November

Súťaž BEST IN ENGLISH

Súťaž BEST IN ENGLISH je celoeurópska online súťaž v angličtine, ktorej sa naša škola každoročne zúčastňuje. Tento rok súťažilo 15 000 študentov stredných škôl z 28 krajín. 

Z našej školy sa zúčastnilo 14 študentov,  najlepšie sa v rámci školy umiestnil András  Zemes z III.IT, na druhom mieste Alex Andrasko z I.DI a na treťom Dávid Doležal z IV.IT.

Výsledky v rámci celej súťaže sa dozvieme koncom decembra.

Ďakujeme za účasť  a blahoželáme.

 


Fotogaléria

Kontakt

 • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
  Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky
  kód školy ........ SPSE S.A. Jedlika - 648 301,
  OA - 646 107
  IČO.................. 00012 432


 • Komárňanská 28
  6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt )
  6418 256 - sekretariát, fax
  6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, PaedDr. Lucia Takácsová)
  6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová)
  6418 516 - mzdárka/personalistka
  6418516 - účtovníčka
  6418 515 - hospodárka
  6406 100 - vedúca školskej jedálne