Navigácia

Narodeniny a meniny

Dnes (Štvrtok 31.7.2014)
Roman Ďurovič (II.IT)
Zajtra (Piatok 1.8.2014)
Patrik Balogh (III.AZ)
Martin Kučera (I.BE)
Bálint Mandák (I.DE)

Prihlásenie

Používateľské meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
 • Príjemné prežitie letných prázdnin a dovoleniek plné slnka a pozitívnych zážitkov všetkým žiakom, rodičom, ako aj pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom.

 • Kellemes, élményekben gazdag napfényes nyári vakációt kívánunk minden kedves diáknak, szülőnek , pedagógusnak és az iskola többi alkalmazottjának.

  A nyári szünidő 2014.  június 30-tól 2014. augusztus 31-ig tart. Az ünnepélyes tanévnyitó 2014.  szeptember 2-án (kedden) 8.00 órakor lesz.

 • Divadelné predstavenie v anglickom jazyku

         9. júna 2014 naša škola privítala anglické divadlo „ The Bear Theatre “ z Prahy. Táto divadelná spoločnosť má vyše 20-ročnú tradíciu Ich divadelné hry pomáhajú študentom osvojiť si anglický jazyk hravou, zábavnou a motivujúcou formou.

  Spoločnosť k nám zavítala s divadelnými hrami History of England 1 a History of England 2, ktorými herci pútavým a zábavným spôsobom priblížili a ujasnili najpodstatnejšie etapy anglickej histórie. Prvú časť histórie Anglicka zahrali študentom 2. ročníka, kým druhú časť si mohli pozrieť tretiaci. Počas predstavenia herci interaktívnou formou aktivizovali študentov a niektorých aj pozvali na pódium.  

 • Návšteva z Brazílie

  Dňa 2.6.2014 sme na našej škole privítali vzácnu návštevu až z ďalekého zámoria.
  Mladá študentka Thaís nám priniesla zaujímavé informácie o svojej krajine - Brazílii. Prednáška bola, samozrejme, v anglickom jazyku, no nesmieme zabudnúť i na to, že v istých chvíľach sme ju mohli počuť rozprávať po slovensky.  Napriek tomu, že bola na Slovensku krátku dobu, sa stihla naučiť zopár slov z našej ľubozvučnej slovenčiny.

 • Súťaž „Mladý účtovník"

  Dňa 10. 06. 2014 sa na SPŠ v Komárne uskutočnila súťaž „Mladý účtovník“.

  Našu školu reprezentovalo 7 žiakov. Súťažilo sa vo dvoch kategóriách,

  I. kategória – žiaci 2. ročníkov

  II. kategória – žiaci 3. ročníkov.

  Umiestnenie našich žiakov v súťaži:

  1. miesto v I. kategórii – Vanessa Baloghová  II. AA

Štvrtok 31. 7. 2014

Štvrtok 31. 7. 2014

Úspechy našej školy

Tak ako každý rok, aj v školskom roku 2012/2013 sme získali popredné miesto v zapojenosti stredných odborných škôl do predmetových olympiád a ostatných súťaží. Po celkovom vyhodnotení sa naša škola umiestnila na druhom mieste zo všetkých stredných odborných škôl v Nitrianskom kraji, za čo sme boli ocenení aj pohárom.  

Úspechy v školskom roku 2013/2014:

1. miesto -  súťaž "Mladý účtovník" na SPŠ v Komárne pre II. ročník - Vanessa Baloghová II.AA

2. miesto -  súťaž "Mladý účtovník" na SPŠ v Komárne pre II. ročník - Karin Kasášová II.AA

1. miesto -  súťaž "Mladý účtovník" na SPŠ v Komárne pre III. ročník - Klaudia Varróová III.AA

3. miesto -  súťaž "Mladý účtovník" na SPŠ v Komárne pre III. ročník - Petra Strapecová III.AA

2. miesto - celoslovenské kolo - Green Academy - súťaž v tvorbe učebných pomôcok pre elektrotechniku - Peter Meszár IV. AZ

Víťaz - Celoslovenská súťaž ZSE "Najlepší nápad 2014" - Peter Meszár IV.AZ

3. miesto - Matematická olympiáda - kategória B - Tomáš Daniš II.IT

3. miesto - NAG 2014 a NetRiders EMEA Nationals - národné kolo - kategória HS3 - družstvá troch žiakov - Tomáš Daniš II.IT, Patrik Goldschmidt II.IT, Tomáš Szűcs III.IT

3. miesto - NAG 2014 a NetRiders EMEA Nationals - národné kolo - kategória UNI - jednotlivci - Tomáš Daniš II.IT

1. miesto - NAG 2014 a NetRiders EMEA Nationals - národné kolo - kategória NetRiders IT Essentials (2. kolo) - jednotlivci - Tomáš Daniš II.IT

2. miesto - NAG 2014 a NetRiders EMEA Nationals - národné kolo - kategória NetRiders IT Essentials (2. kolo) - jednotlivci - Alexander Kaiser I.IT

3. miesto - NAG 2014 a NetRiders EMEA Nationals - národné kolo - kategória NetRiders IT Essentials (2. kolo) - jednotlivci - Patrik Goldschmidt II.IT

6. miesto - celoslovenské kolo ENERSOL 2014 - Lukáš Rupek IV.AZ

Víťaz celoslovenskej súťaže ZSE "Najlepší nápad 2014" - Meszár Peter IV.AZ

3. miestoINFOPROG - medzinárodná súťaž kvíz IKT vedomostí (družstvo) - Dóra Šukolová IV.DP, Gergely Majerník II.EE, Tibor Farkaš II.IT, Roman Recska II.DE

3. miesto - INFOPROG - celoštátne kolo - súťaž škôl

3. miesto - INFOPROG - medzinárodná súťaž - užívateľská oblasť - Dóra Šukolová IV.DP, Gergely Majerník II.EE

1. miesto - INFOPROG - celoštátne kolo - užívateľská oblasť - Dóra Šukolová IV.DP, Gergely Majerník II.EE

5. miesto - Matematický KLOKAN - celoštátne kolo - kategória Kadet O12 - Daniš Tomáš II.IT 

4. miesto - Matematický KLOKAN - celoštátne kolo - kategória Junior O34 - Kurcz János III.AZ

4. miesto - SOČ - súťažný odbor pedagogika - celoštátne kolo - Richard Kováč IV.AP

2. miesto - Olympiáda v nemeckom jazyku - celoštátne kolo - Alexander Šipoš - IV.DP

2. miesto - Podnikateľský plán - celoslovenské kolo - Péter Szekeres IV.DA a Ádám Dikác IV.DA

1. miesto - INFOPROG - celoštátne kolo - užívateľská oblasť- Dóra Šukolová IV.DP a Gergely Majerník II.EE

3. miesto - INFOPROG - medzinárodné kolo - užívateľská oblasť- Dóra Šukolová IV.DP a Gergely Majerník II.EE

3. miesto - INFOPROG - celoštátne kolo - súťaž škôl (užívateľská oblasť, programiovanie - korešpondenčné a miestne kolá, súťaž IKT vedomostí, prezentácia školy)

3. miesto - medzinárodné kolo - kvíz IKT vedomostí - Dóra Šukolová IV.DP,Tamás Csíkel II.EE, Tibor Farkaš II.IT, Roman Recska II.DE

4. miesto - Matematický KLOKAN v SR - kategória O34 - János Kurcz III.AZ

5. miesto - Matematický KLOKAN v SR - kategória O12 - Tomáš Daniš II.IT

2. miesto – Celoštátne kolo olympiády v nemeckom jazyku kategória 2 D – Alexander Šipoš – IV. DP

2. miesto - Krajské kolo súťaže ENERSOL – Lukáš Rupek IV. AZ

2. miesto – Celoslovenské kolo súťaže Podnikateľský plán – Peter Szekeres, Adam Dikác – IV. DA

1. miesto – Krajské kolo SOČ – súťažný odbor – Informatika – Marcel Kiss – IV. IT

1. miesto – Krajské kolo SOČ – súťažný odbor – Tvorba učebných pomôcok – Dominik Garai, Ján Ševčík – IV. AZ

2. miesto – Krajské kolo SOČ – súťažný odbor – Pedagogika – Richar Kovács – IV. AP

2. miesto – Krajské kolo SOČ – súťažný odbor – História – Jana Babínová – II. AA

3. miesto – Krajské kolo SOČ – súťažný odbor – Tvorba učebných pomôcok – Pavol Borkovič – IV. AP

3. miesto – Krajské kolo SOČ – súťažný odbor – Elektronika, elektrotechnika a telekomunikácie – Ivan Šulík – IV. AP

3. miesto – Krajské kolo SOČ – súťažný odbor – Teória kultúry – Marek Varga – III. AZ

Strieborné pásmo - Krajské kolo recitačnej súťaže M. Tompu - kategória prózy - Simona Uhrinová I.DA

Zlaté pásmo - Okresné kolo recitačnej súťaže M. Tompu - kategória prózy - Simona Uhrinová I.DA

2. miesto - Krajské kolo olympiády v informatike - kategória B - Adam Varga  II.IT

3. miesto - Krajské kolo olympiády v informatike -  kategória B - Tomáš Daniš II.IT

3. miesto - Krajské kolo olympiády v matematike -  kategória B - Tomáš Daniš II.IT

1. miesto - Krajské kolo olympády v nemeckom jazyku - kategória 2 D - Alexander Šipoš IV.DP

1. miesto - Okresné kolo olympády v nemeckom jazyku - kategória 2 D - Alexander Šipoš IV.DP

1. miesto - Krajské kolo bedminton kategória družstiev chlapci - postup na majstrovstvá Slovenska ZŠ a SŠ

1. miesto - Vedomostná súťaž Tudok/ Viem -  kategória Fyzika - Dániel Tuba  a Bálint Takács IV.DZ

2. miesto - Majstrovstvá okresu Nové Zámky - stolný tenis chlapci

3. miesto - Majstrovstvá okresu Nové Zámky - stolný tenis dievčatá

1. miesto - Matematická súťaž v SPŠS Hurbanovo - 2. kategória - Tomáš Daniš II.IT

3. miesto - Matematická súťaž v SPŠS Hurbanovo - 3. kategória - János Kurcz III.AZ

3. miesto - Krajské kolo ZENIT v programovaní kategória B - Tomáš Daniš II. IT

2. miesto - Krajské kolo ZENIT v programovaní kategória A - Marcel Kiss  IV. IT

1. miesto - Majstrovstvá okresu Nové Zámky - Badminton žiakov SŠ

1. miesto - Majstrovstvá kraja - Badminton žiakov SŠ

1. miesto - Školské majstrovstvá okresu Nové Zámky - Cezpoľný beh v kategórii žiakov SŠ  foto...

 

 

 

 

 
Fotogaléria

Kontakt

 • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
  Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky
  kód školy ........ ELE - 648 301, OA - 646 107
  IČO.................. 00012 432


 • Komárňanská 28
  6418 514 - riaditeľ (Ing. László Bábi)
  6418 256 - sekretariát, fax
  6406 110 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, RNDr. Peter Lénárt)
  6418 516 - personálne oddelenie
  6418 515 - ekonomický zástupca
  6406 100 - školská jedáleň

  Námestie republiky č.4
  6420 550 - zástupcovia riaditeľa, fax
  6420 554 - sekretariát