• Žiacka školská rada - zloženie

    • Predsedníčka žiackej rady: Alexandra Badalová III.AA

     Podpredsedníčka žiackej rady: Laura Puková III.DA

     Gestor žiackej rady: Mgr. Silvia Kollárová

     Zoznam členov žiackej rady na školský rok 2017/2018

     TRIEDA

     MENO A PRIEZVISKO

     I.AE

     Eduard Magnus Matiko

     I.AI

     Adrián Komanek

     I.BE

     Richard Lőrincz

     I.DA

     Leticia Gyulaiová

     I.DE

     Zsolt Hegedűs

     I.DI

     Tomás Nyári

     II.AA

     Loren Csutkay

     II.AE

     Roderik Decsi

     II.BE

     Vanesa Kociská

     II.CE

     Milan Bako

     II.DE

     Mátyás András Kis

     II.EE

     Dominik Riecky

     III.AA

     Alexandra Badalová

     III.AP

     Patrik Klein

     III.AZ

     Filip Major

     III.DA

     Laura Puková

     III.DP

     Kevin Lackó

     III.DZ

     Peter Bučko

     III.IT

     Dominika Tamaščinová

     IV.AP

     Dávid Trnovský

     IV.AT

     Aneta Kantárová

     IV.AZ

     Michal Dékány

     IV.DA

     Edina Fodorová

     IV.DE

     Dávid Novák

     IV.IT

     Juraj Šabík

      
  • Kontakty

   • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
   • skola@spsenz.sk
   • Komárňanská 28 035/6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt ) 035/6418 256 - sekretariát, fax 035/6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, PaedDr. Lucia Takácsová) 035/6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová) 035/6418 516 - mzdárka/personalistka 035/6418 516 - účtovníčka 035/6418 515 - hospodárka 035/6406 100 - vedúca školskej jedálne
   • Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky kód školy ........ SPSE S.A. Jedlika - 648 301, OA - 646 107 IČO.................. 00012 432
   • jgyurikova@spsenz.sk
  • Prihlásenie