• Najlepšia SŠ v okrese v rebríčku INEKO

    • Rebríčky INEKO komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale  informujú o výsledkoch žiakov. Môžu tak byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere strednej školy.

     Za školský rok 2016/17 bola naša škola vyhodnotená ako najlepšia zo všetkých stredných škôl v okrese Nové Zámky. Spomedzi 69 stredných odborných škôl v Nitrianskom kraji sme sa umiestnili na vynikajúcom 7. mieste.

     Bližšie informácie nájdete na:​http://skoly.ineko.sk/rebricky/?r=2017&ts=SO%C5%A0&k=4&l=0&u=&h=skore&ms=0

      

  • Kontakty

   • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
   • skola@spsenz.sk
   • Komárňanská 28 035/6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt ) 035/6418 256 - sekretariát, fax 035/6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, PaedDr. Lucia Takácsová) 035/6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová) 035/6418 516 - mzdárka/personalistka 035/6418 516 - účtovníčka 035/6418 515 - hospodárka 035/6406 100 - vedúca školskej jedálne
   • Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky kód školy ........ SPSE S.A. Jedlika - 648 301, OA - 646 107 IČO.................. 00012 432
   • jgyurikova@spsenz.sk
  • Prihlásenie