DECEMBER

Hlavolamy

HLAVOLAMY

 

Súťaž hlavolamy je už tradičné podujatie, ktoré je medzi žiakmi veľmi obľúbené. Súťažné tímy riešia logické úlohy rôznej náročnosti.

Tento rok sa súťaže zúčastnilo 24 tried. Každú triedu reprezentovali traja žiaci. Ocenené boli tímy, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach.

Umiestnenie súťažiacich:

1. IV. DE (Novák Dávid, Morvay Tibor, Szakál Tamás)

2. II. AE (Adam Jaššo, Roderik Decsi)

3. III. DA (Somogyi Viktória, Pastorek Dominik, Néma Erika)

foto

 

FEJTÖRŐK

 

A Fejtörők verseny az iskolánkban már egy hagyományos esemény, amely nagyon népszerű a diákok körében. A versenyző csapatok feladata különböző nehézségű logikai feladatok megoldása.

Ebben az évben 24 osztály diákja mérte össze tudását. Minden osztályt három diák képviselt. Az első három helyezett csapat:

 

1. IV. DE (Novák Dávid, Morvay Tibor, Szakál Tamás)

2. II. AE (Adam Jaššo, Roderik Decsi)

3. III. DA (Somogyi Viktória, Pastorek Dominik, Néma Erika)

 

 






Fotogaléria

Kontakt

 • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
  Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky
  kód školy ........ SPSE S.A. Jedlika - 648 301,
  OA - 646 107
  IČO.................. 00012 432


 • Komárňanská 28
  6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt )
  6418 256 - sekretariát, fax
  6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, PaedDr. Lucia Takácsová)
  6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová)
  6418 516 - mzdárka/personalistka
  6418516 - účtovníčka
  6418 515 - hospodárka
  6406 100 - vedúca školskej jedálne