OKTÓBER

Odborný seminár IT firmy Soitron Slovakia

Dňa 26.10.2017 sa v priestoroch jedálne našej školy konal pre žiakov III.a IV. ročníkov odborov EPS a IST odborný seminár IT firmy Soitron Slovakia. Obsahovo bol zameraný na predstavenie firmy a jej projektov v oblasti IT technológií, v ktorých sa žiaci môžu po skončení strednej školy zamestnať, alebo na ktorých môžu pracovať aj popri vysokej škole. Po skončení seminára sa zamestnancom firmy Soitron - z oblasti ľudských zdrojov a technikov IT - odprezentovali odborné učebne našej školy a dohodla sa ďalšia spolupráca. 

 

foto

 


Fotogaléria

Kontakt

 • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
  Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky
  kód školy ........ SPSE S.A. Jedlika - 648 301,
  OA - 646 107
  IČO.................. 00012 432


 • Komárňanská 28
  6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt )
  6418 256 - sekretariát, fax
  6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, PaedDr. Lucia Takácsová)
  6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová)
  6418 516 - mzdárka/personalistka
  6418516 - účtovníčka
  6418 515 - hospodárka
  6406 100 - vedúca školskej jedálne