Školský internát

Pre žiakov našej školy ponúkame ubytovanie na školskom internáte pri Strednej odbornej škole, Nitrianska cesta 61, 940 51 Nové Zámky.

Tento školský internát má dobré priestorové podmienky na realizáciu výchovno-vzdelávacej činnosti, je dostupný z ktorejkoľvek časti mesta. Ubytovanie je v trojlôžkových izbách so štandardným vybavením.

 Žiaci, ubytovaní v školskom internáte môžu v plnej miere využívať športový areál školy. V rámci voľno-časových aktivít majú k dispozícii špičkovo vybavenú posilňovňu, telocvičňu, stolnotenisovú miestnosť, minigolfové, futbalové, tenisové, basketbalové ihriská, krytú strelnicu a atletickú dráhu.

Žiaci majú možnosť navštevovať mestskú krytú plaváreň, športové podujatia v športovej hale - ako je napr. hádzaná, futsal a zapájať sa do života mesta a  mestom organizované rôzne kultúrne podujatia. Ubytovaní sa môžu zapojiť do rôznych športových i záujmových krúžkov.

 Na kultúrno-spoločenské vyžitie slúži spoločenská miestnosť s televízorom a školská knižnica. Okrem toho žiaci majú k dispozícii počítačovú miestnosť a kuchynku a na každom poschodí je možnost pripojenia sa na wifi.

Ubytovanie a stravovanie je poskytované za výhodných podmienok.

 

Cena za ubytovanie na mesiac: 17,00 €

Celodenná strava: 1,81 €- cena zahŕňa- raňajky, desiatu, olovrant a večeru.

 

Obed  našim žiakom poskytujeme v našej školskej jedálni.

 

Bližšie informácie môžete získať:

Tel. č. 035 / 640 10 83, 035 / 642 86 06

e-mail: skolskyinternatnznc61@gmail.com

GPS koordináty:47° 59' 45,28" N

                          18° 9' 30,3" E

          

KOLLÉGIUM

Az iskolánk diákjainak a Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Nitrianska cesta 61, Nové Zámky kollégiumán biztosítjuk a szállást.

 A kollégium kiváló teret nyújt a nevelési, művelődési, sportolási céloknak is. A szálláshely a város minden részéről jól megközelíthető.

A diákok elhelyezése 3 ágyas szobákban történik, melyek megfelelnek a kollégiumi standardnak. 

A kollégiumban lakó diákok teljes mértékben kihasználhatják az iskola által nyújtott sportolási lehetőségeket, így a profin felszerelt edzőtermet, futballpályát, tornatermet, asztaliteniszre kialakított termet, minigolfot, teniszpályát, kosárlabda pályát, lövöldét és az atlétikai pályát. A diákoknak lehetőségük van ingyenesen látogatni a város által rendezett kultúrprogramokat, sporteseményeket, fedett uszodát.

Minden emeleten televízióval kialakított helység található, ami kultúrális programok és vetélkedők szervezésének is helyet ad. Diákjaink helyben látogathatják az iskolai könyvtárat, bekapcsolódhatnak a kollégium szakköri tevékenységeibe.  Ezenkívül számítástechnikai terem, konyha  és wifi csatlokozás is található minden emeleten.

 

Kiváló áron, kiváló helyen!!!

                                                                 

A szállás 1 hónapra: 17,00 €

A napi koszt: 1,81 € – ez az ár tartalmazza a reggelit, tízórait, uzsonnát és vacsorát.

Az ébédet a diákjainknak az iskolánk étkezdéje boztosítja.

 

Bővebb információkért jelentkezni lehet a következő elérhetőségeken:

Tel.szám: 035/ 640 10 83, 035/ 642 86 06

Email: skolskyinternatnznc61@gmail.com

GPS koordináták: 47° 59' 45,28" N

                                 18° 9' 30,3" E


Fotogaléria

Kontakt

 • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
  Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky
  kód školy ........ SPSE S.A. Jedlika - 648 301,
  OA - 646 107
  IČO.................. 00012 432


 • Komárňanská 28
  6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt )
  6418 256 - sekretariát, fax
  6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, PaedDr. Lucia Takácsová)
  6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová)
  6418 516 - mzdárka/personalistka
  6418516 - účtovníčka
  6418 515 - hospodárka
  6406 100 - vedúca školskej jedálne