• DofE

    • Od septembra školského roka 2017/2018 sa naša škola stala súčasťou programu DofE. Keďže sa blíži koniec školského roka aj naši účastníci sa blížia k cieľu, dokončeniu svojich zvolených aktivít v troch oblastiach, ktoré vykonávali počas obdobia 6 respektíve 3-3 mesiacov, pravidelne každý týždeň, popri každodennej práci v škole, vo svojom voľnom čase. V najbližšom období ich  ešte čaká výzva splniť posledný stanovený cieľ, zúčastniť sa cvičnej expedície v dňoch 1-2. júna 2018 na trase Ladice- Jelenec - Nitra a expedície v dňoch 15-16. júna 2018 na trase Nové mesto nad Váhom – Modrovka. Držme im palce!

     A čo vlastne naši účastníci za tých 6 mesiacov dosiahli?

     Patrik Klein  III.AP

     Hlavná aktivita :

     Šport: Za cieľ som si zvolil zlepšenie fyzickej kondície pomocou behu. Postupne som pociťoval zlepšenie kondície a celkového fungovania organizmu. 
     Vedľajšia aktivita :

     Dobrovoľníctvo: Mojou prácou bolo vypomáhanie neziskovej organizácií OZ Kesa Nostra, ktorou úlohou je organizovanie kultúrnych podujatí v mojej obci. Získal som nových priateľov, vycibril som si svoje komunikačne zručnosti a taktiež aj organizačné schopnosti.
     Vedľajšia aktivita :

     Rozvoj talentu: Predtým ako som sa zapojil do DofE som na klavíri nevedel vôbec hrať. Tak som si dal za ciel naučiť sa jednu skladbu. Pri učení skladby som sa naučil akordy, prstoklad a aj rytmus. Napriek tomu, že som prvý krát hral na klavíri, dokázal som sa ju naučiť hrať.

          

     Vanesa Kociská II.AE

     Hlavná aktivita :

     Rozvoj talentu: Ako rozvoj talentu som sa rozhodla naučiť pracovať lepšie

     s programami ako Excel a Word a spraviť si testy ECDL z troch modulov,  pretože sa chcem počítačom a prácou s nimi venovať aj v budúcnosti. Testy som zvládla a veľa nového sa naučila, takže som cieľ splnila. 
     Vedľajšia aktivita :

     Šport: Táto aktivita ma bavila asi najviac, vždy som chcela cvičiť a robiť nejaký šport, ale nikdy som sa k tomu  nevedela donútiť, DofE mi v tom pomohlo a som veľmi rada. Za cieľ som mala zvýšiť počet klikov a brušákov za minútu , čo sa mi aj podarilo. Ako bonus k tomuto cvičeniu som začala chodiť aj na kickbox.Celkovo sa mi zlepšil vzťah k športu, určite v ňom budem pokračovať aj naďalej. 
     Vedľajšia aktivita :

     Dobrovoľníctvo:
     Táto aktivita bola pre mňa dosť veľká výzva,  pretože v minulosti som sa ničomu podobnému nevenovala. Nakoniec som sa rozhodla chodiť do novozámockého útulku, kde som chodila raz do týždňa za psíkmi .Snažila som sa im spríjemniť chvíle a nájsť im aj nových majiteľov. Ja osobne nemôžem mať psíka, tak som sa rozhodla aspoň takýmto spôsobom  pomôcť. Zároveň to pre mňa bola veľmi príjemná skúsenosť, keďže toľko lásky ako vám dajú tieto krásne bytosti, dostanete od málokoho. Našťastie sa psíkom nových majiteľov hľadať darilo a nemuseli tu žiť príliš dlho.

         

     Martin Makai  IV.IT 
     Hlavná aktivita :

     Dobrovoľníctvo:
     Zvolil som si návštevy v útulku z dôvodu rozvoja lásky ku zvieratám , aby som ich mohol socializovať, respektíve eliminovať ich strach z ľudí, aby si našli nový domov, čo sa mnohým z nich podarilo. Takmer všetci sa vystriedali, odkedy som tam začal chodiť, takže cieľ považujem za splnený.
     Vedľajšia aktivita

     Rozvoj talentu:
     Zvolil som si tvorbu zosilňovača a pridal som aj párovanie cez Bluetooth a funguje to, takže cieľ považujem za splnený.
     Vedľajšia aktivita :

     Šport:
     Zvolil som si cvičenie, respektíve zvýšenie počtu klikov urobených za minútu. Cieľ považujem taktiež za splnený, ale plánujem v tom pokračovať aj po ukončení DofE v rámci voľného času.

        

     Peter Kabát III.IT

     Šport: Mojou úlohou bolo zlepšiť svoje fyzické možnosti. Cieľ sa mi podarilo splniť, vďaka čomu som sa rozvíjal nielen fyzicky ale aj psychicky, keďže som prekonával svoje limity a ako bonus objavil krásy svojho okolia.
     Dobrovoľníctvo: Cieľom tejto aktivity bolo rozvíjať svoj charakter nezištnou pomocou pre sociálne slabšie rodiny a mesto. Zmenilo mi to pohľad na svet a charitatívne akcie, ktorých sa budem v budúcnosti určite zúčastňovať.
     Rozvoj talentu: Rozhodol som sa rozvíjať svoj talent v smere hudby v podobe zvukového technika. Pomocou tejto aktivity som zlepšil nielen svoje zručnosti so zvukovou technikou a nahrávacím programom, ale zlepšilo moje schopnosti pracovať v kolektíve.

        

     Patrik Sopko IV.IT
     DofE pre mňa bola skvelá príležitosť pre sebarozvoj. Začal som pravidelne behávať, naučil som sa samostatne programovať a zistil som, aké je byť zodpovedný za iných ľudí, keďže som sa stal vedúcim detského klubu. Určite to celé stálo za to a môžem to iba odporučiť.

      

     Denis Csanda IV.IT

      

     Hlavná aktivita (Posilňovanie) :

      Mojím cieľom bolo zdvihnúť 50kg na benchpresse a hlavne si zlepšiť fyzickú kondičku. Zlepšiť fyzickú kondíciu sa podarilo tak, že som do svojho športového harmonogramu začlenil pravidelný beh v teréne a na bežeckom páse a pravidelnú návštevu fitnes centra s cieľom posilňovania. Oba vytýčené ciele som splnil a svoju aktivitu považujem za ukončenú. Po skončení DofE by som sa rád venoval ešte naďalej posilňovaniu.

     Vedľajšia aktivita ( Rozvoj talentu):

     Mojim cieľom bolo zdokonaliť sa v oblasti programovania a vytvoriť funkčnú web stránku pre firmu, ktorá ju bude používať v každodennom živote. Cieľ som splnil , firma je spokojná s mojou prácou a ja som si rozšíril vedomosti v oblasti programovania web stránok, pričom som nadobudol cenné skúsenosti. Po ukončení mojej vedľajšej aktivity som mal možnosť spraviť ďalšiu web stránku pre cestovnú agentúru, ktorú som taktiež úspešne dokončil.

     Vedľajšia aktivita (Dobrovoľníctvo):

     Mojim cieľom bolo pomôcť znevýhodneným deťom a naučiť sa s nimi pracovať. Som presvedčený o tom, že svoj cieľ som splnil. Zo začiatku bolo veľmi ťažké sa adaptovať do kolektívu, ale vďaka ochotnému prístupu personálu to bolo jednoduchšie než som si myslel. Ako najnáročnejšiu úlohu by som určite vyzdvihol individuálny prístup ku každému dieťaťu, ktoré bolo umiestnené v Sociálno-edukačnom centre. Aj túto prekážku som prekonal a vytvoril som si s deťmi kamarátsky vzťah, čo ma asi najviac teší. Po ukončení DofE chcem naďalej spolupracovať s centrom pre znevýhodnené deti.

         

     Laci Polák IV.IT

     Hlavná aktivita :

     Šport:

     Ako cieľ som si zvolil, že do 6 mesiacov dosiahnem výsledok: vytlačiť 100 kg 5x za sebou. Makám na tom doteraz a darí sa mi.

     Vedľajšia aktivita :

     Dobrovoľníctvo :

     V období 3 mesiacov som sa pri starostlivosti o opustené zvieratá (psíky)naučil byť zodpovednejší a zdokonalil som sa v empatii a v podávaní nezištnej pomoci.
     Vedľajšia aktivita :

     Rozvoj talentu:

     Filmárstvo a videotvorba – V priebehu 3 mesiacov som vyhotovil návod pre prácu vo video editore Edius. Úspešne dokončené.

         

  • Kontakty

   • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
   • skola@spsenz.sk
   • Komárňanská 28 035/6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt ) 035/6418 256 - sekretariát, fax 035/6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, PaedDr. Lucia Takácsová) 035/6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová) 035/6418 516 - mzdárka/personalistka 035/6418 516 - účtovníčka 035/6418 515 - hospodárka 035/6406 100 - vedúca školskej jedálne
   • Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky kód školy ........ SPSE S.A. Jedlika - 648 301, OA - 646 107 IČO.................. 00012 432
   • jgyurikova@spsenz.sk
  • Prihlásenie