Žiacka školská rada

predseda žiackej rady: Juraj Šabík, IV.IT

podpredsedovia žiackej rady: Alexandra Badalová III.AA, Laura Puková III.DA

tajomníčka žiackej rady: 

gestor žiackej rady: Mgr. Silvia Kollárová

Zoznam členov žiackej rady na školský rok 2017/2018

TRIEDA

MENO A PRIEZVISKO

I.AE

Eduard Magnus Matiko

I.AI

Adrián Komanek

I.BE

Richard Lőrincz

I.DA

Leticia Gyulaiová

I.DE

Zsolt Hegedűs

I.DI

Tomás Nyári

II.AA

Loren Csutkay

II.AE

Roderik Decsi

II.BE

Vanesa Kociská

II.CE

Milan Bako

II.DE

Mátyás András Kis

II.EE

Dominik Riecky

III.AA

Alexandra Badalová

III.AP

Patrik Klein

III.AZ

Filip Major

III.DA

Laura Puková

III.DP

Kevin Lackó

III.DZ

Peter Bučko

III.IT

Dominika Tamaščinová

IV.AP

Dávid Trnovský

IV.AT

Aneta Kantárová

IV.AZ

Michal Dékány

IV.DA

Edina Fodorová

IV.DE

Dávid Novák

IV.IT

Juraj Šabík

 

Fotogaléria

Kontakt

 • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
  Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky
  kód školy ........ SPSE S.A. Jedlika - 648 301,
  OA - 646 107
  IČO.................. 00012 432


 • Komárňanská 28
  6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt )
  6418 256 - sekretariát, fax
  6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, PaedDr. Lucia Takácsová)
  6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová)
  6418 516 - mzdárka/personalistka
  6418516 - účtovníčka
  6418 515 - hospodárka
  6406 100 - vedúca školskej jedálne