DP

1. miesto - okresné kolo Olympiáda v nemeckom jazyku kat. 2D - Bence Máté IV.DP

3. miesto - okresné kolo Olympiáda v nemeckom jazyku kat. 2A - Natália Šipošová II.DA

1. miesto - krajské kolo - Zenit v programovaní - Patrik Horváth III.DP a Ádám Kiss III.DP

2. miesto medzi SOŠ -   Angličtinár roka - celoslovenská súťaž - 11. miesto zo 110 škôl

27. miesto z 2150 žiakov - Angličtinár roka - celoslovenská súťaž -  Tomáš Daniš - III.IT

3. miesto - Matematická súťaž v Hurbanove - Tomáš Daniš -III.IT

4. miesto - Matematická súťaž v Hurbanove - Ladislav Virág - I.IT

4. miesto - Matematická súťaž v Hurbanove - Veronika Nagyová -II.IT

2. miesto - Krajský festival vedy a techniky 2014 - Raspberry Pi webkamera - Tomáš Együd IV.DP 

cena poroty -  Krajský festival vedy a techniky 2014 - Serverovňa - virtualizácia serverov - Lubor Mančuška -IV.IT

cena poroty - Krajský festival vedy a techniky 2014 - Game server - Zoltán Onódy, Kryštof Kiss IV.IT

 

 

 • Obchodná akadémia s vyučovacím jazykom slovenským

  Oznamujeme Vám, že v školskom roku 2015/2016 znova otvárame aj triedu

  obchodnej akadémie

  s vyučovacím jazykom slovenským
  (31 žiakov) na základe VZN Nitrianskeho samosprávneho kraja č.4/2014.

 • Vyhodnotenie XXXVII.ročníka krajského kola SOČ

  Dňa 31. marca 2015  sa uskutočnilo KK SOČ v SPŠ ul.Fraňa Kráľa  a OA ul.Bolečkova v Nitre. Zišli sa tu študenti z celého Nitrianskeho kraja, aby presvedčili členov hodnotiacich komisií o tom, že práve ich práca je v danom odbore najlepšia. Našu školu reprezentovalo 33 študentov  so 27-imi prácami. Na popredných  miestach sa umiestnili nasledovní študenti a to:

 • II. kolo súťaže v príprave podnikateľského plánu - II. Üzleti terv verseny

  Finále súťaže pre študentov stredných škôl s názvom PODNIKATEĽSKÝ PLÁN organizovaná pod záštitou dekana EF UJS RNDr. Józsefa Bukora, PhD. Ekonomickou fakultou UJS a Študentskou Samosprávou Ekonomickej fakulty UJS prebehla dňa 10. marca 2015 v Konferenčnej budove UJS.

  Druháčky Obchodnej akadémie (z triedy II.DA) si úspešne obhájili svoje Podnikateľské plány. Na druhom mieste sa umiestnil plán podniku Book and Harmony. Brigita Holecová a Bianka Zsideková si vysnívali kaviareň, kde zákazníci nemajú možnosť používať internet, ale môžu využiť boxy na čítanie.  Medzinárodná porota sa rozhodla, že aj tretie miesto patrí našim mladým ekonómkam. Plán bytovej reštaurácie Erica´s vypracovali Erika Konkolyová a Erika Kissová.

 • Darovanie krvi - Véradás

  11. 3. 2015

  Každý, kto daruje krv, je hrdina. V našej škole je takýchto hrdinov 55!  Všetkým darcom ďakujeme, sme na vás hrdí!

  Mindenki, aki vért ad, hős. Iskolánknak  55 ilyen hőse lett a mai napon. Minden véradónak köszönjük ezt a hőstettet. Büszkék vagyunk rátok!  

  FOTKY...

 • SOČ - výsledky - eredmények

  Vyhodnotenie XXXVII. ročníka školského kola SOČ o.z. SPŠE SAJ

  Meno súťažiaceho

  trieda

  názov práce

  odbor

  umiestnenie

  František Sivok

  IV.AP

  Počítačová hra

 • Konferencia 2015

  Minulý rok vo februári sa konala v našej škole konferencia o spôsobe moderného vzdelávania, ktorá vyvolala pozitívnu odozvu. Pozitívna odozva bola impulzom na zorganizovanie ďalšej konferencie, ktorá sa konala 18.2.2015 a jej hlavnou témou bolo Využívanie internetu vo vzdelávaní.

  Hostí privítal a konferenciu otvoril riaditeľ školy, Ing. László Bábi, ktorý vo svojom príhovore rozvinul motto konferencie od Roberta Frosta: „Nemá zmysel, aby ste sa pokúsili žiariť, ak si nenájdete čas na naplnenie svojej lampy.“ Príhovorom pokračovala aj PaedDr. Alžbeta Botorčeová, vedúca odboru vzdelávania a kultúry Úradu NSK. Naša kolegyňa Ing. Ingrid Madarászová venovala krátku spomienku spojenú s prezentáciou S. A. Jedlikovi, vedcovi a pedagógovi, ktorého dvestopätnáste výročie narodenia si pripomíname. Jeho meno nesie naša škola vo svojom názve.

 • Medzinárodná burzová súťaž - Nemzetközi Tőzsdeverseny 2014/2015

  Orsolya Lukácsová, Monika Kissová a Erika Konkolyová, žiačky 2. DA triedy sa zúčastnili na medzinárodnej burzovej súťaži, ktorú organizovala Nadácia: Közép-európai Brókerképző Alapítvány z Budapešti. Z 350 registrovaných skupín sa umiestnili na krásnom 12. mieste. Za vynikajúce výsledky gratulujeme!

 • Sudoku súťaž

  Dňa 25.februára 2015 sa uskutočnila na našej škole už tradičná súťaž v riešení S u d o k u  na čas. Zúčastnilo sa na nej 46 žiakov  z rôznych tried. Súťažiaci riešili 5 úloh s rôznou obťažnosťou. Každá úloha bola obodovaná iným počtom bodov. Taktika súťažiacich bola rôzna.  Poradie víťazov na prvých piatich miestach je nasledovné:         FOTKY...

 • Školské kolo SOČ 2014/15

  ....sa uskutoční dňa 27. februára 2015

  -do krajského kola postupujú práce na 1.-2. mieste z každého odboru (pozri prílohu),

  -počet riešiteľov jednej práce maximálne 3 (1 autor + 2 spoluautori),

  -pri prácach písaného textu  bez príloh (grafy, tabuľky, foto atď…) maximálne 25 strán.

 • Deň techniky - Odborná stretávka absolventov SPŠE Nové Zámky

  Deň techniky - Odborná stretávka absolventov SPŠE Nové Zámky  

  Téma odborného stretnutia: Zbernicové inštalačné systémy     

  Termín: 31. marec (utorok) 2015

  Miestnosť: zborovňa, odborné učebne školy

   Viac:    Odborna_stretavka.doc
Fotogaléria

Kontakt

 • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
  Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky
  kód školy ........ ELE - 648 301, OA - 646 107
  IČO.................. 00012 432


 • Komárňanská 28
  6418 514 - riaditeľ (Ing. László Bábi)
  6418 256 - sekretariát, fax
  6406 110 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, RNDr. Peter Lénárt)
  6418 516 - personálne oddelenie
  6418 515 - hospodárka
  6406 100 - školská jedáleň