Čestný názov

Stephanus Anianus Jedlik

Zemné / Szímő, 11. január 1800 január 11. 

Győr 12.december 1895 december 12.

 

Zabudnutý vynálezca – otec elektrotechniky

Az elfelejtett feltaláló –az elektrotechnika atyja

 

Ora et labora! – Modli sa a pracuj! – Imádkozzál és dolgozzál!

prírodovedec a vynálezca                                                        természettudós és feltaláló

rehoľník benediktínskeho rádu                                                bencés szerzetesvýznamný

činiteľ a pedagóg experimentálnej fyziky                                 a kísérleti fizika kiváló művelője és oktatója

univerzitný profesor                                                                 egyetemi tanár

člen  Uhorskej AV (r. 1858, t. 1873)                                         MTA tagja

 

1818 – 1820

študoval v Győri na lýceu benediktínskej rehole

bölcsészeti tanulmányait a rend győri líceumában végezte

1822

zložil doktorské skúšky

a pesti TE – en  doktori oklevelet nyert

1825

začínal svoju pedagogickú činnosť na gymnáziu v Győri, potom pokračoval na lýceu, kde prednášal fyziku, prírodopis a agronómiu

tanári működését a győri gimnáziumban kezdte, majd a líceum fizika tanszékén folytatta

1831 - 1839

vyučoval fyziku v Bratislave na Kráľovskej akadémii

a pozsonyi Királyi Akadémia fizika tanára

1840

prednášal fyziku a matematiku na peštianskej univerzite

a pesti TE matematika és fizika tanára

1863 – 1864

bol rektorom univerzity

az egyetem rektora

1878

Po 53 rokoch pedagogickej činnosti odišiel do dôchodku

53 évi tanári működés után vonult nyugalomba.

 

  V prvej fáze svojej vedeckej činnosti sa zaoberal:

 

 • chémiou, elektrochémiou, elektromagnetizmom

neskôr sa venoval výskumu optiky

 

 • 1826
  • skonštruoval prístroj na výrobu sódy

 

 • 1827-28
  • zhotovil malý elektromotor – nazval ho elektromagnetický rotor

 

 

(prístroj elektromagnetického otáčania)

 bol predchodcom dnešných elektromotorov

 • 1842
  • skonštruoval maličkú elektrickú lokomotívu

bol to štvorkolesový vozíček, na ktorom bol Jedlikov elektrický stroj

 • významné výsledky dosahoval v oblasti  rozvoja chemických zdrojov elektrického prúdu a v elektrostatike

 

 • 1859
 • skonštruoval model unipolárneho dynama

 

 

 • 1863
 • Najvýznamnejší výsledok dosiahol v oblasti bádania elektrostatiky konštrukciou kapacitného násobiča napätia,  ktorý nazval intenzátor.
 • Na svetovej výstave vo Viedni v roku 1873 bol intenzátor na návrh W. Siemensa

 

 •  odmenený „medailou za progres“

 

 • Vedu a techniku obohatil skoro 80 vynálezmi, ale svoje objavy nepublikoval ani nepatentoval.
 • Bránila mu v tom vrodená a rádovým životom ešte väčšmi vypestovaná skromnosť.
 • Prekážkou mu bola aj vnútorná hrdosť chodiť na verejnosť s niečím, čo ešte nepokladal za hotové a dokonalé.
  •  Až neskôr prichádzali jeho spolupracovníci na to, že Jedlik predstihol svojich súčasníkov a svojou skromnosťou zostal nezapísaný do histórie vedy a techniky.

 

 •  Nech je na neho spomienkou jeho odkaz:

 

               „Našiel som kameň mudrcov.

                 Je to práca, ustavičná práca,

                 ktorá človeka povznáša a 

                 rieši záhady prírody.“

        

      Nedožil sa zaslúženej odmeny, ani uznania za veľké dary, ktoré venoval ľudstvu.

 

     Munkásságának  első szakaszában

 

 • kémiával, elektrokémiával  és  elektromosságtannal,
  • később főleg optikai kísérletekkel foglalkozott
 • 1826-ban
  •  szódavízgyártó gépet szerkesztett

 

 • 1827-28-ban
  • alakította ki a folytonosan egyirányú forgó mozgást végző,

kommutátoros „villamdelejes forgonyt“

 • mely az első tisztán elektromágneses hatás alapján működő elektromotor volt

 

 • 1842-ben
  • megszerkesztette a villamos motorkocsi modelljét
  • jelentős eredményeket ért el az elektromos elemek és akkumulátorok tökéletesítése terén

 

 • 1850-ben
  • egyedülálló finomságú optikai rácsosztó gépet szerkesztett
  • ennek meghajtására alakította ki az

 

 • 1850-es évek második felében
  • „egysarki villamindítóját“ - az első unipoláris gépet és
   • eljutott a dinamo-elektromos elv felfedezéséhez

 

 • 1863
  • legjelentősebb elektrotechnikai találmánya
  • a nagy kapacitású elektromos sűrítő : a „csöves villamfeszítő“,

 

 • Találmányát az 1873. évi bécsi világkiállításon W.Siemens javaslatára
 •  

„A haladásért érem“ -mel tüntették ki     

 

 • Úttörő jelentőségű munkái:
  •  egyetemi előadásaival kapcsolatos fényinterferencia-kísérletei
  •  Német-magyar tudományos műszótár  szerkesztése
  •  A Súlyos testek természettana c. munkáját az MTA nagyjutalommal tüntette ki

 

 • Munkásságának jelentőségét
  • Eötvös Loránd ismerte fel és méltatta érdemei szerint,
  • s Jedlik feltalálói elsőbbsége főleg az ő nyomán vált később nemcsak a hazai,

hanem a nemzetközi tudománytörténeti irodalomban is ismertté és elfogadottá.

 

 • A tudományt és a technikát csaknem 80 találmánnyal gazdagította,
  • melyeket nem publikált és nevesített.
 • Ennek oka veleszületett szerénysége, melyet a szerzetesi élet még jobban megerősített.
 • Sosem hivalkodott azzal,
  • amit még nem tartott teljesen tökéletesnek.
 • Munkatársai csak később tudatosították,
  •  hogy Jedlik megelőzte kortársait
  • és szerénysége miatt ő lett az elfelejtett feltatáló.

 

 

Emlékezzünk rá üzenetével:

 

„Megtaláltam a bölcsek kövét,

ami nem más, mint a munka, az állandó munka,

ami az embert nemessé teszi és feltárja a természet rejtelmeit.“

 

 

            Nem élte meg a hírnevet, az elismerést, a jutalmat, mindazért, amivel a tudományt, az emberiséget gazdagította.       


Fotogaléria

Kontakt

 • Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky s o. z. Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola a Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
  Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky
  kód školy ........ SPSE S.A. Jedlika - 648 301,
  OA - 646 107
  IČO.................. 00012 432


 • Komárňanská 28
  6418 514, 0910836874 -riaditeľ ( RNDr. Peter Lénárt )
  6418 256 - sekretariát, fax
  6406 110, 0903469388 - zástupcovia riaditeľa (RNDr. Juliana Gyuríková, PaedDr. Lucia Takácsová)
  6418 515 - vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku (JUDr. Monika Barthová)
  6418 516 - mzdárka/personalistka
  6418516 - účtovníčka
  6418 515 - hospodárka
  6406 100 - vedúca školskej jedálne