Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Objednávka 31-43 tovary a služby 3 984,00 s DPH máj Spojená škola, Komárňanská 28 Nové Zámky Peter Lénárt riaditeľ školy
Zmluva 1/2018 Nájomná zmluva 1 092,00 s DPH 02.01.2018 Tibor Molnár Spojená škola, Komárňanská 28 Nové Zámky Peter Lénárt riaditeľ školy
Faktúra Tovary a služby s DPH 29.12.2017
Faktúra Tovary a služby s DPH 30.11.2017
Zmluva 8/2017 Nájomná zmluva 15.- s DPH 23.11.2017 Slovenský zväz včelárov Spojená škola, Komárňanská 28 Nové Zámky Peter Lénárt riaditeľ školy
Faktúra Tovary a služby s DPH 31.10.2017
Faktúra Tovary a služby s DPH 30.09.2017
Zmluva 6/2017 Nájomná zmluva s DPH 11.09.2017 František Hortai Spojená škola, Komárňanská 28 Nové Zámky Peter Lénárt riaditeľ školy
Zmluva 7/2017 Nájomná zmluva s DPH 11.09.2017 Futbalový klub Spojená škola, Komárňanská 28 Nové Zámky Peter Lénárt riaditeľ školy
Zmluva 5/2017 Nájomná zmluva 840.- s DPH 07.09.2017 Estera Kossoványiová Spojená škola, Komárňanská 28 Nové Zámky Peter Lénárt riaditeľ školy
Zmluva 4/2017 Nájomná zmluva 840.- s DPH 07.09.2017 Imrich Babin Spojená škola, Komárňanská 28 Nové Zámky Peter Lénárt riaditeľ školy
Zmluva 3/2017 Nájomná zmluva 315.- s DPH 07.09.2017 Martin Kopasz Spojená škola, Komárňanská 28 Nové Zámky Peter Lénárt riaditeľ školy
Zmluva 2/217 Nájomná zmluva 630,00 s DPH 07.09.2017 Technia spol.s.r.o Spojená škola, Komárňanská 28 Nové Zámky Peter Lénárt riaditeľ školy
Faktúra Tovary a služby s DPH 31.08.2017
Faktúra Tovary a služby s DPH 31.07.2017
Zmluva 1/2017 Nájomná zmluva 35,00 s DPH 18.07.2017 Axioma Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky Peter Lénárt riaditeľ školy
Zmluva 13/2017 Zmluva o budúcich objednávkach 10 000.00 bez DPH 30.06.2017 GTN, s.r.o Spojená škola, Komárňanská 28 Nové Zámky Peter Lénárt riaditeľ školy
Zmluva 11/2017 Zmluva o budúcich objednávkach 17000.- bez DPH 30.06.2017 Mabonex Slovakia, spol.sr.o Spojená škola, Komárňanská 28 Nové Zámky Peter Lénárt riaditeľ školy
Zmluva 12/2017 Zmluva o budúcich objednávkach 1 180,00 bez DPH 30.06.2017 Pekáreň Juraj Orémus Spojená škola, Komárňanská 28 Nové Zámky Peter Lénárt riaditeľ školy
Zmluva VO 10/2017 Zmluva o budúcich objednávkach 8 500,00 bez DPH 30.06.2017 RAB s.r.o Spojená škola, Komárňanská 28 Nové Zámky Peter Lénárt riaditeľ školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/470
  • Kontakty

   • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
   • skola@spsenz.sk
   • Komárňanská 28 035/6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt ) 035/6418 256 - sekretariát, fax 035/6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, PaedDr. Lucia Takácsová) 035/6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová) 035/6418 516 - mzdárka/personalistka 035/6418 516 - účtovníčka 035/6418 515 - hospodárka 035/6406 100 - vedúca školskej jedálne
   • Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky kód školy ........ SPSE S.A. Jedlika - 648 301, OA - 646 107 IČO.................. 00012 432
   • jgyurikova@spsenz.sk
  • Prihlásenie