• Žiacka školská rada - zloženie

    • Predsedníčka žiackej školskej rady: Alexandra Badalová IV.AA

     Podpredsedovia žiackej školskej rady: Vanesa Pociská III.IT, Adrián Komanek II.AI

     Gestor žiackej školskej rady: Mgr. Silvia Kollárová

      

     TRIEDA

     MENO A PRIEZVISKO

     I.AE

     Martin Badala

     I.AI

     Miroslav Bogár

     I.BE

     Martin Rečka

     I.DA

     Mária Nagy

     I.DE

     Máté Banský

     I.DI

     Ádám Rumpli

     II.AE

     Kristián Hidas

     II.AI

     Adrián Komanek- podpredseda ŽŠR

     II.BE

     Ondrej Faragó

     II.DA

     Letícia Gyulaiová

     II.DE

     Zsolt Hegedűs

     II.DI

     Richard Szőke

     III.AA

     Loren Cutkay

     III.AP

     Roderik Decsi

     III.AZ

     Dominik Škuliba

     III.DP

     Róbert Ruman

     III.DZ

     Attila Bíró

     III.IT

     Vanesa Kociská – podpredsedníčka ŽŠR

     IV.AA

     Alexandra Badalová – predsedníčka ŽŠR

     IV.AP

     Patrik Klein

     IV.AZ

     Filip Major

     IV.DA

     Laura Puková

     IV.DP

     Kevin Lackó

     IV.DZ

     Peter Bučko

     IV.IT

     Dominika Tomaščinová

      

      
  • Kontakty

   • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
   • skola@spsenz.sk
   • Komárňanská 28 035/6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt ) 035/6418 256 - sekretariát, fax 035/6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, PaedDr. Lucia Takácsová) 035/6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová) 035/6418 516 - mzdárka/personalistka 035/6418 516 - účtovníčka 035/6418 515 - hospodárka 035/6406 100 - vedúca školskej jedálne
   • Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky kód školy ........ SPSE S.A. Jedlika - 648 301, OA - 646 107 IČO.................. 00012 432
   • jgyurikova@spsenz.sk
  • Prihlásenie