Opravné komisionálne skúšky - 2.polrok 2017/2018

    • Opravné komisionálne skúšky - 2. polrok 2017/2018

    • Rodné číslo

     Trieda

     Predmet

     Dátum skúšky

     Čas skúšky

     Učebňa

                

     981227/2734

     IV.AZ

     anglický jazyk

     28.08.2018

     10:20

     4.AT - 1B106

     020216/1542

     I.BE

     anglický jazyk

     28.08.2018

     9:40

     4.AT - 1B106

     010814/2782

     I.DE

     anglický jazyk

     30.08.2018

     8:00

     4.AT - 1B106

     001231/2762

     II.CE

     anglický jazyk

     28.08.2018

     8:40

     4.AT - 1B106

     005315/2748

     III.AA

     konverzácia v anglickom jazyku

     28.08.2018

     8:20

     4.AT - 1B106

     000422/2735

     III.DZ

     anglický jazyk

     28.08.2018

     8:00

     4.AT - 1B106

     991016/2757

     III.DZ

     anglický jazyk

     28.08.2018

     9:00

     4.AT - 1B106

     990408/2100

     III.DZ

     anglický jazyk

     28.08.2018

     9:20

     4.AT - 1B106

     990810/1973

     III.DZ

     anglický jazyk

     28.08.2018

     10:00

     4.AT - 1B106

     990812/2741

     III.AZ

     elektroenergetika

     28.08.2018

     8:00

     USVA - 1F203

     990812/2741

     III.AZ

     výkonová elektronika

     28.08.2018

     9:40

     USVA - 1F203

     000515/2741

     III.AZ

     elektroenergetika

     28.08.2018

     8:20

     USVA - 1F203

     000515/2741

     III.AZ

     výkonová elektronika

     28.08.2018

     10:00

     USVA - 1F203

     000604/2762

     III.AZ

     elektroenergetika

     28.08.2018

     8:40

     USVA - 1F203

     000604/2762

     III.AZ

     výkonová elektronika

     28.08.2018

     10:20

     USVA - 1F203

     020611/2412

     I.DI

     elektrotechnika

     28.08.2018

     8:00

     UTOT - 1F205

     991102/2099

     III.DZ

     výkonová elektronika

     28.08.2018

     8:20

     UTOT - 1F205

     010830/2744

     I.BE

     informatika

     28.08.2018

     8:00

     LUCT - 1B109

     020611/2412

     I.DI

     matematika

     28.08.2018

     9:00

     1.DI - 1D101

     020210/6608

     I.AE

     strojníctvo

     28.08.2018

     8:20

     USZA - 1F201

     020816/2097

     I.AE

     strojníctvo

     28.08.2018

     8:00

     USZA - 1F201

     005208/2415

     II.AA

     účtovníctvo

     28.08.2018

     8:00

     LADK - 1A107

     005210/3249

     II.AA

     účtovníctvo

     28.08.2018

     8:00

     LADK - 1A107

     005405/2746

     III.AA

     podniková ekonomika

     28.08.2018

     8:00

     LADK - 1A107

     000510/2746

     III.AA

     administratíva a korešpondencia

     28.08.2018

     8:00

     LADK - 1A107

     995717/2731

     IV.AT

     cvičenia z účtovníctva

     28.08.2018

     8:00

     LADK - 1A107

  • Kontakty

   • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
   • skola@spsenz.sk
   • Komárňanská 28 035/6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt ) 035/6418 256 - sekretariát, fax 035/6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, PaedDr. Lucia Takácsová) 035/6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová) 035/6418 516 - mzdárka/personalistka 035/6418 516 - účtovníčka 035/6418 515 - hospodárka 035/6406 100 - vedúca školskej jedálne
   • Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky kód školy ........ SPSE S.A. Jedlika - 648 301, OA - 646 107 IČO.................. 00012 432
   • jgyurikova@spsenz.sk
  • Prihlásenie